Van Reactie naar Creatie … do you “C” it ?

Van Reactie naar Creatie … do you “C” it ?


Niets heeft betekenis, tot het moment dat wij er betekenis aan geven. Iedere ervaring heeft geen betekenis vanuit zichzelf. Ze zijn neutraal. Wij wijzen er een betekenis aan toe, projecteren er een betekenis op en dit gaat zo snel en automatisch dat we ons er niet eens van bewust zijn en denken dat de situatie de betekenis automatisch met zich meebrengt, maar niets is minder waar ... 


De transformatie is in volle gang, zowel in onszelf op individueel niveau als om ons heen, wat niets minder is dan een weerspiegeling van de veranderingen in ons collectief bewustzijn.
Velen snakken naar deze veranderingen en anderen worstelen ermee en hebben het gevoel van chaos.
Fascinerend, want waar komt dit gevoel van chaos dan vandaan ?

Chaos in het algemeen betekent dat 'niets' meer hetzelfde is als het was, of gaat zoals het ging.
En niet slechts één ding, maar schijnbaar 'alles' is anders en loopt als het ware door elkaar.
In onze hoofden gebeuren dan interessante dingen. Onze programmering, of automatische piloot, is een perfect mechanisme voor het moeiteloos en onbewust herhalen van gedrag in zeer vergelijkbare situaties en omgevingen.
En nu de (innerlijke en uiterlijke) omgeving zo aan het veranderen is, weet de automatische piloot niet meer hoe te reageren en zullen we bewust het roer weer moeten overnemen en navigeren volgens ons innerlijk kompas, onze intuïtie.

Kan het gevoel van chaos te maken hebben met het niet willen verliezen van het gemak en comfort dat we ervaren als alles hetzelfde blijft en we in een soort vertrouwde omgeving blijven waar we de controle lijken te hebben en alles automatisch en moeiteloos gaat ?
Zou het te maken kunnen hebben met een gebrek aan vertrouwen in onszelf omdat we niet weten hoe we op deze nieuwe omstandigheden moeten reageren en we bang zijn het "verkeerd" of "het verkeerde" te doen?
Zou het te maken kunnen hebben met het feit dat we op het punt staan ons te herinneren dat onze uiterlijke omstandigheden er niet toevallig zijn en dat onze gevoelens niet alleen maar een reactie zijn op wat er buiten gebeurt, maar dat de omstandigheden er zijn omdat ze een creatie zijn van onze gevoelens, onder andere?

Laten we eens nader bekijken wat nu eigenlijk het verschil is tussen een reactie en een creatie, want eigenlijk liggen deze dicht bij elkaar.

 

Het Proces van ‘Waar’-neming

Een interessant feit is dat verschillende mensen dezelfde situatie of omstandigheden op verschillende manieren kunnen ervaren.
En ook dat ieder van ons een vergelijkbare situatie op verschillende momenten totaal anders kan ervaren.
Dit is een bekend en herkenbaar fenomeen voor iedereen, maar hoe is dit mogelijk, hoe werkt dit proces van 'waarnemen' precies?

Binnen de leer van NLP wordt dit uitgelegd aan de hand van het 'communicatiemodel' en mijn buitenaardse vriend Ezra'el heeft geholpen dit bekende model uit te breiden en te integreren met informatie die o.a. via Bashar is gekomen.
Ezra'el ondersteunde dit door in mij een 'plaatje' te downloaden en een zin die daarbij hoort: "van reactie naar creatie gaat de C vier stappen terug".
En zoals meestal het geval is, is zo'n download het begin van een epifanie die ik graag wil delen.

Het beeld

Het beeld dat doorkwam beschreef dat perceptie gebaseerd is op twee spiegels en een filter ertussen.
Waar het proces begint lijkt de vraag van de kip en het ei te zijn, vandaar dat we vanuit de overweging van herkenbaarheid beginnen met de 'werkelijkheid' buiten ons, de buitenspiegel aan de rechterkant van het plaatje dat ik later op de computer heb uitgewerkt.

Via deze spiegel buiten ons, voor het gemak de 3D 'werkelijkheid' genoemd, komt informatie onze geest binnen. En niet een klein beetje informatie, miljoenen bits aan informatie per seconde! Echt een heleboel giga(bits).
Deze gegevens worden uit deze omgeving verzameld door je zintuigen, waarvan de wetenschap zegt dat we er 5 hebben (zicht, gehoor, smaak, reuk en tast) en waarvan de buitenaardsen zeggen dat we 8 zintuigen hebben.
Hier is het belangrijk te beseffen dat de zintuigen waarmee wij de buitenwereld verkennen ook een interne uitbreiding hebben. Wij hebben allemaal het vermogen om innerlijke beelden, geluiden, tast, reuk en smaak te ervaren.

De twee zintuigen die nog niet herkend zijn, zijn intuïtie en het vermogen om richting te bepalen, om te weten welke richting energie heeft. Overigens komt informatie via deze zintuigen tot iedereen, maar velen zijn meesters in het negeren ervan, wat niet hetzelfde is als dat het er niet is.

Deze miljoenen stukjes informatie worden ontvangen door onze fysieke hersenen, die letterlijk een supercomputer zijn!
Gelukkig zijn we ons niet bewust van al deze informatie, het zou gewoon 'te veel informatie' zijn, dus wordt het gefilterd.
Alleen datgene wat voor ons relevant is, wordt doorgelaten.

De psycholoog George Miller heeft aangetoond dat wij tussen de 5 en 9 eenheden informatie per seconde bewust kunnen verwerken. Er komt dus betrekkelijk weinig van de oorspronkelijke informatie (gegevens) door het filter en wat er doorkomt is voor iedereen verschillend, omdat iedereen verschillende filters heeft.
Zelfs het filter van één persoon varieert van moment tot moment en is niet één statisch, vast mechanisme, filters zijn zeer dynamisch.
Dit betekent dat je dezelfde situatie op verschillende momenten totaal anders kunt ervaren.

 

Wat zijn dan die filters ?

Zoals aangegeven, bepalen deze filters welke informatie op welke momenten voor jou relevant is.
Je hebt deze filters zelf (meestal onbewust) de opdracht gegeven wat dan voor jou 're-relevant' is. Relevant betekent ook 'opnieuw oplichten', 'boven iets anders uitstijgen'.
Veel filters worden van generatie op generatie doorgegeven en daarom zijn veel filters zo onbewust ... Als je een kind bent en iedereen om je heen kijkt op dezelfde manier naar de wereld dan is dat blijkbaar hoe de wereld is.
Als je jong bent pas je je filters heel gemakkelijk aan omdat de 'gemeenschap' heel belangrijk is voor je overleving.

Ken je het fenomeen dat als je even je zonnebril opzet, dat je dan merkt dat de wereld er ineens bruiner (of welke kleur dan ook) uitziet. Na een half uur ben je je daar helemaal niet meer van bewust. De zonnebril (het filter) neemt informatie weg (sommige bruine voorwerpen zijn nog nauwelijks zichtbaar), vervormt de informatie (het gras is ineens niet meer groen, de lucht is niet meer blauw) en generaliseert (alles krijgt een kleurdeken). En na een tijdje merken we dit niet eens meer op.
En als we dan de zonnebril afzetten, heeft ons systeem ook even tijd nodig om te wennen aan de extra hoeveelheid informatie die weer tot ons komt. Dit is hoe filters werken.

Dit filtermechanisme is opgeslagen in metaprogramma's, overtuigingen (geloofssystemen), waarden en normen (definities), herinneringen en een aantal andere mechanismen zoals taal (!) en tijd/ruimte.
Het is enorm complex en dat moet ook wel, wil het uit al die informatie alleen dat filteren wat voor jou belangrijk is en het is een onvoorstelbaar snel proces dat onbewust moet gebeuren.

Je kunt het filtermechanisme vergelijken met zoekmachines op Internet die informatie presenteren op basis van relevantie voor je zoekopdracht.
En stel je voor hoe onhandig het zou zijn als het allerlei irrelevante informatie zou terugsturen of als er zoveel terug zou komen dat het te veel tijd kost om het te presenteren.
Stel je voor dat je je op die manier door de wereld zou moeten bewegen.
Realiseer je dan dat zoekmachines tegenwoordig weliswaar snel en accuraat zijn, maar dat dit vergeleken met onze hersenen nog steeds niets is, zowel qua snelheid als qua filtering.

Metaprogramma's kunnen worden vergeleken met een soort besturingssysteem zoals Windows of macOS op je computer of Android op je mobiele telefoon.
Het is een basisprogramma waarop later vele geloofsprogramma's (vergelijkbaar met apps) zullen draaien, afhankelijk van wat wel of niet 'compatibel' is met je metaprogramma's.
Metaprogramma's lijken bijna voorgeïnstalleerd te zijn op onze harde schijven, waar overtuigingen als het ware later worden geïnstalleerd.
Metaprogramma's zijn moeilijker te veranderen dan definities en overtuigingen, net zoals het besturingssysteem van je computer niet veranderd of verwijderd kan worden, terwijl de meeste apps wel verwijderd, vervangen of vernieuwd kunnen worden.

Waarden zijn "dingen" die je belangrijk vindt in het leven. Ze motiveren je van binnenuit om te doen wat je doet en achteraf evalueren ze hoe tevreden je bent met het resultaat.
Ze sturen elk moment van de dag op een onbewust niveau waar je aandacht aan besteedt in je 'perceptie'.

Overtuigingen zijn krachtige werkingsmechanismen die elk moment van de dag onze perceptie van onszelf en de wereld sturen en ons wereldbeeld in stand houden. Overtuigingen geven ons aan de ene kant zekerheid in ons leven, maar tegelijkertijd kunnen ze onze valkuil zijn omdat we niet meer openstaan (letterlijk onze filters staan niet meer open) voor iets anders of angstig worden voor verandering.

Zoals gezegd nemen deze filters grote delen van de informatie weg, maar deze filters kunnen de informatie ook vervormen en generaliseren.
Een bekend voorbeeld van vervorming is het touw dat in het donker wordt "waargenomen" als een slang en een angstreactie oproept.
Generaliseren is het proces van het persen van nieuwe informatie in een bestaand kader (mal) waarbij de unieke informatie verdwijnt en niet eens wordt waargenomen.
We noemen dit proces herkennen, maar in het proces van herkennen verdwijnt veel unieke informatie, tenzij je heel bewust observeert.

Realiseer je dat deze mechanismen ons enorm veel voordeel opleveren in ons dagelijks leven.
Dit is geen beschrijving van goed of fout !
Zonder deze mechanica is het onmogelijk om een ervaring te hebben in een fysieke, tijd-ruimte werkelijkheid zoals wij die kennen !

Het punt is dat wij ons de werking van deze filters realiseren, en dat zij volledig op de achtergrond werken en voor een groot deel je ervaring (je perceptie) bepalen.
En dat we ze bewust kunnen bijstellen als we dat willen, want veel van deze filters die we van anderen hebben overgenomen, zijn soms niet in overeenstemming met wie we werkelijk zijn en filteren veel relevante informatie weg die nodig is voor de uiteindelijke ervaring van ons leven.

Bashar noemt dit deel van ons dat de informatie filtert en projecteert op de innerlijke spiegel 'de fysieke geest ~ de waarnemer'.
Met andere woorden, de 'waarnemer'.
Ook in het beeld dat Ezra'el mij liet zien, gaat de informatie van de spiegel van de buitenwereld door de filters en vormt een beeld op de spiegel van de binnenwereld.
Dit beeld bevat dus slechts een deel van de informatie, waardoor het als het ware mogelijk is om door een microscoop naar de 'werkelijkheid' te kijken en alleen datgene te zien wat wij (onze filters) belangrijk vinden.

Briljante mechanica, is het niet?
Maar dit is nog niet alles, het wordt nog beter !

Stemming en frequentie

Op het moment dat het beeld op de innerlijke spiegel verschijnt, resulteert dat in een ervaring met bijbehorende gevoelens, een stemming.
Het doet iets met je energie, je frequentie, je trilling en dit bepaalt rechtstreeks de stand van je filters.
Nogmaals, een briljant mechanisme ... want als we op een bepaald moment gelukkig zijn en onze frequentie stijgt, openen de meeste mensen onmiddellijk de filters om meer van deze informatie binnen te laten en vice versa bij een situatie die ons ongelukkig maakt.
Onze frequentie bepaalt dus de staat van onze filters en daarmee de informatie die we 'waarnemen'!
Bashar stelt dit als volgt: "Je kunt niet waarnemen wat niet de trilling van je is, ten eerste.
Ga dit zelf maar eens na. Geniale constructie.

Tegelijkertijd bepaalt onze stemming, onze frequentie, onze trilling hoe we onze waarneming vertalen in gedrag naar de buitenwereld, ook weer met behulp van deze filters.
Want als we ontzettend blij zijn, kunnen we dat dan onbevangen laten zien?
En als we verdrietig zijn, kunnen we dat dan ook ongeremd laten zien?
Of filteren we ook de informatie die we naar buiten brengen?

Het effect van ons gedrag in de buitenwereld komt via de buitenspiegel, via onze zintuigen door onze filters weer terug op de spiegel van de binnenwereld en zo is deze cirkel rond.

Mensen die nog slapen zijn zich niet echt bewust van dit 'proces van ervaren' en kunnen eindeloos situaties herhalen (recreëren) door vooral te proberen de buitenspiegel via hun gedrag (output) te veranderen om zo een gewenste ervaring op de binnenspiegel te krijgen, wat niet eenvoudig is omdat de buitenspiegel een collectieve afspraak is en eigenlijk de medewerking van andere betrokkenen vereist.
Wij hebben alle controle over onze binnenspiegel, maar niet over de buitenspiegel.
De buitenspiegel is als het ware een collectieve spiegel.

Op dit moment zijn er veel mensen die de eerste tekenen van het nieuwe licht al hebben gezien en die beginnen te ontwaken door zich voor te bereiden op een geheel nieuwe tijd.
Dit ontwaken heeft veel te maken met het ontdekken wie we werkelijk zijn en het loslaten van wat niet langer met ons resoneert.
Het is niet voor niets dat Bashar zo aandringt op onze "overtuigingen en definities" omdat die werkelijk bepalen wat we kunnen "waarnemen" zodra we onze ogen openen.

 

Higher Mind

En daarbij komt de informatie niet alleen uit deze 3D werkelijkheid, maar uit allerlei werkelijkheden via ons Hogere Zelf, de 'Higher Mind', of 'de verwekker' zoals Bashar het noemt.

'Verwekken' en 'conceptie' verwijst naar ontvangen, ontvangen, bezwangeren, bevruchten en is het eigenlijke moment van creatie.
Het beginpunt van de schepping in de fysieke werkelijkheid.

Via dit Hogere Zelf komt er voortdurend informatie binnen in onze 'Physical Mind'.
Informatie die veel verder gaat dan wat de fysieke zintuigen kunnen ontvangen van de 3D werkelijkheid via het 'Fysieke Brein' en de zintuigen die daarmee verbonden zijn.
Zoals Bashar het zo mooi zegt: "de 'Physical Mind' loopt over het pad in de vallei en ziet de bijen en de bloemen tot in detail, terwijl de 'Higher Mind' niet alleen dit pad kent, maar weet waar alle paden in de vallei heen gaan, omdat hij boven op de berg zit, de hele vallei kan overzien en van daaruit veel beter in staat is de beste richting aan te geven."

Realiseer je echter dat ook de informatie die via de 'Higher Mind' binnenkomt door onze filters heen gaat.
Dit geldt ook voor channeling, let wel !

En alleen bij de juiste frequentie kan voldoende informatie uit die andere werelden door onze filters heen komen om deel te worden van onze waarneming, onze stemming en dus ons gedrag.
Bij veel ontwakers stijgt de persoonlijke frequentie o.a. door de activatie van het multidimensionele DNA (meer hierover in een andere blog) en dat zorgt ervoor dat allerlei oude stukken in onze filters in het bewustzijn komen.
Oude herinneringen en overtuigingen, achterhaalde definities ... ze komen gewoon naar boven. En geven ons een kans om te herdefiniëren of het nog functioneel is in de nieuwe 'ik' of niet.
En dit is een proces van creatie!

Dus wat er uiteindelijk gebeurt is dat ontwakers uit het proces van reactie op de uiterlijke spiegel stappen en in het proces van creatie stappen waardoor er een ander beeld op de innerlijke spiegel verschijnt.
En wat er dan gebeurt is dat iedereen in dit proces nog meer in frequentie stijgt omdat de nieuwe waarneming resulteert in een lichtere stemming met een veel hogere vibratie, die vervolgens de filters aanpast zodat er nog meer van deze informatie kan worden binnengelaten.
Hierdoor gaat het proces in zo'n hoge versnelling, waardoor er ogenschijnlijk chaos in de achteruitkijkspiegel ontstaat, maar eigenlijk zitten we in een feedback-loop met informatie die heel snel verandert omdat WIJ zo snel veranderen.

Bashar legt dit fenomeen onder meer uit met 'the rubberband analogy' waarin hij uitlegt dat de mensheid zo lang en zo diep in het duister heeft gezeten, het elastiek zo ver heeft uitgerekt, dat het, nadat het is losgelaten, onvoorstelbaar snel de andere kant op beweegt, in de richting van het licht.

Cruciaal is hier om onze "Higher Mind" te herkennen en te erkennen en toe te staan dat hij meer de controle heeft.
Om te beseffen dat de kracht van onze "Physical Mind" piekeren is. Met andere woorden, de kracht van de 'Physical Mind' ligt niet in creatie, niet in weten hoe het gaat gebeuren, maar dat de kracht van de 'Physical Mind' ligt in het evalueren ervan in de 3D werkelijkheid.
De taak van de 'Physical Mind' is om het effect waar te nemen van wat de 'Higher Mind' heeft gemanifesteerd in de fysieke werkelijkheid.

Door meer richting en vertrouwen te geven aan onze 'Higher Mind', schakelen we over van een reactief proces van de Physical Mind op de buitenwereld, naar een creatief proces van de Higher Mind, en waarvan we het resultaat in onze fysieke werkelijkheid gaan 'waarnemen' met behulp van de 'Physical Mind'.


Van reactie naar creatie, gaat de C vier stappen terug
Vier stappen terug en de C-ing ('het zien') keert terug


  Als we het proces van REACTIE in lineaire stappen zetten, dan ziet het er zo uit   Als we het proces van CREATIE in lineaire stappen zetten, dan ziet het er zo uit
  1. Reflectie van de buitenspiegel   1. Connectie met de ‘Higher Mind’ (CREATIE)
  2. Ontvangst door ‘Physical Brain’ (Receiver)   2. Ontvangst door ‘Physical Brain’ (Receiver)
  3. Waarneming door ‘Physical Mind’ (Perceiver)   3. Waarneming door ‘Physical Mind’ (Perceiver)
  4. Aanpassing van je stemming, vibratie, frequentie   4. Aanpassing van je stemming, vibratie, frequentie
  5. Vertaling naar gedrag (REACTIE)   5. Vertaling naar gedrag


De letter C gaat niet alleen van de vierde plaats in het woord reactie naar de eerste plaats in het woord schepping.
Het gaat ook vier stappen terug in het proces om van het reactieproces het scheppingsproces te maken.

Wat wij zien (visie), kunnen wij scheppen.
Zie jij het ook ?
Do you "C" it ?

Thanks Ezra'el


 

The Story Continues ...

Het is niet eenvoudig om grote concepten als dit in een blog samen te vatten.
Om het te bevatten plaatsen we het in een lineaire verhaallijn, maar in werkelijkheid is dat niet zo.
Er zijn echt zoveel facetten die er tegelijkertijd mee te maken hebben.
Dit is echt maar een deel, dit is slechts "scratching the surface".
Voor degenen die niet kunnen wachten op de volgende blog en verder willen verkennen, is hier een kleine toegift :

Likewise, if the reality you are experiencing displeases you, you do not need to change or transform that reality.
You only need to choose another version of reality to "receive", by synchronizing your vibrations with the "version" of reality you do prefer to experience.
That reality already exists. All you have to do is "receive" it.
You select the "channel" you're watching in life.

To be technically accurate, people do not "create" their reality. They "select" it and "allow it in".
As an analogy, a TV set does not "create" the program it's displaying. It just selects it and allows it in.
A radio does not "create" the radio program it's playing. It just "selects" it and "allows it in".

All possible versions of reality already all exist! When they say God is Infinite, they're not kidding.
Realizing this, it should make it feel much easier to select and to allow in the version of reality you wish to experience then having to create it !


YOU DON'T HAVE TO CREATE THE VERSION OF REALITY YOU WANT, IT ALREADY EXISTS.

ALL YOU HAVE TO DO IS "SELECT" IT AND "ALLOW IT IN".Voor de liefhebbers van Bashar kijk ook eens naar Resonance and Reflection

 

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more