ET-Healing
ET-Healing
ET-Healing
ET-Healing
ET-Healing
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 2
Buitenaardsen en Kunst
Featured

Buitenaardsen en Kunst

Bewegen door de tijd

Het zoeken naar manieren om met elkaar te communiceren, en om onze boodschappen voor  toekomstige generaties na te laten, is al zo oud als de mensheid.  Deze boodschappen vertelden de latere kijkers iets over waar hun voorouders stonden en wat ze bereikt hadden. De oudste vorm van 'een bericht doorgeven' is middels een afbeelding. Lang voordat het schrift werd ontwikkeld, waren mensen in staat om in afbeeldingen vast te leggen wat zij waarnamen. 

Een deel van ons collectieve erfgoed toont vele fascinerende voorbeelden van wat alleen kan worden verklaard als afbeeldingen van 'UFO waarnemingen en buitenaardse bezoekers op onze planeet. Blijkbaar had de oude mensheid nog steeds de vaardigheid om buitenaardsen en hun voertuigen waar te nemen en ze te tekenen.

Deze rotsschilderingen, tekeningen, afdrukken en sculpturen zijn echt ... het zijn daadwerkelijk bestaande kunstwerken die wereldwijd te bezichtigen zijn in musea, kathedralen en in de originele grotten. 
Wij denken vaak dat deze vroege volkeren geen besef hadden van moderne technologie, of dat zij een gebrek hadden aan technisch besef van hetgeen zij observeerden. 
Dat neemt echter niet weg dat zij de natuurlijke wereld om zich heen gebruikten als inspiratiebron om datgene weer te geven wat zij observeerden en dat zij via die weg ook tot dit soort afbeeldingen kwamen.

Wat wij vaak zien, is dat mensen die in contact komen met buitenaardse, spiritueel ontwikkelde volkeren, automatisch ook zelf in een hogere frequentie gaan resoneren. 

Dit kan resulteren in de genezing van fysieke kwalen of het overkomen van psychische uitdagingen. We merken ook dat mensen zich hun aangeboren creatieve kwaliteiten weer toe-eigenen en beginnen die tot uiting te brengen. Sommigen van hen 'worden' zeer inspirerende sprekers, schrijvers, zangers, dansers, acteurs of kunstschilders en staan zichzelf toe om hun hoogste inspiratie en diepste passie te volgen. Een proces waarin zij beginnen hun geschenken te delen met de wereld, gewoon omdat het hun passie is. We zijn allemaal 'creatief' geboren, maar de meeste mensen zijn er erg goed in om deze persoonlijke kwaliteiten voor zichzelf (en de wereld) te verbergen. Het is niet zo dat de buitenaardsen ons leren om creatief te zijn ... wat ze ons leren is om meer ons Ware Zelf te zijn, en om meer naar buiten te treden met wat wij ten diepste zijn (en dat kan zich uiten in creativiteit).

Wij zijn vereerd om mensen die betrokken zijn bij onze praktijk, en zich heel duidelijk via die creatieve weg ontwikkeld hebben, via deze weg aan u voor te stellen in onze nieuwe rubriek ‘Kunst uit andere dimensies’; Wieteke Koolhof - een van de eerste deelnemers van het ET-healer-programma bij onze praktijk heeft gedaan.

Wij wensen je een plezierige kijkervaring toe met het bekijken van de afbeeldingen..

Neem vooral een momentje voor elk werk, omdat zij bestaan uit meerdere lagen die zich met de tijd onthullen. Het is als langdurig opgebouwde energie - voel wat er gebeurd in je systeem wanneer je contact maakt met de vibraties in deze werken. Gewoon observeren, niet labelen, niet oordelen, uitleggen, veranderen, of proberen het te beheersen... gewoon even inademen ... in een open bewust-zijn ... wie weet wat het jou brengt ...

Veel plezier!! 


Buitenaardse wezens in Oeroude Kunst

Het is opmerkelijk dat bij verschillende beschavingen over de wereld - soms duizenden kilometers van elkaar gescheiden door oceanen en zonder te beschikken over de technologische mogelijkheden om deze afstanden te overbruggen - op een gelijksoortige wijze uitdrukking geven aan 'bezoekers uit de hemel'. 

Hier zie je bijvoorbeeld de Australische grot tekeningen van de Waddjina ('de geesten uit de wolken'). Kimberley, Australië - 3000 B.C.

Deze oeroude Australische tekeningen dateren van 5000 jaar terug. Volgens de overlevering van de Aboriginals. vertegenwoordigen de Wondjina buitenaardse wezens. Deze wezens worden in hun muurschilderingen weergegeven als reusachtige mensachtige figuren, sommige met een afmeting van zo'n 7 meter lang. 

Ze hebben zwarte ogen zoals de Grays (Gray aliens), kegelvormige hoofden en geen mond of oren. Deze afbeeldingen lijken op wezens in een soort ruimtepak met helm en hebben soms overeenkomsten met fysieke eigenschappen zoals die van de Annunaki, Olmecs of Grays. 

Van de Waddjina wordt gezegd dat zij de geesten zijn uit de hemel en de droomwereld (note .. dromen is feitelijk niet een andere staat van bewustzijn, een dimensie die we dagelijks bezoeken !!).

Volgens de legendes creëren zij kind geesten waarmee in de  dromen contact moeten worden gemaakt alvorens zij een vrucht kunnen worden in het lichamen van de vrouw.  
Dit heeft parallelle met de vele verhalen van buitenaardsen die zich hebben gekruist met mensen om hybride rassen voort te brengen, waarvan de Homo Sapiens er één is.

In de mythologie van de Aboriginal, de Wondjina (of Wandjina) waren Wolken- en Regen-geesten die tijdens de droom tijd het landschap en zijn bewoners konden beïnvloeden. 
Op hun moment en plek van sterven schilderden zij hun beeltenissen op grotwanden en verdwenen in een nabijgelegen waterpoel.

Deze wezens, die uit de hemel neerdaalde, reden op slangen, brachten menselijk leven voort en brachten de kennis alsmede landbouw methoden naar de oude aboriginals. 
Opvallend vaak lijken ze op beschrijvingen van Gray-aliens en Annunaki met lange hoofden, grote ogen en geavanceerde technologie. 
Sommige grotschilderingen tonen de Wondjina wezens zich in grote getale en ogenschijnlijk met helmen die glimmen of waren uitgerust met soort verlichting.