De Graaf van Saint Germain

St. Germain, ook wel de Kosmische Meester van het Aquariustijdperk genoemd, heeft van de Grote Witte Broederschap van Licht de titel Chohan van de Zevende Straal ontvangen.
Zijn verschijningen gaan door tot op de dag van vandaag, vaak onverwacht, meestal gekenmerkt door het doorgeven van wijsheid of het overbrengen van een boodschap van betekenis aan het individu of aan de mensheid als geheel.


Eén van de meest gestelde vragen die we krijgen als mensen een van onze evenementen bijwonen, is "Hoe heet jullie gids en waar komt hij vandaan?".

Als mensen zijn we hier zo aan gewend als we voor het eerst contact maken met iemand ... wie ben je en waar kom je vandaan ...
En interessant genoeg vinden buitenaardse gidsen het vaak helemaal niet relevant om die informatie eerst te geven.
Ze vinden de verbinding en de relatie veel belangrijker, evenals het feit of de informatie die ze geven kan worden geïntegreerd en toegepast in ons leven.

De overgrote meerderheid van buitenaardse beschavingen gebruikt geen namen zoals wij dat kennen. Ze herkennen elkaar aan hun energetische verschijning, hun vibrationele handtekening.
Ze kiezen een naam en delen die met ons als anker voor communicatie omdat ze weten dat we eraan gewend zijn als we contact maken. De naam die ze kiezen heeft meerdere lagen van betekenis met betrekking tot de connectie tussen de twee zielen.

Aan het begin van het contact in 2013 met één van mijn gidsen "genaamd" Ezra'el, heeft hij nooit precies aangegeven waar hij vandaan kwam.
Tot op de dag van vandaag heeft Ezra'el alleen onthuld dat hij sterke connecties heeft met de energie van Mercurius en een sterke connectie met het Merlijn bewustzijn.

 


 

Merlijn, Mercurius, Hermes en Toth

Dat Merlijn werd genoemd tijdens mijn initiatie was opmerkelijk, want Merlijn is al mijn hele leven een "goede kennis" van mij en heeft mijn pad vele malen gekruist op onvoorstelbare manieren.

Mercurius kende ik alleen als een van onze buurplaneten.
Op dat moment was ik er niet erg van onder de indruk, maar later veranderde dat volledig.

In de astrologie staat Mercurius bekend als de heersende planeet van communicatie en intellect, die bepaalt hoe individuen zich uitdrukken, converseren en kennis opnemen. 
Mercurius staat symbool voor het denkproces, taal, schrijven en alle vormen van communicatie, zowel verbale als non-verbale uitdrukkingen.

In de astronomie is Mercurius de planeet die het dichtst bij de zon staat en er 88 dagen over doet om één baan af te leggen. 
In de mythologie stond Mercurius als godheid daarom bekend als de "boodschapper van de goden" omdat hij het dichtst bij het licht (de zon) stond.

In het Universum is alles met elkaar verbonden ... 
Als we verder in de mythologie kijken, beginnen we met Thoth (Egypte), die later incarneerde als Hermes (Grieks), die herboren werd als Mercurius (Romeins). 
Hermes / Thoth is voorzitter van het huwelijk tussen mystiek en wetenschap en is de beschermheer van alle vormen van spirituele kennis.
Magie, alchemie, symbologie, astrologie, tarot... vallen allemaal onder zijn heerschappij.

Thoth wordt gezien als de oorspronkelijke bron van elk meesterwerk over "de structuur en mechanica van het Universum" - inclusief het Kybalion, geschreven door Hermes Trismegistus.
Hermes werd niet alleen beschouwd als de boodschapper van de Goden, maar ook als degene die de zielen naar het hiernamaals moest leiden, net zoals aartsengel Ezra'el zielen terug naar de bron, naar het Licht leidt).

Merlijn was een alchemist, profeet en adviseur van Koning Arthur.
Hij is onsterfelijk als de archetypische "Magiër" die Arthur begeleidde om het koninkrijk Britannia te verenigen, inspireerde tot de vorming van de Ronde Tafel en het nastreven van de Heilige Graal, wat wordt gezien en begrepen als een staat van Verlichting.

Merlijn stichtte de Mysterieschool van Camelot om de geheimen van de wereld, alchemie en magie te onderwijzen en verankerde de Violette Vlam in Camelot om een plaats van transformatie te zijn. 
Een 'wonder' of 'magie' is simpelweg een plotselinge transformatie, een verandering die zo snel en letterlijk 'in een flits' gebeurt dat we het niet kunnen verklaren.
Omdat de werkelijke locatie van Camelot nog steeds ter discussie staat (velen zijn van mening dat het in Glastonbury is), blijft het mysterie en de magie eromheen intact, wat het levend houdt in de herinnering van de mensen, zodat de Violette Vlam er blijft branden.

Maar dat is niet alles ...

 


 

Saint Germain en Adama (Telos, Mount Shasta)

In 2015 zochten we een geschikte locatie voor onze evenementen in Vlaanderen (België) en kwamen we terecht bij het Great White Whale Center in de buurt van Antwerpen.

Ik wist niet dat de eigenaren een sterke connectie hadden met Saint Germain, en hier hoorde ik voor het eerst dat Saint Germain eerder in een andere tijdlijn was geïncarneerd als Merlijn.
Het is allemaal hetzelfde bewustzijn in verschillende incarnaties.

Panther Meadows Shasta

In 2016 gingen we naar Mount Shasta voor training om met Stargate Experience te werken.

We gingen volledig onvoorbereid naar Mount Shasta omdat we niet allerlei verhalen van anderen in ons hoofd wilden hebben om geen verwachtingen te hebben en onze eigen ervaring te kunnen beleven.
Tijdens een wandeling met de groep in de oeroude en prachtige Panther Meadows vindt er een spontane channeling plaats en komt er een wezen genaamd Adama tot me door.
Op dat moment hadden Jacqueline en ik nog nooit van Adama gehoord ... en ik vroeg me af waarom Adama via mij sprak en niet via één van de anderen in de groep van 11 personen.
Dus de volgende dag nam de groep ons mee naar een winkel in Shasta vol informatie over deze woordvoerder van Telos, van wie gezegd wordt dat hij een andere incarnatie van Saint Germain is, bekend van de Violette Vlam.
Fascinerend toeval dat ik toevallig geboren ben in de - van oorsprong - Franse familielijn met de naam Fiolet, op 11 maart.

En hoewel al deze connecties en mensen uiterst magisch zijn om te onderzoeken, willen we vandaag dieper ingaan op Saint Germain, want weinig figuren in de moderne geschiedenis zijn zo mythisch, legendarisch en gehuld in mysterie als de man die bekend staat als Graaf Saint Germain.

Saint Germain wordt meestal beschreven als een Opgestegen Meester die naar hogere dimensies had kunnen opstijgen, maar ervoor koos dat niet te doen en hier te blijven om de mensheid te helpen en te begeleiden naar een meer spirituele vorm en de toekomstige welvaart en vrede in te luiden die bekend staat als de Gouden Eeuw.

Er wordt aangenomen dat St. Germain in al zijn incarnaties zeer betrokken is geweest bij Alchemie, vooral in zijn incarnatie als Merlijn.
Het idee van het transformeren van basismetaal in goud mag als een analogie hebben gegolden, want de ware alchemie is spirituele alchemie - het transformeren van het dagelijks leven in een hemels leven, het transformeren van ons hart in een engelenhart van onvoorwaardelijke liefde, het transformeren van een droom in werkelijkheid, het transformeren van een geïncarneerde ziel in een opgestegen ziel.

Het is allemaal met elkaar verbonden... het bewustzijn of wezen dat wij kennen als Saint Germain is in verschillende tijdlijnen geïncarneerd als profeet Samuel, St. Jozef, St. Alban, de eerste Britse martelaar, en Merlijn, de alchemist, ziener en adviseur van Koning Arthur. 
In recentere tijden is hij geïncarneerd als Roger Bacon, Christopher Columbus en Sir Francis Bacon.
Laten we daar maar eens beginnen...

 


 

Sir Francis Bacon

Want hier, in een geheim huwelijk tussen koningin Elizabeth I en Sir Roger Dudley, begint de legende van Saint Germain met de geboorte van een kind.

Sir Francis Bacon
Francis Bacon, geboren in 1561, groeide op als een geadopteerd kind.  
De koningin verzweeg de identiteit van het kind om het niet tot troonopvolger te hoeven benoemen.
Op 15-jarige leeftijd ontdekte hij dat hij de rechtmatige erfgenaam van de kroon was. Hij zou echter nooit de troon bestijgen.
In plaats daarvan kondigde de koningin aan dat koning James VI van Schotland haar zou opvolgen.
Francis werd naar Frankrijk gestuurd, waar hij leerde over cijfers en koos voor een leven vol wetenschappelijke en politieke bezigheden.

Francis Bacon, die bekend staat als de vader van het inductieve redeneren en de wetenschappelijke methode, wordt wel de grootste wijsgeer genoemd die het Westen ooit heeft voortgebracht.
Hij werd de Lord Chancellor van Koning James en als de grondlegger van inductief redeneren legde hij de basis voor de moderne wetenschap en technologie.

Later werd hij een Meester in de Alchemistische Wetenschappen. In die tijd verklaarde hij zich reïncarnaties uit vorige levens te herinneren als de profeet Samuel, Plato, Merlijn, Shakespeare, Roger Bacon en Christoffel Columbus.

Als Merlijn in de 5e eeuw hielp hij Europa te redden van de Donkere Middeleeuwen door Koning Arthur te helpen Groot-Brittannië op te richten als een plaats waar de prestaties van Christus konden bloeien en mensen een nauwere relatie met God of de Bron konden bereiken, het pad naar hogere spirituele dimensies.

Als Roger Bacon, de alchemist, voorspelde hij het ontstaan van vliegtuigen, luchtballonnen, vergrootglazen, koetsen en mechanisch aangedreven schepen.
Hij schreef er ook over alsof hij ze met eigen ogen had gezien.
Hij geloofde dat kennis voortkwam uit verbinding met je innerlijke bron, niet uit externe autoriteiten of dogma's.
Om die reden werd hij voor de rest van zijn leven gevangen gezet door de kerk.
In zijn geschriften beschrijft hij een reis van drie schepen naar een nieuw land, hetgeen leidde tot zijn volgende reïncarnatie als Christoffel Columbus.

Vrijmetselarij en Rozenkruisers

Nadat Francis zich bewust werd van zijn gereïncarneerde levens, kwam hij met een nieuwe wetenschappelijke methode die hielp om de Renaissance in Engeland tot stand te brengen waarbij hij veel van zijn ideeën verborg in verschillende geheime genootschappen die hij oprichtte om vervolging door de kerk te voorkomen.

Er wordt gezegd dat Francis Bacon degene was die de literatuur schreef onder het pseudoniem William Shakespeare, gebaseerd op de godin Athena, wiens speer trilde als het zonlicht erop viel.
"Shaking her spear" (Shakespeare) beschouwde zijn pen als een "speer van kennis" die werd gebruikt om onwetendheid te verslaan.
Daarnaast gebruikte hij veel cijfers in zijn toneelstukken en verhalen.
Het is interessant om te merken dat de geschriften, boodschappen en metaforen van Shakespeare vandaag de dag nog steeds bekend zijn en dat er naar verwezen wordt als hoge wijsheid, terwijl de auteur nog steeds ter discussie staat.
Net zoals onze buitenwereldse gidsen communiceren met de mensheid... het gaat om de boodschap, niet om de boodschapper.

Toen Franciscus terugkeerde naar Engeland, vormde hij vele geheime genootschappen.
De eerste stond bekend als de 'Knights of the Helmet', die de wijsheid, leiding en moraliteit van Athena vertegenwoordigden.
Hun doel was om onwetendheid uit te bannen door de Engelse taal te hervormen, de spelling van woorden te standaardiseren en nieuwe werken in het Engels (en niet in het Latijn) te publiceren zodat iedereen ze kon begrijpen.

De 'Knights of the Helmet' werden geassocieerd met een groep geheime genootschappen die verwant waren aan de Rozenkruisers uit de tijd van Atlantis.
De Rozenkruisers geloofden dat kennis onsterfelijk was en beschikbaar moest zijn voor iedereen die ernaar zocht.
De Rozenkruisers streefden ook naar universele verlichting door middel van alchemie.
Ze geloofden dat het beter was om discreet te zijn en sommige kennis te onthullen en andere te verbergen, om zo een spoor van schatten te creëren voor mensen die op zoek waren naar de waarheid.

Franciscus schreef een boek genaamd "De Grote Instauratie" waarin hij een plan formuleerde om het paradijs op aarde te herstellen door middel van het proces van ware kennis en rechtschapenheid, die in die tijd niet meer beschouwd werden als prioriteiten voor de mensheid.

Na de dood van de koningin in 1603 besteeg koning James VI de troon en werd Francis gepromoveerd tot Lord Chancellor en kreeg hij de taak om de vrijmetselarij te hervormen, die in die tijd niet meer was dan een sociale elitekring.
Franciscus wilde de "Gildevrijmetselarij" veranderen in een "Speculatieve Vrijmetselarij", een broederlijke orde van filosofen die de wereld zouden herscheppen naar het beeld van hoe God deze oorspronkelijk had geschapen, niet hoe mensen of de kerk deze hadden gemaakt.

Hij hervormde toen de 9 graden van de Tempeliers tot 33 graden.
Dit getal was gebaseerd op de christelijke ethiek, het geloof in iemands innerlijke Christusbewustzijn, waarbij het getal 33 afkomstig was van een alfabetische code.

Later, als Christoffel Columbus, werd hij geïnspireerd door de profeet Jesaja en de geschriften van Robert Bacon en stelde hij zich een nieuwe wereld voor waar "God het nageslacht van Zijn volk van over de hele aarde zou verzamelen.
Vervolgens zette hij zijn werk als Christoffel Columbus voort door Koning James te overtuigen om het Charter van Virginia te ondertekenen, waarmee de ontwikkeling van de Nieuwe Wereld begon met de eerste kolonie van Engeland in Jamestown.
 
Vanwege zijn vrijmetselaarsleer over innerlijk goddelijk potentieel, vrijheid en verlichting, werd deze leer de basis voor de creatie van de toekomstige VS, gesticht door vrijmetselaarsleiders zoals George Washington.
Francis zag het als het Nieuwe Atlantis, geleid door zijn vreedzame en goddelijk geïnspireerde Vrijmetselaarsorden.

Tegen 1620 begon Francis' roem zich te verspreiden en begonnen jaloerse collega's hem valselijk te beschuldigen van corruptie.
Op 9 april 1626, Paaszondag, zette hij symbolisch zijn eigen dood in scène en reisde naar landen buiten Engeland.
Uiteindelijk bereikte hij op 1 mei 1684 in een kasteel in Transsylvanië, dat eigendom was van de familie Rakoczi, daadwerkelijk zijn fysieke ascentie naar een andere dimensie.

Franciscus zou zijn opgestegen naar de 14e dimensie, waar zijn sterfelijke lichaam werd getransformeerd in dat van een onsterfelijke engel.
Hij koos ervoor om niet verder te ascenderen, maar in plaats daarvan sloot hij zich aan bij de Great White Brotherhood of Light, een groep zielen die de gelofte deden om op aarde te blijven tot de dag waarop de hele mensheid zou ascenderen.

Daarna keerde hij terug naar de aarde in een nieuw lichaam en nam zijn naam aan als de graaf van St. Germain, van Sanctus Germanus, wat "Heilige Broeder" betekent in het Latijn verwijzend naar de Broederschap.

 


 

De graaf van Saint Germain

Wanneer men denkt aan St. Germain en zijn belofte om de Gouden Eeuw in te luiden, wordt dit vaak opgevat als een metafoor.
Er is weinig bekend over zijn inspanningen om letterlijk een einde te maken aan armoede en overvloed in de wereld te brengen door middel van echt goud en kostbare bezittingen, opgeslagen in de Saint Germain Trust.
Count of Saint Germain

In het algemeen staat Saint Germain niet alleen bekend om zijn artistieke en muzikale talenten, maar ook om zijn vermogen om stenen in diamanten te veranderen door alle gebreken te verwijderen, om met beide handen tegelijk te schrijven, om een boek te lezen door er met zijn hand overheen te gaan, om alle talen te spreken, om te reizen door alleen maar te denken (astraal reizen), en om vrede te promoten.

Aangezien hij zijn eigen levenselixer had gemaakt, zou hij nooit ouder zijn geworden en verklaarde hij dat "wie erin slaagt om boven zijn emoties uit te stijgen en woede en angst voor ziekten te onderdrukken, in staat is om de slijtage van het jaar te boven te komen en een leeftijd te bereiken die minstens twee keer zo hoog is als die van mensen die van ouderdom sterven".

Het vermogen van St. Germain om lood in goud te veranderen (de Steen der Wijzen) werd in 1727 bevestigd toen hij zijn geheime vermogens om geld te verdienen deelde met de elites van de geheime genootschappen en verschillende vorsten, in de hoop dat zij dit vermogen ook zouden gebruiken ten voordele van de mensheid.
In plaats daarvan hielden ze, tot zijn grote ontsteltenis, alles voor zichzelf.

In 1729 brak hij daarom met hen en creëerde hij de World Trust, met het mandaat dat de fondsen niet vrijgegeven mochten worden pas na het jaar 2000.

Een belangrijke vereiste was dat de mensheid klaar moest zijn om positieve veranderingen, overvloed en nieuwe technologie te kunnen ontvangen, wat alleen kon gebeuren als ze in staat zouden zijn om kleingeestig en gewelddadig gedrag opzij te zetten en te leren hoe ze hun eigen unieke gaven/talenten konden gebruiken.

Nadat hij de World Trust had opgericht, reisde hij naar Perzië om de geheimen te leren van het vergroten van edelstenen door paranormale gaven.
Hij had een grote verzameling edelstenen en iedereen verwonderde zich over zijn rijkdom, maar niemand kon achterhalen waar de edelstenen vandaan kwamen.
Toen mensen zijn rijkdom in twijfel trokken, antwoordde hij: "Omdat God de wereld heeft geschapen, kan ik uit het niets scheppen wat ik wil."

In 1729 bezocht Saint Germain zijn vriend Frederik de Grote, koning van Pruisen (Prussia), wiens toewijding aan de Verlichtingscultuur aan de basis lag van het Koninkrijk Pruisen, dat Voltaire ook bezocht.
Daar schreef Voltaire: "Saint Germain is een man die nooit geboren is, die nooit zal sterven en die alles weet".

Tussen 1774 en 1784 reisde Saint Germain naar Duitsland en Oostenrijk en probeerde de monarchen ervan te overtuigen hun krachten te bundelen om de Franse Revolutie te voorkomen en de Verenigde Staten van Europa te stichten.
Helaas waren zij niet bereid hun macht op te geven om Europa te verenigen.

Nadat Saint-Germain eerst een audiëntie had gehad bij Marie-Antoinette (koningin van Frankrijk), waarbij enkele onthullingen werden gedaan over de komende problemen, vroeg hij Marie-Antoinette om een audiëntie voor hem te regelen bij koning Lodewijk XVI, als belangrijkste adviseur van de koning.
Aangezien Saint-Germain er niet in slaagde deze audiëntie bij de koning te krijgen, vertelt de geschiedenis ons over de Franse Revolutie waarbij zowel koning Lodewijk XVI als koningin Marie-Antoinette naar de guillotine gingen en er een einde kwam aan de Franse monarchie.
Saint-Germain verdween van het toneel en wendde zich tot Amerika.

Op 4 juli 1776 kwamen de leiders van de koloniën bijeen in Independence Hall om te bespreken of ze hun leven op het spel zouden zetten door de Onafhankelijkheidsverklaring te ondertekenen.
Tijdens deze bijeenkomst verscheen St. Germain op het balkon en hield een hartstochtelijke toespraak waarin hij hen aanspoorde om te tekenen.

Hij verklaarde"De woorden van de Verklaring zullen voortleven lang nadat onze botten tot stof zijn vergaan. 
Teken het perkament, teken, teken! Niet alleen voor jezelf, maar voor alle tijden.
Want dat perkament zal voor altijd het leerboek van de vrijheid zijn, de bijbel van de rechten van de mens.
Teken in het belang van miljoenen mensen, die wachten om de woorden 'jullie zijn vrij!" te horen.


Tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783) was hij er mede verantwoordelijk voor dat koning Lodewijk XVI 6000 troepen stuurde om zich bij generaal Washington aan te sluiten, een cruciale zet die Amerika de beslissende overwinning opleverde.

Ondertussen verzetten in Europa niet alleen de monarchen zich tegen de oprichting van de Verenigde Staten van Europa, maar waren de vrijmetselaars die hij hielp hervormen geïnfiltreerd door de factie van de Beierse loge die zichzelf omdoopte tot de Illuminati.
Dit alles was in directe tegenspraak met Saint Germain's versie van de Vrijmetselarij, die verankerd was in universele verlichting gebaseerd op iemands innerlijke goddelijke potentieel.

In 1782 fuseerden de vrijmetselaarsloges met de Illuminati, waardoor de moderne vorm van de vrijmetselarij ontstond. 
Drie jaar later, op de Parijse Conventie van 1785, probeerden St. Germain en zijn medewerkers de Rozenkruisers, Illuminati en Vrijmetselaars te herenigen.
Na de conventie werd St. Germain echter valselijk beschuldigd van samenzwering om anarchie en ontrouw te creëren.

Als gevolg hiervan werd zijn rol in de vrijmetselarij bijna volledig geëlimineerd, waarbij de vrijmetselaarsloges systematisch alle sporen van St. Germain uit de Orde begonnen uit te wissen.
Met uitzondering van de letter 'G' (Germain), die nog steeds voorkomt in het symbool van de Vrijmetselarij, omdat dit symbool over de hele wereld in steen is gegraveerd en waarschijnlijk nooit volledig kon worden gewist, veranderden zij de definitie en oorsprong van de letter 'G'.

Na deze episode leefde St. Germain een meer privé leven en opnieuw veinsde hij zijn dood in 1784.

De Zevende Straal - de Violette Straal

De Grote Witte Broederschap van Licht verleende hem 100 jaar na zijn ascentie de titel van Chohan van de Zevende Straal.
Met zijn nieuwe titel levert St. Germain aan het volk van God de openbaring van het Zevende Tijdperk en de Zevende Straal - de Violette Straal van Vrijheid, Gerechtigheid, Barmhartigheid, Alchemie en Heilig Ritueel - een nieuwe levensgolf, een nieuwe beschaving, een nieuwe energie.
St. Germain wordt daarom de Kosmische Meester van het Watermantijdperk genoemd, omdat hij verantwoordelijk is voor het transmuteren van de oude energie en het initiëren van het Christusbewustzijn in het nieuwe Gouden Tijdperk.

Hij is de ultieme Tijdreiziger en waarvan wordt gezegd dat hij op dit moment op Aarde is, hand in hand werkend met de andere Geascendeerde Meesters én de Galactische Federatie.

Het Gouden Tijdperk

Maar het is misschien letterlijker dan we denken.

Goud heeft vanaf het allereerste begin een centrale rol gespeeld in de menselijke geschiedenis.
Vergeet niet dat de Annunaki 450.000 jaar geleden de "mens" hebben gecreëerd om hen te helpen het goud te delven op onze planeet, maar zij hebben daarmee ook ons evolutionaire pad van groeiend bewustzijn in gang gezet.
Omdat we allemaal ons dagelijks leven min of meer bewust leven, denken we misschien dat het iets kleins is.
En sommigen koesteren hiervoor nog steeds een wrok tegen de Annunaki.

Maar bedenk wel dat, gezien de wetten van het Universum ook voor de Annunaki gelden, dat zij een enorme hoeveelheid karma op zich hebben genomen.

Ten eerste, vanwege de veranderingen die zij aanbrachten in het evolutieproces van de homonide soorten op Aarde, door ons, Homo Sapiens, te creëren, namen zij de verantwoordelijkheid op zich om ons als beschaving op te voeden tot spirituele volwassenheid, net zoals wij verantwoordelijk zijn voor het opvoeden van onze kinderen tot prachtige, verlichte wezens.
In de oude versies van de Bijbel - hoewel deze in de meeste moderne versies zijn verdwenen - staan de boeken van Enoch die hier een heel interessant perspectief op geven.

En ten tweede namen ze de rijkdommen van de planeet (goud) zonder toestemming van de betrokken beschavingen, wetende dat er een dag zou komen waarop deze beschaving (wij) er behoefte aan zouden hebben.
Merk op dat wanneer je iets neemt wat niet van jou is, het eerst teruggegeven moet worden om het karma te kunnen oplossen.

De komst van de Anunnaki naar de Aarde was derhalve een gigantische stap in de evolutie van de mensheid!

En in zekere zin is goud het begin van de reis van de mensheid 450.000 jaar geleden.
Het is zo'n interessante gedachte dat de volgende grote verschuiving in ons bewustzijn plaatsvindt in een tijd die het Gouden Tijdperk van de Waterman wordt genoemd.

Dit zou allemaal metaforisch kunnen zijn, maar aan de andere kant zijn er veel rapporten die suggereren dat Saint Germain, die zelf zeer vermogend was en vele vermogende connecties had, een structuur van fondsen creëerde met namen als Word Trust, Foundation Divine en zelfs onder zijn eigen naam Saint Germain Trust, die immense hoeveelheden activa bevatten die pas na 2020 zouden kunnen worden vrijgegeven op voorwaarde dat het bewustzijn van de mensheid geëvolueerd is en alleen gebruikt zou kunnen worden voor humanitaire doeleinden.
Er wordt gezegd dat sommige activa niet op Aarde worden bewaard in samenwerking met de Galactische Federatie die ons helpen in dit tijdperk van transformatie.
Er is hierover echter zo goed als geen informatie in het publieke domein te vinden.

Nu spiritualiteit en bewustzijn (weer) verweven zijn met wetenschap, betreden we de kwantumwereld, het rijk waar alles met elkaar verbonden is.
Waar alle waarschijnlijkheden sluimeren, wachtend om geactiveerd te worden door de keuzes van ons bewustzijn.
De onderliggende structuur van onze realiteit en het mechanisme van het universum, van de schepping, voorheen de wetenschap van de alchemie genoemd.

Wie weet heeft Saint Germain misschien wel meer naar deze wereld gebracht dan met het blote oog zichtbaar is.
Hij is immers een Meester-Alchemist ...

 


 

With Great Power Comes Great Responsibility

~ Voltaire, 19th century, France


 

Bashar on Gold and Light Balancing

Q:  A while ago you discussed gold and the aura and the properties of gold.

B:  As we have said, you will basically recognize that there is an energy that surrounds and imbues and is embedded in the idea that you call gold.
This has been responsible, so to speak, for its attraction in your society, although many of you have not understood why.

It is not just that it is "rare," but the idea is that the energy that it channels through itself - how it creates itself to be, how it is also created in the mass consciousness, and will allow you to see that the gold that exists now is the same gold that exists in the past.
Gold that exists now is the same Gold that has always existed. 
It does not corrode - ever.

So recognize the auric field - it is no coincidence that in your language, the root of all your languages, the idea of aura is the same as gold.
You can explore the idea that there is a kind of energy that can be extracted from gold that can allow you to become physically ageless.

There is an energy attached to it that can be extracted and channeled to allow there to be an infusion into your auric field of the longevity that represents that creative field, that creative energy.
energy - the eternity of your being.

That is why in our spaceship the flash matrix, the device that converts or bridges the gap between one type of energy and another type of energy, has gold as its main component.
This is because it imparts a kind of stasis to the energy that allows the craft to become isolated, removed, and static from the rest of the physical universe. 
It becomes suspended in its own limbo, in an eternal now. 
In part, it is the idea of gold that imprints itself on the field of the craft, imprinting the ability to exist as an eternal idea - unchanging.
And from there it projects into every reality, just as the soul does.

Q:  Is that what the alchemists called the philosopher's stone?

B:  In a sense they realized that the idea of immortality was latent in the idea of gold, in the expression of that energy.
The refinement, so to speak, of the electromagnetic energy of your planet into a kind of crystalline latticework, represented by the metal gold, which represents the purity of all metals.
That is why it is considered to be, shall we say, a "royal" metal.

Q:  So do we have to wear gold?

B:  You do not have to wear a lot of gold.
You can extract from that energy, as many of you do, by combining what you call crystals with gold.
Especially because that is a reminder of how that was done and used in Atlantean times.

You can also use the golden light. 
The light and the color of the light can carry the same energy as the physical gold.

 
 

Some sources for more research

https://www.a-higher-view.com/ascended-master-st-germain
https://alcuinbramerton.blogspot.com/2007/08/ufos-ets-angels-higher-evolution.html
https://www.ascension-research.org/Father_of_the_American_Republic.html
https://dokumen.tips/documents/combined-international-collateral-accounts-of-the-global-debt-facility.html
https://sacred-texts.com/sro/csg/csg06.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Count_of_St._Germain
https://www.unoitc.com/

 

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more