Extraterrestrial Civilizations and Modification of DNA
Featured

Buitenaardse beschavingen en het veranderen van DNA


Je hebt je misschien afgevraagd hoe onze buitenaardse vrienden denken over de ontwikkelingen op onze planeet ?
We krijgen in elk geval veel vragen, en deze keer gaan we in op de vraag "hoe denken buitenaardsen over het aanbrengen van veranderingen in het DNA".


Om te beginnen hebben mensen vaak de neiging om alle buitenaardse beschavingen als één geheel te behandelen, alsof alle beschavingen hetzelfde doen, hetzelfde 'denken' en dezelfde technologieën gebruiken, enz.
Dit is echter niet het geval. Je zult elke beschaving/federatie afzonderlijk moeten bekijken om te zien wat zij doen, denken/geloven en welke technologie wordt gebruikt.
Elke beschaving heeft zijn eigen achtergrond en ontwikkeling en het doel van Galactische Federaties is niet om van beschavingen een homogene massa te maken, maar juist om alle diversiteit te benutten voor ieders ontwikkeling.
Alleen al van dit idee kunnen we veel leren.

En er valt veel te zeggen over verschillende buitenaardse beschavingen en aanpassingen van DNA en de motieven die daaraan ten grondslag liggen.
Het is een groot onderwerp en we zullen hier op slechts enkele aspecten ingaan.


Veranderingen in het DNA

Het aanbrengen van veranderingen in het DNA is - naast evolutionaire aanpassingen aan de omgeving die van nature in een biologisch lichaam kunnen voorkomen - heel normaal in het Universum.
Ooit is de "moderne mens" (Homo Sapiens) lang geleden ontstaan door een combinatie van een lang evolutionair proces van mensachtige rassen en aanpassingen van het DNA door de Annunaki alsook door bezoekers van Sirius en andere beschavingen.

Genetische aanpassingen zijn voor ons misschien een nieuw fenomeen, maar in het heelal is het al heel lang geleden begonnen, waarschijnlijk miljoenen jaren geleden in het Lyra-stelsel.
Barbara Marciniak spreekt in de Bringers of the Dawn van "de Meester Genetici".

Dit soort modificaties vereist echter veel kennis, niet alleen van de fysieke aspecten van DNA, maar vooral van de metafysische aspecten.
DNA is als een soort ankerpunt voor bewustzijn om in te incarneren en is veel meer dan een reeks aminozuren (moleculen) die worden gebruikt om een fysiek lichaam te bouwen.
Het is een soort filter waardoor ons bewustzijn zichzelf projecteert en zich kristalliseert in de fysieke werkelijkheid - metaforisch vergelijkbaar met een dia (blauwdruk/template) die op een achtergrond (werkelijkheid) wordt geprojecteerd door licht van een bron (bewustzijn).

Actieve DNA-codes bepalen welke frequenties van je bewustzijn kunnen doorkomen, inactieve DNA-codes bepalen wat er potentieel is maar (nog) wordt uitgefilterd. Het is belangrijk te beseffen dat DNA meerdere lagen heeft waarvan slechts een beperkt deel fysiek gezien kan worden met onze huidige technologie.

Let wel ... al decennia lang is de wetenschap geïntrigeerd door deze wondermolecuul die eigenschappen bezit die niet kunnen worden verklaard met de klassieke natuurwetten en recentelijk heeft zij een "soort schaduw" ontdekt die niet kan worden verklaard maar het vermoeden bevestigt dat er meer is aan DNA dan alleen maar de fysieke strengen ervan.


Extraterrestrial Civilizations and Modification of DNA

Grey Federation

Er bestaat een beschaving (een soort federatie van subrassen) die vanuit hun perspectief terug in onze 'tijdlijn' is gekomen en ons al tientallen jaren bezoekt en informeert over hun beschaving en de effecten die zij ondervinden van het aanpassen van hun DNA.
In hun 'tijdlijn' waren zij ooit een menselijke beschaving zoals wij en hebben zij onder andere codes uit hun DNA verwijderd op basis waarvan het lichaam emotionele neurotransmitters aanmaakt met het idee minder gevoelig te worden voor emotionele schommelingen en uitbarstingen die in hun geschiedenis veel en vooral enorme problemen hebben opgeleverd voor hun beschaving, zoals verwoestende oorlogen en het onleefbaar maken van hun planeet.
Tegelijkertijd creëerden zij met deze aanpassingen in het DNA een verbeterde collectieve mentale capaciteit met een soort hive-mind mentaliteit.
Wij kennen deze beschaving als de Zetas, de "positief georiënteerde Grey Beings" en de " Grey Federation".

Deze aanpassingen hebben voor hen uiteindelijk kwalijke neveneffecten gehad en zijn zelfs catastrofaal gebleken voor hun beschaving.
Wij kunnen veel leren van hun geschiedenis, zowel de geschiedenis die leidde tot de aanpassingen als de keuze van de aanpassingen, want niemand in het Universum houdt 'ons' tegen om vergelijkbare experimenten te doen en vergelijkbare fouten te maken.
Geen buitenaardse beschaving zal ons tegenhouden, het zijn onze eigen keuzes, het is onze eigen verantwoordelijkheid, het is een universum met vrije wil.
De Zeta-beschaving was stervende als gevolg van hun aanpassingen en zij hadden/hebben ons DNA nodig om hun beschaving een toekomst te geven in de vorm van nieuwe hybride beschavingen zoals de Yayhel en de Sassani.
Hun belangrijkste boodschap aan ons is altijd geweest ... zorg beter voor je planeet en maak niet dezelfde fouten als wij.

Maar het kan ook goed gaan. Er kunnen ook grote verbeteringen zijn door aangebrachte veranderingen in het DNA anders zouden buitenaardse beschavingen die honderden tot duizenden jaren op onze ontwikkeling vooruitlopen hier niet mee bezig blijven.

Toen de eerste bezoekers uit het Lyra-systeem zich op aarde vestigden, waren hun lichamen onvoldoende geschikt voor de leefomstandigheden hier, met name in verband met zwaartekracht en zuurstof.
Ook zij gebruikten DNA van de mensachtigen die destijds al op Aarde leefden om hun eigen DNA aan te passen aan de omstandigheden hier.
Deze beschaving vertrok weer na de komst van andere Lyra-beschavingen op Aarde en vestigde zich in het stelsel dat wij nu kennen als de Pleiaden. Ze noemen zichzelf niet voor niets familie, we delen DNA met elkaar. We zijn verbonden, gebonden, we zijn familie.

Wanneer buitenaardse beschavingen experimenten met DNA uitvoeren, is hun doel ofwel om nieuwe fysieke lichamen voor zichzelf te creëren die geschikt zijn om nieuwe werelden te bewonen, ofwel om zich voor te bereiden op de volgende stap in hun evolutie.
Dit laatste gebeurt meestal pas nadat alle mogelijkheden van het huidige lichaam zijn benut. En soms vindt zo'n "upgrade" van hun lichamen plaats door hybridisatie met andere beschavingen.

Het DNA ontwaakt

Het menselijk lichaam lijkt nog ver verwijderd van het punt waarop een DNA-upgrade nodig is, omdat een aanzienlijk deel van het potentieel van het bestaande DNA zich nog in het proces van ontwaken bevindt.
Met een volledig ontwaakt DNA hebben wij te maken met kwaliteiten en vermogens die wij nu "bovenmenselijk" zouden noemen, maar die enkel in onze DNA-codes liggen te sluimeren en die ontwaken door contact met hogere frequenties, zoals gebracht door diverse buitenaardse beschavingen via belangrijke portalen in het Aardse raster en onze Maan als ondersteuning voor ons ontwaken.

Dit ontwaken van ons DNA gaat (gelukkig) geleidelijk, maar kan ook ineens een grote sprong maken door een ontmoeting met een buitenaards wezen (pre-cursor), tijdens een healing of door een bezoek aan een van de portalen op Aarde.

Wanneer meer van onze codes wakker zijn, worden onze lichamen vrij van ziekten door enerzijds de kracht van het systeem zelf en anderzijds omdat ons hoger bewustzijn zo sterk is dat we ophouden met alles wat het systeem verzwakt.

Extraterrestrial Civilizations and Modification of DNA

Op dit moment gaat veel van onze energie in het lichaam verloren door de staat van overleven ten gevolge van vervuiling van water, lucht, voedsel, ether, licht en informatie ... ons lichaam wordt gebombardeerd met lagere frequenties.
Veel van onze energie is daardoor niet beschikbaar voor bewustzijn, groei en expansie van het individu.
Collectief gaat een enorme hoeveelheid energie verloren aan de staat van overleven waarin bevolkingen zich bevinden door belangenconflicten, energie die niet langer beschikbaar is voor bewustzijn, groei en expansie van het collectief.

Een grote vraag voor de mensheid is of toevoeging of wijziging van het DNA op dit moment nodig is om het reeds aanwezige potentieel de vrije loop te laten.
Of anders gezegd ... is elke toevoeging of wijziging aan het DNA een ondersteuning in de richting van zijn volledig potentieel, is het neutraal of is het een inperking.

In het komende decennium zal de mensheid contact maken met hybride beschavingen, beschavingen die menselijk DNA bevatten dat afkomstig is van onze planeet en een zekere (hoge) mate van gelijkenis met ons vertoont.
Beschavingen die genetisch compatibel zijn met ons en die in de verre toekomst, als de mensen op Aarde ervoor kiezen en er klaar voor zijn, misschien een nieuw hybride ras kunnen voortbrengen waardoor ons collectieve bewustzijn, het Christusbewustzijn, een nieuwe evolutionaire cyclus kan ingaan voor de komende paar duizend jaar, waarbij het zijn plaats inneemt in Galactische Federaties en andere werelden bezoekt en ondersteunt in hun evolutie op dezelfde manier als wij hulp hebben gekregen tijdens ons proces.
Deze keuzes zijn nog lang niet gemaakt, maar dit potentieel is aanwezig.

En het brengt ons steeds dichter bij het besef ... wie zijn wij, wat betekent het om mens te zijn, wat maakt ons tot mens(en), wat is bewustzijn, wat is leven.
En ook vragen als ... wat is een lichaam, wat is het doel (of nut) van een lichaam voor ons bewustzijn, wat is sterven, zouden we bereid zijn ons lichaam aan te passen om op een andere planeet te kunnen leven, zouden we bereid zijn ons DNA aan een andere beschaving te geven om die te helpen zich te ontwikkelen (of te overleven), zouden we bereid zijn DNA van een andere beschaving te ontvangen als een stap in onze eigen ontwikkeling ... of om te overleven ?

Het bewustzijn en het contact met leven van buiten de Aarde brengt ons zo dicht bij de essentie van het leven op Aarde ... met dankbaarheid, waardering, verwondering en erkenning voor al het leven.

Dit is inderdaad wat onze gidsen vanaf het begin hebben aangegeven ... het proces van contact maken met buitenaardse wezens lijkt een weg naar iets buiten je, maar is in feite in eerste instantie een weg naar binnen ... naar de vraag 'wie ben ik'
Om vervolgens vanuit die essentie in contact te komen.

 


 

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more