ET-Healing
ET-Healing
ET-Healing
ET-Healing
ET-Healing
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 2
Geluid van Stilte
Featured

Geluiden van Stilte

In het begin was er geluid.
Is het je ook bekend dat de manifestatie van geluid de subtielste is van allemaal?
Nog veel subtieler dan licht?
Daarom wordt het oor beschouwd als het meest fijnzinnige orgaan.

Akoestische uitdrukkingen zijn van tweeërlei aard..... de ene is de goddelijke expressie, of spirituele akoestische expressie, en de andere is de fysieke akoestische expressie.
De geluiden die we horen met onze fysieke oren zijn vormen van fysieke akoestische expressie.

Echter, de veel omvangrijkere spirituele akoestische expressie in de goddelijke wereld -het kosmische domein- kunnen we niet waarnemen met ons fysieke oor.
Terwijl overal in het Universum, evenals in het menselijk bewustzijn, er spirituele akoestische expressie is, is deze onhoorbaar voor het menselijk gehoor.
Tot het moment waarop deze expressie de fysieke sfeer wordt ingeleid!

Als een radio wordt afgesteld op de bepaalde frequentie, dan kan deze via zijn antenne onhoorbare geluiden ontvangen en deze via de 'transistor' omzetten naar geluiden die hoorbaar zijn in onze fysieke realiteit en daar expressie aangeven middels haar luidspreker of speaker.
Bijzonder toch dat we een technologie kunnen bedenken die feilloos een mechaniek reflecteert die we allen van nature in ons dragen maar hardnekkig ontkennen.
Wij zijn allemaal kosmische transistor radio's, bedoeld om onze symfonie te laten horen.

Wanneer we iets denken, creëren we mentaal geluid zonder ons hiervan bewust te zijn.
Denken is mentale spraak, het is een ultieme vorm van geluid. In wezen praten we mentaal. We kunnen onszelf horen denken.
Als we fysiek spreken, dan kunnen anderen ook horen. Maar als we mentaal spreken, kunnen anderen ons dan ook horen, of is dat afhankelijk van .... wat?
Waar blijven je gedachten, die expressies van energie ?
Zou er ooit iemand zijn die je gedachten hoort ?
Wat gebeurd er met alle gedachten van alle mensen te samen ?
Vormen die één groot symfonie die de kosmos ingaat op zoek naar toehoorders ?

We vangen het fysieke geluid op afhankelijk van de kwaliteit van onze akoestische organen, onze oren.
We kunnen niet alle geluiden de hele tijd horen. We kunnen geen zeer korte of zeer lange geluiden vangen, of met andere woorden, geluiden met een te lage of te hoge frequentie.
En door focus kunnen we specifieke geluiden waarnemen door andere geluiden te elimineren. Door te ontspannen openen we juist deze filterpatronen, zodat we alle geluiden kunnen waarnemen die gehoord kunnen worden.

Op dezelfde manier kunnen we in de innerlijke sfeer niet altijd alle geluiden horen.
Door middel van voortdurende meditatie doorlopen we verschillende stadia en fasen; en wanneer de innerlijke zintuigen zich ontwikkelen, kunnen we dat goddelijke geluid, dat innerlijke geluid, het Geluid van Stilte, horen.
Het is wat bekend staat als Omkara in het Sanskriet in de Indiase traditie..... Om, het geluid van het Universum.

We kunnen de kosmos horen en de kosmos hoort ons ... 

Op deze pagina delen we graag verschillende vormen van geluid uit de kosmische sfeer.
Sommige opnames zijn gechannelde meditaties van Jacqueline waarin ze wordt bijgestaan door haar buitenaardse gids van Sirius ... Joël.
Andere opnames zijn gechannelde informatie van Philip over verschillende onderwerpen of Stargate Meditaties.

Ook willen we graag prachtige gechannelde muziek voor meditatie delen zodat we allemaal ons punt van stilte kunnen vinden en de geluiden van het Universum en alle liefdevolle wezens die ons begeleiden op onze reis door deze fysieke realiteit, kunnen horen.
De muziek is vrij deelbaar en vindbaar op YouTube en in het bijzonder willen we Paul Collier onder de aandacht brengen om zijn meditatieve muziekwerken verder de wereld in te helpen.