The History of Humanity - The Seven Root Races of Mankind

De evolutie van de mensheid - Het Atlantische en Arische wortelras - Deel 3

In dit deel van de serie richten we ons op de legendarische Atlantische beschaving die ooit op aarde leefde.
De beschaving van Atlantis was op haar hoogtepunt tijdens de lange periode waarin Atlantis werd geregeerd door de Tolteken in de periode die de Gouden Eeuw van Atlantis wordt genoemd, en de Atlantiërs, wiens lichamen drie meter hoog waren, een hoogontwikkelde beschaving creëerden.


 

Wat zijn de wortelrassen?

Time Lines of Root RacesOmdat we het concept van de Root Races al eerder hebben uitgelegd in de vorige blogs van deze serie, zullen we dat hier niet herhalen, maar nodigen we je uit om dat te lezen in deel 1 De Evolutie van de Mensheid - De Zeven Root Races van de Mensheid.

We zullen je echter helpen om de eerste vijf van deze zeven wortelrassen voor de geest te halen, die er als volgt uitzien

1. Polariërs
2. Hyperboreanen
3. Lemuriërs
4. Atlantiërs
5. Ariërs

De zesde en zevende wortelrassen bevinden zich nog in de schoot van de evolutie in de toekomst, welke we alleen kunnen benaderen in onze verbeelding of door het channelen van een mogelijke toekomstige tijdslijn.

Merk op dat in het diagram hier de tijdkaders indicaties zijn, geen exacte tijdsperioden.
En merk ook op dat wij tijd kennen als iets lineairs, maar zoals de oude wijsheid van de yuga's laat zien, zijn de yuga's wel opeenvolgende tijdperken maar geen lineaire, gelijke tijdsbestekken.

 


 

Het vierde wortelras (Atlantis / Atlantiërs)

Atlantis en de Atlantiërs stonden als beschaving nog in de kinderschoenen toen Lemurië en zijn veelzijdige volk - de Lemuriërs - werden vernietigd door onderaardse branden, vulkanische activiteit en het zinken van hun land.

Volgens sommige theosofen was het eerste Atlantische sub-ras het resultaat van het laatste of zevende Lemurische sub-ras, Chankshusha Manu, die eerst naar het zuiden van het Atlantische continent migreerde en van daaruit verder naar het noorden trok en het gebied koloniseerde waar nu de Ashanti (Ghana - Afrika) wonen.
Andere theosofen en antroposofen geven aan dat de Atlantiërs een afstammeling moeten zijn geweest van een eerder sub-ras van de Lemuriërs.
Dat Lemurië eeuwen voor Atlantis al bestond wordt ook genoemd door New Ageist Michael Baran.
Er zijn er ook die het verband tussen Lemurië en Atlantis in twijfel trekken.

Volgens Edgar Cayce (1877-1945), waarschijnlijk de beroemdste Amerikaanse esotericus van de eerste helft van de 20e eeuw, is Lemurië een continent in de Stille Oceaan dat verdween "in een reeks cataclysmen over een periode van 200.000 jaar" voordat er een Atlantische beschaving verscheen.

Ook in Plato's versie van de geschiedenis van Atlantis is geen plaats voor Lemurië.

Atlantis wordt esoterisch Kusha genoemd.
Het Atlantische stamras had Mongoolse kenmerken. Ze begonnen oorspronkelijk met een bronzen huid en evolueerden geleidelijk in de rode Amerikaans-Indiaanse, bruine Maleise en gele Mongoolse rassen toen de Atlantiërs uiteindelijk naar Amerika en Azië migreerden.

Het Atlantische wortelras evolueerde geleidelijk in de volgende zeven subrassen.
Dit waren

 1. - de Rmoahal
 2. - de Tlavati (Cro-Magnons)
 3. - de Tolteken (een term die Theosofen gebruiken als synoniem voor de Atlantische voorouders van de Amerikaanse Indianen)
 4. - de Turaniërs
 5. - de oorspronkelijke Semieten (Feniciërs)
 6. - de Akkadiërs, en
 7. - de Mongolen, die naar Centraal-Azië, Oost-Azië en Zuidoost-Azië migreerden en deze koloniseerden.

Tot de afstammelingen van de Atlantiërs behoren volgens de traditionele theosofie de Mongoolse, Maleise en Amerikaans-Indiaanse rassen, evenals wat losjes het Mediterrane ras genoemd kan worden.

 

De opkomst en ondergang van Atlantis

Volgens de Theosofie was de beschaving van Atlantis op haar hoogtepunt tijdens de lange periode waarin Atlantis werd geregeerd door de Tolteken (de voorouders van de Amerindianen).
Dit was de periode tussen ongeveer 1.000.000 en 900.000 jaar geleden, die de Gouden Eeuw van Atlantis werd genoemd, en de Atlantiërs, wier lichamen drie meter hoog waren, een hoogontwikkelde beschaving creeërden. 
Het continent Atlantis was immens, het strekte zich uit van zuid naar noord, er waren geen landsgrenzen.
Onder de mensen was er liefde en er heerste puurheid op aarde.

Hun hoofdstad werd "De Stad van de Gouden Poorten" genoemd en met een bevolking van twee miljoen op het hoogtepunt, gebruikten ze een socialistisch soort economisch systeem zoals dat ook bij de Inca's gebruikelijk was.
Er waren uitgebreide aquaducten die vanaf een bergmeer naar de stad leidden.  

De Tolteken op Atlantis aanbaden de zon in tempels die net zo prachtig waren als die van het oude Egypte, versierd met felle kleuren.
Het heilige woord dat in de meditatie werd gebruikt was Tau, het equivalent van het heilige woord AUM.
Zoals hierboven vermeld, hebben de Tolteken heel Noord- en Zuid-Amerika gekoloniseerd en werden zij het volk dat wij kennen als de Amerindianen.

De latere Atlantiërs hadden in die tijd (!!) door vril aangedreven luchtschepen die twee tot acht mensen konden vervoeren en waren ook het eerste ras dat georganiseerde oorlogvoering ontwikkelde met behulp van hun technologie...

Omdat ze een derde oog bezaten, hadden ze aangeboren psychische krachten die uiteindelijk om egoïstische motieven werden misbruikt.
Hun magische wetenschap werd duister en met deze veranderingen verschenen verschrikkelijke apparaten.
Kort daarna werden de Turaniërs (de voorouders van de mensen die we nu kennen als de Turkmenen/Caukasiërs) dominant in een groot deel van Atlantis.
De Turaniërs gingen door met het beoefenen van zwarte magie, die rond 250.000 v.Chr. een hoogtepunt bereikte en doorging tot de uiteindelijke ondergang van Atlantis, ook al ondervonden ze tegenwerking van de witte magiërs. 

De Meester Morya incarneerde als de keizer van Atlantis in 220.000 voor Christus om zich te verzetten tegen de zwarte magiërs die spreuken gebruikten om mens-dier chimaera's te creëren.
Ze hadden een leger van chimera's, die bestonden uit een menselijk lichaam met de hoofden van woeste roofdieren zoals leeuwen, tijgers en beren, die in veel wijzen, mythologieën en zelfs geschriften zoals de Mahabaratha en de Veda's worden genoemd.

De strijd tussen de witte en zwarte magiërs duurde voort tot het einde van Atlantis.
De meesters van de oude wijsheid waarschuwden hun discipelen (de witte magiërs) telepathisch om Atlantis te ontvluchten in schepen naar andere delen van de wereld nu er nog tijd was om weg te komen voor de laatste cataclysme.
De laatste plotselinge verzinking van Atlantis door aardbevingen vond ongeveer 12.000 jaar geleden plaats.

De laatste dagen van Atlantis waren zowel angstaanjagend als apocalyptisch.  
Terwijl hun prachtige steden werden verwoest door hun oorlogen, had het zonnestelsel zijn reis rond de dierenriem voltooid en was er een grote verstoring in de aardas.  
Toen dit gebeurde, veranderden de oceanen volledig door de verandering van de oceaanbodem.

Hier beschrijft de meester Mahatma Koot Homi Atlantis als "het grote continent, de vader van bijna alle huidige continenten" en stelt dat de vernietiging, overstroming en onderwaterzetting van zijn laatste overgebleven delen plaatsvond "11.446 jaar geleden, toen zijn laatste eiland, dat we, de volksnaam vertalend, Poseidonis noemen, met een crash ten onder ging".
Rekening houdend met het feit dat deze woorden van Mahatma Koot Homi in 1882 werden geschreven, kunnen we vaststellen dat deze gebeurtenis zo rond 9.564 voor Christus heeft plaatsgevonden.
Deze specifieke datum wordt later ook genoemd door de Meesters.

 


Bashar over Atlantis

Hoewel veel van de informatie van Bashar erg overeenkomt met alle informatie in Theosofie en Antroposofie, hebben de tijdlijnen wel grote verschillen.
Vooral omdat Bashar aangeeft dat de Atlantische beschaving vele duizenden jaren bestond, terwijl dat volgens Theosofie en Antroposofie eerder vele miljoenen jaren zijn.
Omdat we onze ware geschiedenis en tijdlijnen pas zullen kennen nadat de tijdperken van ET-contact volledig zijn geopend, stellen we voor om flexibel te zijn met precieze tijdlijnen en ons te richten op de volgorde en de leringen van historische gebeurtenissen.

 

JAN 1997 - onbekende sessie

Nu, ongeveer 25.000 van jullie jaren geleden, in wat jullie Atlantis noemen, of in hun dialect Atalundi, zullen jullie ontdekt hebben dat het idee van afscheiding van het zelf van het 'scheppingschap' serieus begon, hoewel het daarvoor al op jullie planeet was verschenen.
Jullie zullen zien dat er in het massabewustzijn van die tijd de keuze was om voor zichzelf te bepalen dat ze op deze manier niet de integratie van het zelf met het Al Dat Is nodig hadden, maar dat ze hun macht rechtstreeks konden uitoefenen op een manier om zichzelf af te scheiden van de totaliteit van Al Dat Is, zodat ze zichzelf op een meer, ik zal zeggen, persoonlijke manier konden herkennen als zijnde de schepper.
Dit kwam voort uit de projectie van geest in materiële vorm.
Naarmate dit voortduurde, naarmate geest bleef projecteren in materiële vorm, was dit op zichzelf de definitie van afscheiding, beperking tot op zekere hoogte.

Dus hoe meer geest het idee van materiële vorm of fysieke realiteit ervoer, hoe meer geest langzaam, in zekere zin, maar zoals je zegt zeker, gewend raakte aan de energiepatronen.
Ze begonnen ideeën, gevoelens, emotionaliteit, gedachten, overtuigingen waar te nemen die ze tot dan toe niet waren tegengekomen binnen de niet-fysieke werkelijkheid.
Ze begonnen het idee van fascinatie voor de beperking te creëren en stonden zichzelf zo toe verstrikt te raken, erin opgesloten te raken, zodat ze alles konden ervaren wat er te ervaren viel in die modus en in elke andere modus die binnen Al Dat Is van niet-fysiek was ervaren.
Zo raakten ze eraan gewend, of zoals jij zegt, creëerden ze de gewoonte om zich op materiële manieren uit te drukken, opnieuw door emotionaliteit, en denken, en geloven, in plaats van weten.

Ankor Wat

Vraag: Er is veel te doen geweest over een aantal oude tempels die zijn gevonden in Cambodja, die veel ouder zijn dan enige bekende beschaving op aarde.
Wat kun je ons hierover vertellen, over de oorsprong?

B: Je zult steeds meer en meer aanwijzingen gaan vinden dat er veel oude beschavingen op jullie planeet zijn geweest die het idee van jullie geschiedenis veel, veel, veel verder terugvoeren dan jullie denken. Sommige hiervan zijn uitlopers van andere kolonies naast Atlantis die zich uitstrekten vanuit Lemurië in de oudheid, 50.000 van jullie jaren geleden. Sommige van deze oude ideeën zijn oude Anunnaki bases. Sommige zijn verbonden met het idee van buitenaardse bewoning gedurende korte perioden. Maar voor het grootste deel zijn het gewoon erkenningen dat er culturen op jullie planeet bestonden die veel ouder zijn dan jullie huidige gevoel van geschiedenis aangeeft.

Vraag: Kunt u ons vertellen welke beschaving en van welke oorsprong de beschaving was die de oude tempel van Ankor Watt heeft gebouwd?
B: Zij zijn de oude Kimer. Khmer.
Vraag: Is dat een ras van wezens? 
B: Op jullie planeet, ja.

V: Waren zij inheems op onze planeet?
B: Ja, hoewel ze buitenaardse interactie hadden en net als jullie allemaal een hoog percentage buitenaardse genetica bevatten. 
Het waren relatief geïsoleerde culturele uitlopers, opnieuw vergelijkbaar met Atlantis, maar relatief onbekend op jullie planeet. 
Een andere uitloper van hetzelfde idee vind je in het oude Tibet, en je zult daar ook enkele oude tempels vinden die deel uitmaken van enkele van de vergelijkbare uitlopers van dezelfde oude cultuur.

Halloween - 1 november 1988

Vraag: Je zei iets over dat Halloween verbonden is met de vernietiging van Atlantis?
B: Ja, in jullie oude tijden vertegenwoordigt All Hallows Eve, of Halloween, de dag voor de vernietiging van Atlantis.
1 november is de dag van de vernietiging en 2 november is de dag erna.
In jullie religieuze taal wordt dit tegenwoordig vertaald in All Hallows Eve, All Souls Day en All Saints Day en het is het idee van de vernietiging van jullie Atlantische landmassa ongeveer 11 tot 12 duizend jaar geleden.

De kwestie waar jullie op dit moment mee te maken hebben op jullie Aarde is sterk verbonden met zowel de vernietiging van de planeet Maldek lang geleden als een herhaling van de cyclus van Atlantis, hoewel op kleinere schaal dan Maldek.
In jullie huidige tijdsbestek vertegenwoordigen de Verenigde Staten het idee van de herhaling van Atlantis, want jullie hebben veel van dezelfde technologie en dezelfde positie met betrekking tot de politiek over de hele wereld.
Jullie hebben ook veel van dezelfde individuen uit Atlantis die zichzelf nu zo geherstructureerd hebben dat ze nu beslissen of ze de wereld opnieuw zullen vernietigen of niet.
Jullie hebben er allemaal voor gekozen om hier in dit transformatietijdperk te zijn om ervoor te zorgen dat jullie Atlantis NIET naspelen en jezelf en jullie Aarde deze keer NIET vernietigen.

 

Piramides en Atlantis

Vraag: Een vraag over de grote piramide in Gizeh, Egypte.
Wie heeft hem gebouwd? Wanneer en met welk doel?

B: Dank je. Besef, in jullie terminologie, dat het was wat jullie jullie Egyptische beschaving noemen met uitlopers van Atlantische vaardigheden.
Heel vroeg, vroeg in jullie geschiedenis, was er sprake van enige buitenaardse vermenging, maar alleen omdat jullie allemaal in die zin ook buitenaards verbonden zijn.
Jullie beschaving van Atlantis, hoewel inheems op jullie wereld, komt voort uit de eerste invasies op jullie planeet van wie en wat jullie zijn.

Niemand van jullie komt oorspronkelijk van de Aarde. En daarom verspreidden de beschaving en de technologie in wat jullie Atlantis noemen zich over verschillende sectoren van jullie planeet, infiltreerden in wat jullie de Egyptische cultuur noemen en waren verantwoordelijk voor de allereerste piramides, waarvan wat jullie de piramide van Gizeh noemen er een is.
Maar zelfs dat is na het feit van veel van de eerdere piramides, waarvan er nu veel op jullie oceaanbodem in jullie Atlantische oceaan liggen.

Het was vooral zo dat de latere piramides door de Egyptische beschaving werden gebouwd nadat ze veel van de techniek en technologie waren vergeten die in Atlantische tijden werd gebruikt voor de sonische vibratie of sonische levitatie van steen op zijn plaats.
De grote piramide waar jullie naar verwijzen werd op zo'n manier gebouwd, maar sommige van de latere piramides werden gebouwd, zoals velen van jullie hebben gespeculeerd, door wat jullie brute kracht en hefboomwerking zouden noemen, nadat de oorspronkelijke technieken verloren waren gegaan en vergeten.
De vroege piramides bestonden al voor de val, maar alle latere piramides bestonden pas daarna. De Grote Piramide dateert van voor de vernietiging van Atlantis.

Essassani in Atlantis

V: Hebben jullie persoonlijk contact met Atlantis? 
B: Van tijd tot tijd wel.
V: En is het open contact, is het channeling... wat voor soort contact?
B: Meestal is het meer op de manier die jullie nu ervaren.
Hoewel er een paar persoonlijke ontmoetingen zijn geweest in dat tijdsbestek.

Vraag: En in dat tijdsbestek was het ET contact vrij openlijk.
B: Al heel vroeg. Je hebt het nu over een periode van ongeveer 30 tot 50 duizend jaar geleden. In die zin was er op dat moment meer openheid, ja.

Vraag: Oké, en toen het zo open was, met welke beschavingen hadden ze toen contact?
B: Pleiadische beschavingen, Sirius beschavingen, onze beschavingen, andere hybride beschavingen en verschillende andere beschavingen die we nu niet zullen noemen.

Vraag: Hoe zit het met de Orion-beschavingen?
B: Dit is anders. Het idee is dat de Orion-beschavingen massaal incarneerden en in jullie beschaving integreerden.
Er waren, van tijd tot tijd, een paar zeer zeldzame fysiologische contacten, als zodanig, van sommige leden in wat jullie collectief en/of losjes Orion-beschavingen zouden noemen.
Maar het hart, de kern, van wat jullie kennen als het Orionbewustzijn had alleen interactie met jullie soort op incarnatieniveau.
De grootste instroom incarnationeel vond ongeveer zesduizend van jullie jaren geleden plaats, in het gebied dat jullie Midden-Oosten noemen.

Vraag: Het is vreemd om te denken dat zo'n twaalfduizend, dertigduizend jaar geleden jullie beschaving in contact was... en jullie zijn min of meer driehonderd jaar in onze toekomst.
B: Ja; en onze geschiedenis is, in ons tijdsbestek, ongeveer drieduizend van jullie jaren.
Maar nogmaals, we kunnen heen en weer glijden in parallelle dimensies van realiteit, we kunnen dus dingen bezoeken die jullie in jullie verleden zouden beschouwen.

Vraag: En hoe was het contact tussen jullie en de Atlantiërs? Noemden zij jullie toekomstige zelven of. . . .
B: Nee, ze herkenden ons niet als zodanig. Voor het grootste deel begrepen sommige individuen het volledige idee, wat je de hogepriesters en filosofen zou kunnen noemen.
De meeste individuen begrepen gewoon dat we gelijktijdig of hedendaags met hen waren, maar van elders.

Vraag: En toen jullie met hen in interactie waren en ze naar jullie keken, zagen jullie er dan uit zoals jullie nu doen?
B: Zoals we doen, ja. Ze waren duidelijk genoeg om geen behoefte te hebben aan het idee van schermgeheugen of uitvluchten; ze zagen ons zoals we zijn.

 

Interessante Bashar Events over Atlantis

(2019) The Last Days of Atlantis
(2019) The Council of 13 and the Crystal Skulls
(2022) Hidden History

 


Het vijfde wortelras (Arisch)

Hoewel we waarschijnlijk allemaal wel eens gehoord hebben van het Arische ras, op de manier waarop dit onderwerp in de loop van onze geschiedenis is gekaapt en misbruikt voor kwade doeleinden, waardoor het hele idee een slechte naam heeft gekregen, is het volgende belangrijk ... het Arische ras is helemaal niet oorspronkelijk in Europa of het Westen ontstaan.
Het verwijst aanvankelijk ook niet naar mensen met een witte huid en blauwe ogen.
Het onderwerp is echter totaal vergiftigd en daarom moeilijker bespreekbaar geworden, waardoor er een barrière is ontstaan om te begrijpen waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan.

En besef ... het eerste sub-ras van het Arische Wortelras is dat van de Indiase en Aziatische volkeren, terwijl het laatste sub-ras van dit Wortelras dat van de blanke Europeanen is. 
Mahatma Koot Homi zegt dat het laatste type misschien als de "hoogst ontwikkelde mensen" gezien zou kunnen worden in termen van wat hij "fysieke intellectualiteit" noemt, maar dat de volkeren van India vandaag de dag de meest spiritueel ontwikkelde mensen op de planeet Aarde zijn.

Het is opmerkelijk dat, zoals Bashar al zei, de kleuren die in de tempels werden gebruikt door de latere negatief georiënteerde Atlantische subrassen die de vernietiging van hun wereld activeerden ... rood, zwart en wit waren.
Dezelfde kleuren werden gebruikt door het Orion Rijk, evenals door vele, vele landen in conflict of diepe polariteit ervaren in onze moderne geschiedenis.
Bashar heeft gezegd dat er wel enige Orion invloed was in de laatste fase in het Atlantische tijdperk, maar de meeste invloed is geweest na de val van Atlantis, dus in het Arische tijdperk, en vooral in het gebied dat we het Midden-Oosten noemen.

De oude Orion energieën, voordat ze hun ascentie naar het Licht voltooiden, waren behoorlijk duister, onderdrukkend en gericht op oorlog, het veroveren van andere werelden, "koloniseren" zoals ze het noemden, en het vernietigen van alles wat hen in de weg stond. Het herbergde de energie van overheersing, macht en controle.
Tot op de dag van vandaag staat onze moderne geschiedenis vol met soortgelijke verhalen.
En ja, in deze fase van onze evolutie weerklinkt en transformeert onze wereld deze donkere energieën naar het Licht, komen vele tijdlijnen in het Universum bij elkaar en vinden vele oeroude karmische cycli in het Universum hun voltooiing.

 Rudolf Steiner

"Als we ons een beeld willen vormen van de migraties van het Vijfde Wortelras (Arisch), moeten we ons meteen realiseren dat het moeilijk is om in deze chaos helder te zien.
Afstammelingen van vele vroegere rassen zijn onder ons blijven voortbestaan, en zelfs in het Vierde Wortelras (Atlantisch) was er een bevolking die zich als ranken verspreidde en zich zelf vermengde met afstammelingen van andere rassen.
De volkeren van Zuid-Azië zijn overblijfselen van de bevolking van het oude Lemurië, waarvan de afstammelingen nog steeds in het binnenland van Australië te vinden zijn.
Overblijfselen van het Vierde Wortelras (Atlantiërs) zijn te vinden in West- en Noord-Azië en in Zuid-Europa.
Dat is de grond waarin de vertakkingen van het Vijfde Wortelras (Arisch) zich innestelden.

We hebben dus te maken met het product van twee stromen: de Lemurisch-Arische aan de ene kant en de Atlantisch-Arische aan de andere kant.
Maar al deze beschavingen hebben een nog oudere beschaving in zich opgenomen.
In Siberië, Scandinavië, Noord-Rusland en China zijn er zelfs overblijfselen van de Hyperboreaanse beschaving.
Deze vermengingen zijn moeilijk te ontrafelen. We zullen proberen de intrede van de Arische beschaving te volgen. "

In deze eerste exodus hebben we dus twee takken: De Indo-Ariërs en de Hamieten (in Afrika).
In India ontvingen de geïmmigreerde Indo-Ariërs, die de leer van het door God geopenbaarde Woord (Veda-Woord) met zich meebrachten, de leer van reïncarnatie."

De subrassen (die Steiner omdoopte tot "Culturele Tijdperken" als een meer adequate uitdrukking voor onze tijd) van het Arische Vijfde Wortelras omvatten

 1. - het eerste subras, de Hindoe, die in 60.000 v.Chr. migreerde van de "Stad van de Brug" op het witte eiland in het midden van de Gobi binnenzee naar India;
 2. - het tweede subras, de Arabier, dat in 40.000 v.Chr. vanuit de "Stad van de Brug" naar Arabië migreerde;
 3. - het derde onderras, de Perzen (Sumeriërs), die in 30.000 v.Chr. vanuit de "Stad van de Brug" naar Perzië migreerden;
 4. - het vierde onderras, de Kelten, die vanuit de "Stad van de Brug" naar West-Europa migreerden vanaf 20.000 voor Christus (de Hellenen - Grieken en Romeinen - worden beschouwd als een uitloper van het Keltische onderras dat Zuidoost-Europa koloniseerde); en
 5. - het vijfde subras, de Teutoonse (Europeanen), die ook migreerden van de "Stad van de Brug" naar wat nu Duitsland is, beginnend in 20.000 voor Christus (de Slaven worden beschouwd als een uitloper van het Teutoonse subras dat Rusland en omliggende gebieden koloniseerde).

Wij, de moderne mensheid, hebben het 5e subras bereikt in het Arische tijdperk, met nog twee subrassen die reeds hun intrede hebben gedaan :

6. - Nova mannen
7. - Indigokinderen & Sterrenkinderen

Bronnen:
The Migration of the Atlantean Races
Transition of the Fourth into the Fifth Root Race

De migratie van de Atlantische rassen
Overgang van het Vierde naar het Vijfde Wortelras

Er is een relatief grote hoeveelheid informatie over de geschiedenis van het Arische Wortelras zoals die is vastgelegd in onze moderne geschiedenis.
We laten dit tijdperk daarom voor wat het is en richten ons op wat hierna komt ... een nieuwe 6e soort, een nieuw wortelras ...Interesante Bashar Events over Orion

(1985) Orion And The Black League
(1986) Orion Lights
(2014) Interstellar Enneagram - Part 1
(2019) The Angels of Orion


Zoals de Essassani keer op keer vermelden ... De Aarde is geen kleuterschool, de Aarde is een Masterclass.

Het volledige thema Root Races wordt behandeld in een reeks blogs :
- De evolutie van de mensheid - De zeven wortelrassen van de mensheid
-
Het eerste, tweede en derde Lemurische Wortelras
-
Het vierde Atlantische en vijfde Arische Wortelras
-
Het Zesde en Zevende Wortelras

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more