Alien Intervention
Featured

Buitenaardse interventie


De afgelopen maand is ons verschillende keren gevraagd... Waarom doen de buitenaardsen niets aan wat er in de wereld gebeurt?
Waarom laten ze dit gebeuren en grijpen ze niet in?".
Het is een zeer menselijke vraag, met een antwoord van bijna niet-menselijke aard.


 


De afgelopen maand is ons verschillende keren gevraagd...

"Waarom doen de buitenaardsen niets aan wat er in de wereld gebeurt?"

"Waarom laten ze dit gebeuren en grijpen ze niet in?".


Het is een zeer menselijke vraag, met een antwoord van bijna niet-menselijke aard.

Wij willen vooraf aangeven dat onze persoonlijke gidsen vanaf het begin van ons open contact sinds 2013 duidelijk hebben gemaakt dat zij geen specifieke vragen over politieke of economische kwesties zullen beantwoorden.
Onze gidsen geven ook nauwelijks informatie over anderen als er geen directe relevantie voor ons is om te weten.

Met de opmerking dat het hun taak is om de mensheid te helpen met heling (heelheid), welzijn en bewustwording en dat het niet aan hen is om informatie te geven over bepaalde onderwerpen of personen.

Ongeveer twee jaar geleden <red.: begin 2019> deden onze gidsen echter wel drie uitspraken over de episode die zou volgen, zijnde :


 


- Er zal worden gezorgd voor een 'gelijk speelveld' ....

- Vanaf medio 2022 kun je gaan denken aan de opbouw

- Zoals jullie tribunalen zullen hebben, zo ook wij

 


Hoewel we nu meer idee hebben van wat hier wordt aangeduid dan 2 jaar geleden, is het nog steeds niet helemaal duidelijk.
Er is sindsdien ook geen update over dit onderwerp geweest.
En het voelt alsof de tweede verklaring een persoonlijke boodschap is in verband met een groot aankomend project ...

Maar onze vragen over dit onderwerp worden telkens in een bredere context geplaatst, zodat we zelf gaan nadenken, ons inleven en dergelijke vragen vanuit andere perspectieven gaan bekijken.
We krijgen geen antwoorden terug van onze gidsen, maar verdiepende vragen en tijdens het verkennen van deze vragen in onszelf voelen we een steeds groter begrip ontstaan in ons bewustzijn.

Dit is zo typisch voor de manier waarop onze gidsen met ons werken ... ze willen niet een soort orakel zijn waarvan we afhankelijk worden voor antwoorden, maar ze willen dat we zelf autonome en bewuste wezens worden.

In deze nieuwsbrief nemen we je een beetje mee ...

Soms is het korte antwoord op bovenstaande vraag dat "ze niet direct mogen ingrijpen", maar het gaat veel verder dan dat.

Immers, in de geschiedenis van de mens hebben verschillende buitenaardse beschavingen ook ingegrepen in onze evolutie, dus waarom nu niet ?
Van wie zou de Galactische Federatie trouwens toestemming moeten krijgen?

Waarom stonden zij dan toe dat het Licht 2000 jaar geleden werd gedoofd tijdens één van de donkerste tijden in de geschiedenis van het menselijk bestaan?
Waarom hebben zij niet ingegrepen tijdens de honderden oorlogen die sindsdien op deze planeet zijn ontstaan en die samen honderden miljoenen levens hebben gekost ?
En hoe zit het met hongersnoden en natuurrampen, en ... ?

Wacht even ... waar houdt het ingrijpen op als het eenmaal begonnen is ?
- Zouden ze dan ook ingrijpen bij al die andere beschavingen in het heelal met vergelijkbare uitdagingen ?
- Zou het ons helpen om echt te veranderen als ze nu ingrijpen ?
- Zouden we groeien in bewustzijn als ze ingrijpen?
- Zouden we ooit leren verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf, voor de puinhoop die we creëren door onze eigen daden of door ons falen om te handelen?
- Vragen we er werkelijk om dat een buitenaardse federatie bepaalt wat wij of een andere beschaving wel of niet mag doen in haar eigen omgeving/planeet en dat zij dat gaat opleggen/interveniëren?
- Zouden we afhankelijk willen worden van een macht buiten ons om onze problemen op te lossen ?
- Zouden zij de verantwoordelijkheid willen dragen dat een beschaving in vrede kan leven, terwijl die beschaving zelf nog steeds weinig doet om haar gedrag te veranderen ?alien-intervention-bashar-you-are-your-governments
- Wat betekent het uit karmisch oogpunt zowel voor ons als voor hen als zij ons nu komen redden?

Immers, wie zich in een strijd mengt, wordt deel van het probleem en dus verantwoordelijk voor de oplossing.
De karmische cycli van eerdere buitenaardse interventies van vele tienduizenden jaren geleden komen nu pas tot voltooiing ...
Zouden zij een nieuwe karmische cyclus willen ontketenen die weer duizenden jaren kan duren voordat we weer zover zijn ?

En hoe zouden zij moeten ingrijpen ?
In het geval dat de buitenaardsen als neutrale vredesmacht tussenbeide zouden komen, hoe zouden zij er dan voor moeten zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt ?
Hoe zouden ze moeten handhaven als één van de partijen zich niet aan de afspraken houdt ?
Kan de mensheid dit momenteel aan en overzien?

Of zouden ze dit in het geheim moeten doen ?
En hoe gaan ze later uitleggen dat ze een geheime agenda hadden?

De tijd is echt voorbij dat we onze authenticiteit opofferen, onze autoriteit en autonomie opgeven, het is cruciaal dat we van binnenuit transformeren, en terugkeren naar ons eigen authentieke zelf ... dat uit onvoorwaardelijke liefde bestaat.
Het gaat er niet om dat ze onze problemen komen oplossen.

Zij komen eerder om ons te laten zien hoe we deze problemen zelf kunnen oplossen, maar bovenal gaat het erom dat we ons ervan bewust worden hoe we deze problemen niet meer gaan creëren.
Ingrijpen door onze vrienden op dit moment zou geen vooruitgang brengen in het begrijpen van onze rol in het creëren van deze realiteit en het zou ons alleen maar voorbereiden op een herhaling in de toekomst.

Soms horen we de vraag of de buitenaardsen misschien in staat zijn "bepaalde sleutelfiguren binnen het probleem" te beïnvloeden om van gedachten te veranderen.
Natuurlijk kunnen zij de gedachten van sommige mensen veranderen.

Maar waarom dan alleen de gedachten van bepaalde mensen en niet die van anderen?
En waarom mogen ze dan niet ook jouw gedachten veranderen?
Zouden we dat willen?
Of alleen bij anderen die we als het probleem zien?

Welk effect zou dit hebben op de evolutie van de mensheid, zouden we hiervan bewustere, authentiekere en autonome wezens worden?
Of zou dit het 'probleem' oplossen, een quick fix, en gaan we weer over tot de orde van de dag?
En zou het kunnen dat dit juist het probleem is?

Doen we zelf genoeg om te stoppen met verdelen, veroordelen, conflicten maken en slagen we er werkelijk in anderen onvoorwaardelijk te accepteren?

Paradox

In deze enorme transformatie speelt iedereen een cruciale rol.
Op menselijk niveau gebeuren er verschrikkelijke dingen, deels in het zicht, maar grotendeels ongezien, niet herkend.
In het grotere geheel kunnen dergelijke escalaties leiden tot diepe inzichten en voorgoed een einde maken aan een tijdperk van ego/individueel gericht bewustzijn en de deur openen naar een collectief bewustzijn waarin we de onderlinge verbondenheid der dingen kunnen ervaren, wat leidt tot het besef dat het schaden van anderen ook het geheel schaadt en dus iedereen schaadt, inclusief onszelf.

Hieruit komt ook het besef van binnenuit dat we allemaal één zijn, verbonden en dat alles wat we doen voor het collectief iedereen ten goede komt, inclusief onszelf.

Dit is de kern van de shift van 3e naar 4e dichtheid voor een beschaving.
Alle andere verschijnselen zijn neveneffecten van deze verschuiving in bewustzijn en dit is in wezen een polaire verschuiving.

Let wel, polariteiten bestaan overigens nog steeds in de 4e dichtheid als een metafysisch verschijnsel in de structuur van een fysieke realiteit.

Maar verdeeldheid en polarisatie kunnen daar niet bestaan, en ziehier het instrument dat wij al millennia lang bespelen om ons transformatieproces te vertragen.

Hierin ligt ook een belangrijk antwoord op de vraag waarmee we begonnen ... de oplossing van het probleem - als je het zo wilt noemen - is niet het ingrijpen in onze gemanifesteerde buitenwereld of het manipuleren van de denkwijzen van een paar individuen ... de oplossing is een collectieve verschuiving.

Daarin hebben we allemaal een rol te spelen.
Met alle andere interventies worden de buitenaardse federaties deel van het probleem, niet van de oplossing.
En dat weten ze heel goed, wij zijn niet de eerste beschaving die dit proces doormaakt.

Ik heb niet gehoord van andere beschavingen die een soortgelijke overgang van de derde naar de vierde dichtheid hebben gemaakt zonder een vergelijkbaar dramatisch ontwakingsproces.

Niet alle beschavingen halen deze fase van dit proces, maar gezien de enorme hoeveelheid steun van sterrenfamilies, voor wie deze transformatie even belangrijk is, gaan wij het zeker halen.
Dit is ook wat zij keer op keer aangeven.

De omvang van hun steun op planetair energetisch niveau is enorm en de buitenaardse federaties doen er alles aan in het gezamenlijke en collectieve belang om ons door deze fase heen te loodsen.

alien-intervention-cygnus

<< click on image for article on Cygnus >>

Iedereen die ooit persoonlijk "een donkere nacht van de Ziel" heeft meegemaakt, weet dat als je die fase met succes doorkomt, je volledig veranderd bent en bent teruggekeerd naar je blauwdruk.
En om dit proces in te gaan, hebben we vaak een trigger event nodig.

In de vorige nieuwsbrief heb ik iets over mezelf verteld.
Een tijdlang gaf ik de personen die mij triggerden de schuld van mijn crisis, maar eigenlijk stuwde 'hun geschenk' mij naar de volgende fase van ontwaken.
Mijn 'donkere nacht' was niet het gevolg van hun acties, want het was alleen mogelijk door de duisternis die al in mij zat en onder de oppervlakte broedde, op zoek naar een weg naar buiten.
Ondanks de pijn van het loslaten van dat alles in één keer, kon niemand mij echt helpen, ik moest dit zelf doen.
Zonder deze triggers was ik niet geworden wie ik nu ben.
Ik ben nu dankbaar voor hun rol destijds.
Het leven is een paradox.

De mensheid staat nu aan de vooravond van een "collectieve donkere nacht van de Ziel" of "een donkere nacht van de Collectieve Ziel, de Overziel" ... en we hebben individuen nodig om de gebeurtenissen in gang te zetten.
Nu, terwijl elke Ziel zijn rol hierin speelt, kent niemand het volledige script van dit massale proces en toch is er een soort leiding.

Op dit moment leren we nog veel meer paradoxale dingen ...

Als voorbeeld ... we hebben Liefde en Licht naar iemand(en) gestuurd in de hoop die persoon te veranderen zodat hij/zij zich anders gaat gedragen, op een manier die onze voorkeur heeft.

Voor onze ET-vrienden is dit geen onvoorwaardelijke Liefde, want onvoorwaardelijke Liefde accepteert iedereen en alles zoals het is, zonder de noodzaak het in iets anders te veranderen.
Onvoorwaardelijk is 100% zonder voorwaarden.

Wij kunnen zelf Liefde en Licht sturen naar specifieke mensen en tegelijkertijd moeten wij beseffen dat wij niemand kunnen dwingen onze liefde te aanvaarden.
Het is aan de ander om bereid te zijn het te ontvangen, het in zich op te nemen en zich zijn/haar verbinding met de bron te herinneren.
Een ander individu willen veranderen is fundamenteel een inperking van de autonomie van de ander, tegen de vrije wil van een Ziel om zich uit te drukken via de rol die zij speelt, zelfs als wij onze Liefde en positieve intenties daarvoor gebruiken.
Zelfs met onze meest oprechte bedoelingen weten we niet wat het grotere plan is ten aanzien van hoe gepast het is om liefdevol je wil aan een ander op te leggen.

Gelukkig kunnen we anderen niet veranderen, zelfs niet met de hulp van Liefde en Licht.
We kunnen alleen onszelf veranderen en ons Licht laten schijnen, een voorbeeld zijn voor anderen, een inspiratiebron voor anderen, in alle vrijheid om ons voorbeeld te volgen.

Veel van wat hier staat kan tot op zekere hoogte worden begrepen, maar voor bijna iedereen komt er een punt waarop het heel moeilijk wordt.
Dat is het punt waar onze groei ligt ... het punt waar samenhang verdwijnt en verdeeldheid verschijnt.
En we hebben allemaal zo'n punt ...

Het Universum is 100% onvoorwaardelijk, anders zou alles wat we zien gebeuren niet mogelijk zijn.
Het woord "Universum" komt van het Latijnse "unum vertere" en betekent "in één richting gaan" of iets ruimer "zij die samen reizen".
Als dan alles mogelijk is, onvoorwaardelijk, laten we dan samen een nieuwe richting inslaan, een wereld zonder verdeeldheid, veroordeling en naar een wereld in verbondenheid.

Een mooi onderwerp voor een volgende keer...


Lieve mensen,
Deze tijd brengt veel verwarrende gevoelens en tegenstrijdige gedachten naar boven, maar ook mooie inzichten.
We hebben hier zeker (nog) niet alle reeds bekende perspectieven op het onderwerp buitenaardse interventie besproken.
Het is niet de bedoeling om volledig te zijn.

Het perspectief in deze nieuwsbrief kan een trigger zijn om dieper in onszelf te kijken en de drempel in ons bewustzijn te vinden waar innerlijk weten en uiterlijke manifestatie niet meer verenigbaar zijn.
Het punt van de paradox ...

Het idee is je te inspireren om te onderzoeken hoe deze thema's zich in jouw leven en wereld openbaren.
En hopelijk werpt het licht op een proces waarbij je anderen kunt helpen die het niet meer aankunnen en je een neutraal luisterend oor en nieuwe perspectieven kunt bieden.
Wij als beschaving ondergaan diepgaande collectieve transformatieprocessen en wij hopen dat zoveel mogelijk lichtwerkers voorbereid zijn op de taak die voor hen ligt in het helingsproces van velen.
Hoe dan ook, we hopen dat deze nieuwsbrief je mag inspireren in de ontwikkeling van je eigen unieke perspectief en Lichtkracht.

We wensen iedereen veel liefde en wijsheid toe
en laten we bruggen bouwen
van de ene kant naar de andere
laten we de oevers verbinden
en samen kijken, op het midden van de brug
naar het water en de stroom van het leven

Heb elkaar lief en houd elkaar de komende maanden dicht bij je!
Knuffel elkaar en wees er voor elkaar.
Voor nu heel veel liefde !!!
En tot binnenkort, in levende lijve, op een van de (online) evenementen en op de online community Human-ET One!

~ Jacqueline en Philip


Bron :
Nieuwsbrief www.ET-Healing.nl

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more