ET-Contact - ELKAAR HALVERWEGE ONTMOETEN

ET-Contact : Elkaar halverwege ontmoeten


We krijgen zo vaak de vraag: "Wanneer laten de ET's zich eindelijk zien? Ik ben er klaar voor!"
Onze persoonlijke gidsen hebben verschillende keren gezegd dat zodra wij er klaar voor zijn om met hun vibratie om te gaan (en zij ook met de onze) er een open contact zal zijn. Wat onze gidsen en vele andere channels dus in feite de hele tijd aangeven zijn twee dingen ...


Op dit moment is de blootstelling aan hun vibraties een veel te grote schok die veel van onze diep in ons systeem verborgen angsten zal losmaken.
Al deze verborgen thema's en problemen zullen onmiddellijk naar boven komen wanneer we worden blootgesteld in een directe ontmoeting met de wezens in hun volledige aanwezigheid. Van sommige thema's weten we niet eens dat ze er zijn.
Alles en ieder aspect in ons systeem dat te maken heeft met het niet volledig zijn wie we werkelijk zijn, zal zich in één keer openbaren ... je moet dat dus niet forceren en onderschat die kracht niet.

Onze gidsen en vele andere channels benoemen dus eigenlijk voortdurend twee dingen :

1. Ga aan de slag met het contact dat er al is

Dit begint met het herinneren, toelaten, erkennen en waarderen van het contact dat er al is, meestal tijdens onze meditaties en dromen en ook veel in de vorm van synchroniciteit.
Want deze bewustzijnstoestanden vertegenwoordigen voor ons het niet-fysieke, en schijnbaar de hoogste trilling, maar voor hen is dit het onderste bereik van frequenties in de bandbreedte van hun fysieke werkelijkheid.
Het is juist in deze overlapping van frequenties waar deze eerste interacties plaatsvinden en waar wij ze kunnen waarnemen door ons af te stemmen op hogere trillingen die niet beperkt worden door de mentale constructies van de Physical Mind.

Je hoeft niet buitengewoon helderziend te zijn, iedereen is in staat dit te doen als je ervoor kiest en het ook toestaat. Maar de meeste mensen geloven niet dat ze het kunnen en beperken daarom hun mogelijkheden vanaf het begin.
Als iemand ervan overtuigd is niet in staat te zijn iets te doen, dan is de kans groot dat die persoon dat niet zal bereiken.
Dus de eerste stap in het maken van contact is nogmaals ... herinneren, toestaan, erkennen en waarderen van het contact dat er al is.
Want de meeste mensen die oprecht contact willen maken, hebben deze boodschap allang uitgezonden en daarmee de aandacht van hun sterrenfamilie in andere dimensies naar zich toe getrokken.

Door dit eerste contact te erkennen en te waarderen openen we de deur voor meer.
Wees je ervan bewust dat voor onze bewustzijnservaringen deze 'droomstaat'-werkelijkheden even echt en even valide zijn als onze fysieke werkelijkheid (die er eigenlijk maar één van vele is).

Ook al zijn er bepaalde personen die specifieke afspraken en incarnatiethema's hebben om in deze tijd als contactpersoon of voorloper te dienen in dit contact, is het niet handig jezelf daarmee te vergelijken en te diskwalificeren.
Alle gaves vragen een zekere inspanning en commitment om te ontwikkelen.

Als elke jonge getalenteerde speler zichzelf zou diskwalificeren omdat hij/zij nog niet zo goed is als Ronaldo, zou er niet lang meer voetbal op deze planeet bestaan.
Trainen in zekere zin (zoals het spelen dat onze kinderen doen) is tegelijkertijd leren, doen en genieten en laat onze talenten tot hun recht komen en zich manifesteren in deze realiteit.
En iedereen heeft het vermogen om te channelen en contact te maken, alleen heeft de een het beter verborgen dan de ander en voor hen kost het wat meer moeite om het terug te vinden. Dat is alles.

Een ander belangrijk vertrekpunt is het diepe besef dat alles synchroon loopt en zich op de juiste tijd en plaats ontvouwt. De contactervaringen in een meer bewuste staat zullen voor iedereen op het juiste moment komen.

Tot slot, om jezelf er nog meer klaar voor te maken, is het erkennen en waarderen van de ET-contact ervaringen die je al hebt gehad, in welke vorm dan ook, met anderen te gaan delen!
Wat anderen daar ook van mogen denken, voelen of zeggen.
Delen is niet alleen het integreren, erkennen en waarderen van deze contactervaringen voor jezelf, maar je geeft anderen de kans om hetzelfde te doen.
En als je gehinderd wordt door het idee van wat anderen zouden kunnen denken of zeggen, dan weet je waar het werk gedaan moet worden. Jezelf toestaan te zijn wie je bent.

Door dat te doen, creëer je de omgeving en de wereld waar we allemaal naar uitkijken en waar het normaal is om deze dingen te delen ... dus laten we daar mee beginnen!
Wat levert het verder op om meer contactervaringen te hebben als we onszelf niet toestaan het te doorleven en uit te dragen ?

2. Verhoog je Frequentie

Verhoog je frequentie zoveel als je kunt, zodat we elkaar veel gemakkelijker kunnen ontmoeten. Wees wie je bent, laat je ware zelf zien.
En onze frequentie verhogen klinkt als hard werken. Maar dat is het juist niet ... onze kernfrequentie is niet-fysiek. Wij zijn een energetisch wezen dat resoneert op hoge frequenties. Nu al!
Het is door onze emoties dat we in staat zijn om onze frequenties te verlagen en aangezien emoties gedreven worden door overtuigingen en definities is het door de manier waarop we onszelf hebben gedefinieerd dat onze frequenties dalen en veel 'ruis' door ons systeem sturen.

Dus hoe meer we stoppen met vasthouden aan onze twijfels, schaamte, schuld, verdriet, woede, pijn en alles los durven laten wat ons gebonden houdt aan een lager vibrerende realiteit, hoe meer we in resonantie zijn met ons Ware Zelf, die bestaat uit vreugde en onvoorwaardelijke liefde voor alles wat is, inclusief onszelf.

Vanuit een zeker perspectief lijkt het erop dat wij juist degenen zijn die zich aan het verstoppen zijn, en dat wij degenen zijn die zich nog niet volledig laten zien.

Dus de vraag is eigenlijk meer ... wanneer laten WIJ ons zien, want ... zij staan te wachten !

Vandaag de dag geven veel mensen aan dat ze een ongedefinieerde angst voelen, ze hebben het gevoel dat ze de situaties en relaties waarin ze verkeren niet meer willen, ze hebben het gevoel dat alles wat eerst goed was, dat nu gewoon niet meer klopt. Veel mensen voelen zich een soort van verloren. Herken je dat misschien?

En natuurlijk voelt dit gevoel niet fijn, maar het is een grote voorbode en indicatie dat je frequentie aan het veranderen is.
Niet de wereld verandert, jij verandert!!!
Je frequentie is aan het verhogen en je oude mechanismen beginnen zich te tonen omdat ze ge-update, gerepareerd of verwijderd mógen worden.
Je eigen denkbeelden en definities beginnen ineens niet meer te resoneren omdat je kernfrequentie nu naar de voorgrond treedt en helderder is dan ooit tevoren.

Ons advies is om deze gevoelens niet als een probleem te zien maar als een teken van transformatie.
Onderdruk het echt alleen als je je ontwikkeling wilt stoppen om zo te kunnen blijven doen wat je doet en te blijven waar je bent.
En ook dat is een geldige keuze ! 

Eigenlijk laat de manier waarop we met deze gevoelens omgaan perfect zien hoezeer we groeien.
In het proces waarin we verantwoordelijkheid voor de manifestatie en ervaring van onze realiteit verandert het negeren in ERKENNEN, en in plaats van weerstand bieden wordt het TOELATEN en in plaats van afkeuren of veroordelen wordt het WAARDEREN.Als dit soort inzichten bij me binnenkomen, vraag ik me altijd af wat mijn vriend Bashar hierover te zeggen heeft en ik heb daar een interessant stuk over gevonden ... (en waar ik de titel van dit artikel aan heb ontleend .... Meet us half way)

Wij begrijpen dat velen van jullie nu het concept van interactie met buitenaardsen beginnen te onderzoeken.
Wij erkennen echter ook dat jullie wereld een grote transformatie van spirit doormaakt, een grote transformatie van bewustzijn.

Voor ons is het laatste echt het belangrijkste van deze twee ideeën, dat jullie zelf meer en meer interactie hebben met jullie Ware Zelf... met jullie kernwezen, met jullie essentiële spiritualiteit en bewustzijn, meer dan het idee van de wens om interactie te hebben met buitenaardse wezens.
Dit zal gebeuren, maar het idee is dat de meest waarschijnlijke manier waarop jullie zulke interacties zullen laten plaatsvinden is, zoals we van tijd tot tijd hebben gezegd ... om ons halverwege tegemoet te komen.

Wij gaan het niet voor jullie doen, wij gaan niet de verantwoordelijkheid voor jullie levens op ons nemen, wij hebben ons eigen leven te leiden, dank u wel, daar hebben wij het nogal druk mee.
We hebben geen tijd om jullie leven te leiden, naast ons eigen leven.

Het idee is dus dat wij wel willen spelen, dat wij wel willen interacteren... maar als gelijken, door aan ieder van jullie, op alle mogelijke manieren, via deze specifieke methodologie, te laten zien dat jullie zelf in feite gelijk zijn aan ons.
En dat wij gewoon graag de tijd nemen om jullie aan dit feit te herinneren, om jullie te herinneren aan wat jullie al weten als waarheid in jezelf.
En om jullie in een toestand te brengen die jullie weer in contact brengt met jullie ware kern, jullie essentiële zelf, zodat jullie kunnen functioneren op de manier waarop jullie door de Schepping zijn ontworpen om te functioneren en dat is als een weerspiegeling van het Oneindige.

Wanneer jullie leren ... wanneer jullie toestaan, wanneer jullie herinneren om dat voor jezelf te doen, zul je de vibratie veranderen, niet alleen van jezelf, individueel, maar van de hele realiteit die je omvat.
En door die frequentie te veranderen, net zoals je de kanalen van je televisie verandert ... zul je het programma dat je te zien krijgt veranderen.
Hybrid-Children-Meeting-Us-Halfway
En door de frequentie te veranderen, door die te versnellen... door die te verhogen door meer jezelf te zijn, door dichter bij je ware kerntrilling te komen, zul je een realiteit creëren die het gemakkelijker, waarschijnlijker en beter mogelijk maakt voor ieder ander wezen dat op een soortgelijke trilling functioneert, om in staat te zijn tot interactie met ieder van jullie, individueel en collectief.
Begrijp dat de mensen die jullie moeten ontmoeten, de "buitenaardse wezens" waarmee jullie in contact kunnen komen, verbonden zijn met die delen van jullie bewustzijn, dat al duizenden jaren in jullie onderdrukt is en dat versluierd is geraakt in het idee van angst, in het idee van ontkenning ... en dat geresulteerd heeft in het idee van al deze fragmentaties die zich in jullie bewustzijn gevormd hebben.

Wij veroordelen jullie op geen enkele wijze, in geen enkele vorm, wanneer wij dit zeggen!
Geloof ons, we houden onvoorwaardelijk van jullie!!!

We weten tot wat jullie in staat zijn. Wij zien meer van jullie dan jullie jezelf toestaan om van jezelf te zien.
Het is voor ons gemakkelijk om het geheel te zien van wat jullie in jullie werkelijkheid kunnen creëren, wij geloven in jullie. Volkomen, absoluut en totaal, anders zouden we hier niet zijn.

Maar natuurlijk, ons geloof in jullie is niet waar het om gaat.
Jullie geloof in jezelf is het enige dat de doorslag zal geven en jullie in staat zal stellen om voor jezelf te zien dat jullie werkelijk onbegrensde wezens zijn precies zoals jullie voorbestemd zijn om te zijn.
Dus, terwijl het concept van interactie en erkenning van wat jullie ons noemen als "buitenaardse wezens" van tijd tot tijd aan de orde komt, besteden we zeker tijd aan wat wij belangrijker vinden en dat is dat jullie in contact komen met jullie Ware Zelf.

Als jullie jezelf niet toestaan te zijn wie je werkelijk bent,
is er niemand voor ons om te ontmoeten... je bent niet thuis!

We kloppen aan de deur en je bent er niet!
Je bent ergens op zoek naar wie je denkt te moeten zijn en er is geen gehoor aan de deur!

Dus, om ons in staat te stellen elkaar op een dag te ontmoeten, dringen we er bij je op aan te ontdekken wie je bent en in het heden te leven ... hier en nu, want alleen in het hier en nu zullen we elkaar uiteindelijk ontmoeten.
Dus, alle ideeën die we gaan bespreken zijn bedoeld om meer van jezelf te worden.

Jullie zijn fysiologische wezens, net als wij, en jullie dienen te begrijpen hoe je het idee van geest en verstand met het lichaam kunt verbinden om het circuit te voltooien dat jullie in staat stelt in het fysieke domein de ervaring van spiritualiteit te hebben en niet alleen de concepten van spiritualiteit te degraderen naar hogere filosofische en etherische sferen zonder praktische toepassing in het domein waarvoor jullie gekozen hebben om te ervaren.
Want er is niets onspiritueels aan lichamelijkheid, alles hangt af van hoe je het gebruikt ... dat is het hele punt.

Tot in zeer grote mate, om dit in een zeer simplistisch idee of fundamentele manier te zeggen:

Een van de grootste spirituele prestaties die je mogelijk kunt bereiken
is om gewoon je fysieke leven ten volste te leven met alles wat je kunt

En dit brengt ons tot de kern en het kritieke aspect van de dingen die wij aan ieder van jullie willen laten zien.
Het kritieke punt is dit: Hoe ontdek je de trillingsfrequentie van wie je bent. Hoe sta je jezelf toe om die frequentie te kunnen blijven realiseren van moment tot moment... van dag tot dag... in je leven, zoals je dat wenst... zoals je verkiest.

Het eerste principe komt neer op het idee, en je hebt het vele, vele, vele malen gehoord, en het bestaat al duizenden van jullie jaren ... "Volg je hartstocht".

Waarom is dit zo belangrijk?
Waarom hoor je hier de hele tijd over?
Waarom hoor je dat volg je gelukzaligheid ... handel naar je vreugde zo'n belangrijk principe van het leven is in deze tijd?

Omdat enthousiasme de fysieke vertaling is van de trillingsresonantie die je ware, kern, je natuurlijke essentie is.
Als je begrijpt dat enthousiasme je ware frequentie is, zul je er zonder aarzelen naar handelen.

Door te handelen naar je enthousiasme maak je een statement naar het universum: "Dit is wie ik ben ... steun me zoals je me altijd hebt gesteund ongeacht de mate van overtuiging die ik had".
En het is die mate van overtuiging die voor het universum nodig is om in staat te zijn dezelfde mate van steun naar jou terug te reflecteren als die welke jij bereid bent te tonen.

Dit is geen filosofie... dit is fysica: "Wat je uitzendt is wat je weer terugkrijgt", dit is de Vierde Wet van de Creatie
Zie ook een eerdere blog "The Structure of Existence"


Welnu, over synchroniciteit gesproken ... terwijl ik aan deze blog werkte, kreeg ik een uitnodiging van een vriend voor een evenement met Bridget Nielsen.
Ik kende Bridget niet dus begon te googlen en kwam terecht op een pagina "How to Make Contact and Remember Your ET Experiences" en ontdekte dat zij spreker is op een evenement in Amsterdam !
Om deze synchroniciteit te erkennen deel ik de link met jullie en voor degenen die van koppen en samenvattingen houden, hier is wat to-the-point informatie van Bridget Nielsen betreffende ET-Contact :

Ik heb regressies gedaan voor mensen, en ik heb gemerkt dat ET's het laatste zijn wat je onderbewuste en onderbewustzijn aan het licht willen brengen.
Bijna alles moet eerst opgeruimd en erkend worden alvorens deze ervaringen vrij kunnen borrelen! Wat zijn enkele manieren waarop je dit kunt doen?
- Komt je ware, schitterende zelf volledig tot uiting in al je vriendschappen, relaties, werk/carrière?
- Is de plaats waar je woont representatief voor je enthousiasme?
- Zie je jezelf als waardevol en het waard?
- Houdt je andermans bagage of overtuigingen voor hen vast?
- Valideer en deel je de spirituele en ET-ervaringen die je tot nu toe HEBT gehad in het openbaar met anderen? Openbaar gaan is een grote stap met grote verdiensten ... als je er klaar voor bent.

Als iets niet in lijn is, neem dan onmiddellijk actie en verander het of laat het gaan. Neem actie in de richting van je hart, want dat is wie je bent ... je hebt geen andere reden nodig.

Hoe meer je jezelf verlicht en de gekozen spanningen - ja, ik zei gekozen - in je leven vermindert, hoe meer je je zult verruimen en in staat zult zijn om meer waar te nemen van wie je bent!
Voor mij weet ik dat er oneindig veel dingen te leren en te ontdekken zijn over mezelf!
Geniet van het contact met jezelf... daar gaat het allemaal om en wanneer je dat beseft, zal er ineens een ET of hybride kind naast je staan. Alles is al gebeurd, je wordt je er alleen bewust van.
Je maakt het onzichtbare zichtbaar.

Wordt vervolgd in de Volgende Blog ...

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more