X3, Healing Entities and Aliens - Adrian Dvir
Featured

Wezens van andere Werelden


In het huis van Chaya verschenen gedurende het hele jaar 1994 vreemde schaduwfiguren. Zij gaven beleefd aan dat het vreemdelingen waren uit een ander universum, buiten ons eigen universum en vroegen haar toestemming om een ziekenhuis te bouwen voor de behandeling van mensen die in de buurt van haar huis wonen. Chaya antwoordde dat ze noch dokter is, noch gecertificeerd is voor het openen van een ziekenhuis.


De buitenaardse wezens verklaarden dat zij artsen waren met zeer geavanceerde technologische middelen tot hun beschikking voor de behandeling van ziekten.

Uiteindelijk gaf ze haar toestemming en het bouwproject ging van start.
Er werden verschillende kamers gebouwd boven Chaya's aangewezen parkeerplek, grenzend aan haar appartement.
Deze kamers, net als de buitenaardse wezens zelf, zijn voor de meeste mensen niet zichtbaar voor het oog.

Een paar weken lang klonken in het appartement van Chaya de geluiden van gebonk en andere bizarre geluiden terwijl buitenaardse wezens medische apparatuur binnen brachten en installeerden.
Toen de werkzaamheden klaar waren, werd het constructie team vervangen door een medisch team.

Chaya was zelf de eerste proefpersoon en ze zei dat ze een lange reeks van testen en medische behandelingen onderging. Hierna werd gestart met de behandeling van anderen.

Ik herinner me nog heel goed een van mijn eerste behandelingen.
Ik zat in een stoel en kreeg een sensatie op mijn gezicht alsof ik het web van een spin was binnengelopen. Ik veegde mijn gezicht af, maar de sensatie bleef.
Ik concentreerde me op mijn buitenzintuiglijke waarneming en zag schaduwfiguren om mijn hoofd bewegen.
Ze leken op mensen, maar er was iets anders aan deze wezens die ik niet kon definiëren.
Het duurde een tijdje voordat ik over mijn opgewondenheid heen was - de kamer zat inmiddels vol met levende wezens, maar afgezien van Chaya en mijzelf was geen van hen menselijk.

Mijn buitenzintuiglijke waarneming was niet helemaal helder en ik had het gevoel dat ik niet kon vertrouwen op wat ik dacht te zien.
Ik wist niet wat echt was en wat verbeeldingskracht was.
Ondanks het feit dat deze situatie zich de komende maanden meermaals heeft voorgedaan, bleef mijn twijfel bestaan.
Was het werkelijk aan de gang of waren het de wilde fantasieën van een overactieve verbeelding?

Onzichtbare buitenaardse wezens uit een andere dimensie

Buitenaardse wezens die net als wij in de driedimensionale fysieke wereld bestaan, zijn zichtbaar op de planeet Aarde met het blote oog.
Er zijn veel goed gedocumenteerde en gefotografeerde waarnemingen van deze UFO's.
Een ander bekend feit is de belangstelling van de buitenaardse wezens voor de gezondheid van mensen, bevestigd door gebleken bewijzen van dieren vivisectie en meldingen van mensen die aan boord zijn geweest in verband met medische onderzoeken.

Regelmatig contact tussen buitenaardse wezens en mensen op het fysieke vlak is vaak problematisch vanwege de grote psychologische barrière.
Buitenaardse wezens uit andere dimensies zijn niet uit dezelfde materie samengesteld als wij mensen.
Zoals hun uitleg zegt, bestaan ze in hogere dimensies en zijn ze daarom voor de meeste mensen niet waarneembaar.
Ze kunnen zich zonder problemen vrij onder ons mengen, ons studeren en telepathisch contact maken.

Zij beweren dat ongeveer een kwart van de bevolking van de planeet Aarde het potentieel voor buitenzintuiglijke waarneming heeft en buitenaardse wezens in parallelle dimensies kan zien, maar de meeste mensen realiseren zich dit potentieel niet.
Voor mensen die het vermogen hebben als medium op te treden en contact te maken met bijvoorbeeld de geest van een overledene, is dit zo'n alledaagse gebeurtenis dat het door hen als bijna tastbaar wordt beschouwd.
Buitenaardse wezens die in een andere dimensie bestaan, maken hiervan gebruik om in contact te komen met deze mensen.

AdrianDvir_X3_Healing_Entities_and_Aliens_4

 

Mediums staan meer open dan anderen voor de mogelijkheid van contact met entiteiten uit andere werelden, of het nu geesten van de overledenen of buitenaardse wezens zijn, al vermijden in mijn ervaring veel mediums de contacten met buitenaardse wezens.

Het geloof in het bestaan van andere werelden, maakt het gemakkelijker om te geloven in de mogelijkheid van leven buiten de aarde (d.w.z. het bestaan van buitenaardse wezens), en het is daarom gemakkelijker voor de buitenaardse wezens om met hen te communiceren.
Een ander relevant feit is, dat de communicatie tussen mediums en geesten door telepathie geschiedt.
Telepathische vermogens zijn bij buitenaardse wezens duidelijk sterk ontwikkeld en worden gebruikt in plaats van telefoons of andere communicatiemiddelen en zelfs in plaats van spraak en taal.

Hoewel ik via mijn healing sessies veel contact heb gehad met buitenaardse wezens, willen ze zich over het algemeen niet identificeren.
Op het moment dat ik hier op aandring, wordt er een naam gegeven die vrij willekeurig lijkt, zoals Physicist XY of Head Doctor X3.
Zij geven er de voorkeur aan hun functies te definiëren in termen als chirurg, psycholoog, arts, knietechnicus, enzovoort.

De teams worden regelmatig vervangen, zodat de relatie met hen meestal professioneler en minder persoonlijk is.
Ieder vervult zijn of haar eigen taak binnen zijn of haar welomschreven verantwoordelijkheidsgebied.
Wanneer een team wordt vervangen, is er ofwel een overlap van de twee teams, of het nieuwe team gebruikt de gedocumenteerde informatie in de computer, zodat de continuïteit van de behandeling wordt gehandhaafd.

De weinige buitenaardse wezens met wie ik toch een soort relatie heb weten te ontwikkelen kozen zelf voor lokale namen om het ons gemakkelijker te maken. Zo vroeg de hoofdarts van Sirius, die zich identificeerde als X3, en als het ware mijn persoonlijke begeleider is geworden, ons om hem Dov te noemen.

 

Buitenaardse Medische Teams 

De volgende beschrijvingen van buitenaardse wezens en de organisatie en samenstelling van hun gezondheidsteams zijn gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring, en die van andere healers en cliënten die in staat zijn met hun derde oog te zien.

Beschrijving van de buitenaardsen

De buitenaardse wezens die werkzaam zijn in de medische teams zijn in het algemeen vergelijkbaar met mensen - dat wil zeggen, ze hebben twee armen, twee benen, en een hoofd, maar daar stopt de gelijkenis.
Ze zijn over het algemeen 70 centimeter tot 4 meter hoog en het gezicht en de ogen zien er gevarieerd en voor ons vreemd uit.
Sommigen hebben een gladde huid, anderen hebben een harde en ruwe huid en weer anderen zijn bedekt met dik haar zoals een beer.

Hun stijl van kleding varieert van lichtgewicht kledingstukken tot zware en complex uitziende pakken die, volgens de uitleg die ik heb ontvangen, in feite een soort ruimtepak zijn.
De buitenaardse wezens werken in teams, die om de paar maanden rouleren.
Afhankelijk van de behoeften in de behandeling wordt het gebruikelijke team af en toe aangevuld met andere deskundigen, zoals hartspecialisten of knietechnici.
Het lijkt erop dat deze deskundigen zich voortdurend verplaatsen en de ene na de andere behandelingslocatie bezoeken.
Bij de behandelingssessies komen soms ook waarnemers, leden die in training zijn, een scala aan begeleiders en bezoekers die vooral voor kennisvergaring op bezoek komen.

Hierarchie in een buitenaards medisch team

Bij elke behandeling is er een bepaalde hiërarchie tussen de leden van het team.

AdrianDvir_X3_Healing_Entities_and_Aliens_3

Allereerst is er een soort hoofd die de leiding heeft tijdens de sessie.
En er zijn assistenten, met inbegrip van technici die de apparatuur, hulpmiddelen, studenten, enzovoort.
Andere leden van het team zijn andere deskundigen, zoals psychologische hulpverleners.

Gecombineerde Teams

Healing sessies worden geleid door buitenaardse wezens die van andere planeten en universa op aarde zijn, maar soms maken aardse wezens deel uit van het medische team.
Ik herinner me dat tijdens een healing sessie een verschijning aanwezig was die een jonge arts was geweest; hij was overleden net nadat hij zijn medische studie had afgerond en was blij dat hij kon doorgaan met werken vanuit deze realiteit.
Tijdens een andere healing sessie was er een aanwezigheid die beweerde tijdens zijn leven een Chinese arts te zijn geweest.

Door telepathisch contact met de patiënt werd mij duidelijk dat de Chinese arts klonk als een eeuwenoud wezen dat in zijn leven veel medische ervaring had opgedaan en in een aantal gevallen zelfs de leiding kreeg over een van de medische teams.
We stelden hem een reeks vragen en ontvingen de volgende informatie:

De Chinese dokter legde uit dat hij nu volledig uit energie bestond en in een oogwenk van plaats naar plaats kon gaan, in termen van menselijke tijd en ruimte.
Alle wezens die ooit levende mensen zijn hebben deze mogelijkheid tot op zekere hoogte, maar hun bewegingsruimte is dan beperkt tot de aarde - om de Aarde te verlaten op weg naar verder gelegen bestemmingen, hebben zij transport nodig, zoals een buitenaards ruimteschip. 

Buitenaardsen in Training

Soms nemen buitenaardse studenten deel aan de medische teams.
Tijdens een healing sessie voerde ik een gesprek met een van deze 'stagiairs' via een vriend van mij die het contact wist te leggen.
Onze dialoog verliep als volgt:

Adrian: Wie hebben we hier bij ons?

Michael: Er zijn twee studenten en een arts.

Adrian: Wat zijn de namen van de studenten?

Michael: Irit en Avi.

Adrian: Leuk om jullie te ontmoeten.
            Mijn naam is Adrian. Kunt u mij iets over uzelf vertellen?

Irit: Ik kom van een ander melkwegstelsel.
        Ik werkte daar in een aanvullende geneeswijze.
        Hier ben ik een student conventionele buitenaardse geneeskunde.

Avi: Ik ben hier op aarde geboren - ik was dokter in de tijd van de industriële revolutie.

Adrian: Als dat zo is, heb je veel in te halen.

Avi: Niet in het bijzonder.
        De medische apparatuur is vooruitgegaan, maar het gedrag van de arts en zijn relatie met de patiënt zijn niet veranderd.
        Artsen hebben toen ook de Hippocratische eed afgelegd.

Adrian: Waar werkt u?

Avi: Overal waar we nodig zijn.
       Deze kliniek is hier met u onze thuiskliniek, maar we helpen ook bij andere klinieken.

Adrian: Woont u hier in deze kliniek?

Avi: Nee; We hebben andere leefruimtes waar we artsen van andere medische teams ontmoeten.
       Wij werken hier alleen in uw kliniek.

 

Training

Tijdens een healing sessie die buiten mijn eigen kliniek werd gegeven, werd ik me bewust van drie rijen banken, oplopend zoals in een theater.
Een 20-tal wezens met grote gloeiende ogen zaten op de banken - in feite waren de ogen bijna alles wat zichtbaar was.
Tijdens de healing sessie stond één van de entiteiten op en legde iets uit aan de rest van deze wezens.
Ik begreep niet wat hij zei, maar uit zijn bewegingen begreep ik dat hij een uitleg gaf over de healing sessie.

Persoonlijke vragen voor de buitenaardse teams

Hier volgen een reeks vragen die ik aan het team van met mij samenwerkende buitenaardse wezens stel, en hun antwoorden heb ik telepathisch ontvangen.

Adrian: Hoe lang zal je in dit gebied?

Buitenaardse wezen: Al verschillende jaren.
                              Een datum voor de afronding van ons onderzoek is nog niet vastgesteld.
                              Als het onderzoek productief is, blijven we langer.
                              Het hangt allemaal af van hoe waardevol het onderzoek blijkt te zijn.

Adrian: Dus je bent een onderzoeksteam?

Buitenaardse wezen: Ja, wij zijn een onderzoeksteam toegewezen aan uw planeet te bestuderen.
                              We bestuderen mensen op veel gebieden en om vele redenen, één daarvan is wetenschappelijke nieuwsgierigheid.
                              Zoals u weet zijn wij meer geavanceerd dan jullie

Adrian: Anders zouden we u bestuderen.

Buitenaardse wezen: Dat klopt - precies.
                              Wij willen jullie nog beter begrijpen, inclusief jullie psychische en lichamelijke ziekten.
                              Daarom hebben we op verschillende plaatsen deze teams van artsen opgericht en wordt gewerkt met mensen.
                              We helpen naar best vermogen en in het proces van ondersteunen leren we tevens zeer veel.

Adrian: Wat gaat u doen met de informatie die u verzamelt, in het bijzonder op het terrein van de geneeskunde?

Buitenaardse wezen: Ten eerste is de informatie voor leer- en onderzoeksdoeleinden.
                              In een later stadium zal onze leiding beslissen wat er met de verzamelde medische informatie zal worden gedaan, zoals het al dan niet opzetten van grootschalige teams voor     collectieve hulp.
                              Ondertussen is ons doel om te leren en informatie te verzamelen over uw planeet vanuit vele verschillende aspecten.

Adrian: Hoe zit het met ethische aspecten? Hebt u ooit toestemming gevraagd aan mensen voor uw onderzoeksprogramma?

Buitenaardse wezen: Nee. We hebben niemand om toestemming gevraagd, want er is niemand om dit te vragen - er is geen officiële menselijke organisatie die ons erkent of ons toestemming zou       kunnen geven, zelfs als we hen zouden benaderen.
                              We hebben toestemming van een niet-aardse federatie, een soort galactische organisatie of toezichthouder die waakt over zich ontwikkelende planeten die nog niet voor zichzelf kunnen spreken in de kosmische wereld.
                              Deze toezichthouder heeft ons toestemming gegeven voor ons onderzoek, anders hadden we hier niet vrij kunnen werken.

Adrian: Heeft deze toestemming met zich meegebracht dat u er iets voor terug moest geven?

Buitenaardse wezen: Ja. De informatie die we verzamelen zal beschikbaar zijn voor de galactische organisatie in het geval dat er behoefte is aan enige vorm van interventie.
                              De opgedane kennis zal in de toekomst worden gebruikt voor het welzijn van jullie planeet, dat kunnen we jullie verzekeren.
                              Het doel van de galactische organisatie is om planeten te helpen ontwikkelen en ze geen kwaad te berokkenen in welke vorm dan ook.
                              De kennis zal voor hogere doeleinden worden gebruikt, dat is onze manier.
                              We leren hoe we u kunnen helpen met het overwinnen van uw ziekten; is daar iets mis mee?

Buitenaardsen in de vorm van een verticale band van Licht

AdrianDvir_X3_Healing_Entities_and_Aliens_5

Tijdens een van de healing sessies verscheen een ander type buitenaardse wezens.

Hun lichaamsbouw was zeer dun, bijna als een lange, houten plank, met verblindend licht eromheen, waardoor deze wezens eruitzagen als een verblindend, verticaal, fluorescerend licht met een donkere strook in het midden.
Er waren geen fijnere details waar te nemen. Deze buitenaardse wezens gaven aan dat een van hun op dit moment een menselijke levenscyclus doormaakte en dat hij de reden was dat ze op bezoek zijn gekomen om hem te observeren.

Buitenaardsen in 'vloeibare' vorm

Er hebben verschillende mensen met een buitenzintuiglijke waarneming deelgenomen aan een van de interessantste behandelingen die ik ooit heb meegemaakt.
Door het aantal aanwezige mediums konden de buitenaardse wezens veel meer doen.
Zij behandelden verscheidene medische problemen gelijktijdig energetisch, en het leek alsof de teams vervangen en opnieuw aangevuld werden terwijl zij werkten.
Plots riepen sommigen van ons tegelijk: 'Wauw, zag je dat?
De ervaringen die we uitwisselden, leken erop te wijzen dat verschillende mensen twee of drie figuren zagen die in principe op mensen leken, maar met donkerblauwe lichamen, kleine hoofdjes en kleine gele ogen.
Deze blauwe figuren begonnen zich plotseling te verdubbelen en veranderden in meerdere identieke figuren.
Het leek alsof er één figuur uit de eerste stapte en het effect deed me denken aan een accordeon die zich opende.
Tijdens de verdubbeling vertoonden de figuren een vloeibaar uiterlijk.
Na afloop van de duplicatie kreeg elk duplicaat de exacte uiterlijk van het origineel en ging elk duplicaat zelfstandig aan het werk.

 

Ik vroeg aan één van de aanwezige helers om telepathisch contact met hen te maken en via hem begon ik vragen te stellen.

Adrian: Is datgene wat we net hebben gezien ook echt gebeurd - hebt u uzelf gedupliceerd?

Buitenaards wezen: Ja. Om al het werk gedaan te krijgen, dupliceren we onszelf meerdere malen, en elke duplicatie werkt in harmonie met de anderen.
Een centraal element begeleidt ze allemaal.

Adrian: Gebruikt u mechanische apparatuur om uzelf te vermenigvuldigen, of is dit een natuurlijke eigenschap?

Buitenaards Wezen: Het is een natuurlijke eigenschap.

Adrian: Zijn alle buitenaardsen daartoe in staat?

Buitenaards Wezen: Nee.

Adrian: Waar komt u vandaan?

Buitenaards Wezen: Niet van dit melkwegstelsel. We zijn vloeibare wezens en leven over het algemeen diep onder water, in schoon water, maar we kunnen ook op droog land leven.

Adrian: Is dit je natuurlijke verschijning, in principe vergelijkbaar met de mens?

Buitenaards Wezen: We hebben ons aangepast aan deze vorm om ons werk met andere leden van het medisch team te vergemakkelijken.
De menselijke structuur is goed genoeg voor het uitvoeren van gezondheidsbehandelingen, maar we kunnen verschillende vormen aannemen.

Adrian: Dupliceert u zich altijd in hetzelfde soort materie?

Buitenaards Wezen: In het kader van de huidige behandeling hebben we ons in hetzelfde soort materie gedupliceerd, maar we kunnen onszelf in andere soorten materie dupliceren.

Adrian: Hoeveel duplicaten kun je jezelf verdelen in, en voor hoe lang?

Buitenaards Wezen: Het hangt af van hoeveel energie we hebben.

Adrian: Als één van de duplicaten gewond is, raakt dit dan het geheel?

Buitenaards Wezen: Nee. Het geheel kan zichzelf dupliceren.

Adrian: Is het vermogen om jezelf te dupliceren gegroeid uit een evolutionaire behoefte en heeft het je overlevingskansen vergroot?

Buitenaards Wezen: Ja, dat klopt.

Adrian: Is de massa van de duplicaties gelijk aan de massa voor de duplicatie, nadat je jezelf hebt gedupliceerd?

Buitenaards Wezen: Nee. Het is een ingewikkeld proces. We bestaan uit licht, dynamiek en massa.
We hebben geen persoonsnamen en we hebben een gemeenschappelijk denkproces.
Op dit moment leven we in de Atlantische Oceaan, waar we voor onbepaalde tijd in gedupliceerde vorm kunnen bestaan.
We kunnen ongeveer 6 uur in gedupliceerde vorm bestaan op droog land.

 

X3, the Specialist from Sirius

Op een dag, toen ik Chaya belde om met haar en haar medische team over een bepaalde vraag te overleggen, vertelde ze me dat er een nieuwe buitenaardse specialist was aangekomen.
Hij had belangstelling getoond om mij te ontmoeten en direct contact met mij op te nemen.
Ik was het er meteen mee eens en 7 minuten later voelde ik activiteit om me heen, hoewel er niets duidelijk zichtbaar was en ik begon te typen.

X3: Mijn naam is X3. We hebben geen namen zoals u.
Mijn planeet is erg mooi en zeer geavanceerd, zowel langs de evolutionaire schaal en wetenschappelijk.
We leven in harmonie met de natuur: We gebruiken natuurlijke materialen in plaats van kunststoffen, omdat die de grote vervuilers zijn.
We zijn allemaal als één lichaam.
Iedereen heeft dezelfde herinneringen en dezelfde gedachtegang - in feite bijna dezelfde gedachten - en wat de een ook voelt of denkt, de ander voelt of denkt.
Het is een soort coöperatief, telepathisch denkproces.

Adrian: Ben je echt aangekomen van de planeet Sirius?

X3: Ja, in een transitschip.

Adrian: Wat is uw specialisatiegebied?

X3: Waar ik vandaan kom, ben ik gespecialiseerd in nieren en andere inwendige organen.
Wat u betreft, ik ben hier om te overleggen met het lokale medische team en het vergroten van zijn mogelijkheden om te gaan met nierproblemen.

Adrian: Leest u de tekst op mijn computerscherm?

X3: Nee, ik weet niet hoe ik Hebreeuws moet lezen.
Ik ontvang uw gedachten en iemand vertaalt ze voor mij.
Ik begrijp dat u ons gesprek op uw computer typt.
Is dat uw beste manier van communiceren?

Adrian: Ja, voor nu.
Ik vroeg of jullie me allemaal konden helpen om mondeling te communiceren, maar de poging mislukte.
Hoe oud bent u?

X3: Enkele honderden jaren oud-458 volgens uw manier van tellen.

Adrian: Wat is uw gebruikelijke levensverwachting?

X3: Ongeveer duizend van uw jaren - sommige bereiken tweeduizend jaar - omdat er maar weinigen onder ons sterven.

Adrian: Hoe ziet u eruit?

X3: Uitwendig zijn we in principe vergelijkbaar met mensen - het lichaam, de ogen, enzovoort zijn vrij gelijkaardig aan het uiterlijk van mensen - maar onze interne structuur is anders.
Onze interne organen zijn anders georganiseerd dan de uwe, onze stofwisseling en lymfatische systemen zijn anders en we zijn minder gevoelig voor infecties.
Je zou kunnen zeggen dat ons lichaam sterieler is, en daarom zijn we meer immuun voor ziekte.
Ons lichaam wordt niet voortdurend aangetast door aanvallen van ziektekiemen zoals het lichaam van mensen dat wel is.
Onze immuniteit is deels een evolutionaire ontwikkeling, deels genetisch gemanipuleerd, en deels het resultaat van inheemse medische en milieu-inspanningen.
We handhaven een hoog niveau van milieuhygiëne: Onze leefruimtes zijn steriel, net als onze werk- en verblijfsplaatsen.
In feite is het grootste deel van onze omgeving volledig steriel, dus er is geen kans op besmetting.
Hier op aarde is het milieu biologisch vervuild.
We moeten heel voorzichtig zijn als we op aarde aankomen, bijvoorbeeld, we dragen steriele pakken en leven in goed beschermde wijken.

Adrian: Wat is uw gemiddelde intelligentieniveau?

X3: Het is moeilijk te definiëren of te vergelijken.
Het is duidelijk dat we geavanceerder zijn in intelligentie dan mensen, maar niet op dezelfde manier of op elk gebied.
Er zijn gebieden waar je verder ontwikkeld bent dan wij, dus het is moeilijk om een standaard te stellen.
Over het algemeen zijn we geavanceerder in termen van intelligentie.

Adrian: Draagt u kleding?

X3: Ja, we dragen een soort ruimtepak van licht, flexibel materiaal dat een effectieve dekking biedt tegen infecties en persoonlijke hygiëne in stand houdt.
We willen het milieu waarin we leven niet vervuilen met verschillende lichaamsafscheidingen.

Adrian: Houdt u huisdieren?

X3: Alleen in speciale dierenverblijven en onder zeer streng gecontroleerde omstandigheden; ze lopen niet vrij tussen ons rond zoals ze dat met u doen.
U zult me nu moeten verontschuldigen; er is werk te doen. Het was ons een genoegen om met u te praten.

Adrian: Evenzo. Ik zou het leuk vinden om ons gesprek voort te zetten wanneer u maar tijd hebt.

X3: Dat geldt ook voor ons. Het is niet elke dag dat we de kans krijgen om oog in oog te staan met een menselijk wezen.
Hartelijk dank, het gaat u goed.

Ik belde Chaya en vertelde haar over het gesprek dat ik net had gehad, of dacht dat ik had.

Zoals gewoonlijk was het moeilijk voor mij om te geloven dat het allemaal echt gebeurd was.

Chaya: Het buitenaardse Wezen zegt dat je je het gesprek niet hebt ingebeeld.
Hij was echt bij je thuis en vond het fijn om je te ontmoeten.
Het gesprek was voor hem interessant en productief - en het heeft daadwerkelijk plaatsgevonden.

Adrian: Hoe ziet hij eruit?

Chaya: Hij ziet er in principe uit als een mens, maar hij is veel korter dan de meeste andere buitenaardse wezens hier in mijn team en hij heeft grote ogen en glad haar.

Adrian: Kreeg hij naast zijn gesprek met mij nog aanvullende informatie over mij?

Chaya: Ja. Ze hebben het vermogen om door te dringen ons onbewuste.
Hij voelt dat je een zeer complex persoon bent, zoals alle mensen - we zijn allemaal emotioneel zeer gecompliceerd, wat een probleem is dat ze niet op die manier kennen op Sirius.

 

Op 31 maart 1997 ontmoette ik X3 weer bij Chaya en vroeg ik hem of hij mijn boek had gelezen en wat zijn mening was over het perspectief van een mens van vlees en bloed.

X3: Het is een uitstekend boek. Uw kijk, vanuit het perspectief van de vreemdelingen, is zeer beperkt en vervormd, maar vanuit het perspectief van de mens, is het boek uitstekend.
Het boek bevat twee interessante theorieën, één over onze buitenaardse ingrepen zonder enig bloeden, en het andere is de beschrijving van de fysieke structuur van materie.

Adrian: Hoe lang duurde het voordat je mijn boek las? Een mens heeft een paar dagen nodig om het zorgvuldig te lezen.

X3: Ik lees het boek twee keer in een half uur.

Adrian: Hoe lang duurt het voor een buitenaardse wezen mag werken met mensen als dokter?
Bij mensen duurt het 7 jaar studie.

X3: Studie voor ons duurt 14 jaar.
De studies zijn zeer uitgebreid en omvatten het bestuderen van vergelijkbare culturen en samenlevingen en ook het leren van andere talen en manieren van communiceren.
Een buitenaardse arts moet weten hoe om te gaan met een breed scala van levensvormen uit vele verschillende planeten.

Adrian: Wat is de bevolking van Sirius?

X3: tussen 8 en 10 miljoen.

Adrian: is dat alles? Dat is heel weinig vergeleken met de Aarde.

X3: Ja. Sirius is kleiner en de bevolkingsgroei is laag.
Als een gezin twee kinderen heeft, is dat veel en veel gezinnen hebben geen kinderen.
Sirius is relatief gesloten voor invloeden van buitenaf; het heeft bijna geen immigranten van andere planeten, dus de bevolking is vrij homogeen.
Bovendien is er geen ziekte.
Eén van de redenen voor de ziekte op Aarde is de verscheidenheid aan rassen en het gebrek aan homogeniteit van de populatie.
Sirius is een schone, nette planeet, zelfs steriel, die heel anders is dan de biologisch verontreinigde aarde.
De bevolking van Sirius is op ongeveer 300-jarige leeftijd geslachtsrijp.

Adrian: Wat is de levensverwachting op Sirius?

X3: Er zijn mensen die 300, 600, en ook 900 jaar oud.
De levensverwachting op aarde behoort tot de kortste in het universum.
Er is een andere planeet met bewoners die vergelijkbaar zijn met de mens en hun levensverwachting is ook vergelijkbaar, maar de andere beschavingen in het universum hebben veel langere levensverwachtingen.

Adrian: Reïncarneren de mensen van Sirius?

X3: Ja. Na hun dood is het gebruikelijk dat hun lichaam wordt gebalsemd en in speciale kisten wordt bewaard.
De ziel reïncarneert op een andere wereld.
De mensen van Sirius staan bekend om de krachtige energie van hun geesten.

Een Gebrek aan Gevoeligheid

Meer dan eens merkte ik een duidelijk gebrek aan gevoeligheid van de kant van X3.
Ze gaven me een soort behandeling en legden me niet precies (of zelfs vaag) uit wat ze aan het doen waren.
Ik maakte hierdoor de verkeerde conclusies en voelde daardoor een grote psychische belasting ontstaan.
Toen ik besefte dat ze me dit leed hadden kunnen besparen met een eenvoudige verklaring, klaagde ik, maar X3 kon niet begrijpen waarom ik zo van streek was.
Het lijkt erop dat X3's emotionele en zenuwstelsel anders zijn dan dat van de mens.
Hij was absoluut niet in staat om te begrijpen waarom ik geschokt was.
Nadat ik had uitgelegd wat mij stoorde, gaf hij toe dat hij zich niet bewust was van de psychologische aspecten van mensen.

Op 19 april 1997 vroeg X3 ons om hem Dov.

Adrian: Waarom heb je gekozen voor de naam Dov? De Hebreeuwse naam Dov betekent beer.

X3: Het is de naam van het sterrenbeeld.

Adrian: Weet je wat een dov [beer] is?

X3: Nee. [Ik toonde hem een foto van een beer. Bijt het?

Adrian: Ja.

Het Ruimteschip

Adrian: Vertel me meer over je ruimteschip.

X3: Er zijn in principe drie maten van ruimtevaartuigen. De grootste is als een groot pakhuis.
Het herbergt de internationale communicatie centrale en nog veel meer functies.
Het middelgrote ruimteschip wordt onder andere als kliniek gebruikt en bevindt zich in jullie atmosfeer.
De kleine ruimtevaartuigen worden voornamelijk gebruikt voor het vervoer.

Adrian: Hoeveel operatieruimten zijn er in het kliniek ruimtevaartuig?

X3: Er zijn er drie, maar slechts één is momenteel functioneel; de andere twee worden gerenoveerd.
Mijn medisch team deelt de operatiekamer met een ander team dat betrokken is bij geografisch onderzoek, waaronder de studie van dieren.
Jullie TV-serie Star Trek lijkt op onze realiteit, vooral wat betreft de verscheidenheid aan wezens.
De maker van de serie moet wel zijn inspiratie van ons hebben gekregen.

Adrian: Waar heb je de TV-serie gezien?

X3: Bij u thuis, op uw TV.

Adrian: Hoe werkt uw computer interface?
De buitenaardsen werden door mijn vraag uitgedaagd omdat ze dachten dat ik om uitleg vroeg over hoe hun computers werken, wat vertrouwelijke informatie is, en dus moest ik uitleggen dat ik alleen maar vroeg hoe ze met hun computers omgaan.

 

Adrian: Een vriend van mij met als hobby astronomie vertelde me dat Sirius een van de dichterbij gelegen planeten van ons zonnestelsel is.
Hij zei dat het nog maar een paar lichtjaren weg is. Kunt u mij alstublieft vertellen hoe lang de reis naar Sirius duurt?

X3: Onze tijd, het duurt drie weken heen en terug.

Adrian: Maar je nam ooit Chaya en ik mee op reis naar Sirius en keerde ons nog dezelfde avond terug naar huis. Is dat mogelijk?

X3: Jij en Chaya waren in een veranderde staat en in menselijke tijd ging er dus maar een paar uur voorbij.

Adrian: Hetzelfde geldt voor je ervaring van tijd tijdens onze conversaties. bekering. Het lijkt erop dat de buitenaardse tijd sneller gaat dan onze tijd.

X3: Als de mensheid een ruimtevaartuig als het onze had, zou het 3 dagen duren om bij Sirius te komen.

Adrian: Welk type regering bestaat er op Sirius?

X3: Het lijkt iets op de Senaat van de oude Rome - dat wil zeggen, een comité van wijzen.
De oudste en wijsste zijn de leden van de Raad.
Hun autoriteit is gebaseerd op hun wijsheid en persoonlijke kennis en niet op algemeen democratische verkiezingen.
De leden worden door de commissieleden zelf gekozen in een interne verkiezing.
In het algemeen neigt de democratie naar anarchie - alles kan gebeuren - het bestuur door een lichaam van wijze burgers is stabieler.
Omdat er geen oorlogen op Sirius zijn, houdt het comité zich bezig met aangenamere zaken, zoals archeologische opgravingen rond de planeet, ecologische kwesties, onderzoek, het welzijn van de bevolking, enzovoort.

Adrian: Gebaseerd op je ervaring met verschillende beschavingen, neemt de kans op oorlog af naarmate de beschaving verder ontwikkeld is?

X3: Dat hangt af van de homogeniteit van de populatie. Op Sirius bijvoorbeeld is de bevolking zeer homogeen en is er dus geen reden voor oorlog.
De populatie van de Aarde is niet homogeen - er zijn veel rassen en naties - en dat is een bron van wrijving.
Daar komt bij dat het gebrek aan homogeniteit een neiging heeft om oorlog te voeren; mensen vechten met elkaar.

Adrian: David Ronen, UFO-onderzoeker en -journalist die de column X Files schrijft voor het dagblad Ma'ariv, wil een verhaal over je doen, maar er is het probleem van verificatie.

X3: Het spijt me dat ik dat moet zeggen. Dat zijn de instructies die we van de Raad hebben gekregen.
We werken in medische teams met mensen, maar we mogen ons niet bekendmaken bij het grote publiek of een fysiek bewijs van onze aanwezigheid achterlaten.
De Raad wil het idee uitdragen dat vreemdelingen bestaan, met genezers samenwerken en in staat zijn mensen met hun medische problemen te helpen.
De blootstelling moet zeer geleidelijk zijn. Het is een soort psychologie gebaseerd op een langzame maar gestage lek van informatie. Dat zijn de instructies die we hebben ontvangen.
De Raad stelt dat de mens nog niet klaar is om de fysieke aanwezigheid van vreemdelingen te accepteren.
De typische menselijke reactie is om te schieten op alles wat beweegt.

Adrian: Denk je niet dat het besef dat wij niet de enigen zijn tot gevolg zal hebben dat het aantal oorlogen en de vijandschap tussen naties zal afnemen?

X3: Ja, maar dan zullen mensen beginnen te oorlog tegen de vreemdelingen.
Voordat de vreemdelingen een landing maken, sturen ze telepathische stralen die zijn ontworpen om de bevolking psychologisch te kalmeren om een minder bedreigende sfeer te creëren.

Adrian: Bent u van plan om uw praktijk op Aarde op het gebied van apparatuur op hetzelfde niveau te brengen als uw ruimtevaartklinieken, zodat u hier dezelfde behandelingen kunt uitvoeren als met het ruimteschip?

X3: Dat is precies wat we doen. Het is ons doel om aan het medische team ter plaatse dezelfde uitrusting ter beschikking te stellen als in de heelkundige zaal op het schip.

Daar steken we veel energie in.
De apparatuur en instrumenten voor de ingrepen zijn zeer geavanceerd; ze zijn vervaardigd in een ver melkwegstelsel en speciaal geschikt voor de omstandigheden op het ruimteschip, zoals bijna volledig gewichtsloos.
Om ervoor te zorgen dat dergelijke apparatuur ook op aarde kan functioneren, moet zij een aantal aanpassingen ondergaan. Dat is waar we nu aan werken.
De apparatuur wordt aangepast aan de omstandigheden op aarde en verzonden.
Eenmaal hier aangekomen, wordt het getest en worden de resultaten teruggestuurd naar de fabrikant met opmerkingen voor verdere aanpassingen en correcties.
We willen in staat zijn om niertransplantaties uit te voeren - dat heeft de hoogste prioriteit gekregen.
Degenen die verantwoordelijk zijn voor de operatiekamers van het ruimteschip durven de mensen niet naar daar te halen voor behandeling, uit angst voor besmettelijke infecties en het binnendringen van vervuilende stoffen in hun omgeving.

Adrian: Hebben buitenaardse wezens dezelfde anatomische structuur als wij?

X3: Nee. Er zijn significante verschillen, ondanks de over het algemeen gelijkaardige verschijning.

Adrian: Bestaat je uit dezelfde aminozuren?

X3: Nee

Adrian: Is de basisstructuur van DNA als de bouwstenen van het lichaam vergelijkbaar met het onze, dat wil zeggen, met vier basisbouwstenen?

X3: Nee. Sommigen hebben 6 en 12 of meer basisbouwstenen. Er zijn overeenkomsten, maar er zijn ook grote verschillen.

Adrian: Ondergaan buitenaardse artsen een speciale cursus in de anatomie van mensen voordat ze hier komen om mensen te behandelen?

X3: Ja. We bestuderen 4 tot 6 maanden verschillende aspecten van de geneeskunde, zoals de fysiologie en anatomie van de mens, en we bestuderen talen en cultuur.

Adrian: Als een menselijke arts dezelfde hoeveelheid materiaal zou moeten leren, hoe lang zou het hem dan duren?

X3: Ongeveer tweeënhalf jaar intensief studeren.

Adrian: Hoe heb je de informatie verzameld om in deze cursussen te onderwijzen?

X3: Elk onderzoeksteam draagt zijn bevindingen bij aan de ontwikkeling van het geheel en zo breiden we onze kennisdatabank voortdurend uit.

Adrian: Heeft u gebruik gemaakt van onze medische leerboeken?

X3: Ja, maar alleen in het algemeen omdat de behandelmethoden zeer verouderd zijn.
We leerden vooral over veelvoorkomende ziekten, algemeen geaccepteerde concepten, namen van medicijnen, enzovoort.

Adrian: Voelen buitenaardse patiënten zich ook als heel en onaangeraakt wanneer u op hen chirurgie uitvoert, als mensen wanneer u hen behandelt?

X3: Onze behandelmethoden zijn vergelijkbaar, maar omdat we verschillende stoffen gebruiken, is de behandeling voor mensen anders.
Bijvoorbeeld, wanneer we chirurgie uitvoeren op buitenaardse wezens, gebruiken we algemene verdoving, voornamelijk omdat de buitenaardse wezens de operatie kunnen zien, terwijl de mens dat niet kan.
Het werken met buitenaardse wezens is gemakkelijker omdat hun lichaam sterker is dan dat van de mens; het menselijk lichaam is delicaat en vereist altijd een kritische balans.
Buitenaardse lichamen kunnen drastische chirurgische manipulaties weerstaan met veel minder risico op complicaties.
In dit opzicht is het menselijk lichaam ingewikkelder en kwetsbaarder en de lichamen van buitenaardse wezens zijn gewoon sterker.
Ik denk dat het een kwestie is van meer geavanceerd zijn op evolutionaire schaal.

Mensen van Sirius lijken in hun uiterlijke verschijning sterk op mensen.
Het lijkt erop dat veel onderzoeksteams in vele verschillende delen van de wereld betrokken waren bij de mens gedurende hun hele geschiedenis, vooral in de geschiedenis van het Joodse volk.
De buitenaardse wezens waren ook verantwoordelijk voor veel genetische veranderingen en verbeteringen van het menselijk ras.

Adrian: Waarom hebben de buitenaardse wezens bepaalde mensen getagd?

X3: Sommigen zijn getagd als geschikt om met de buitenaardse wezens te werken wanneer zij arriveeren, en anderen zijn getagd voor verplaatsing naar andere planeten overeenkomstig beschikkingen van henzelf en de Raad.

Adrian: Waarom zou je mensen verplaatsen naar andere planeten?

X3: Om genetische variëteit en verbeteringen toe te voegen aan de populaties van deze andere werelden.

Adrian: Is de telepathische informatie die ik over de ziel heb ontvangen juist? Is de ziel een levensvorm die reïncarneert in andere lichamen en leeft in symbiose met hen?

X3: Dat klopt min of meer. De ziel of geest is een oude levensvorm vanuit een ander bestaansvlak.
Er zijn hele planeten waar alleen geesten leven - een soort school voor spirituele wezens.
Buitenaardse spirituele wezens mengen zich over het algemeen niet met menselijke spirituele wezens, hoewel er ook zijn die om specifieke redenen reïncarneren op andere planeten.

Adrian: Bestaan de spirituele wezens uit een eigen beschaving?

X3: Beschaving is niet precies het juiste woord om te gebruiken voor deze wezens, maar, ja, ze maken iets gelijkaardigs.

Adrian: Zijn er levensvormen die zich niet met zielen verenigen?

X3: Voor zover ik weet heeft elke levensvorm een ziel. De kosmos is veel wonderlijker dan de mens denkt.
Er zijn vele, vele variëteiten van levensvormen op veel verschillende vlakken van het bestaan.

Er is een enorm onderzoeksruimtevaartuig ter grootte van een stad die eens in de 10 jaar komt en monsters van levensvormen en rotsen van verschillende planeten verzamelt en bestudeert.

Adrian: vertel me hoe het is binnen uw ruimteschip.

X3: Voor de mens is het alsof je door een enorm netwerk van pijpen loopt - door luchtsluizen en pijpen, waar je ook naar toe gaat. Over het algemeen is het druk en compact.

Adrian: Wat is het zwaartekrachtniveau aan boord van uw ruimteschip?

X3: Door het ruimteschip heen is er standaard kunstmatige gravitatie van 0,8Gs, behalve in gebieden waar er levensvormen zijn die een ander gravitatieniveau vereisen.
Het is een kunstmatig geproduceerde gravitatie gelijkend op de zwaartekrachttrekking op Aarde. Ik ken de exacte waarde niet, maar het lijkt veel op elkaar.
Sommige gebieden in het ruimteschip hebben een verschillend zwaartekrachtniveau. We induceren zwaartekracht zodat er geen dingen in de lucht zweven.

Adrian: Ben je van een vergelijkbaar gewicht als mensen? Hoeveel weegt Maya bijvoorbeeld?

X3: Ongeveer 80 kg.

Adrian: Dat is ongeveer in hetzelfde bereik als menselijke gewichten, het is gewoon in een andere dimensie.

X3: Precies.

Bezoek van een toezichthouder

AdrianDvir_Healing_Entities_and_Aliens_1

Ik gaf een healing sessie ergens rond het midden van 1996, toen ik me bewust werd van een nieuwe aanwezigheid.
Het beeld van een tamelijk dun mannetje verscheen, gekleed in een bruine mantel van ruwe stof. Op zijn borst hing een medaillon die er uit zag als een groot kristal van een of andere soort. Wit golvend haar dat tot aan zijn heupen hing.
Zijn gezicht was niet menselijk. Hij ging rustig aan de kant zitten en bemoeide zich niet met de procedure.
Toen ik klaar was met de sessie, ging ik naast hem zitten en nam contact met hem op.

Toezichthouder: Ik ben supervisor van de Hogere Raad voor Buitenaardse Personen.
Ik ben gekomen om de activiteiten van het medische team te controleren waarmee je samenwerkt.
Bent u tevreden met wat u doet?

Adrian: Ja, ik ben tevreden. Dank alstublieft voor mij wie de medische teams stuurde om met ons samen te werken.
Waar komt u vandaan?

Toezichthouder: Andromeda.

Adrian: Wat is jouw rol hier?

Toezichthouder: Ik kwam om te zien hoe de medische teams op. Ik vertegenwoordig degenen die de buitenaardse medische teams hebben gestuurd.

Adrian: Wat is het doel van uw kristal?

Toezichthouder: Het is zowel een gereedschap dat verschillende doelen dient als een symbool van mijn positie.
Het is voor communicatiedoeleinden. Het omsluit een kleine, geavanceerde computer, vergelijkbaar met uw chips.
Het is eigenlijk een computer en geavanceerde communicatie-apparaat.

Adrian: Net als bij mensen heeft elk buitenaards wezen zijn eigen karakter.

Toezichthouder: Het zijn representatieve raskenmerken.

Adrian: Hoe kijkt u aan tegen het werk van de medische teams?

Toezichthouder: Ik ben erg enthousiast over wat ze hier doen, en ik denk dat planeet Aarde een toekomst heeft.

Adrian: Waarom slachten sommige vreemdelingen vee en andere dieren en ontvoeren mensen voor onderzoek?
Ze zouden hetzelfde kunnen doen op een meer gecultiveerde en attentere manier.
Ik begrijp hun behoefte om onderzoek te doen - mensen gebruiken dieren ook voor onderzoek - maar waarom zouden we lichamen met ontbrekende delen achterlaten, zoals een hond zonder ogen?

Toezichthouder: Er is veel discussie en verschil van mening over onder buitenaardse wezens.
Er zijn buitenaardse wezens die bijzonder vergevorderd zijn. Naast hen zijn mensen niet meer dan apen. Ze zien mensen als inferieure wezens en behandelen ze met veronachtzaming.
Aan de andere kant zijn er die buitenaardse wezens die de mens beschouwen als superieure wezens die ergens fout zijn gegaan, maar een enorm ontwikkelingspotentieel hebben.
Die buitenaardse wezens zoeken manieren om mensen te helpen.
De Hogere Raad bespreekt deze kwestie momenteel met het oog op de ontwikkeling van een algemeen beleid ten aanzien van de aarde.
Er wordt een toekomstige massale landing gepland met teams die zich inzetten om de mensheid op een aantal manieren te helpen, zoals medische, sociologische en economische hulp.
Er zullen ziekenhuizen met hul van buitenaarde wezens worden opgericht; de medische teams die vandaag de dag werken, net als de teams die met u en Chaya werken, zijn ervaring aan het opbouwen om dat doel te bereiken.

Adrian: Komen de teams die onderzoek doen op aarde onafhankelijk van elkaar als private ondernemingen van verschillende beschavingen binnen, of zijn ze centraal georganiseerd?

Toezichthouder: Ze zijn georganiseerd.

Adrian: Ontvangen de teams van onderzoekers richtlijnen over hoe om te gaan met mensen?

Toezichthouder: Er zijn algemene richtlijnen over hoe om te gaan met mensen op aarde, maar elk onderzoeksteam werkt onafhankelijk en hun gedrag is afhankelijk van hun teamleider.
Soms zijn de leiders zachtaardig en attent en soms zijn ze neerbuigend. Hoewel er algemene richtlijnen zijn, worden deze niet altijd opgevolgd.
Als je wilt weten wat buitenaardse wezens van de Aarde vinden, vraag dan om materiaal van het Communicatiecentrum - ze hebben veel materiaal over het onderwerp en kunnen het voor jou samenvatten.
Er zijn veel teams van onderzoekers die de aarde bestuderen; 12.000 verschillende organisaties van buitenaardse wezens bestuderen de aarde.

Adrian: Als er 12.000 organisaties, moet er een groot aantal vreemdelingen hier.

Toezichthouder: Volgens de statistieken van vandaag is er één buitenaardse onderzoeker op elke vier mensen op aarde.

Adrian: dat is geweldig! De aarde moet een echte hit zijn.

Toezichthouder: Ja.

Adrian: Telkens als er een nieuwe levensvatbare planeet wordt ontdekt, wordt deze door onderzoeksteams uit alle beschavingen in het universum opgepikt?

Toezichthouder: Dat is wat er meestal gebeurt. Er zijn veel belangen mee gemoeid. De Aarde is een heel boeiende planeet voor onderzoek.
Er zijn teams die allerlei dingen bestuderen, zoals verschillen tussen naties en etnische groepen, overlevingsmethoden en ontwikkelingsmogelijkheden.

Adrian: Ik neem aan dat voor de buitenaardse wezens de aarde eruit ziet als één groot antropologisch laboratorium.

Toezichthouder: Zo klopt het, zo zien jullie eruit.

Adrian: Is het voor buitenaardse wezens niet van belang wat de mens van hen vindt?

Toezichthouder: Dat is de taak van de waarnemers.

Bij elke landing of UFO-waarneming zijn er buitenaardse wezens die materiaal uit de media verzamelen en verslag doen van de reacties van de bevolking.
Er zijn een aantal toezichthouders onder u die eruitzien als gewone mensen.

 

De Waarnemer

Op 26 april 1997, toen ik in de kliniek van Chaya werd behandeld, verscheen er een nieuwe buitenaardse als deel van het medische team, die zei dat hij waarnemer was.

Adrian: Waar komt u vandaan?

Waarnemer: Mijn naam is Menachem en ik kom van de planeet Exozius. Het is een planeet in een zonnestelsel van vier zonnen - twee rode en twee kleine donkere.

Adrian: Ik heb gehoord van binaire zonnesystemen met twee zonnen, maar ik heb nog nooit gehoord van een zonnesysteem met vier zonnen. Hoe bewegen ze zich in de ruimte?

Waarnemer: Ze bewegen in elliptische paden. Mijn zonnestelsel bevindt zich in een ander melkwegstelsel, enkele miljarden lichtjaren van de Aarde.
Dat gaat de mogelijkheden van uw telescopen te boven.

Adrian: Als het zo ver weg is, hoe lang heeft het je dan gekost om hier te komen?

Waarnemer: De reis duurt hier een paar weken.

Adrian: Als je van onze planeet houdt, dan moet dat betekenen dat hij op de jouwe lijkt.

Waarnemer: Het is mooier. Mijn planeet is kouder, ondanks dat ze vier zonnen heeft.
Het is hier prettiger. Er is meer lucht, meer wolken, en alles in overvloed.

Chaya: Is jullie planeet ouder?

Waarnemer: Heel veel ouder. Aarde wordt beschouwd als een jonge planeet.

 

Adrian Dvir

Adrian Dvir

Uittreksel uit het boek X3, Healing Entities and Aliens van Adrian Dvir
Meer info over Adrian Dvir en Healing Entities op adriandvir.tripod.com

Adrian Dvir (1958 in Boekarest, Roemenië - 6 juni 2004) was auteur en medium.

Hij bekleedde een B.Sc (Bachelor of Science) in de Technische Wetenschappen en een M.Sc (Master of Science) in de Computer Engineering, gespecialiseerd in computerarchitectuur.
Dvir was getrouwd en woonde sinds 1965 in Israël. Hij was werkzaam als ontwikkelaar van militaire computersystemen.
Hij onderkende en gebruikte zijn supernormale vermogens als medium in 1992, en werd zich voor het eerst bewust van buitenaardse en ander-dimensionale wezens in 1994.

Adrian Dvir overleed op 6 juni 2004 aan een zware en fatale aanval van infectieuze mononucleosemie en stierf in zijn slaap terwijl hij die nacht in zijn fauteuil zat.

Adrian Dvir is de auteur van drie boeken, waarvan er slechts één in het Engels is vertaald.
Zijn eerste boek, "X3, healing, entities and aliens", verscheen in het Hebreeuws in 2000 en werd op de voet gevolgd door zijn tweede boek - "Cured by aliens".

Het duurde nog ongeveer een jaar voordat zijn eerste boek in 2003 in het Engels werd vertaald.
Zijn derde boek is in het Roemeens verschenen, en is eigenlijk zijn twee vorige boeken onder één noemer.

De afbeeldingen die in dit artikel zijn gebruikt zijn ook van de hand van deze bijzondere man.

Adrian heeft verschillende andere mensen getraind op het gebied van ET-Healing zoals Jackie Salvitti (ethealing.com) en Haggai Katz.
Als tweedegraads nakomelingen van Adrian danken de ET-Healers van Healing Center Beyond Medicine (Jacqueline, Manon en Philip) het moedige werk dat Adrian Dvir heeft verricht om dit fenomeen in de wereld te brengen.

Meer informatie over het boek X3, Healing Entities and Aliens vindt u hier in het Engels en in het Nederlands.

 

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more