Joël-buitenaardse-gids-van-Sirius-ET-Healing

Being with the Beings


The How and the Why of ET-Contact - Deel 2

In het boek - Being with the Beings; The How and the Why of ET contact - geschreven door Miguel Mendonca, worden verschillende vragen gesteld aan mensen over hun contact met buitenaardsen (ET's / extraterrestrial beings) of Multidimensionale wezens.
En net als Jacqueline, worden steeds meer mensen zich bewust van hun connecties met buitenaardse beschavingen en hun ziele-contract met één of meerdere buitenaardse wezens om informatie uit te wisselen die dienend kan zijn in elkanders leven in andere realiteiten.

Om het hele onderwerp van contact met buitenaardsen wat meer toegankelijk te maken alsmede een handreiking te doen aan iedereen voor wie dergelijke contacten zich in het beginstadia bevinden heb ik een deel van de vragen uit dit boek opgepakt en uitgewerkt op basis van mijn ervaringen met Joël.

Joël - een buitenaards wezen afkomstig van Sirius

We hebben dit blog opgebouwd in twee delen, 
Deel 1 - Vragen aan Jacqueline Fiolet over haar contact met Joël
Deel 2 - Vragen aan Joël -een buitenaardse gids van Sirius- gechanneld door Jacqueline

 


 

Vragen aan Joël -de buitenaardse gids van Sirius- gechanneld door Jacqueline

Waarom werk je, als buitenaards wezen, met deze specifieke persoon, Jacqueline op aarde?

We kennen elkaar al heel erg lang, Jacqueline en ik. Vandaar dat het voor haar zo bekend aanvoelt als ze mijn aanwezigheid voelt, voelt het voor haar een compleet geheel en niet als een vreemde energie die voorbij komt en met haar in interactie gaat.
Ik werk op dit moment niet met andere Aardse personen. Het zou wel kunnen, maar niet op dit moment.
Op dit moment is de connectie tussen Jacqueline en de teams mijn voornaamste focus voor jullie wereld en daar voorbij omdat we allen in een transformatie fase zitten en wil ik daar op deze manier mijn bijdrage aan geven en ontvangen.

Subvraag : Je geeft aan dat je alleen met Jacqueline werkt en toch maken we regelmatig mee dat andere mensen je aanwezigheid voelen en met je in contact treden.
Bijvoorbeeld onze kinderen en clienten van Jacqueline die jou rechtstreeks kunnen benaderen … ben jij ook voortdurend in connectie met deze mensen ?

Het klopt dat er contact gehouden wordt indien we dat verstandig vinden en dat kan omdat deze mensen al via het bezoek met Jacqueline al een interactie hebben gehad met mij.
Er loopt dus al een lijntje als het ware.
Je moet je voorstellen dat ik als het ware als een spin in een web zit en ik al die lijntjes heb lopen die via Jacqueline lopen en dus ook belangrijk kunnen zijn voor mij omdat zij een relatie hebben met Jacqueline.
Op het moment dat ik via dit web voel dat er één van die draden als het ware beweegt en we voelen dat er hulp nodig is, dan gaan we ‘kijken’, ook omdat dat interessant is voor mijzelf.
Wat valt er voor ons te leren en wat kunnen we eventueel doen als de persoon er om vraagt.

Soms geven wij tijdens de sessie al aan dat een specifiek persoon mij kan ‘roepen’ door simpelweg de connectie terug te maken naar de sessie met Jacqueline en ik vraag dan tijdens de sessie toestemming te mogen helpen indien op dat moment gepast en in welke vorm op dat moment gepast.

Subvraag : Je geeft aan dat je Jacqueline al langer kent. Kun je daar iets meer over vertellen ?

Meerdere incarnaties kennen wij elkaar en zijn wij in contact. De ene keer ver op de achtergrond en in andere weer meer op de voorgrond, zoals in dit leven.
Waarbij we het contact in dit leven pas bewust in een latere fase manifest hebben gemaakt.
Vele malen heeft zij tijdens haar incarnatie nooit beseft dat ik voor haar van buitenaardse origine ben omdat dat dan niet gepast of wenselijk was, zoals in één van haar levens in de regio van wat nu Tibet heet als monnik waarin zij er voor koos zich helemaal naar binnen te willen keren en geen focus wilde hebben op de wereld buiten.
Ik was in die tijd alleen aanwezig en soms heel subtiel als fluistering en was er geen bewust contact.
In andere levens is het contact directer geweest dan het contact zoals dat op dit moment plaatsvindt.

Zo kennen we elkaar dus door meerdere incarnaties heen en zijn reizen we met elkaar mee.
Het is voor de gehele groepsziel van belang dat deze informatie gedeeld wordt omdat er vele ‘cross-connections’ zijn vanuit onze groepsziel met jullie wereld.

 

Waarom gebruik je channeling voor je contact met de aarde?

Zoals aangegeven is de vorm van contact wisselend geweest.
Voor dit leven hebben we vooraf afgesproken om op deze wijze het contact te starten zodra Jacqueline daar aan toe was omdat wij toen inschatten dat wij beiden het meeste zouden kunnen halen uit dit contact, als je het zo zou mogen stellen.
Het momentum van in contact treden zou worden aangegeven door Jacqueline zelf en heeft plaatsgevonden vlak na 2012, waarbij het proces hiernaar toe al veel eerder door haar zelf in gang is gezet, al was ze dit zichzelf niet bewust op dat moment.
Tot dat moment heb ik me op de achtergrond gehouden, zoals afgesproken.

Subvraag : Kun je iets meer vertellen over de levens waarin je meer fysiek contact hebt gehad ?

Er is nooit een fysiek contact geweest in de zin zoals jullie fysiek contact hebben in jullie realiteit van tijd en ruimte.
Het dagbewustzijn van de persoon was in die andere levens niet voldoende om fysiek contact tot een gewenste ervaring te maken.
Er is een incarnatie geweest waarin magie een onderdeel van het leven was en in dat leven ben ik heel dichtbij geweest als natuurwezen en heeft Jacqueline als persoon destijds mij als zodanig waargenomen en hebben wij vele interacties gehad.

Subvraag : Je hebt ooit aangegeven dat je ‘hier’ ‘nu’ bent in een lichtlichaam.
We zien je nu af en toe als een licht-contour en je gaf aan dat we je te zijner tijd mogelijk meer fysieker zullen gaan waarnemen. Wat betekent dat?

Dat is volledig afhankelijk van de groei in bewustzijn van Jacqueline en het is niet met zekerheid te zeggen dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren voor Jacqueline.
Er zijn met grotere zekerheid mensen in het netwerk van Jacqueline die mij kunnen gaan waarnemen op manier die voor jullie meer fysiek lijkt. Mensen met wie contact mogelijk is en ook tot stand is gekomen via Jacqueline en er naar verwachting eerder aan toe zijn mij onder ogen te komen.

Subvraag : Dus je zegt eigenlijk dat er in ons netwerk mensen zijn die eerder in staat zullen zijn met jou in meer direct contact te komen dan Jacqueline zelf ?

Hai (dit is de bevestiging van Joël). Inderdaad.

Subvraag : Ohhh, kun je daar iets meer over vertellen ?

Nope, niet op dit moment. 

 

Kun je iets vertellen over de realiteit waarin jij je over het algemeen bevindt?

Ik heb een hele sterke focus op de realiteit waar Jacqueline zich in bevindt en ben daar dus met een deel te vinden al is dit moeilijk uit te leggen in termen van tijd en ruimte.
Uiteraard zijn er vele andere velden met vele vakjes en vlakjes. Het is een soort matrix van lijnen met allerlei connecties en ik kan naar de buitenkant van dit web gaan en toch ook dan nog altijd in contact met Jacqueline zijn.

Subvraag : En ben jij dan zelf ergens hier op Aarde, of op een planeet of ruimteschip of … ?

Om het een beetje te begrijpen kun je dit het beste vergelijken met jullie film avatar waarin een mens zijn bewustzijn verbindt met een lichaam in een andere realiteit.
Dit kunnen wij ook letterlijk met een aantal van jullie dieren.
Jullie oude beschavingen wisten dit. Zo doe ik dit ook vanuit mijn schip waar in woon en waar mijn lichaam is, maar dat is niet een lichaam zoals jullie dat begrijpen als fysiek lichaam in jullie realiteit.
Dit is voor jullie iets heel groots, maar voor ons heel gewoon en dat wordt het uiteindelijk voor jullie ook.
Vandaar dat wij de term licht-lichaam gebruiken omdat deze projectie voor jullie begrijpbaar is.

 

Wat zijn een paar overeenkomsten en een paar grote verschillen met onze realiteit?

Wij zijn net als jullie een bewustzijn met zeg maar een incarnatie in een bepaalde realiteit.
Het is echter heel lastig uit te leggen hoe onze realiteit eruit ziet in jullie termen omdat er geen concept is in jullie realiteit waar we mee kunnen vergelijken.
Om terug te komen op jullie film avatar, daar zit veel meer informatie over realiteiten en de connectie van bewustzijn met een lichaam in die realiteit verwerkt dan de meeste mensen weten.
Informatie over connecties met andere bewustzijnsvormen en het collectief, maar ook het contrast dat bestaat in jullie realiteit.
Niet dat de realiteit in de film lijkt op de onze, maar het bevat veel aanknopingspunten om te gaan nadenken wie en wat je bent als vorm van bewustzijn om zodoende los te komen uit jullie gefixeerde manier van kijken naar jullie realiteit.

Besef ook dat wij jullie realiteit niet waarnemen zoals jullie dat doen met jullie lichaam.
Wij zien nogmaals een soort matrix van energieën.
Wij kijken soms door sommige van jullie dieren heen om op die manier meer kijk op jullie realiteit te krijgen zoals jullie die waarnemen.

Heb je zo een beeld van de verschillen? Het is nauwelijks te vergelijken.
Besef als ik dit zeg, dan spreek ik over mijzelf en vele van onze teams.
Er zijn vele soorten beschavingen en net zoveel soorten wezens waarvan velen meer lijken op jullie beschaving en ook lichamen hebben die voor jullie veel herkenbaarder zijn dan de mijne.
Om deze redenen en nog vele andere zullen deze beschavingen eerder in fysiek contact met jullie treden dan wij.


Kun je iets vertellen over je verbinding met de mensheid en de aarde en je interesse in ons?

Jullie vormen samen met ons en vele anderen een veel, veel groter geheel. Wij zijn verbonden met elkaar. Jullie zijn voor ons als familie.
Jullie staan niet los van ons. We are One.
En in onze connectie kunnen we als het ware meekijken, mee-ervaren in jullie realiteit, informatie uitwisselen, zonder dat hier een incarnatie voor nodig is.
Wij ervaren de verbinding met het geheel voortdurend, altijd.
En jullie doen dat allemaal op een onbewust nivo ook en we zien een toenemende groep individuen die zich dit steeds meer bewust wordt.

Zo kunnen we enigszins mee ervaren hoe jullie emoties ervaren, weliswaar en gelukkig wat afgevlakt.
En jullie leren indirect en vaak onbewust weer van ons. Jullie downloaden informatie en energieën via ons.
Veel meer dan je op dit moment kunt beseffen.

We werken feitelijk altijd al samen. Het enige verschil is dat jullie je dit nu bewust beginnen te worden.
We spelen altijd al dit spel samen.

 

Wat is de belangrijkste boodschap die je op dit moment met de mensen van de aarde wilt delen?

Wij zijn allen bewustzijn verankert in een andere vorm. En zelfs het vormloze is een vorm, namelijk het niet hebben van een vaste vorm.
Ieder heeft een vorm die geschikt is om de realiteit waar te nemen die gekozen is te willen ervaren, als individu en als collectief.
En dit zien wij op dit moment als één van de belangrijkste boodschappen aan jullie.
Ga voorbij de vorm.  Focus op de essentie en intentie en je zult ontdekken dat de vormen misschien verschillen, maar dat we in essentie veel op elkaar lijken.
We kijken uit naar dit moment van hereniging wat feitelijk meer een herinnering is dan daadwerkelijk weer een  éénwording.
Want we zijn al verbonden. Altijd al geweest. We are One.


Prachtige vragen en graag willen we daar nog een Sassani gezegde aan toevoegen, mooi passend als afsluiting ...

Though our minds may be different,
Though our body forms may be different,
It is through the heart that we recognize our spirits are one.


Veel liefs van mij en Joël en een grote dank aan Philip die veel tijd heeft besteed aan het uitwerken van dit materiaal.

Lees ook ... Deel 1 - Vragen aan Jacqueline Fiolet over haar contact met Joël


~ Jacqueline Fiolet
Healing Centre Beyond Medicine
Extraterrestrial Healing & Communication

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more