The History of Humanity - The Seven Root Races of Mankind

De evolutie van de Mensheid - De zeven wortelrassen van de Mens - Deel 1

Nu wetenschappers 223 "buitenaardse genen" in menselijk DNA hebben ontdekt, wordt de zoektocht naar de genetische oorsprong van de mens en de wortelrassen zoals beschreven door Edgar Cayce en Helena Blavatsky, die de evolutie van het collectieve bewustzijn van de mensheid weergeven, uiterst relevant nu we als mensheid aan de vooravond staan van de opkomst van een 6e en 7e hybride beschaving - Homo Galacticus.


Het Menselijk Collectief - het Christusbewustzijn

In de oude Vedische teksten staat dat de mens tijdens zijn leven een soort reis maakt van periodes van 7 jaar, waarbij in elke periode één van de chakra's meer centraal staat dan de andere en een specifieke evolutie doormaakt.
Beginnend met de eerste periode van 0-7 jaar bij het wortelchakra (Muladhara) en zo verder, om rond ons 50e jaar (7x7 jaar) een proces door te maken (een soort van shift) om dan weer opnieuw te beginnen met een nieuwe cyclus beginnend bij het wortelchakra.

En wij, als Ziel, maken een reis door die verschillende energielagen in de materie.
Nu weet je natuurlijk dat onze "individuele Ziel" niet een soort aparte entiteit in het Universum is, maar een extensie is van wat Bashar zo mooi een "OverZiel" noemt.
En dat OverZielen weer verder extensie zijn van OverZielen, waardoor er uiteindelijk maar één bewustzijn is ... de Ene.
En we zijn allemaal verbonden.
Het Menselijk Collectief, ook wel het Christus Bewustzijn genoemd, is bijvoorbeeld zo'n OverZiel, net als Shakani dat is voor de Essassani en Siskeen voor het Sirius collectief bewustzijn.

Als individuele zielen incarneren we in een lichaam, als collectieve zielen manifesteren we ons als een beschaving.
Als individuele zielen bestonden we al voordat we incarneerden (hoe zouden we anders kunnen incarneren?) en we bestaan nog steeds nadat we het lichaam hebben verlaten.

Evenzo kun je je voorstellen dat net zoals wij incarneren als individuele zielen en door 7-voudige fasen gaan in onze reis in materie op onze planeet Aarde, dat onze Overziel hetzelfde doet?
Dat net zoals onze individuele Ziel ervoor kiest om te incarneren in verschillende lichamen met verschillende thema's, omgevingen en tijdsbestekken, wij dat als Overziel ook doen, maar dan als beschaving, als collectief?

Hoewel we op school geleerd hebben dat mensen/menselijke lichamen op een Darwinistische manier geëvolueerd zijn, is het goed om te beseffen dat dit een theorie is.
Het is Darwins evolutietheorie.
En hoewel deze theorie nooit als absolute waarheid is bewezen, en Darwin er zelf in de laatste jaren van zijn leven sterk aan twijfelde, nemen we aan dat het zo werkt, waarschijnlijk omdat we geen ander perspectief hebben geleerd om ernaast te leggen.

Daarbij stuitten wetenschappers op een raadsel toen ze ontdekten dat het menselijk genoom 223 genen bevat die op de evolutiestamboom in het menselijk genoom en andere genomen geen voorouders kennen. 
Deze genen komen nergens anders op de planeet voor. Dit staat bekend als 'de ontbrekende schakel' in onze evolutie.
En deze genen verschenen in zo'n kort tijdsbestek dat het onmogelijk normale evolutionaire veranderingen door DNA-mutatie konden zijn, dus zijn deze genen in het DNA terechtgekomen van de mensachtige vorm die op dat moment op de planeet Aarde bestond.

Het is bekend dat virussen en ander DNA-materiaal kosmische reizen op meteoren kunnen overleven evenals hun reis door de atmosfeer van een planeet als de onze.
Het is ook bekend dat virussen een manier zijn om nieuw DNA in soorten te injecteren en veranderingen in hun DNA mogelijk te maken.
Onze gidsen hebben bevestigd dat dit in het universum een manier kan zijn om het DNA in een beschaving aan te passen voor zijn evolutie.
Maar deze 223 genes zijn een enorme aanpassing en moeten veroorzaakt zijn door iets veel groters.

Er is ook een fenomeen dat diaspora wordt genoemd. Een diaspora is "een verspreiding van een soort of beschaving over regio's die gescheiden zijn van de geografische plaats van herkomst".
Wat de Pleiadiërs 'het bezaaien van een planeet' noemen.
In het boek Earth - Pleiadian Keys to the Living Library wordt de planeet Aarde door de Pleiadiërs een kosmische bibliotheek van DNA genoemd, bezaaid met planten-, dieren- en andere soorten uit het hele Universum.

Noch de theorie van Darwin, noch het Boek Genesis, noch de combinatie van de twee, geeft een volledig antwoord voor de evolutie van de mensheid.
Misschien ligt de ontbrekende schakel waar we naar op zoek zijn in onszelf, misschien zijn wij de ontbrekende schakel en hoeven we alleen maar ons perspectief te veranderen om het te kunnen gaan zien.


De theosofische visie op de menselijke evolutie

Human Evolution - The Seven Root Races of Mankind

Uit een totaal onverwachte bron, na onze laatste nieuwsbrief met het "project Looking Glass", stuitte ik op een artikel van een wetenschapper die jarenlang onderzoek heeft gedaan naar de "oorsprong van de mensheid" in opdracht van de Amerikaanse inlichtingendiensten.
Haar conclusie was duidelijk - en wat veel Lichtwerkers al heel lang zeggen - dat de evolutie van DNA niet gedreven wordt door veranderingen in de omgeving, maar door veranderingen in bewustzijn.
Het collectieve bewustzijn stuurt erop aan dat DNA verandert en zich manifesteert in de fysieke wereld.

Na het lezen van haar bevindingen (die ik helaas niet meer kan vinden alsof het van het internet is verdwenen), bleef het onderwerp van de wortelrassen van de mensheid - of de wortelrassen van de mensheid - door mijn hoofd spoken.
Waar de Darwinistische theorie zich richt op de menselijke evolutie vanuit het perspectief van materie en vorm (lichaam), gaat de theosofische visie over de menselijke evolutie vanuit het perspectief van geest en bewustzijn (Ziel).

Bewustzijn bestaat, heeft altijd bestaan en zal altijd blijven bestaan.
Wat wij "het menselijk collectief" noemen is een bewustzijn, een Overziel, dat - net als de Ziel die bestaat voordat het in menselijke vorm incarneert - al bestond voordat het zich op Aarde manifesteerde in de vorm(en) van mensachtige beschavingen.
De Overziel bestond al voordat de planeet Aarde klaar was voor menselijke incarnaties, en hij zal blijven bestaan, zelfs als ons zonnestelsel over een paar miljard jaar niet meer geschikt is voor incarnaties in de vorm waarin we dat nu kunnen.

Opgemerkt moet worden dat het een legpuzzel is van stukjes informatie die zijn verzameld uit theosofische bronnen en channelaars, omdat niemand lang genoeg heeft geleefd om het uit de eerste hand te kunnen vertellen, ook al wordt er tegenwoordig steeds meer informatie en bewijs gevonden in de vorm van artefacten en constructies.

De theosofische visie op de evolutie van de mensheid is dat er zeven wortelrassen naar de Aarde komen; en dat elk wortelras verdeeld is in zeven stadia, of fasen, of sub-rassen.
Tot nu toe zijn er slechts vijf wortelrassen op Aarde verschenen en het zesde zal naar verwachting in de 28e eeuw tot wasdom komen.
Nu de cyclus van de Oude Wereld ten einde loopt, zoals voorspeld in het Boek Openbaring, staan we aan het begin van de overgangsperiode naar het Zesde Wortelras.

Dit perspectief van ontwikkeling vanuit de "wortelrassen" werd in de eerste helft van de vorige eeuw herhaaldelijk beschreven door grote zieners als Edgar Cayce, Rudolf Steiner, Helena Blavatsky en verscheidene anderen.
En het beschrijft de evolutie van het collectieve bewustzijn van de Mensheid op deze Aarde, door een reeks van zeven opeenvolgende "wortelrassen", elk op zijn beurt met 7 substadia.
Elk Wortelras omvat een lange periode en vertegenwoordigt een belangrijk Tijdperk in de Geschiedenis van de Mensheid. 
In die tijd gebruikten ze het woord "rassen", nu hebben we het liever over beschavingen, maar ik houd het voorlopig bij het oorspronkelijke woord.

Deze visie beschrijft de eerste vijf wortelrassen in detail, zoals het 3e wortelras Lemurië, het 4e wortelras Atlantis en het 5e waarin we ons nu bevinden - het ontwaken van de blanke man, de Arische periode - maar ook de nog komende 6e en 7e wortelrassen.

De perspectieven in het werk van deze grote zieners leiden tot een veel dieper bewustzijn van onze kosmische oorsprong.
Het toont onder andere de holografische, fractale aard van incarnatie en haar cyclische aard, zowel individueel als collectief.
Het is zoveel consistenter dan de lineaire Darwinistische kijk op evolutie die we op school leren - in combinatie met alle informatie die we van "de andere kant" ontvangen, evenals archeologische vondsten zoals de Dode Zee Rollen en geschriften zoals het Boek van Enoch en het Epos van Gilgamesj.


 

Bashar - the ProtoSapiens

De recente onthulling door wetenschappers van de 223 "buitenaardse genen" in menselijk DNA die niet verklaard kunnen worden door conventionele evolutietheorieën en de zeldzame AB-bloedgroep en de niet-compatibele Rhesus-negatieve bloedfactor die zich in de menselijke beschaving voordoen. Het is tijd om de genetische oorsprong van de mens te gaan onderzoeken.
Starseeding is de waarachtige en enige verklaring voor deze genen zonder identificeerbare voorouders.

Bashar heeft herhaaldelijk gezegd dat de planeet Aarde van begin af aan is bezocht door buitenaardse beschavingen en er is wereldwijd steeds meer bewijs voor het buitenaardse contact en ervaringen van mensen.

Wat hier heel interessant is, is Bashar's regelmatige verwijzing naar het feit dat de nieuwe generaties kinderen op Aarde eigenlijk het begin zijn van een "nieuwe soort", evenals zijn aankondiging dat de mensheid in de komende paar honderd jaar zal evolueren naar een 6e en vervolgens naar een 7e hybride beschaving .... Homo Galacticus, waarna de cyclus van onze Overziel in deze realiteit voltooid zal zijn en een nieuwe cyclus zal beginnen in een compleet andere realiteit ergens in de melkweg.

In het epische evenement 'The Instellar Enneagram' in 2016 legt hij in deel 3 van dit evenement meer uit over hoe de Anunnaki ca. 450.000 jaar geleden naar de Aarde kwamen om goud te delven en die na 'enige tijd' Homo Sapiens creëerden door delen van hun DNA in de toen bestaande Protosapiens in te brengen.
Dit komt sterk overeen met geschriften zoals het Boek van Henoch en het Epos van Gilgamesj en het werk van Zecharia Sitchin.

Bashar heeft niet alles over deze elementaire en monumentale fase gedeeld, noch de complete geschiedenis van de mensheid.
Hij heeft meerdere keren aangegeven dat zodra de mensheid ervoor heeft gekozen om openlijk in contact te komen met haar kosmische familie, de complete geschiedenis van de mensheid door hen zal worden onthuld.
Hij heeft wat informatie gedeeld over zowel de Protosapiens (de oorspronkelijke mensachtige versie) als de Hypersapiens (de toekomstige mensachtige versie), maar heeft veel vragen aan ons overgelaten om zelf uit te zoeken en de puzzel compleet te maken.

 

Interstellar Enneagram

"Protosapiens is een algemene naam die staat voor de eerste mensachtige vormen waaruit het merendeel van de mensachtige vormen in onze Melkweg is voortgekomen.
Lang, heel lang geleden begonnen ze allerlei genetische veranderingen uit te voeren en hun energie te vermengen met verschillende soorten om te helpen en te assisteren bij het natuurlijke evolutieproces dat binnen de Schepping plaatsvindt en dat soms wordt uitgevoerd door wezens die genetische veranderingen aanbrengen in andere soorten. 

Het beeld van de proto-Sapiens is dat zij onze wereld bezochten toen er nog de levensvormen waren die wij dinosaurussen noemen en dat zij het genetisch materiaal van veel van die dinosaurussoorten hebben gebruikt om zich met hun eigen materiaal te vermengen tot wat wij nu de reptielachtigen noemen die wij van tijd tot tijd tegenkomen, waardoor zij genetisch verwant zijn aan ons, de aardse mensen, omdat zij uit dezelfde DNA-poel komen die ons heeft voortgebracht op onze planeet.
Echter, dit heeft zich ook op verschillende manieren ontwikkeld en daaruit is ook de fysieke Sirius beschaving ontstaan, die is beschreven als amfibische salamanders, dus zij bevatten ook wat van het oorspronkelijke Proto-Sapien genetisch materiaal wat hen dus volledig verbindt met onze planeet Aarde.
In veel opzichten zijn zij dus onze genetische familie.
En dat is de reden waarom de frequentiesymbolen goed voor ons zullen werken door erop te mediteren om die genetische frequenties te openen en in contact te komen met andere leden van de familie die verspreid zijn over de sterren, om verbindingen te leggen die ons zullen helpen op een meer holistische manier te functioneren op onze eigen planeet, maar ook in termen van het betreden van de Galactische Alliantie waar we uiteindelijk deel van zullen gaan uitmaken.

De HyperSapiens zijn verbonden met de Tall Whites en de Andromeda Galaxy Vibratie.
Dit is een zeer hoog, hoog niveau of energie en het verbindt rechtstreeks terug naar de ProtoSapiens en verbindt zeer, zeer sterk met de Anunnaki in termen van waar zij in geëvolueerd zijn omdat de Anunnaki niet meer bestaan zoals ze vroeger deden.  Zij zijn deze HyperSapiens geworden.
Op veel verschillende manieren assisteren en ondersteunen ze de transformatie van veel verschillende beschavingen die in dit enneagram worden genoemd en ze kunnen dienen als een baken, als een leidend licht, naarmate jullie begrijpen dat jullie melkwegstelsel, de Melkweg, en het Andromedastelsel naar elkaar toe bewegen en over vele miljoenen jaren zullen samensmelten tot één gigantisch melkwegstelsel."

Source: Bashar Interstellar Enneagram - part 3

 

De mensheid gaat door een tijd van grote transformatie en verandering, dat kan iedereen zien.
Onze planeet Aarde ondergaat een natuurlijke reiniging en door ons af te stemmen op de evolutionaire stadia van de Root Races, wordt duidelijk dat Gaia ons wakker schudt om de mensheid te laten ontwaken voor haar volgende evolutionaire fase.
Transformatie betekent niet voor niets letterlijk 'het veranderen van vorm of uiterlijk' en ook '(genetische) modificatie van een cel of bacterie door de opname en incorporatie van exogeen DNA'.

Maar niet alleen de mensheid transformeert in cycli van evolutie, alles is bewustzijn, alles transformeert in cycli van evolutie.
Ook onze planeet Aarde ondergaat enorme cycli van transformatie waarin ze van vorm verandert, net als de mensheid, alleen duren de cycli van de Aarde nog langer.
Volgens de oude literatuur van de Hindoeïstische traditie (waaronder de Hindoe Purana's, de Upanishads, de Rig Veda, de Mahabharata en de Ramayana) en de oude Maya leringen, bevat een fase voor de planeet Aarde een volledige cyclus voor een wortelras om te voltooien, wat betekent dat elk wortelras een unieke "speeltuin" krijgt van Gaia, bij wijze van spreken.
En zulke planetaire veranderingen gaan gepaard met enorme klimaatveranderingen, zoals ijstijden, overstromingen, vulkanische activiteit en poolverschuivingen.

Alle verhalen die momenteel op onze planeet de ronde doen, zoals DNA-modificatie, klimaatverandering, buitenaardse aanwezigheid, incarnatie van Sterrenzaden enzovoort, hebben allemaal een diepere betekenis.

Dit is veel tekst, maar het is een reis, het is eigenlijk een studie... een studie over wie we zijn en waar we naartoe gaan.

 


 

Filosofen over de oorsprong van de mensheid

De Mahatma's (Meester Koot Homi)

In een aantal brieven die twee Mahatma's van de Trans-Himalaya Broederschap aan het eind van de 19e eeuw aan Theosofen schreven, worden voor het eerst diepe en intrigerende waarheden en feiten onthuld die mogelijk van enorm belang zijn voor de mensheid.
In het eerste deel van één brief wordt veel verwezen naar de nu onder water liggende continenten Atlantis en Lemurië.
Dit zijn de thuisgebieden geweest van respectievelijk het Vierde en Derde Wortelras.
Hoewel Atlantis en Lemurië populaire buzzwords zijn in de hedendaagse New Age stroming, worden zij toch vaak volledig verkeerd begrepen.


Helena Blavatsky

Madame Helena Blavatsky en de Theosofische Beweging waren de eersten die de spirituele leringen van Atlantis en Lemurië aan de wereld presenteerden, voornamelijk in Blavatsky's monumentale meesterwerk " The Secret Doctrine" en in boeken van andere Theosofen zoals "Esoteric Buddhism" van A.P. Sinnett, gebaseerd op informatie uit de toen nog ongepubliceerde brieven van de Mahatma's.

Blavatsky's beschrijving van evolutie was, evenals die van degenen die daarop volgden, antropocentrisch en verwees naar de evolutie van de mensheid, niet de evolutie van de aarde.  
Maar het is een evolutie die zich via cycli van kosmische evolutie naar de buitenwereld uitstrekt, naar de kosmos. Het is dus niet alleen een antropologie, maar ook een kosmologie.  
Ze spreekt over de menselijke evolutie als een reeks wortelrassen, die elk een tijd bestaan hebben voordat ze worden opgevolgd door de volgende.


Rudolf Steiner

Misschien wel de beroemdste volger van Blavatsky in Europa was Rudolf Steiner (1861-1925), die uitgebreid over Lemurië heeft geschreven nog voor hij zich formeel achter de Antroposofie schaarde.
Steiners werk over de verloren continenten was gebaseerd op de zogenaamde "Akasha kronieken", "kronieken van de Ether," welke "evenzeer een onbetwistbare realiteit zijn als bergen en rivieren zijn voor het fysieke oog."

De Akasha kronieken onthullen een opmerkelijke gelijkenis tussen het verhaal van Lemurië en dat van Blavatsky's Archaïsche Kronieken. Desalniettemin, vanwege zijn antroposofische oriëntatie, herleidde Steiner ook de ontwikkeling van levenskracht en helderziendheid, die later ofwel afzwakten of helemaal verdwenen bij de mens, tot de Lemurische periode. Vooral de Lemurische vrouwen speelden een sleutelrol in de ontwikkeling van de menselijke spirituele en psychische krachten.

Antroposofie streefde er daarom naar om de krachten die de mensheid ooit bezat - in de Lemurische en Atlantische tijd - maar die nu verloren zijn gegaan, weer aan te wakkeren.
Zelfs nadat Steiner de theosofie de rug toekeerde en liever zijn eigen vorm van occultisme systematiseerde, die meer geworteld was in de christelijke esoterie dan in de oosterse mystiek, bleef zijn "Science of the Invisible" trouw aan de visie van Blavatsky.
In zijn Kosmische Geschiedenis: Prehistory of Earth and Man (1923) worden de meeste esoterische beweringen van Blavatsky bevestigd.


 

Wat zijn de wortelrassen?

Helena Blavatsky - Human Evolution - The Seven Root Races of Mankind

Wortelrassen verwijzen naar de opeenvolgende evolutionaire stadia waar de mensheid doorheen gaat op haar pelgrimstocht in de fysieke wereld van de Aarde, en verwijzen op geen enkele manier naar raciale concepten in de moderne wereld.

Volgens de verschillende geschriften zijn er zeven wortelrassen die naar onze Aarde komen, en elk wortelras is onderverdeeld in zeven subrassen.
Tot nu toe zijn er slechts vijf wortelrassen op Aarde verschenen en het zesde staat op het punt te verschijnen en zal in de 21e eeuw beginnen en in de 28e eeuw zijn hoogtepunt bereiken.

Dit theosofische concept is behandeld door verschillende grote "zieners" zoals Mme. Blavatsky, William Scott-Elliot, Edgar Cayce en Rudolf Steiner, maar kan ook gevonden worden in oude geschriften zoals de Kabbala, de oude Maya-traditie en het Hindoe geschrift Vishnu Purana.

Rudolf Steiner en latere theosofische schrijvers noemden de tijdsperioden die geassocieerd worden met deze wortelrassen "tijdperken", omdat hij vond dat de term "ras" niet meer van toepassing was op de moderne mensheid.

De (oorspronkelijke) wortelrassen worden in de esoterische kosmologie gedefinieerd als stadia van menselijke evolutie.
De eerste vier rassen bestonden op inmiddels vergane continenten.

Elke beschaving in het universum doorloopt zeven van deze wortelrassen (tijdperken), die op hun beurt zeven sub-rassen (sub-epochs) bevatten, voordat ze de evolutionaire cyclus op hun wereld, in ons geval de Aarde, voltooien.

In het theosofische evolutionisme doorloopt elke ziel de geschiedenis van de Aarde, waarbij ze zich manifesteert in de vorm van de verschillende wortelrassen en sub-rassen, die één voor één worden overgedragen terwijl ze ascenderen naar ons huidige Vijfde Ras, het meest geëvolueerde tot nu toe.

De eerste vijf van deze zeven wortelrassen zijn

  1.     Polariërs
  2.     Hyperboreanen
  3.     Lemuriërs
  4.     Atlantiërs
  5.     Ariërs

De 6e en 7e Wortelrassen bevinden zich nog in de moederschoot voor toekomstige evolutie, waar we ons alleen in onze verbeelding in kunnen begeven of door een mogelijke toekomstige tijdlijn te channelen.

TimeLine-of-the-root-races

 

Merk nu op dat, hoewel dit een lineaire verschijning van de Wortelrassen lijkt te zijn, het een feit is dat deze tijdperken elkaar overlappen.
Het 3e wortelras (Lemuriërs) overlapte en leefde een tijd samen met het 4e wortelras van de Atlantiërs, net zoals de Atlantische periode overlapte met ons huidige wortelras, de Arische periode.
En op dezelfde manier zal ons huidige Arische wortelras overlappen met de opkomst van een nieuwe beschaving of wortelras dat bekend staat als het 6e wortelras, waardoor er feitelijk twee tijdlijnen, twee realiteiten ontstaan.
Zie hier de concepten die Bashar al tientallen jaren deelt ... 'de komst van het 6e hybride ras', 'het splitsende prisma', de parallelle realiteiten die tegelijkertijd bestaan en zelfs even naast elkaar waar te nemen zijn?

Merk ook op dat terwijl de totale tijdspanne van elk opeenvolgend wortelras korter wordt, de opkomst van het opeenvolgende wortelras voortkomt uit een later subras.
Met andere woorden, in plaats van puur cyclisch te zijn (en niet eens in de buurt van lineair), is evolutie spiraalvormig, met een steeds kleinere radius naarmate het ras ascendeert.
Het eerste wortelras bestond bijvoorbeeld van 150 tot 70 miljoen jaar geleden, een periode van 80 miljoen jaar.
Uit het eerste subras van dit eerste wortelras ontstond het tweede wortelras, dat bestond van 79 tot 27 miljoen jaar geleden, een periode van 52 miljoen jaar.
Het derde wortelras van het Lemurische tijdperk heeft 'slechts' ongeveer 32 miljoen jaar bestaan.
Het vierde, Atlantische, wortelras heeft "nog maar" zo'n 9 miljoen jaar bestaan.

De totale tijdspanne van een volgend wortelras neemt dus af.
En tegelijkertijd heeft een wortelras meer fasen van sub-wortelrassen nodig voordat er een nieuw wortelras kan ontstaan.
Het vijfde wortelras van de Ariers ontstond bijvoorbeeld pas in de 5e fase van het Atlantische tijdperk.
En ga zo maar door.

Stel je nu het volgende voor ... de Lemuriërs, die een afstammeling waren van het 3e subras van de Hyperboreanen, ontstonden als derde wortelras en ontvingen de 'vonk van de geest' (laten we zeggen dat ze 'zelfbewust' werden) in hun derde subras van hun evolutie ... waardoor ze een compleet nieuwe 'blauwdruk' kregen voor de evolutie van de mensheid ... 3.3.3 ... het Meestergetal 333 !
Precies wat Bashar al noemde en ook waarnaar verwezen wordt in de Axiatonal Alignment leer, zoals de Reconnection als het "blauwdrukniveau" voor de mensheid.
Er zijn geen toevalligheden. Alles is met elkaar verbonden.

Deze afbeelding komt uit een zeer goed gemaakte documentaire, The Hidden History of Humanity, met een expert in oude Indiase Astrologie die we je van harte aanbevelen om te bekijken. Wees echter gewaarschuwd dat als dit onderwerp nieuw voor je is, het nogal een overweldigende film kan zijn.

 

 


Human Evolution is a Spiral

 

We hebben gedeeld dat Lyra de bakermat is van jullie galactische familie.
De Lyrans hebben veel werelden gekoloniseerd.

Het is heel belangrijk om te onthouden dat tijd als een spiraal is.

Het bredere, of bovenste, deel van de spiraal vertegenwoordigt het begin van de evolutie.
In dat deel van de spiraal lijken tijd en evolutie langzaam te gaan. Het evolutieproces van de Lyrische beschaving duurde dan ook zeer lang. Nieuwere beschavingen die afstammen van de Ancients - zoals Sirius en de Aarde - hebben een veel snellere cyclus van evolutie doorgemaakt.

De aarde bevindt zich aan de onderste kant van de evolutiespiraal.
Het momentum van de evolutie van jullie voorouders voedt jullie versnelling.
Jullie evolutiecyclus is veel sneller, ook al weten we dat het niet zo hoeft te voelen.

De beweging door de derde dichtheid en naar de vierde dichtheid neemt voor de Aarde veel minder tijd in beslag dan voor jullie Lyrische Galactische Familie.
Omdat zij eonen in de derde en vierde dichtheid doorbrachten, reisden zij vaak tussen planeten in generatie-schepen en niet door de hyperspace. Lyrans leefden generaties lang op schepen terwijl ze van punt A naar punt B reisden in hun zoektocht naar kolonisatie.

We weten dat je graag zou willen dat je evolutie sneller verloopt, maar een snellere evolutie betekent een intensere evolutie en jullie hebben alle intensiteit die je nu kunt integreren.

Source : The Golden Lake - Wisdom from the Stars by Lyssa Royal Holt

 

Dit is voorlopig onze inleiding over wat de Root Races zijn en waar deze informatie vandaan komt.
In onze volgende blogs zullen we dieper ingaan op de verschillende Root Races zelf, aangevuld met informatie van onze Galactische Familie leden zoals Bashar, Germane, Sasha, enzovoort.

Het volledige thema Root Races wordt behandeld in een reeks blogs :
- De evolutie van de mensheid - De zeven wortelrassen van de mensheid
-
Het eerste, tweede en derde Lemurische Wortelras
-
Het vierde Atlantische en vijfde Arische Wortelras
-
Het Zesde en Zevende Wortelras

 Sources:

WikiWand : https://www.wikiwand.com/en/Root_race
Theosophy World : https://www.theosophy.world/encyclopedia/root-races
Glorian : https://glorian.org/books/kabbalah-of-the-mayan-mysteries/the-root-races
Glorian : https://glorian.org/connect/blog/root-races-and-subraces

Blavatsky Theosophy : https://blavatskytheosophy.com/the-seven-sub-races/
Blavatsky Theosophy : https://blavatskytheosophy.com/atlantis-and-lemuria/

Awareness of Nothing : http://www.awarenessofnothing.com/the-seven-root-races-of-mankind.html
Theosophy Wiki : https://theosophy.wiki/en/Fourth_Root-Race
Bodhaya : https://bodhaya.com/blogs/news/the-seven-root-races


https://world-news-research.com/uebatlantis.html
https://academic-accelerator.com/encyclopedia/root-race
https://issuu.com/blueexplorerpublisher/docs/1_bem_issue_no.1_final/s/14104231

https://tommonte.com/the-7-year-cycles-of-life/
https://lifescriptdoctor.com/crisis-years-cycles-of-life-and-how-to-do-well-in-the-school-of-life/
https://www.institute4learning.com/2012/08/07/the-stages-of-life-according-to-rudolf-steiner/

Some articles specifically related to this are
Human Evolution in The Secret Doctrine
Chains, Globes, Rounds and Root Races
The Destruction of Atlantis
The Religion of the Lemurians and Atlanteans
Speech and Language in the Root Races

The Great Sacrifice & The Mystery-Land of Shambhala
Atlantis was not only in the Atlantic
The Seven Sub-Races
The Third Eye and the Pineal Gland.


Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more