X3, Healing Entities and Aliens
posted by: Jacqueline Fiolet
Last Updated: 20 March 2018
Hits: 5627

What does a computer engineer do when he discovers he has powers of extra-sensory perception? 

Read More
Hybrid Child
posted by: Philip Fiolet
Last Updated: 07 March 2018
Hits: 570

Het was denk ik in 2015 toen we hier voor het eerst contact mee kregen.
Tot die tijd was het een verhaal, een concept. Misschien was het waar, wij wisten het niet. We hadden ervan gehoord.
Het was een ET-Contact workshop in het Great White Whale Center bij Antwerpen in de buurt en al tijdens onze afstemming vooraf aan de dag merkten we nieuwe aanwezigheid in de ruimte.

Read More
Mind Your Frequency
posted by: Philip Fiolet
Last Updated: 07 March 2018
Hits: 322

As long as we know, the Earth’s electromagnetic field has been supporting all living beings with this natural frequency pulsation of 7.83 Hz. We call it the earth’s heartbeat.  
The frequency of 7.83 Hz also happens to be a very powerful frequency used with brain wave entrainment as it’s associated with low levels of alpha and the upper range of theta brain wave states, the relaxation state. 

Read More
Tijd en Realiteit
posted by: Philip Fiolet
Last Updated: 30 January 2018
Hits: 982

De eerste maand van 2018 zit er al weer op ... waar blijft de tijd ?
De tijd blijft op zich nergens, want tijd als een gegeven bestaat niet, alleen de ervaring van tijd is echt.
En de ervaring van tijd is voor velen aan het veranderen, niet de tijd zelf, want die bestaat niet echt als een vast gegeven.

Read More
ExtraTerrestrial Medical Team
posted by: Jacqueline Fiolet
Last Updated: 14 November 2017
Hits: 2867

Een healing door buitenaardsen, vanuit een andere dimensie door wezens die voor de meeste mensen niet zichtbaar zijn. Ja ja.

Read More
X3, Healing Entities and Aliens - Adrian Dvir
posted by: Jacqueline Fiolet
Last Updated: 14 November 2017
Hits: 2561

Strange shadowy figures began to appear in Chaya’s home throughout the year 1994. They explained politely that they were aliens from another universe, outside our own universe and they asked her permission to build a hospital for the purpose of treating human beings adjacent to her home. Chaya answered that she is neither a doctor nor is she certified to open a hospital.

Read More
Meeting Us Half Way
posted by: Philip Fiolet
Last Updated: 29 August 2017
Hits: 1087

So many times we get the question : "When are the ET's finally going to show up ? I am ready !"
Our personal guides have mentioned several times that as soon as we are ready in terms of handling their vibration (and for them to handle ours as well) open contact will occur.  So what our guides and many other channels are actually mentioning all the time is basically two things ...

Read More
The Structure of Existence
posted by: Philip Fiolet
Last Updated: 30 January 2017
Hits: 1969

Naar aanleiding van de filmvertoning van de 'Bashar'-documentaire 'First Contact' in het filmtheater Fraterhuis in Zwolle op 7 Januari 2017 hebben we van velen de vraag gekregen "wat waren nu ook al weer die Universele Wetten waar Bashar het over had". 
We hebben dit opgevat als een kans om deze nog een keer de revu te laten passeren en hier nog iets meer uitgewerkt 'Bashar' materiaal aan toe te voegen.

Read More
Reactie en Creatie
posted by: Healing Centre Beyond Medicine
Last Updated: 30 November 2016
Hits: 1652

Niets heeft betekenis, tot het moment dat wij er betekenis aan geven. Iedere ervaring heeft geen betekenis vanuit zichzelf. Ze zijn neutraal. Wij wijzen er een betekenis aan toe, projecteren er een betekenis naar toe en dit gaat zo snel en automatisch dat we ons er niet eens van bewust zijn en denken dat de situatie de betekenis automatisch met zich meedraagt, maar niets is minder waar ... 

Read More
Triquetra - Triple A
posted by: Philip Fiolet
Last Updated: 31 October 2016
Hits: 1786

Sinds begin 2016 geeft Ezraël met regelmaat aan dat de mensheid op weg is naar haar 'triple A - status', een status van expressie van onze eigen Autoriteit, onze eigen Autonomie en onze eigen Authenticiteit. 
In de zakenwereld is het begrip 'triple-A' een aanduiding voor kredietwaardigheid en betrouwbaarheid.
Onze gidsen (en buitenaardsen in het algemeen) houden wel van wat humor en maken vaak woordgrappen om zodoende de boodschappen licht verteerbaar te houden, maar de vraag is "Wat betekent dit nu eigenlijk ?" 

Read More
The Cosmic Serpent
posted by: Jacqueline Fiolet
Last Updated: 02 September 2016
Hits: 3288

West Woodhay Down, Wiltshire : 29th July 2011

Spread across 11 tramlines with 29 circles making the body of the serpent ... The number 29 is key to this formation, adding 2+9 we get 11 ... which is a master number ... awakening to Oneness ((( All is One ))) !
It's one of the biggest crop circles ever seen in England. The symbolism of the Cosmic Serpent, DNA Activation and Earth's Kundalini Awakening stand out ...

Read More
Kosmisch Komisch
posted by: Jacqueline Fiolet
Last Updated: 30 May 2016
Hits: 2438

Een dag uit het leven van een ET medisch team

Ver weg in een ander melkwegstelsel ligt Andromeda, terwijl in een weinig gewilde kant van de Melkweg een volslagen onbeduidend blauwgroen planeetje hangt, bewoond door aapachtige levensvormen die zo geestdodend primitief zijn, dat ze nog altijd denken dat het digitale horloge een geweldige uitvinding is.

Read More
Spiritual Evolution and Detoxing Your Body
posted by: Jacqueline Fiolet
Last Updated: 24 March 2016
Hits: 2416

In this time of a tremendous Spiritual Evolution loads of mental, emotional and spiritual patterns are being released. But note, the physical body requires detoxing as well to allow all spiritual energies to flow in achieving totality of One. Detoxing rids toxins and trapped-energy from emotions, beliefs and thoughts allowing cleansing on all levels – Body, Mind and Soul. 

Read More