Axiatonal-Alignment-Meridian-Lines-Reconnection
Featured

Axiatonal Alignment


Voor ons is Axiatonal Alignment, waarvan de Reconnection een bekend voorbeeld is, als heilig werk, en in onze beleving moet het ook vanuit dit perspectief worden beschouwd.
Wie dit proces voor anderen begeleidt, moet ervoor zorgen dat het werk wordt gedaan vanuit het hoogst mogelijke bewustzijnsniveau, en vanuit een plaats van totale integriteit.


Bij dit werk is het van essentieel belang een ruimte of veld te creëren door je vibratie te verhogen tot het hoogste niveau, en dat trillingsniveau vast te houden.
Het maken van contact met de gidsen die ondersteunen tijdens de sessie.
Ook al stellen we het zo voor, het is eigenlijk niet ondersteunen, het is echt een co-creatie.

Zodra ik (Philip) een Axiatonal Alignment / Reconnection sessie begin en het veld creëer, het contact maak, kan ik haar (het is een zij, een Pleiadische genaamd Myra) voelen komen en in mij staan, als het ware samensmelten, en door mij heen werken, terwijl ik aan de andere kant van de tafel vaak één of meer andere wezens kan zien / voelen.
Myra is altijd aanwezig tijdens deze sessies; de anderen zijn niet altijd dezelfde wezens, maar lijken steeds een soort verbondenheid te hebben met de persoon op de tafel.

Axiatonal Alignment ofwel the Reconnection

Het is moeilijk te bevatten hoe we ons opnieuw kunnen verbinden met de kracht en de kennis van All-That-Is.
Het is eigenlijk onmogelijk om het helemaal te begrijpen ... het is om gevoeld te worden.
Men voelt deze veranderingen niet alleen, maar ziet ze bovendien vaak gebeuren.

De meest eenvoudige verklaring/metafoor is dat Axiatonale Uitlijning ons verbindt met het universele rastersysteem en het planetaire rastersysteem.

Axiatonale Lijnen maken deel uit van een vijfdimensionaal circulatiesysteem dat kleur en geluid combineert en de basisenergie voor vernieuwingsfuncties van het menselijk lichaam bijeenbrengt.
De Axiatonal Alignment brengt en activeert voornoemde lijnen en punten waardoor de uitwisseling van licht en informatie en de herverbinding van DNA-strengen mogelijk wordt.

Axiatonal Alignment / de Reconnection is de term die gebruikt wordt om de procedure van het opnieuw verbinden van het Meridiaanstelsel met de Axiatonale Lijnen aan te duiden,

De Axiatonal Alignment is een relatief eenvoudige maar zeer krachtige afstemming of upgrade van het energiesysteem.
De Reconnection is een soortgelijke, iets minder uitgebreide variant van Axiatonal Alignment, maar daarover meer in onze blog History of Meridian and Axiatonal Energy Work.
Het is een krachtig instrument voor heelwording dat werkt op het opnieuw verbinden en voeden van de meridiaanlijnen van het lichaam, zodat je energiesysteem optimaal kan functioneren, en dat alle niveaus van het lichaam verjongt: fysiek, mentaal, emotioneel en ook spiritueel.

Ook de bagage in de vorm van negatieve emotionele en mentale patronen die we uit dit leven en uit andere levens met ons meedragen, kan gemakkelijk worden losgelaten met de hulp van het Hogere Zelf, de Ziel en de OverZiel niveaus van ons Zelf.
Zodoende is er veel meer ruimte voor Spirit om zich via het fysieke lichaam in deze fysieke werkelijkheid tot uitdrukking te brengen.

 

Axiatonal-Meridian-Lines-Reconnection

Verenigd Bewustzijn ... het Ene

Existentie heeft slechts één eigenschap ... om te bestaan.
Alles wat bestaat is BRON ... Ongedifferentieerde Bron, geprojecteerd op talloze manieren.

Hoe het ook genoemd wordt, we kennen allemaal, diep van binnen - waar woorden vaak niet kunnen komen of taal niet kan beschrijven - die " aantrekking " om terug te keren naar een " Thuis " of Stille Plaats waar we tot rust komen en volledig stil en vervuld zijn.
Een "plaats" waar tegenstellingen samenvallen en oplossen in een weldadige synthese.
Een "plaats" waar er geen scheiding is maar een naadloze integratie van Al Dat Is tot wat we Eenheid, het Ene, de Golden Lake ... zouden kunnen noemen.

Ontwaakte leraren en spirituele tradities, dichters en kunstenaars door de tijd heen hebben zich op vele manieren laten verleiden om deze Eenheid of het Universele Raster te beschrijven.
Mystici noemden het de Ongeborene, Oerbron, Ongeschapen, Ongevormd.
Hui-Neng, uit het zesde eeuwse China, verklaarde het tot Boeddha.

De 8e-eeuwse mysticus Padmasambhava beschreef het als Absoluut Bewustzijn.
De hindoeïstische mysticus Shankara noemde het Brahman.
Jezus in zijn Christusbewustzijn sprak er over als Vader, Hemel, Licht, Eén.
Dichters hebben het beschreven als een oceaan of Zee van Licht, Stiltepunt, Grot van het Hart. Jeddah Mali noemt het de Zee van Bewustzijn.
Lyssa Royal-Holt (Pleiadiërs) vergelijkt het met het Gouden Meer.
Vooruitstrevende wetenschappers hebben geprobeerd dit Centrale Punt van Bestaan te omschrijven als het Nulpuntveld dan wel de Matrix.

Hoe we het ook noemen, dit Raster vindt zijn oorsprong in het hart van onze Melkweg.
Wij zijn verbonden met dat Centrum, via een systeem van Licht en Informatie dat via netwerken, etherische blauwdrukken, en axiatonale lijnen zoals J.J.Hurtak het noemt in The Book of Knowledge: The Keys of Enoch.

Deze Oneness differentieert voortdurend en stuurt delen van zichzelf de Schepping in om eenvoudigweg alles te ervaren wat er te ervaren valt (Al-Dat-Is) in voortdurende "diepere sondes" om steeds verdergaande niveaus van subtiliteit van Leven uit te drukken en te ervaren.
Terwijl thema's worden uitgespeeld, keren alle aspecten van ervaring terug naar het Ongedifferentieerde. Alles is met elkaar verbonden. Er is eigenlijk maar Eén bewustzijn dat zichzelf projecteert via onbeperkte holografische fragmenten ... als fragmenten van een versplinterde spiegel ... die onbeperkte perspectieven van creatie terugkaatsen. 

 

Afgescheidenheid

Er zijn verschillende opvattingen over hoe het komt dat de mensheid leeft in een staat van afgescheidenheid van de Ene.
En hoewel dit door ons als een probleem kan worden gezien (en sommigen graag de Anunnaki de schuld geven), is dit vanuit een ander perspectief in feite een unieke ervaring geweest voor een Overziel om gedurende vele millennia te kunnen incarneren in een beschaving die zo diep in de afgescheidenheid heeft geleefd.

De meest interessante vraag is nu, waar in ons bewustzijn deze scheiding eigenlijk ontstaat en wat er nodig is om deze te herstellen.
Het feit dat steeds meer mensen zich bewust zijn van deze scheiding betekent dat ons collectieve bewustzijn klaar is om de codes te activeren die onze scheppers in ons DNA hebben achtergelaten.

Heb je je ooit afgevraagd waarom zoveel mensen vandaag de dag op zoek zijn naar wie ze zijn en wat hun doel is in het leven?
In het model van 'de negen niveaus van bewustzijn' liggen de antwoorden deze vragen op het niveau van de blauwdruk, het template-niveau.
Dit is precies de laag in ons bewustzijn die resoneert op de bewustzijnsfrequentie van 333kHz die de overgang vormt tussen de bewustzijnslagen die zich bevinden in de niet-fysieke werkelijkheid (Hogere Zelf en verder) en de fysieke werkelijkheid (fysieke mind).
Hierover later meer ...

Axiatonal Alignment en de Reconnection bestaat juist uit het opnieuw verbinden van deze lagen van ons bewustzijn door het activeren van kanalen (Axiatonale Lijnen) en een groot aantal energiepunten (spinpunten).


Van afgescheiden bewustzijn naar eenheidsbewustzijn

Vanaf het moment dat we delen van ons Zelf bewust hebben versluierd, konden veel systemen van hogere orde, zoals de Axiatonale Meridianen en het Axiale Circulatiesysteem, niet langer worden gebruikt, zodat ze werden losgekoppeld en inactief werden.
Door deze ontkoppeling waren wij niet langer in staat om onze Ziel en andere delen van het Hogere Zelf op trillingsniveau te ervaren op het niveau van onze Persoonlijkheid, en werden ons bewustzijn in zekere zin gefragmenteerd, waardoor wij konden vergeten wie wij zijn en op reis konden gaan met zulke unieke ervaringen waar alleen Meesters zich aan wagen.

Daarom zegt Bashar altijd:

Earth is not a Kindergarten, Earth is a MasterClass.

De Aarde is geen kleuterschool, de Aarde is een MasterClass.
En zoals voorspeld in het werk van Dr. J.J. Hurtak PhD en vele andere geschriften en de vele channelings met gidsen, geascendeerde meesters en buitenaardse beschavingen, is de mensheid er klaar voor om de reis naar huis te maken.
En de instrumenten worden aangereikt aan hen die ervoor openstaan.

Axiatonal Alignment/Reconnection is een healingproces dat de heractivering en herverbinding van de Axiatonale Lijnen mogelijk maakt en de herintegratie van alle niveaus van ons Zelf, onze lagen van Bewustzijn, mogelijk maakt.
Zodra deze verbinding is hersteld, gaat ons Hoger Zelf meer de levenservaringen orkestreren die we moeten (her)beleven om het proces van integratie van al onze fragmenten te ondersteunen en ze opnieuw te integreren.

Het proces van de terugkeer naar ons ware Zelf begint met de herverbinding met onze Blauwdruk, onze Template, die alle belangrijke informatie bevat over ons bestaan in dit leven in deze werkelijkheid ...
Iedereen die ervoor kiest dit proces op gang te brengen via Axiatonal Alignment of de Reconnection geeft zichzelf misschien wel het grootste geschenk dat we onszelf kunnen geven en daarom is dit oprecht Heilig Werk en zou het alleen vanuit dit perspectief benaderd mogen worden.

 

Axiatonale Lijnen en Spin Points

Axiatonal-Meridian-Lines-Reconnection-Earth

Het menselijk lichaam is gevormd uit en omgeven door een dynamisch energiesysteem.
Het elektromagnetische energieveld dat het lichaam omgeeft, wordt het auraveld of etherische lichaam genoemd, dat bestaat uit het emotionele, mentale en spirituele lichaam.

We hebben energielijnen in het lichaam die ook wel meridiaanlijnen of acupunctuurlijnen worden genoemd - deze voorzien ons fysieke lichaam van subtiele en vitale energie.
Oorspronkelijk waren de meridiaanlijnen (acupunctuurlijnen) op ons lichaam verbonden met magnetische rasterlijnen (leylijnen) die de aarde omcirkelen via Axiatonale Lijnen en Spin Points.

Deze Axiatonale Lijnen maken deel uit van een parallel-dimensionaal circulerend energierastersysteem dat ons verbindt met de rasterlijnen van de Aarde en die welke voorbij de Aarde uitgaan en ons verbindt met een veel groter rastersysteem, en ons zo verbindt met de hele Kosmos/het Universum.
Deze lijnen zijn ontworpen om onze lichamen te voeden met de Goddelijke Licht/Ziel energieën uit de 5e dimensie en daarboven, en ook om deze energieën te laten circuleren via het template niveau in het 4e dimensionale systeem van acupunctuur meridianen.

Dit raster is macrokosmisch en microkosmisch. Het gaat tot diep in het universum én tot diep in onze cellen.
De enige historische verwijzingen naar deze manier van verbinden en herstellen van essentie in het lichaam zijn te vinden in de Chinese geneeskunde en staat bekend als het Meridiaansysteem en in de Ayurveda waar de Meridianen bekend staan als Nadis.

Het Meridiaansysteem is verantwoordelijk voor de synthese van de Kosmische Prana en de herverdeling ervan door het fysieke lichaam en zijn organen.
De mensheid raakte los van deze Axiatonale en Planetaire Rasterlijnen.
Wij verloren de volheid van onze inherente verbinding met het Universum en ons multidimensionele zelf, waardoor afstand en afscheiding ontstond van onze Bron, onze Hogere Zelven, en van elkaar en de Kosmos. Momenteel zorgt dit systeem met moeite voor de minimale functies van de fysieke en energetische voeding van het lichaam.

Axiaal: structuur, patroon, gezichtshoek, geometrie.
Tonaal: geluid, licht, informatie, energie, trilling, frequentie

Het Meridiaanstelsel is een subset van het grotere web van intelligentie in de Kosmos, dat ook in het menselijk lichaam aanwezig is.
Dit raster is een licht-lichaamsraster. Bij een slechte gezondheid is een groter deel van dit raster inactief of verduisterd.

Axiatonal Alignment verbindt dit lichtlichaam weer en zet zo het licht weer aan, waardoor het energieveld wordt geactiveerd en het lichaam zichzelf kan gaan herstellen.
De Axiatonal Alignment activeert deze slapende Axiatonale Lijnen en integreert unieke trillingsniveaus en frequenties voor heelwording en evolutie.

Axiatonale Lijnen

Het etherische lichaam dat het fysieke lichaam doordringt, bestaat uit meerdere templates in hogere dimensies. Tegelijk met de afscheiding van het Hogere Zelf werd een reeks lijnen, bekend als Axiatonale Lijnen (of axiatonale meridianen), die alle niveaus van het Zelf verbinden, ook doorgesneden.

Deze axiatonale lijnen voedden een 5e-dimensionaal circulatiesysteem dat bekend staat als de Axiatonale Bloedsomloop, evenals de 4e-dimensionale acupunctuurmeridianen.

Deze stroom van hogere energie diende om het fysieke lichaam en zijn organen, alsmede het emotionele en mentale lichaam in perfecte harmonie te houden.
Toen de axiatonale lijnen verbroken raakten, werd het axiatonale circulatiesysteem min of meer slapend. De acupunctuurmeridianen bleven alleen over om net genoeg energie aan te wenden om het leven in stand te houden.

Door de diverse levenservaringen, georkestreerd door de Ziel, begint de menselijke persoonlijkheid steeds meer te beseffen dat zij deel uitmaakt van een groter aspect van het Zelf, en dat dit grotere aspect van het Zelf op zijn beurt deel uitmaakt van weer een groter Geheel.
Inmiddels is het verlangen om zich opnieuw te verbinden met de rest van het Zelf zeer sterk bij een groot deel van de mensheid aanwezig.


 

 It is our true desire and our willingness to reconnect that makes this reconnection possible.


Nu, dit vorige citaat is werkelijk heel belangrijk !
De bereidheid en het verlangen van binnenuit zijn zeer belangrijke voorwaarden die moeten worden vervuld voordat men kan terugkeren naar Heelheid ... evolutie van bewustzijn kan niet worden afgedwongen door iets van buitenaf, ook niet door geadopteerde overtuigingen van anderen.

We hebben onze vrije wil gebruikt om ons af te scheiden van het Hogere Zelf en nu moeten we onze vrije wil opnieuw gebruiken om opnieuw de verbinding te herstellen.

Axiatonale Circulatiesysteem

Axiatonale lijnen liggen langs de acupunctuurmeridianen, en voeden zich met belangrijke spinpunten die boven het huidoppervlak liggen.

Axiatonale energie is hoogvibrerende energie die stroomt door een raster dat het Axiatonale Circulatiesysteem (of Axiatonaal Rooster) wordt genoemd, dat een verbinding vormt tussen verschillende niveaus van het Zelf, en daarmee verbonden is met de creatie, het Universum.
Zoals eerder gezegd, toen we collectief, bewust delen van ons (Over-)Zelf versluierden om afscheiding te kunnen ervaren op een diep, diep niveau, raakten de Axiatonale Lijnen van dit raster onderbroken en werden ze slapend.

Wanneer zij opnieuw met dit raster zijn verbonden, begint Axiatonale energie in onze Axiatonale Lijnen te stromen via de Soul Star en Earth Star, die als energiepoorten fungeren.

De Axiatonale Lijnen, die vaak langs de Acupunctuur Meridianen lopen, voeden dan Axiatonale energie via Spin Points naar het Axiale Circulatiesysteem en de Acupunctuur Meridianen.
Maar ze volgen niet altijd perfect de meridianen, ze kruisen en verbinden ze ook vaak, waardoor het een interactief netwerk wordt.
De stroom van Axiatonale energie via de Spin Points naar de Acupunctuur Meridianen zorgt ervoor dat alle cellulaire rasters in harmonie samenwerken.

 

Spin points

Spin points (in de Reconnection Activation Points genoemd) zijn kleine bolvormige vortexen van elektromagnetische energie.
Zij liggen vlakbij het oppervlak van onze huid en zenden Licht- en Geluidsfrequenties uit die de dynamiek van de atomen van de moleculen in de cellen doen toenemen.
Deze verhoogde spin creëert 'Licht draden' die gezamenlijk een raster vormen voor cellulaire regeneratie.
Elke cel in het lichaam heeft Spinpoints en ze zijn allemaal met elkaar verbonden via het Axiatonale Circulatie Systeem.

Door deze spinpunten te activeren kan de axiatonale energie het Axiatonale Circulatie Systeem binnenkomen en verder naar de acupunctuurmeridianen gaan.
Kortom, men zou kunnen zeggen:

Axiatonale lijnen zijn als de rivieren die de energieën, het licht en de informatie vervoeren
die door de spinpunten als portalen zijn aangeboord vanuit de oneindige Zee van Bewustzijn.

 

Wat kun je verwachten?

Wat kun je verwachten?
Het is belangrijk te onthouden dat dit werk wordt gedaan onder leiding van welwillende 'Lichtwezens' die uitsluitend werken in overeenstemming met het Zielscontract en dat dit een volkomen veilig en liefdevol proces is, maar dit betekent niet dat er geen thema's meer zullen zijn in het leven om uit te werken.

De sessies voor Axiatonal Alignment of Reconnection vormen het begin van een proces dat van nature een prachtige flow heeft.
Het forceert niets, maar is ook niet te stoppen.
Het bewustzijn wil nu nog maar één kant op ... naar integratie.

Nu we (opnieuw) verbonden zijn met het Universele Veld / Axiatonaal Netwerk, kunnen we veranderingen in ons leven verwachten: persoonlijk, op emotioneel en mentaal vlak; veranderingen in carrière, relaties, interesses, locatie, vriendschappen, gezondheid - elk van deze gebieden (en andere) kan worden beïnvloed door de veranderende frequenties (d.w.z. Licht en Informatie) in jou en je veld.

Je kunt gaan merken dat je nieuwe mensen in je leven aantrekt, nieuwe relaties, nieuw werk, nieuwe locaties, nieuwe overtuigingen, nieuwe ervaringen die resoneren of qua vibratie goed bij je passen.
Na een tijdje kun je het gevoel hebben dat je niet meer dezelfde persoon bent als voor de Axiatonal Alignment of de Reconnection en mensen om je heen kunnen dat ook gaan merken.

Wat wij persoonlijk hebben gemerkt na de Reconnectie is dat het veel moeilijker is geworden om onszelf te verloochenen.
Waar we voorheen dingen konden doen waarvan we wisten dat het niet goed voor ons was, is het innerlijke geweten nu na de Axiatonale Uitlijning veel sterker geworden en kan het nauwelijks nog terzijde worden geschoven door de fysieke mind.
Je kunt jezelf en je waarheid nauwelijks meer ontkennen.

De delen in je leven die niet meer voor je werken en die een weerspiegeling zijn van de fragmentatie worden heel zichtbaar. Al deze levenservaringen brengen het besef dat er meer is in je Zelf.
Dit is het punt waarop je de keuze hebt om opnieuw te ontwaken tot wie je werkelijk bent.

Dat maakt het contrast echt scherper en scherper wat betreft je doen en laten op het gebied van werk, thuis, vrienden, relaties, interesses, eten, levenspad...
In het algemeen: mensen beginnen zich meer verbonden te voelen met het Universum en met hun aanwezigheid hier op Aarde. Veel mensen voelen zich meer verbonden en meer gegrond.

Sommige mensen merken deze verschillen binnen de eerste paar weken na de sessies, voor anderen duurt het een paar maanden en voor sommigen zelfs langer.
Het proces heeft zijn eigen timing.
Maar als je na een jaar terugkijkt, zijn de verschillen vaak significant.

Mensen bij wie het proces wat langer duurt, merken hun eigen veranderingen vaak niet op.
De veranderingen van dag tot dag zijn te klein om zelf op te merken.
Vaak zijn het de mensen om hen heen die deze veranderingen het eerst opmerken.

Axiatonal Alignment behoeft twee sessies om de Axiatonale Lijnen opnieuw te activeren en te verbinden.
De eerste sessie maakt het energiesysteem "open" of "schoon", terwijl de tweede sessie de verbinding verdiept.

Na twee sessies zijn de Axiatonale Lijnen voldoende geactiveerd om het proces verder op eigen tempo te vervolgen.
Extra sessies zijn niet echt nodig, hoewel men na een paar maanden integratie baat kan hebben bij een derde sessie.
Dit werk wordt energetisch gedaan, (hands off the body) dat wil zeggen, het werk gebeurd in de subtiele energielichamen, niet op het fysieke lichaam zelf.

In tegenstelling tot wat men leert bij het beoefenen van de Reconnection, is het mogelijk om Axiatonal Alignment op afstand te doen, hoewel het een meer ervaren beoefenaar vereist.
De activatie gebeurt hoe dan ook niet op het fysieke lichaam maar op het subtiele energielichaam (Licht Lichaam) en hier doet zich een bijzonder fenomeen voor ... de energieën worden sterker naarmate de afstand toeneemt.
Dit is feitelijk ook een indicatie dat we hier te maken hebben met kwantumenergieën, aangezien dit fenomeen zich alleen in kwantum velden voordoet.


Meer over de Reconnection | 333 | Axiatonal Alignment

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more