Essassani symbol

Creëer je Realiteit


Bashar is een wezen van buitenaardse origine, familie uit de toekomst en wordt sinds meer dan 30 jaar gechanneld door Darryl Anka, een heeft een stroom van nieuwe informatie gebracht waarin hij tot in detail uitlegt hoe het universum werkt en hoe iedereen de realiteit creëert zoals hij die ervaart. 


Bashar beschrijft dat de aarde een grote transformatie doormaakt - een evolutionaire sprong naar het volgende niveau van bewustzijn. De boodschap van Bashar herinnert ons eenvoudigweg aan wat we al weten, maar zijn vergeten. De boodschap kan ons helpen om deze overgang vloeiend en plezierig te ervaren, door ons meer bewust te worden van de onbegrensde mogelijkheden die ons werkelijk ter beschikking staan.
Zijn boodschap benadrukt het vergroten van onze zelfredzaamheid en onze verbinding met het Hoger Zelf als sleutel tot het bewust creëren van de realiteit die we wensen.
De boodschap van Bashar helpt ons om onze leer- en verandercapaciteiten te vergroten. Het ontwaakt opnieuw ons vermogen om onze verbeelding te gebruiken en ons creatief uit te drukken... zodat we de vreugde van ons bestaan hier kunnen ervaren.
De technieken die zijn opgenomen in het Bashar materiaal zijn leuk, uitdagend en interessant om mee aan de slag te gaan en de unieke humoristische en het is vooral de zeer directe aanpak van Bashar die de hele ervaring zoveel rijkdom geeft!

Creëer je Realiteit

We willen deze informatie beginnen met de volgende korte ideeën, om een fundering of een basis te leggen voor de primaire principes die over het algemeen zullen worden geïntegreerd in bijna elk onderwerp dat we zullen bespreken.
Velen van u hebben ons horen spreken over bepaalde instrumenten, bepaalde gemoedstoestanden die u in staat zullen stellen te begrijpen wie en wat u bent als persoon ... als een wezen ... als een persoonlijkheid, een tikje duidelijker.

Want het is het begrijpen van de structuur en de aard van jezelf als persoon en als wezen dat je in staat stelt om veranderingen in jezelf aan te brengen ... verschuivingen aan te brengen in je realiteit op de manier die jij wenst, op de manier die jij verkiest, meer moeiteloos en met minder pijn en meer vreugde.

Deze ideeën zijn nu van het allergrootste belang voor wat jullie de "Periode van Transformatie" noemen, het "Tijdperk van Awakening" op jullie planeet en daarom zijn we erg blij om te helpen bij het aanreiken van concepten en hulpmiddelen die handig zijn, die jullie heel eenvoudig kunnen gebruiken, zodat jullie bij het toepassen ervan de resultaten in jezelf en in jullie fysieke werkelijkheid relatief snel kunnen zien.
Het idee begint natuurlijk in de eerste plaats altijd bij zelfwaardering. We begrijpen uit onze ervaring met velen van jullie dat één van de moeilijkste dingen die velen van jullie nu moeten doen op jullie planeet... is leren jezelf te waarderen.
Omdat je je verbondenheid met de Oneindige vergeten bent, en omdat je duizenden jaren geleerd hebt om jezelf te zien als minder dan waardig ... als onwaardig ... als van weinig of geen waarde zijn ... en zonder dit begrip van je eigenwaarde, zou geen enkel instrument dat we met je zouden delen echt effectief kunnen zijn.

Pas als je begint te leren ... en het in je gedrag waarmaakt ... en volhoudt dat je een waardevol aspect van het Oneindige bent, dat je een mooi ... en onvoorwaardelijk geliefd ... en ondersteund aspect van de Schepping bent ... en jezelf in dezelfde waarde houdt zoals de Schepping je voor waardevol houdt, pas dan zullen de instrumenten werkelijk en zo krachtig mogelijk effectief zijn.

Alleen dan heeft het zin, want de gereedschappen zullen slechts zo sterk en krachtig zijn als de energie die je ze geeft, want de energie komt van jou ... via jou ... dus jij bent degene die de effectiviteit van het gereedschap bepaalt. 

Ze hebben niet echt het vermogen om van zichzelf te werken omdat ze hun energie uit jou halen - ze halen hun realisatievermogen uit jou.

Laten we dus kort een beetje van deze ideeën uiteenzetten, zodat we begrip hebben en iets hebben om naar terug te verwijzen als uitgangspunt.
 

Overtuigingen, Emoties en Gedrag

In de eerste plaats, zoals we al zeiden ... zelfwaardering. Van daaruit komt het begrip van wat het betekent om een persoonlijkheidsstructuur te vormen. Een persoonlijkheidsstructuur is gebaseerd op drie principes.
Je persoonlijkheid is een artificiële constructie ... het betekent niet dat het niet natuurlijk is, maar het is een soort masker dat is gebouwd... of gemaakt.. of gefabriceerd uit drie ideeën: geloofssystemen... emoties.. en gedrag.

Je begrijpt wellicht de analogie van geloofssystemen als de blauwdrukken van een gebouw. De emoties zijn de bouwers-- de activerende principes en energieën die het gebouw laten bouwen, en het gedrag is het bouwmateriaal... de gedachten en acties die je doet.
Zo is het direct te begrijpen dat de aard van de blauwdruk... de helderheid van het ontwerp bepalend is voor het uiteindelijke product... dat de aard van de bouwers bepalend is voor de kwaliteit van het product... en dat de aard van het bouwmateriaal bepalend is voor de kwaliteit van het uiteindelijke gebouw.

Als die drie dingen op één lijn liggen, kun je begrijpen dat je realiteit het idee zal weerspiegelen van een sterke structuur...een sterke realiteit... die op die manier stabiel is.
Maar als ofwel je overtuigingsblauwdruk... je emotionele bouwer... ofwel je gedrag/bouwmateriaal op de een of andere manier ontbreekt of uit balans is in het idee van zelfwaarde en zelfwaardering, en niet uitgelijnd is met de andere kanten van deze driezijdige prisma, dan lijkt het natuurlijk duidelijk dat je gebouw minder betrouwbaar zal zijn.

Dit hele concept is derhalve bedoeld om duidelijk te maken waar die drie componenten eigenlijk over gaan en hoe ze weer in evenwicht met elkaar te brengen.
Ook is het besef onontbeerlijk dat de fysieke werkelijkheid niet meer is dan een spiegel en alleen kan reflecteren wat je uitstraalt.

Er zijn maar vier Scheppingswetten waarmee je alles kunt ervaren wat er in de schepping is:

Law #1 "Je bestaat. Je hebt altijd bestaan en je zult dat ook altijd blijven doen."

Daar kan niet veel aan veranderd worden. Wanneer wij het overigens over wetten hebben, hebben we het niet over het soort wetten dat jullie op jullie planeet kennen en die arbitraire regels en voorschriften zijn die kunnen worden overtreden of gewijzigd of herschreven of genegeerd.
Het idee gaat zelfs verder dan wat velen van u wetten van de kwantum fysica noemen, omdat zelfs sommige van deze wetten alleen maar gelden in jullie specifieke realiteit en veel van deze zogenaamde wetten in andere dimensies niet van toepassing zijn.
We hebben het hier over echte wetten, want echte wetten kunnen niet worden geschonden... dat is onmogelijk.
En het zijn deze vier wetten die structuur geven aan de hele schepping.

Dus, zoals we hebben gezegd... Wet #1 is dat "je bestaat".
Dat betekent feitelijk dat de meest ultieme consequentie is dat als je nu bestaat... dat je altijd zult bestaan en dat je ook altijd hebt bestaan.
Dat betekent dat je van vorm kunt veranderen, maar dat je altijd op de een of andere manier of vorm zult bestaan, want "Isness" is de enige eigenschap die het bestaan (existentie / existence) heeft.
Het weet niet hoe het non-existence kan worden. Non-existentie zit al vol van alles wat nooit zal bestaan en daarvoor is geen plaats in non-existentie voor die dingen die nu bestaan.
Wat bestaat heeft maar één kwaliteit ... te zijn, en dus is dat het enige wat het altijd zal zijn.
Dus, als je bestaat ... zul je altijd bestaan ... dus je kunt je ontspannen ...

Law #2: "Het Ene bestaat uit alles, en alles samen zijn Het Ene."

Dit betekent gewoon dat alle stukken samen "Het Ene" vormen... en dat "Het Ene" degene is die zichzelf tegelijkertijd kent als alle stukken...en als "Het Ene".
Wat dit betekent is dat de Schepping niet los staat van de Schepper, maar gemaakt is van de Schepper en dat er geen wereld buiten "Het Ene" is, alles wat bestaat, elke persoon, plaats, ding, elk discreet concept ... elk discreet deel is een deel van hetzelfde geheel, "Het Ene".
En ook holografisch is elk onderdeel "Het Ene" dat zich uitdrukt als onderdeel van "Het Ene".
Dus de tweede wet is "de ene is alles en de alle zijn een".

Law #3: "Wat je uitzendt is wat je terugkrijgt."

Heel eenvoudig. De energie die je afgeeft op basis van je overtuigingen, je emoties, je gedrag.... de trillingsfrequentie die je afgeeft bepaalt het soort werkelijkheidservaring die je hebt... omdat de fysieke werkelijkheid niet bestaat, behalve als een afspiegeling van wat je het meest gelooft dat waar voor je is. Dat is alles wat de fysieke werkelijkheid is. Het is letterlijk een spiegel.

Als je in een spiegel kijkt en je ziet je gezicht met een frons erop, dan ga je niet naar de spiegel en proberen de reflectie te laten glimlachen. Je weet dat als je de glimlach van de reflectie wilt zien... je dan eerst moet glimlachen.
Er is geen andere manier om de reflectie te veranderen zonder eerst te glimlachen, maar je kunt ook begrijpen dat wanneer je besluit om te glimlachen... de reflectie geen andere keuze heeft dan de glimlach terug te geven, omdat het geen eigen mind heeft.

Dus het idee dat je moet begrijpen is dat de fysieke werkelijkheid veel weg heeft van een spiegel; het zal niet veranderen tot jij dat eerst doet, maar als je het doet, dan heeft het geen andere keuze dan je te volgen, omdat het alleen maar een weerspiegeling is van wat je hebt uitgezonden.

Law #4: "Verandering is de enige constante, en alles verandert behalve deze eerste drie wetten."

Dat is alles - één, twee, drie, vier - dat is het! 
Elke ervaring die je ooit hebt gehad en ooit zal hebben, is gebaseerd op een combinatie van deze vier wetten in in meer of mindere gradaties ... Dat is het.

Het motivatie-mechanisme

De achterliggende gedachte is dat als je jezelf toestaat keuzes te maken, dan zijn die keuzes gebaseerd op je motivatie en je motivatie is gebaseerd op je definities. Dit is de andere manier om het drie-delige proces te verduidelijken.
Je gedrag... je keuzes.. zijn gebaseerd op je motivaties. Je motivaties zijn gebaseerd op je emoties die voortkomen uit je definities... en dat zijn je overtuigingen.
Dus telkens als je een keuze maakt, is dat altijd omdat je gemotiveerd bent om die keuze te maken.

Motivatie bestaat slechts uit twee delen, dat is alles wat er is om te motiveren.
Je zult altijd, in elk afzonderlijk geval, je zal altijd kiezen voor wat je beschouwt als de keuze die het dichtst bij vreugde ligy en het meest verwijderd van pijn is.
Dat is het, dat is je hele motivatieve kracht!

Maar let wel, ik zei dat je zult kiezen wat je het dichtst bij vreugde en het verste van pijn beschouwt en dat is waar definities het belangrijkst zijn... want slechts als je definieert wat je aangenaam of pijnlijk vindt, ben je gemotiveerd om keuzes te maken in overeenstemming met dat geloof.

Vaak kies je dan dingen die op één niveau schadelijk lijken te zijn... of destructief voor je, maar als je er steeds voor blijft kiezen, betekent dat gewoon dat je ergens een definitie in je geloofssysteem moet hebben die zegt dat, hoe pijnlijk het ook is om dat te blijven kiezen, je het op de een of andere manier minder pijnlijk definieert dan een andere keuze te maken.
Daarom is het zo krachtig om in contact te komen met wat je geloofssystemen zijn... want als je erachter komt waarom je iets aangenaams of pijnlijk vindt en je de definitie verandert, verander je meteen je motivatie en verander je meteen de keuzes die je maakt.

Jullie zijn allemaal gemotiveerde mensen, het ontbreekt niemand aan motivatie, het ontbreekt niemand aan vertrouwen.
Het gaat er gewoon om waar je je vertrouwen in stelt en op welke definities je gemotiveerd bent om te handelen. Dat is alles wat er is.

Zo vereenvoudig je de dingen in je leven... door ze vanaf de basis te begrijpen.
Van definitie...via motivatie...tot keuze. Van geloof ... via emotie ... tot gedrag ...

Dat is alles wat er is ... echt. Het laatste dat we zullen opnemen in deze "toolkit", is het idee waar we recentelijk over begonnen zijn te spreken, dat gaat voorbij het idee van overtuigingen ... en dat is eenvoudigweg 'het weten' ... dat voortkomt uit het idee van Overgave ... Loslaten en Toelaten.
Nogmaals, we begrijpen dat in veel van de definities die velen van jullie op jullie planeet hebben met betrekking tot dit woord "Overgave", dat velen van jullie dit zullen bestempelen als één of andere vorm van verlies of één of andere vorm van gebrek aan controle... en dat is niet het geval.

Overgave, zoals in onze definitie, is het loslaten van het concept van wie je denkt te zijn en het daadwerkelijk zijn wie je bent want wie je bent, is een onbegrensde mogelijkheid.
Als je je toestaat om je over te geven aan het idee en de ervaring dat je geschapen bent in het beeld van de Oneindige... wat betekent dat je Oneindige mogelijkheden hebt... dan pas kan de fysieke werkelijkheid, die slechts een spiegel is, die onbegrensde mogelijkheden naar jou terug weerspiegelen... in de synchroniteiten zoals ze zich op natuurlijke wijze ontvouwen in je fysieke dagelijkse leven.

Overgave is eigenlijk de aanvaarding van je ware zelf.

Het is niet in die zin het opgeven van je totale zelf, zoals velen van jullie zijn aangezet om te geloven door de definities die jullie wereld je heeft gegeven. Definities zoals deze dienen enkel om je te beperken.
En dit is wat we met u willen delen en willen voorstellen om deze beperkingen op te geven.

Dat is wat we in al deze interacties zullen bespreken, in alle variaties van deze principes, dat zal doorgaans allemaal op dat concept terugvallen.
En natuurlijk zal het doorgaans ook steeds neerkomen op een ander principe dat te maken heeft met het zijn van je natuurlijke ware zelf, en dat in veel gevallen gewoon een andere manier is om te zeggen: "Volg je Passie".

 

Volg je Passie

Volg je passie zo goed als je kunt, want de sensatie die je vreugde noemt, de sensatie die je de passie noemt, de sensatie die je onvoorwaardelijke liefde noemt, is de frequentie van de energie die je natuurlijke, ware kern en oorspronkelijke zelf vertegenwoordigt. 

En wanneer je actie onderneemt op momenten en kansen die het hoogste niveau van vreugde met zich meebrengen ... het hoogste niveau van opwinding ... dan zeg je dat je het geloof hebt in jezelf om deze stappen te nemen en daarbij zal je fysieke realiteit, de spiegel ... je steunen omdat het geen andere keuze heeft dan dat te doen.

Dit zijn de principes die de toolkit van manifestatie en verandering vormen en dat is echt alles wat er aan te pas komt.
Je zult zien dat bijna alles wat we bespreken op één of andere manier op deze ideeën komen om je zo te ondersteunen met je eigen persoonlijke groei en de expressie van wie en wat je bent.

We danken u nogmaals voor de gelegenheid om het geschenk van het delen met u te mogen beleven.

Bashar op Vimeo  FOUR LAWS OF CREATION
B
ashar op Vimeo  THE FIFTH

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more