Connecting the Dots
Featured

Connecting the Dots

Herinner je je die tekeningen van vroeger waarbij je puntjes met cijfers aan elkaar verbond met een lijn?
En als je de puntjes in de juiste volgorde met elkaar verbond, kreeg je een afbeelding, een plaatje!
We konden er uren mee bezig zijn en we wilden geen fouten maken, want dan zou het plaatje niet meer kloppen ... er is maar één juiste uitkomst.Stel je nu eens voor een 'tekening' van zo'n 17 punten waarbij er geen cijfertjes meer bij de punten staan.
Je mag op jou manier de puntjes met elkaar verbinden en het beeld dat er uit komt is precies zoals jij het in gedachte hebt, zolang alle punten maar worden verbonden. Jouw beeld of verbeelding.

Wist dat die 17 punten kunnen op miljarden verschillende manieren met elkaar verbonden kunnen worden ?
Met slechts 17 punten, 17! ('faculteit 17')

Stel je nu eens voor dat we van alle mensen op deze planeet hun tekening over elkaar zouden leggen, zou je dan een patroon verwachten of een wirwar van 8 miljard verschillende lijnverbindingen?
Zouden we allemaal min of meer de punten op dezelfde manier verbinden of zou dit echt helemaal willekeurig zijn?

Hoe zouden we eigenlijk aan deze 'opdracht' beginnen?
Zouden we ergens willekeurig beginnen of ...

Het menselijke brein is ontworpen om patronen te herkennen en dat mechanisme van herkenning trainen we elke dag waarmee we het 'up-to-date' houden.
We herkennen gezichten, objecten ... feitelijk onze gehele dagelijkse realiteit.
Als wij 'out-of-the-box' willen denken nemen we eerst een bewust besluit om bestaande/bekende verbindingen (connecties / patronen) met de realiteit te verbreken.

Als je mensen zou kunnen leren hoe je in een Universum van miljarden opties (tijd-lijnen) min of meer dezelfde keuzes te maken zou het zo maar kunnen zijn dat bij het over elkaar heen leggen van al die tekeningen er steeds eenzelfde soort patroon ontstaat.

In essentie is dit wat we met ons bewustzijn iedere dag doen.
Uit de miljarden opties van realiteiten projecteert ieder van ons zijn 'bedrading / belijning' en collectief projecteren we met elkaar 'onze realiteit'.

Er zullen naar verwachtingen relatief weinig tekeningen tussen zijn die helemaal los staan van bekende patronen, behalve de tekening van die gek die later de genius blijkt te zijn, zoals een Einstein.

De Ontknoping

Met regelmaat krijgen we vragen of onze gidsen iets kunnen zeggen over wanneer er wat gaat gebeuren.
Of vragen of het klopt wat men vernomen heeft via alternatieve kanalen en wat onze buitenaardse gidsen daar over zeggen.

Zo kregen we een mooie vraag tijdens de online ET-Healing Experience over het scenario van een blackout van een aantal dagen, gevolgd door een periode waarin informatie wordt verstrekt en waarna de mensheid in een soort van verlichte staat de '5e dimensie' ingaat.
Zo zijn er meerdere varianten over een blackout.

Nu zijn onze gidsen geen Fact-Checkers en zij hebben vanaf het allereerste begin van onze samenwerking in 2014 duidelijk gemaakt dat inhoudelijke vragen over ontwikkelingen in onze economie, politiek en financien niet behoren tot het domein van welzijn, bewustzijn en gezondheid en niet beantwoord zullen worden.

Echter, wel krijgen we prachtige inzichten over het proces van verandering zelf.

Afgelopen maand, tijdens mijn 'slaap' (die ik overigens als 'wakker zijn' heb ervaren) werd gedurende meerdere transmissies ingegaan op het fenomeen dat we informatie / desinformatie en misinformatie zouden kunnen noemen.
En er werd aangeven dat al die verschillende scenarios en informatie een cruciale functie hebben in het transformatie proces van de mensheid.

Er komen steeds meer en meer varianten (verhalen) en allen bevatten ze een kern van waarheid en geen ervan bevat alle waarheid.
Al deze scenarios beschrijven een tijd-lijn, maar geen ervan beschrijft dé tijdlijn.
Simpelweg omdat die niet bestaat, we worden langzaam aan voorbereid dat we los mogen gaan komen van geprogrammeerde patronen waarmee we telkens dezelfde tekeningen maken, c.q. realiteit (= waarheid) manifesteren.

In onze ontwikkeling naar de hogere frequenties van de 4e dichtheid wordt alles meer fluide, vloeibaar. Tijd ervaren we nu soms al niet meer lineair.

Oh, maar er moet toch één van de tijdlijnen waar zijn ?
Dit is de 'Physical Mind' die de vraag stelt.
Voor de 'Higher Mind' zijn alle scenarios mogelijk.
De vraag is welk scenario het meest waarschijnlijk is en die de 'Physical Mind' te zien krijgt ... het scenario waar we ieder voor zich, maar met elkaar het meest naar toe hellen.

Stap voor stap komt onze wereld op een punt waarbij niemand meer weet wat nu 'de waarheid' is.
Er is zoveel tegenstrijdige informatie over wat er aan de hand is en wat gaat gebeuren in de buitenwereld dat niemand meer weet wat 'waar' is.
En dat is precies wat er nodig is.

Er komt een moment waarop de massa alle patronen loslaat, want als er toch nergens meer op te vertrouwen is 'dat waar is' laat het dan maar gaan.
Het kan beginnen te worden ervaren als één grote illusie, maar het is eigenlijk het de-programmeren van de fysieke mind en een voorbereiden en vertrouwd raken met een wereld van mogelijkheden, waarschijnlijkheden en keuzes.

Het eindpunt van een heel oud proces en het beginpunt van een nieuw proces van realisatie dat we niet vastzitten in welke realiteit dan ook, maar deze onbewust met elkaar kiezen.

Ezra'el gaf aan dat dit hét moment van blackout is.
Een blackout zoals we die kennen als we door informatie overload onszelf even kwijt raken en niet meer 'kunnen denken'.
Alsof alles 'weg' en er niet meer bij kunnen komen.
We hebben dan even rust nodig om alles weer op een rijtje te krijgen (onze programma's weer op orde te krijgen).

Dan ontstaat de fase waarop we weer naar binnen moeten gaan op zoek naar de verbinding met onszelf en weer gaan vertrouwen op onze eigen waarheid. In deze fase van 'confusion' vindt een Quantum Shift plaats.

Wat hier wordt benoemd is een dieper perspectief op wat Ezra'el jaren geleden heeft aangegeven :


Als jij een Quantum Shift wil maken,
zul je bereidt moeten zijn om alles los te laten
wat je denkt te weten over jezelf en je realiteit.

~ Ezra'el (ca. 2015)


Voor wie het zelf heeft meegemaakt, dit klinkt als een Dark Night of the Soul waar we het in de nieuwsbrief April 2022 over hebben gehad.

Gaat iedereen deze shift tegelijkertijd maken in een paar dagen tijd, zoals sommige scenarios voorspellen ?
Erza'el geeft aan dat dat mogelijk is, maar niet waarschijnlijk.
Het shiften in bewustzijn is een proces en dat laat zich niet dwingen door omstandigheden buiten ons maar uitsluitend door bereidwilligheid in ons.
En daar heeft ieder een vrije keuze in.

Informatie vs Awakening

Daarnaast maakt hij ook een groot onderscheidt in informatie en wijsheid.
Hij gaf aan in de droom dat wat veel mensen 'Awakening' noemen weinig met ontwaken te maken heeft.

Informatie is wat de Physical Mind tot zich neemt.
Het overladen van de Physical Mind met informatie over hoe 'de realiteit' in elkaar steekt leidt niet per sé tot ontwaking of verruiming van het bewustzijn.
Het zal bij velen juist een trigger tot een 'break-down' zijn.

Informatie leidt alleen tot bewustzijnsverruiming als het kan worden ingenomen, verwerkt en ten gunste van ons leven kan worden geintegreerd.

We kunnen ons als mens niet in één keer volstoppen met eten voor het komende jaar met de gedachte dat ons lichaam dan harder groeit.
Hetzelfde geldt voor ons bewustzijn, groei is een proces.

Daarbij, als we ons focussen en vasthouden aan een voorspelling zetten we onszelf vast in een toekomstig punt van één van de mogelijke tijdlijnen.
We zijn in ieder geval niet hier en nu.
We zijn bezig met een gewenst (???) resultaat, maar niet met het proces.

everything-is-connected-450Een inzicht dat Ezra'el daarbij gaf was, dat de grote shift waar veel mensen en Lichtwerkers naar uit kijken, pas kan gebeuren als de verwachtingen over het resultaat wordt losgelaten en ons focussen op het proces, 'want daar zij jullie voor gekomen'.
'Het resultaat kennen jullie al, dat heb je elders al gezien, daarmee weet je hoe te navigeren en je richting te bepalen, dat is jullie kompas'.

De 'Physical Mind' zit echter vaak in het verleden of de toekomst, is ongeduldig omdat het denkt in een andere realiteit te moeten zijn.
De 'Higher Mind' is altijd in het hier en nu... en heeft alle tijd omdat het geen tijd ervaart, maar alle (relevante) realiteiten tegelijkertijd.

De paradox is dat we onszelf dus vasthouden in een realiteit die we zeggen niet te willen ... hoe krijgen we dit veranderd ?

Confusion is our best friend

Verwarring is dat gevoel waarin we niet weten wat nu waar is en wat we moeten doen.
En tegelijkertijd is 'confusion' het beste instrument voor Quantum Shifts.

Als iets 100% zeker is, dan betekent dit dat de uitkomst vast staat, we laten dus geen verschuiving in tijdlijn toe.
Als niets zeker is, is alles mogelijk.

De letters 'Con-' refereert naar een moment / punt waarop dingen samenkomen, 'Fusion' heeft de lading van integratie, fuseren, samensmelten.
In Etymologie staat 'act of mingling together two or more things or notions properly separate' (het samenvoegen van twee of meer dingen of begrippen die eigenlijk gescheiden zijn).

Als we ons in balans kunnen houden ten tijde van 'confusion' hebben we een geweldige bypass van ons ego dat dingen 'zeker wil weten', 'de waarheid' wil weten, het gelijk aan zijn kant wil hebben, bang is ongelijk te hebben enz. en daarmee ons tracht te beschermen door vast te houden aan een real-(=waar)iteit.

Het meeste plezier met 'confusion' beleef je echter door de verschillende opties tegelijkertijd als waar aan te nemen - in zekere zin is dit ook zo, anders kunnen de tijdlijnen elkaar niet ontmoeten - en vanuit dit perspectief te onderzoeken wat al die 'waarheden' aan informatie en ervaring ons oplevert.

En al doende ontdekken we dat bewustwording niet gaat over de 'puntjes' die ons worden gegeven, maar over de lijntjes die we zelf trekken.

trust-the-wait-when-nothing-is-certain-anything-is-possible


Spiegel en Kijkglas (Looking Glass)

Als we eenmaal echt beseffen dat de fysieke werkelijkheid een spiegel is, een projectie, dan zoeken we niet langer naar oplossingen om de werkelijkheid te 'fixen' maar gaan we naar binnen om de template te doorgronden waardoor we onszelf projecteren.

Vergelijkbaar met een beamer (ons licht, ons bewustzijn) die zichzelf projecteert via een dia of 'frame' op een projectiescherm.
Natuurlijk kunnen we het projectiescherm aanpassen en dat zal enig effect kunnen hebben, maar het is veel effectiever om de dia/frame aan te passen.

Stel je voor dat - aangezien alle frames en dia's al tegelijkertijd bestaan - je een beeld kunt projecteren vanaf 2025....
Alsof je jezelf door een kijkglas (zo'n klein glaasje vgl 'spionnetje' in de voordeur) in een andere ruimte (realiteit) kunt projecteren.
Voel maar hoe dit kijkglas - alsof het een portaal is - je in een waarschijnlijke realiteit van 2025 brengt ...
Wat voel je dan, wat zie je dan ?
Wat betekent het ?

In het evenement "Through the Looking Glass Again" uit 2012 heeft Bashar de mensheid belangrijke sleutels gegeven op verschillende, voor de meeste mensen nog verborgen lagen.
Om een opening te bieden voor verder onderzoek, delen we een stukje van de monoloog in deze nieuwsbrief!


trust-the-wait-when-nothing-is-certain-anything-is-possible


Beste mensen,

Bedankt voor het lezen van onze nieuwsbrief!
We hadden niet de intentie om in juli een nieuwsbrief te schrijven, maar na een week van lichtactivaties gedurende de nacht, gevolgd door nachtelijke downloads en inzichten, wilde ik gewoon een stukje ervan met jullie delen.
Hopelijk hebben jullie iets aan ons perspectief!

0-0-0-0-0-0-0

Op het allerlaatste moment hoor ik deze prachtige Holotope van Bashar .... perfecte timing!
Cybo is de naam van een van de Sassani die contact heeft met de mensheid op planeet Aarde.
Het woord Cybo komt uit de oude Essassani taal en betekent 13, het getal van transformatie.
Een prachtige Bashar event uit 2016, met een holotoop die perfect past bij deze nieuwsbrief.
Veel plezier !!!


Source :
Newsletter Augustus 2023
www.ET-Healing.nl

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more