being-human-arrival
Featured

Being Human and Humanoid Beings

Heb jij ook wel eens het gevoel dat de wereld steeds meer begint te lijken op een Sci-Fi ('Science Fiction') ?
En we bedoelen hier niet de suggestie dat wetenschap een fictie is, maar dat in onze realiteit steeds meer ideeën terug te vinden zijn die ooit in Sci-Fi's aan het publiek zijn vertoond.


Een fictie wordt gedefinieerd als een verhaal of tekst, dat niet op de werkelijkheid is gebaseerd. Het wordt geschreven vanuit de fantasie van de schrijver.
En tegelijkertijd is het woord 'fictie' afgeleid van het Latijnse woord 'fictio',  hetgeen "vorming" betekent.

Nu is de vraag, heeft de schrijver van de Sci-Fi een andere tijdlijn gechanneld en heeft de wetenschap het idee opgepakt ter onderzoek of hebben we te maken met een 'Science Presentation' in de vorm van 'entertainment' om de geesten van de mensheid klaar  te maken (vorming) zodat die nieuwe wetenschap in de toekomst uitgerold kan gaan worden in de realiteit ?
De media lijkt niet toevallig een kernbegrip als 'programmering' te gebruiken. 

Welnu, dit was de introductie van wederom een uitdagend onderwerp ... 
Dit blog heeft geen lineaire opbouw, we bekijken het idee vanuit verschillende perspectieven ...

Wat is een Mens

Eén van de meest bijzondere facetten aan ons werk met de buitenaardse wezens die ons begeleiden is dat Jacqueline en ik allebei veel meer zijn gaan begrijpen wat het betekent om mens te zijn.

En de vraag 'wat is een mens' of 'wie zijn we als mens' gaat een kernvraag worden in de nabije toekomst, maar speelt feitelijk al enige tijd onder de oppervlakte, zichtbaar voor wie de ogen heeft om het te zien.

Pas als je ernaar op zoek gaat, kom je er achter dat er eigenlijk niet eens een goede definitie bestaat over wat een mens precies is. 
Er bestaat een set aan eigenschappen die wordt benoemd, maar die set eigenschappen gelden ook voor veel buitenaardsen, de 'humanoid' (mensachtige ) buitenaardsen wel te verstaan.

Being-Human-Humanoid-Arrival<< Click to Watch Official Movie Trailer - Arrival (2016) >>

Stel je voor, je ontmoet een mensachtig buitenaards wezen en je gaat uitleggen wat een mens is.
Wat zou je dan zeggen ?
Welke kwaliteiten maken ons nu bijzonder en uniek in het Universum ?

Misschien een goed idee om eerst te onderzoeken wat ons onderscheidt van andere diersoorten op onze planeet.

Nu kunnen we natuurlijk kijken naar onze lichamelijke kenmerken, maar de meeste aspecten daarvan zijn overeenkomstig met de fysiologie van andere gewervelde dieren op onze planeet, alleen de expressie van die aspecten is per diersoort uniek.

We hebben bijvoorbeeld wel een opvallend andere 'vacht' dan de meeste dieren, maar de bouwplaat van gewervelden bevat steeds 4 ledematen, 2 ogen, 2 oren, neus, nek, hoofd, romp enz.

Zelfs de lichaamssystemen (ademhaling, bloedsomloop enz.) zijn vergelijkbaar.
Niet hetzelfde, maar vergelijkbaar. Oneindig veel variaties op hetzelfde model.

Wat mensen werkelijk onderscheidt van andere diersoorten, is ons zelfbewustzijn, onze manier van kennisoverdracht, ons mechanisme van motivatie, onze emoties en zeer zeker ons gebruik van taal en communicatie.

Als dit ons onderscheidt van de andere diersoorten op onze planeet, hoe leg je dan uit aan een buitenaards wezen wie we zijn ?
Hoe leggen we aan een ander mens uit wie we zijn ? 

Hier ligt een geweldige uitdaging ... we weten vaak nog niet echt wie we zijn en wat mens zijn in essentie is.
Vaak delen we tijdens een eerste kennismaking onze naam, woonplaats, gezinssamenstelling, werksituatie, wat we doen in het leven ... 

Dingen die we hebben en doen zijn echter niet wie we in essentie zijn en hoeven ook niet een zuivere reflectie te zijn van wie we zijn.
We kunnen in een baan, woonplaats of relatie verkeren die niet met ons resoneert en ons daar toch mee kenbaar maken in een voorstelrondje.

In de huidige maatschappij verwarren we 'het mens zijn' en 'een persoon zijn' voortdurend.
We leren tijdens onze socialisatie/educatie vooral om iemand te worden, niet om iemand te zijn.
De vraag is vaak 'wat wil je later worden' niet 'wie/hoe wil je graag zijn'. 

Het lijkt misschien niet zo relevant, maar het zijn werkelijk twee verschillende dingen.
Als wij een interactie hebben met een persoon, voelen we dan ook altijd de mens ?
En als we echt diep contact hebben met elkaar als mens, is de persoon (wat hij/zij doet in het leven) van de ander dan nog even relevant ?

Als wij ons voorstellen in een nieuwe groep, stellen we ons dan voor met wie we zijn als mens of als persoon ?

Het woord persoon komt overigens van het latijnse woord persōna, en betekent masker, rol, karakter en is ontleend aan maskers die in theaters werden gebruikt om een personage of een rol aan te duiden.

Behalve dat bewustwording hiervan een topic is waar we als mens onderling al veel vooruitgang in kunnen boeken, is dit essentieel in het (aankomende) contact met buitenaardsen !
Wie ben ik als mens ?
Wat betekent het om mens te zijn ?

We zullen eerst het contact met onszelf en met elkaar als mens moeten hervinden voordat het zin heeft duurzaam en constructief contact te willen maken met buitenaardse beschavingen.


 Het contact met buitenaardsen gaat via de weg naar binnen ...

Ezra'el Paradox ca. 2015


 

Humanoid Beings

Dus hoe gaan we nu, met de terugkomst van buitenaardse beschavingen naar onze planeet, nu onszelf definieren als zij net als wij 'humanoid' zijn ?
Na duizenden jaren het idee te hebben gehad dat we uniek zijn in het Universum ?

Overigens is ook de exacte etymologie van het woord 'human' niet geheel duidelijk.
Het is afgeleid van het Latijnse 'humanus', vermoedelijk een hybride woord van homo (dat "man" betekent) en humus (dat "aarde" betekent), hetgeen een erkenning is dat ons menselijke lichaam vanuit de Aarde is opgebouwd, zoals vermeld in Genesis 2:7.

Nu zal dat voor een buitenaards beschaving die naar de Aarde is gekomen om contact te maken geen verassing zijn ... 

Hoogstwaarschijnlijk hebben zij in hun (collectieve) bewustzijn nog herinneringen aan incarnaties in andere tijdlijnen hier op Aarde.
Want besef goed, ze zijn hier altijd blijven komen, maar niet meer in hun fysieke lichamen.

Veel buitenaardse gidsen die momenteel de mensheid voorbereiden op de hereniging van onze sterrenfamilies hebben in het verleden en ook nu incarnaties in onze Aardse realiteit.
Ze komen daarom ook niet echt terug (ze zijn nooit echt weggeweest), maar komen terug in onze fysieke realiteit.

En de vraag is, als zij met hun bewustzijn incarneren op Aarde, wat zijn zij dan, een mens van de planeet Aarde of zijn zij bijvoorbeeld een buitenaardse van de planeet Sassani ?

Volgens onze definitie zijn zij 'human' ... van deze Aarde en zo zien zij dat zelf ook, zelfs al is hun bewustzijn geen direct onderdeel van het menselijk collectief, maar van bijv. Shakani (Sassani collectief bewustzijn) of Siskeen (Sirius collectief bewustzijn) enz.

En dit is nog maar het begin van vele vragen waar we als mens mee te maken gaan krijgen, en we zullen er een aantal opsommen.


 

Science 'Fiction'

We gaan er in deze nog beperkte opsomming even vanuit dat het wezen is geboren op Aarde en 'Aards' DNA heeft, tenzij anders vermeld. 

Is een wezen een mens, als deze

 • voor een klein deel is gemodificeert met technologie ?
 • voor een groter deel is  gemodificeert met technologie (Cyborg) ?

 • voor een klein deel is gemodificeert in het DNA ?
 • voor een groter deel is gemodificeert in het DNA (Human Genome Editing) ?

 • voor een klein deel is gemodificeert met DNA van dieren ?
 • voor een groter deel is gemodificeert met DNA van dieren (Chimera) ?

 • is ontstaan door kloning ?

 • een lichaam heeft in stasis/artificieel in leven wordt gehouden maar het bewustzijn nog kan communiceren via technologie die hersengolven vertaald ?
 • een lichaam heeft, dat na overlijden 'geconserveerd' wordt en waarmee via technologie gecommuniceerd kan worden (ADC) ?
 • een lichaam heeft dat deels organisch is, niet te onderscheiden is van een mens, denkt, handelt en deels gevoel interpreteert als mens, maar bestaat uit technologie (Android) ?

 • een artificieel lichaam heeft, maar een sentient 'menselijk' bewustzijn en kan communiceren via technologie die energiepatronen vertaald (AI) ?

 • wordt geboren op bijv. Mars of andere kolonie ?
 • na 1000 jaar bewoning, wordt geboren op bijv. Mars of andere kolonie ?
 • wordt geboren en opgroeit aan boord van een Aards ruimteschip ?
 • wordt geboren en opgroeit aan boord van een buitenaards ruimteschip ?

 • voor een klein deel bestaat uit DNA van buitenaardsen (bijv. starchild)?
 • voor een groter deel bestaat uit DNA van buitenaardsen (Hybrids) ?
 • geboren en opgroeit op Aarde en geheel bestaat uit DNA van buitenaardsen ?

 • bovenmenselijke vermogens hebben door ander DNA patroon, bijv. 3 of 4 strengig DNA (zoals bij sommige StarKids) ?
 • geboren en opgroeit op Aarde en geheel bestaat uit DNA van buitenaardsen en deze beschaving hier al 1000 jaar verblijft ?

 • hier op Aarde leven / geleefd hebben ? (bijv. Hathors)

 • een bewustzijn heeft dat sterk afwijkt van de doorsnee mens ?
 • kan shapeshiften ?

Starchild-Skull-DNA-unknown-originMisschien kom je nu tot de conclusie dat het DNA bepalend is of we mens zijn of niet. 
Maar wat dan als ons DNA muteert of wordt gemuteerd ?
En wanneer zijn we in dit proces nog mens of worden we iets anders.
Of andersom denkend ... vanaf welk niveau of modificaties in het DNA worden hybride beschavingen als menselijk beschouwd?

Om heel consistent te kunnen zijn in de beantwoording van dit soort vragen zullen we tot de conclusie komen dat 'mens zijn' een combinatie is van ons bewustzijn en 'ons' DNA. Het is de samensmelting die ons tot mens maakt.

Films als Avatar bereiden ons voor op deze nieuwe fase voor de mensheid.
Deze film gaat niet alleen over andere, humanoid beschavingen, maar ook over wat de connectie tussen bewustzijn en lichaam is.
Wat bepaalt nu eigenlijk wat je bent. Is 'good guy' Jake Sully nu een mens of een Na'vi in Avatar: The Way of Water ?
Is 'bad guy' Colonel Miles een mens of een Na'vi ?
Wat definieert in deze film of iemand een Na'vi is ?

We kunnen al deze vragen pareren door te stellen dat het allemaal fantasie van 'scriptschrijvers' is. Maar is dat echt zo ?

We kunnen veel van deze vragen ook pareren door te stellen dat er allemaal wetgeving is die het verbiedt. Maar is dat echt zo ?

Al deze vragen draaien om het fenomeen dat bewustzijn zich projecteert door een blauwdruk (DNA) dat van zichzelf ook een soort van bewustzijn is en zich via deze merge zo expressie kan geven in een realiteit.

Het is niet voor niets dat er in onze wereld zoveel te doen is rondom het DNA en RNA, dit is onderdeel van ons ontwaken, zowel fysiek als niet-fysiek.


 

Een kijkje in de menselijke genetica.

Behalve onze geslachtscellen, heeft iedere menselijke cel twee sets van 23 chromosomen, bestaande uit 22 paar 'normale' en één paar 'hard-coded' geslachtschromosomen (de vrouwelijke XX en de mannelijke XY), alsmede het mitochondriale genoom.

Geen enkel mens - zelfs geen eeneiige tweeling - is genetisch identiek !
Elk mens heeft een unieke 'DNA-fingerprint'

En tegelijkertijd hebben alle mensen gemiddeld een genetische overeenkomst van 99,5%-99,9% !!!
Daarmee is de mens de meest homogene diersoort op Aarde, waarbij de menselijke populaties in Afrika en Oceanië het grootste aantal genetische variaties herbergt.

Mitochondriaal DNA wordt uitsluitend via de moeder geërfd.
Mitochondriale Eva is de benaming waarmee de vrouw wordt aangeduid die de recentste gemeenschappelijke matrilineaire voorouder van alle nu levende mensen is.
Dat betekent dat alle nu levende mensen hun mitochondriale DNA van haar “geërfd” hebben.
Men neemt aan dat mitochondriale Eva ongeveer tussen 250.000 en 100.000 jaar geleden ergens in Afrika moet hebben geleefd.
Dat is boeiend genoeg het tijdperk dat de Anunnaki op deze planeet rondliep.

Als we dit laten inzinken ... genetisch gezien zijn we voor bijna 100% identiek, en met die minimale bandbreedte aan verschillen in DNA hebben we 8 miljard unieke expressies van mensen op deze planeet, met elkaar verbonden in een collectief bewustzijn.
De menselijke beschaving op een kleine planeet in een gigantisch Universum dat bruist van leven ...

Het enige dat zich nog tussen ons bewustzijn en ons lichaam in alignment moet worden gebracht zijn onze overtuigingen die we hebben over wie we zijn.
Onszelf te gaan zien als een kosmisch mens in plaats van een individueel persoon.

Want als we als mens letterlijk zoveel met elkaar gemeen hebben, dan zouden we met elkaar de verschillen in persoonlijke belangen toch makkelijk moeten kunnen overbruggen ?

Zodra we dit hebben gemasterd, zijn we klaar voor de verwelkoming en ontvangst van 'Humanoid Beings' van buiten de Aarde.
In essentie is dit het proces van het menselijk ontwaken uit de dagdroom die we als persoon dromen tot in het bewustzijn van wie we werkelijk zijn als kosmisch wezen op planeet Aarde.

Bashar-training-first-contact-specialist
<< Fundamenteel uitgangspunt in de Sassani Contact training >>


Lieve mensen,

Dank je wel voor het lezen van onze nieuwsbrief!

Zoals gezegd, geen lineaire verhaallijn, maar verschillende aspecten over één thema en bedoeld om ons voor te bereiden op wat er eigenlijk allemaal al is, maar misschien nog niet in het publieke domein.

Sommige aspecten voelen heel natuurlijk en fijn, andere weer heel onnatuurlijk.
En toch bestaat het allemaal en hebben we ons ermee te verhouden, op welke manier dan ook. 

Voor nu, heel veel liefs !!

En tot gauw, in levende lijve, op één van de online events en op de online community Human-ET One!

Jacqueline en Philip


 

“Do not think like a human.
You have the ability within you to create anything you wish.
Truth is, you are all highly powerful entities walking this planet, disguised as simple biological beings and your disguise fools everyone -- even yourself.” 

- Bashar 

 

Nog een grappig feitje ... het Arabische woord Bashar vertaald zich niet alleen in 'messenger' en 'brenger van goed nieuws', maar ook als ... human/humanity/mankind. 


Source :
Newsletter Maart 2023
www.ET-Healing.nl

 

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more