Korte geschiedenis van Meridianen, Axiatonale Uitlijning en het Lichtlichaam


Dankzij het ongelooflijk belangrijke werk of J.J. Hurtak en het werk van the Reconnection komt er steeds meer informatie beschikbaar over het activeren van het Lichtlichaam en de Axiatonale Uitlijning.
En hoewel het allemaal nieuw lijkt, is de mensheid al honderden jaren bewust van de aanwezigheid van het energielichaam en zijn verbinding met de kosmos.


In dit artikel volgt een korte samenvatting van de ontdekkingen en publicaties over het bestaan van Meridianen en Axiatonale Lijnen door de eeuwen heen.

eight-trigrams-bagua-Yi-Jing

12.000-2500 BC, China

In China gelooft men in de mythische held Fuxi, een stamhoofd van één van de oorspronkelijke stammen.
Hij zou de uitvinder zijn van onder meer het jachtnet en het schrift.
Er wordt gezegd dat hij ook acht trigrammen (Bagua) in de vorm van de Vroege Hemel schikking heeft ontdekt.
Deze acht trigrammen werden later in de Yi Jing gebruikt om 64 levensfasen te beschrijven.

Ca. 1122 BC, China

Tijdens de Shang-dynastie gebruikten Chinezen stenen sondes om acupunctuurpunten te stimuleren.
Het is echter goed mogelijk dat de oorsprong van de acupunctuur nog van veel vroegere datum is.

The Su Wen of the Huangdi Neijing

Ca. 1100 BC, China

Volgens de overleveringen is de oorsprong van Yi Jing (Boek der veranderingen) toe te schrijven aan koning Wen van Zhou.
Vermoedelijk voegde koning Wen later de Hemelse reeks van acht trigrammen toe en ontwikkelde hij het systeem van de 64 hexagrammen.

Ca. 1100 - 300 BC, China

Aan de hand van het verband tussen de trigrammen van de Vroege en de Latere Hemel konden de locaties van twaalf meridianen worden afgeleid.
Door observatie van de Bagua-indeling van de Vroege en de Latere Hemel en de reacties van patiënten op acupunctuurbehandeling werd in China een nauwkeurig systeem van twaalf hoofdmeridianen ontwikkeld.
De " Huangdi interne klassieker" (The Su Wen of the Huangdi Neijing) is geschreven tijdens de periode van de Warring States Period (5e-3e eeuw v. Chr.) en hierin worden de meridiaanbanen voor het eerst genoemd.

Ca. 600 BC, India: Chakra's

In de Indiase geschriften van de Yoga Upanishads worden de psychische centra van het bewustzijn aangeduid als chakra's.
Tussen de chakrasymbolen kan men onder meer de zespuntige ster vinden (later ook bekend als Davidsster).

Ca. 541 BC, China

In China is de eerste tekst over de Vijf elementen (hout, vuur, aarde, metaal en water) gepubliceerd door Zuo Qiuming.

Ca. 500-300 v.Chr., China

Eerste informatie over Acht Buitengewone meridianen in de Chinese cultuur werd gevonden in de Huangdi interne klassieker (Huangdi Neijing Su Wen) en Ling Shu, maar zij komen nog niet voor in Mawangdui medische teksten. Deze meridianen zijn mogelijk een vorm van de zogenaamde "regressieve axiatonale lijnen".
 

NB
- De buitengewone meridianen Yang Qiao Mai en Yang Wei Mai zouden geassocieerd kunnen worden met Silhouetlijnen in Axiatonal Alignment.
- De buitengewone meridianen Yin Wei Mai en Yin Qiao Mai zouden geassocieerd kunnen worden met frontale lijnen in Axiatonal Alignment.

Ca. 210 AD, China

Voor het eerst werd de Chinese daoïstische term "Elixerveld" (Dan tian) vermeld.
Bij sommige axiatonale werkwijzen worden deze velden van vitale energie eveneens op in alignment gebracht.


Ca. 100 BC- ca. 1000 AD, Judea

Tijdperk van Merkaba mystiek ( Chariot mysticism).
Op de 5e van Tammuz van het jaar 3332 na de schepping (429 v. Chr.) zag Ezechiël een visioen van de Goddelijke "Chariot" die de geestelijke structuur van de schepping en het voertuig van opstijging voorstelt.
Merkabah (Hebreeuws voor "wagen"), beschreven in Ezechiël (1:4-26), zou een wagen met vier wielen zijn, aangedreven door vier "levende wezens" ("chayot"), elk met vier vleugels en met de vier gezichten van een mens, leeuw, os en adelaar.
De Joodse mystiek heeft zich uitgebreid gericht op deze passages uit Ezechiël, evenals de De Hasidische filosofie.


17e eeuw na Christus, Duitsland

Christian Knorr von Rosenroth gebruikte zespuntige ordeningen binnen de Levensboom om het menselijk bestaan te beschrijven.
Deze zespuntige opstellingen van de sephirots zouden kunnen samenhangen met de Davidsster.


18e-20e eeuw, Europa: Ethertheorie

Volgens de ethertheorie van Isaac Newton bestaat er een ruimtevullende substantie dan wel een veld (ether), dat een transmissiemedium is voor de voortgang van elektromagnetische of gravitatiekrachten.
Experimenten en bevindingen in het begin van de 20e eeuw hebben aangetoond dat de ether gezien zijn aard niet kon worden waargenomen, omdat er geen sprake is van een substantie, ook al heeft deze wel dichtheid.
Nikola Tesla heeft zich later verzet tegen zowel de relativiteitstheorie als de ethertheorie van Einstein, en stelde een nieuw soort ethertheorie voor.

     


1900, Duitsland: Max Planck

De wetten van de kwantummechanica verschillen fundamenteel van de klassieke (Newtoniaanse) mechanica.
De kwantumfysicus Max Planck publiceerde een postulaat dat elektromagnetische energie alleen in gekwantificeerde vorm kan worden uitgezonden.
Dit was de dageraad van de kwantummechanica, en is de fundamentele verklaring voor wat dr. J.J. Hurtak PhD. bespreekt in zijn werk over Axiatonale Systemen.


1905, Duitsland: Albert Einstein

Albert Einstein ontwikkelde zijn speciale relativiteitstheorie, waarmee hij de wiskundige formules voor de natuurkunde kon genereren zonder ook maar enigszins naar de ether te verwijzen.
Echter in 1920 stelde Einstein, dat de ether wel degelijk bestond, omdat deze noodzakelijk was als overdrachtsmedium, aangezien ook het licht golfachtige eigenschappen bezit in het medium.


nikola-tesla-333

1912, CanadaNikola Tesla

De Amerikaanse uitvinder, ingenieur en natuurkundige Nikola Tesla (geboren in een Servische familie) heeft het Canadian patent 142352 gepubliceerd, waarin hij spreekt over frequenties die door andere dimensies reizen en waarbij de intensiteit van de energie toeneemt met de afstand.

“...hoe paradoxaal het ook lijkt, het effect zal toenemen met de afstand en het grootst zijn in een gebied diametraal tegenover de zender“.

Dit buitengewoon interessante effect is ook waarneembaar tijdens Axiatonal Alignment en de Reconnection...


Giuseppe-Calligaris-Body-Linear-Chains 

1924 of eerder, Italië. Giuseppe Calligaris - Lineaire Ketens van Lichaam & Geest

Prof. Giuseppe Joseph Calligaris, een italiaanse arts die werkzaam was in de eerste helft van de 19e eeuw, ontdekte dat bepaalde lijnen en punten op de huid verband houden met het bewuste en onbewuste deel van de geest, en zelfs met het stimuleren van paranormale vermogens.

Meer dan dertig jaar lang onderzocht Calligaris duizenden mensen, publiceerde hij een twintigtal boeken en ontdekte hij dat het geometrische systeem op de menselijke huid bij iedereen kon worden gestimuleerd om helderziendheid, helderhorendheid, en voorkennis en retrospectie te verbeteren.
Hij vermoedde dat onze hersenen een holle spiegel zijn voor het universele bewustzijn.

Zijn nieuwe onderzoek resulteerde in de "dumping" van Calligaris door de academische gemeenschap, zelfs nadat hij in verschillende tests voor professoren had aangetoond dat iedereen in staat kan zijn voorwerpen aan de andere kant van een muur te identificeren door enkele minuten op een specifiek punt van de huid te drukken.

In 1924 publiceerde Giuseppe Calligaris zijn ideeën in een boek, genaamd The Linear Chains of Body and Spirit.

Calligaris vermeldt dat hij een raster van lijnen heeft ontdekt, die hij Lineaire Ketens noemde.
Deze lijnen blijken minder elektrische weerstand te hebben en lijken op het longitudinale en latitudinale raster van de planeet Aarde, en verschillen nochtans van de Chinese meridianen.

Calligaris beweert dat de longitudinale lijnen, transversale lijnen en schuine (links en rechts hellende diagonale) lijnen aan hem werden doorgegeven.
Hij werkte ook met silhouetlijnen, waarbij hij een "laterale" lijn vond.
Hij gebruikte ook veel geometrische symbolen (cirkels, vierkanten, diagonalen, vesica piscis, gebogen lijnen...).
De longitudinale (frontale en laterale), transversale (horizontale) en schuine (diagonale) lijnen vormen een raster.

Veel van de lijnen in het systeem van Calligaris overlappen met de Axiatonale Lijnen, gebruikt in modernere vormen van Axiatonale Alignment.


Jaren 1940 - 1950, VS: Randolph Stone - Polariteitstherapie

Randolph Stone ontwikkelde zijn Polarity Therapy.
In dit systeem vindt men zig-zag lijnen, pentagram, hexagram - de ster van David, cirkels en enkele andere concepten, die ook worden gebruikt in de moderne vormen van Axiatonale Uitlijning.
Randoph Stone was na Calligaris de tweede onderzoeker die bekend was met Axiatonale Lijnen.


Eind jaren 1960: USA: John Schwarz en Michael Green - Snaartheorie

In december 1984 publiceerden John Schwarz en Michael Green een artikel waaruit bleek dat de snaartheorie het wiskundige tegenstrijdigheid tussen algemene relativiteit en kwantummechanica kon overbruggen, waardoor de weg naar de verenigde veldtheorie was vrijgemaakt.

Sinds het begin van de 20e eeuw zijn de fundamentele bestanddelen van de natuur gemodelleerd als ondeelbare deeltjes, waarvan elektronen, quarks en neutrino's de meest bekende zijn.
De snaartheorie trekt dit in twijfel door te stellen dat in het hart van elk deeltje een klein, vibrerend snaarachtig filament zit.
En dat de verschillen tussen het ene en het andere deeltje (hun massa's, elektrische ladingen en, meer esoterisch, hun spin en nucleaire eigenschappen) allemaal voortkomen uit verschillen in hoe hun interne snaren trillen.

Zoals de heldere tonen van een cello voortkomen uit de trillingen van de snaren van het instrument, zo zou de hele verzameling natuurdeeltjes voortkomen uit de trillingen van deze kleine filamenten in de deeltjes en dus gezien kunnen worden als harmonieuze "noten" die samen de partituur van de natuur vormen.


De snaartheorie wordt gebruikt als analogie in dr. Eric Pearl's Axiatonale Alignment, genaamd the Reconnection.


1972, VS: Harold Saxton Burr - Kwantumenergievelden

Saxton Burr, professor in de anatomie en onderzoeker van bio-elektronica, ontdekte dat alle levende wezens hun eigen kwantumenergievelden vormen.


1973, USA: J. J. Hurtak - Axiatonale lijnen en spinpunten

De Amerikaanse spirituele onderzoeker J. J. Hurtak publiceerde een uitgebreid metafysisch boek “Book of Knowledge: The Keys of Enoch”.

In dit boek komen specifieke hoofdstukken voor over Axiatonale Lijnen en hier wordt het woord "Axiatonaal" voor het eerst gebruikt.
Het boek maakt ook melding van de Merkaba mystiek en de Boom des Levens en spreekt daarnaast uitvoerig over het Lichtlichaam.

Hurtak spreekt zich ook uit voor kwantummystiek en Chinese meridianen.
In het boek wordt het symbool van de Davidster op het menselijk lichaam in beeld gebracht (keel en onderbuik).

Afbeeldingen van multi-dimensionale merkaba's en piramides vormen als het ware een introductie tot de moderne Axiatonale mystiek, waarbij wordt opgemerkt dat er een verband bestaat tussen de Merkaba en de driedimensionale Davidster (stertetraëder).
De afbeelding toont ook de familie van YHWH, waar de Davidsster duidelijk verbonden is met het Licht.


Drunvalo Melchizedek begint les te geven in het activeren van de Menselijke Merkaba, hoewel hij de Axiatonale Lijnen hier vooralsnog niet noemt.
Hij beschrijft de Merkaba als het Menselijk Lichtlichaam.
De 2D basisvorm, verbonden met dit type 3D Merkaba is de driedimensionale Ster van David (stertetraëder).


1980-1985, USA: Drunvalo Melchizedek - Menselijk Lichtlichaam

Drunvalo Melchizedek begint les te geven in het activeren van de Menselijke Merkaba, hoewel hij de Axiatonale Lijnen hier vooralsnog niet noemt.
Hij beschrijft de Merkaba als het Menselijk Lichtlichaam en ziet dit type 3D Merkaba als de driedimensionale Ster van David (stertetraëder).


1987 of eerder, USA: Janet DiGiovanna - Axiatonal Process

Janet DiGiovanna startte met het lesgeven in wat zij noemde “Axiatonal Process”

Het lijkt erop dat zij één van de eersten is in de moderne tijd van de toepassing/activering van Axiatonale Lijnen op het menselijk lichaam.

Hoewel er bijna geen informatie over haar te vinden is, zijn er referenties dat zij opgroeide met het 'fysiek' kunnen zien van deze Axiatonale Rasters.

Haar systeem sluit helemaal aan bij chakra's en "De Sleutels van Enoch" en heeft ook overeenkomsten met de Chinese meridianen.

De Axiatonale Lijnen in haar systeem werden getraceerd met de vingers.
Haar leer heeft de ontwikkeling van vele andere axiatonale reconnectiesystemen beïnvloed.

1993, USA: Eric Pearl - de Reconnectie
Eric Pearl ontving een "Axiatonal Alignment" van Cipora Leiserowitz/Cipora Rekrut ("The Jewish Gypsy of Venice Beach").
De lijnen werden destijds met de vingers getraceerd en deze vorm van Axiatonal Alignment werd ook toen in twee sessies gedaan.


1990, USAGarry M. Douglass - Access Bars

De cursussen met Access Bars zijn in 1990 geïntroduceerd door Garry M. Douglass.
De Access Bars zijn het fundament voor de spirituele therapie, Access Consciousness genaamd, waarbij 32 punten (staven) van het hoofd worden gebruikt om processen in lichaam, geest en ziel te activeren.
Deze punten/bars liggen letterlijk in de Axiatonale Lijnen van het hoofd.


1993, USAEric Pearl - the Reconnection

Eric Pearl ontving een "Axiatonal Alignment" van Cipora Leiserowitz/Cipora Rekrut (“The Jewish Gypsy of Venice Beach”).
De lijnen werden destijds met de vingers getraceerd en deze vorm van Axiatonal Alignment werd ook toen al in twee sessies gedaan.


dr-Eric-Pearl-reconnection-333

1993, USAEric Pearl - the Reconnection

Eric Pearl ontwikkelde zijn eigen Axiatonale Systeem en noemde het The Reconnection.
Pearl activeert Axiatonale Lijnen en Spinpoints met zijn handpalmen en van een afstand.

Hij gebruikt ook triangulaties en de Davidsster.
Ook The Reconnection wordt in twee sessies gedaan.

Naast The Reconnection heeft Pearl ook Reconnective Healing ontwikkeld (inclusief een manier tot Self-Healing).
Eric Pearl heeft communicatie met een wezen via cliënten (met name Frederick Ponzlov), genaamd Solomon.

Het is terecht om te vermelden dat Eric Pearl één van de belangrijkste pioniers is van het werken met en activeren van Axiatonale Lijnen en hij heeft dit prachtige werk over de hele wereld bekend gemaakt door vele duizenden practitioners op te leiden.
Hij heeft twee boeken geschreven over dit fenomeen, The Reconnection: Heal Others, Heal Yourself, en Solomon Speaks on Reconnecting Your Life.

Via Solomon's boodschappen wijst Dr. Eric Pearl op het verband tussen de Reconnection en de String-theorie, die verklaart dat helende frequenties sterker worden met de afstand, net zoals Tesla-frequenties dat zouden doen.


Circa 2000 na Chr: Melissa Hocking Hughes - Axial Initiation

Geïnspireerd door het werk van Eric Pearl en gebruikmakend van haar eigen talenten ontwikkelde Melissa Hocking Huges het systeem van Quantum BioEnergetica.
Haar manier van Axiatonale uitlijning heet Axial Initiation.
Net als de andere soortgelijke modaliteiten wordt ook Axial Initiation in twee sessies gedaan.

Bij Axial Initiation worden de Axiatonale lijnen getraceerd met de handpalmen van op afstand en wordt ook gebruik gemaakt van triangulaties, hoewel dit ook enkele procedures bevat die niet zijn opgenomen in The Reconnection.
Ook hier worden de helende frequenties sterker naarmate de afstand toeneemt, net als bij de andere kwantumfrequenties.


2010, Australië - Servië : Anya Petrovic - Tesla Healing

Een van Pearl's medewerkers, Anya Petrovic, een voormalig Reiki beoefenaar, heeft haar eigen systeem geïntroduceerd, welke ze Tesla Metamorphosis heeft genoemd.
Tesla Metamorphosis I (Tesla Healing) is op het eerste gezicht hetzelfde als Reconnective Healing, maar Anya Petrovic beweert dat de frequenties anders zijn.
Ook deze healingfrequenties worden sterker met de afstand, net als andere quantum healingfrequenties dat doen.

Haar manier van Axiatonal Alignment heet Tesla Metamorphosis III of Tesla Metamorphosis Light Body.
Deze modaliteit gebruikt enkele unieke punten en sommige lijnen hebben een iets andere ligging dan bij The Reconnection.


2010-2012, Duitsland : Michael Amrit Bleichner - Perceptie Reconnection

Reconnective Healing facilitator Michael Amrit Bleichner, is gestart met het gebruik van specifieke Axiatonale Lijnen, die zijn beschreven in het werk van Giuseppe Caligaris.
Deze modaliteit wordt in de wereld gebracht onder de naam Perception Reconnection en lijkt een eigen handelsmerk te zijn.


Schwartz-tiller-korotkov-pearl-reconnection-3332011, USA: Dr. Konstantin Korotkov - Science Confirms Reconnective Healing

Dr. Konstantin Korotkov, professor Gary E. Schwartz, Ph.D and professor William Tiller PhD. publiceren hun werk “Science Confirms Reconnective Healing: Frontier Science Experiments”.

Dr. Konstantin Korotkov is een gerenommeerde wetenschapper met een onderzoekscarrière van meer dan 40 jaar. Hij is de auteur van 10 boeken. Zijn wetenschappelijk merk, Electrophoton-Camera®, wordt gebruikt om het veld van menselijke energie rechtstreeks te bekijken en te meten.

Professor Gary E. Schwartz, Ph.D. is directeur van het Awareness Lab aan de Arizona State University en professor William Tiller PhD. is emeritus hoogleraar aan de afdeling Materiewetenschappen en Techniek aan de Stanford University.

Dit boek beschrijft de resultaten van verschillende experimenten en klinische onderzoeken naar de effecten van de Reconnection en Reconnective Healing.

Experimenten en onderzoek gedurende drie jaar toonden aan dat sessies van Reconnection Healing statistisch significante positieve invloed hadden op de functionele gesteldheid, humorale activiteit, fysieke conditie en reactie op belasting voor de onderzochte groep mensen, zowel onmiddellijk als binnen 10 dagen na de sessies.

Dit onderzoek toont een langdurig effect aan van de Reconnection en Reconnection Healing en de betekenis ervan voor de gezondheid en het welzijn van mensen op langere termijn.

Reconnective Healing bewerkstelligt niet alleen een ontspanningsreactie in de persoon, maar vermindert zowel de sympathische als de parasympathische prikkeling van het autonome zenuwstelsel, zoals waargenomen wanneer iemand zich in een staat van emotionele loslating, innerlijke rust en verhoogd bewustzijn van de stroom van subtiele energie bevindt.

Deze fysiologische reacties zijn in overeenstemming met het Reconnective Healing-principe van gewaarworden en kinesthetische interactie met energievelden, alsmede het passief toelaten van de energie door het lichaam.

Een bijzonder effect van Reconnective Healing is de ruimtelijke stabilisatie van de energie in de zaal, die alle aanwezigen positief beïnvloedt.


 

Tot slot

Het fascinerende van dit overzicht is dat we aan de ene kant kunnen zien dat mensen al geruime tijd op zoek zijn naar en bekend zijn met deze kwantum-energielijnen, die Dr. J.J. Hurtak PhD voor het eerst Axiatonale Lijnen begon te noemen.
En het lijkt erop dat er steeds nieuwere vormen van Axiatonal Alignment ontstaan, hoewel onze inschatting is dat het meer variaties met toevoegingen zijn en dat de basis erg op elkaar lijkt.

Op het eerste gezicht lijkt dit misschien vreemd, of misschien gedreven vanuit een commercieel perspectief, maar ook wij hebben tijdens de honderden Reconnection-initiaties een evolutie doorgemaakt waarbij meer punten en lijnen werden voorgesteld door onze gidsen.

Punten en lijnen die nu, achteraf gezien, lijken overeen te komen met andere vormen van Axiatonal Alignment.
Ook wij zien dat de mensheid blijft evolueren en op zich is het geen vreemde veronderstelling dat er vandaag de dag steeds meer punten en lijnen geactiveerd kunnen worden.

Wij waren tot een paar jaar terug zeer terughoudend, of liever gezegd vasthoudend, ten aanzien van het basisproces van de Reconnectie, maar de aanvullingen bleven komen via onze gidsen.
Achteraf begrijpen we ook de reden waarom de organisatie van de Reconnection onze licentie nietig verklaart.
Onze gidsen meldden destijds in 2016 al dat zij upgrades van de Reconnection aan ons zouden gaan doorgeven.
Het is eerder onze weerstand hiertegen dat het zo lang heeft geduurd om dit toe te staan.
Ook melden onze gidsen dat deze upgrades op meer plaatsen in de wereld zouden worden doorgegeven.
Dus nu, achteraf gezien, blijkt dat dit inderdaad ook het geval is...

Als onze bezoekers dat wensen, kunnen we, behalve de basis Reconnection, ook een activatie aanbieden die iets uitgebreider is dan de Reconnection en we noemen deze vorm onder wat het is, namelijk Axiatonal Alignment.


Meer over de Reconnection | 333 | Axiatonal Alignment

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more