333-The-Master-Number-Axiatonal-Alignment-Reconnection

Het Meester Getal 333


Het Meestergetal 333 is een krachtig symbool dat vaak gezien wordt door mensen op het pad naar verlichting en is een teken van spiritueel ontwaken.
Ook betekent 333 vaak dat de persoon op het punt staat een doorbraak te ervaren op zijn spirituele reis.
Het zien van dit getal is een krachtige herinnering dat we nooit alleen zijn op onze reis en dat het Universum ons voortdurend begeleidt en ondersteunt.


Het Meestergetal 333 is een krachtig symbool dat vaak gezien wordt door mensen op het pad naar verlichting en is een teken van spiritueel ontwaken.
Ook betekent 333 vaak dat de persoon op het punt staat een doorbraak te ervaren op zijn spirituele reis.
Het zien van dit getal is een krachtige herinnering dat we nooit alleen zijn op onze reis en dat het Universum ons voortdurend begeleidt en ondersteunt.

Het getal 3 wordt in vele tradities geassocieerd met de Drie-eenheid, en het zien van 333 betekent dus vaak dat de persoon wordt geleid door de Hogere Macht / het Universum.

Voorbeelden van de drie-eenheid zien we terug in allerlei facetten in onze realiteit
 - Lichaam, Geest, Geest
 - Vader, Zoon, Heilige Geest
 - Verleden, heden, toekomst
 - Geboorte, groei (leven), dood
 - ...

Beschouw het getal 1 als het Individuele (het ondeelbare), het Ene, het Heelal, Heelheid, het Geheel
Het getal 2 is het getal van partnerschap, dualiteit, polariteit, reflectie.
Het getal 3 kan worden gezien als 1 + 2 = 3 in termen van het Ene, dat zichzelf op een nieuwe manier reflecteert.
Het is als het samengaan van de vrouwelijke en mannelijke energieën om een nieuw leven te creëren.


De getallen 3 en 333 in de Bijbel

Het getal 3 is één van de getallen die ook in de Bijbel een opvallende betekenis hebben. Het getal 3 is een van de vier spiritueel volmaakte getallen, bestaande uit het getal 3, 7, 10 en 12.

Voordat we in het getal drie duiken, kunnen we eerst de betekenis van het getal 3 in het Hebreeuws onderzoeken, omdat veel zaken in de Hebreeuwse taal een diepere betekenis hebben.

Drie, shelosh[f.], sheloshah [m.] betekent harmonie, nieuw leven en compleetheid.

Het getal drie komt in de Bijbel 467 keer voor, minder dan het getal zeven, maar méér dan de meeste andere symbolisch belangrijke getallen.

Het getal 3 heeft de betekenis van volmaaktheid en komt 467 keer voor in de Bijbel.
Het getal 3 symboliseert de heilige éénwording met God (de Ene), het samenkomen van de Vader (de Overziel), de Zoon (de Mensgewordene) en de Heilige Geest (de Hogere Geest).

Voor de zondvloed spreekt de Bijbel over de 3 aartsvaders: Abel, Henoch en Noach.
Na de zondvloed spreekt de Bijbel over de 3 vaders: Abraham, Isaac en Jacob.

De symboliek van het getal 3 is ook nauw verbonden met de kruisiging van Jezus Christus. Voordat hij werd gearresteerd, bad Jezus 3 keer in de tuin van Gethsemane.
Jezus verzekerde Petrus dat hij hem die nacht drie keer zou verloochenen voordat de haan zou kraaien.
Na Zijn arrestatie werd Jezus op het derde uur van de dag (Romeinse tijd) aan het kruis genageld en blies Zijn laatste adem uit op het negende uur ( 3 uur 's middags). In Zijn lijdensperiode aan het kruis, van het 6e uur tot het 9e (3 uur), was het land geheel bedekt met duisternis.
Jezus was ook 3 dagen en nachten dood voordat hij herrees.

Slechts 3 mensen waren getuige van de transfiguratie van Jezus op de berg Hermon, Johannes, Petrus en Jacobus.

De apostel Paulus had het voorrecht de plaats van Gods troon te bezoeken, die zich in de derde hemel bevindt (2 Korintiërs 12:2 - 4).

Naast zeven is 3 het meest genoemde getal in het nieuwtestamentische boek Openbaring.
Aan het begin van het boek Openbaring wordt God beschreven als een eeuwig wezen, een wezen met de drievoudige eigenschap "dat is, dat was en dat komt".

Er zijn 3 grote periodes van Gods jaarlijkse feestdagen. Het zijn de lentefeesten (Pesach en Dagen van Ongezuurd Brood), het zomerfeest (Pinksteren) en de herfstfeesten (Trompettenfeest, Verzoendag en Loofhuttenfeest).

Over het algemeen betekent drie iets compleet en goed, maar dat hoeft niet altijd.
Het kwaad neemt vaak graag iets goeds weg van God en corrumpeert het, net als het getal drie en het concept van de Drie-eenheid.
In Openbaring zien we een kwade drie-eenheid: Satan, de antichrist en de valse profeet (Openbaring 12-13).

Een drievoudige dreiging van onreine geesten zal de hele wereld misleiden om de terugkeer van Jezus Christus te bestrijden in wat wordt genoemd de slag bij Armageddon (Openbaring 16:13 - 16).
Het nieuwe Jeruzalem, door God geschapen voor plaatsing op een nieuwe aarde, zal de vorm hebben van een vierkant met 3 poorten aan elke zijde (Openbaring 21:13).

In Openbaring 14:6-16 komen we drie engelen tegen. De eerste vertelt de hele aarde om God te aanbidden. De tweede verklaart de val van Babylon (de Toren van Babel). En de derde verklaart dat iedereen die het merkteken van het beest ontvangt, Gods toorn zal ondervinden.

In het Oude Testament, in het boek Genesis, hoofdstuk 15, vers 9, zegt God tegen Abraham: "En Hij zei tegen hem: Neem een vaars van drie jaar oud, en een geit van drie jaar oud, en een ram van drie jaar oud, en een tortelduif en een jonge duif."
Hier zien we het getal 333 in verband met het verbond dat God sloot met de profeet Abraham, toen hij het land Israël beloofde aan de Joden.

In hoofdstuk 33 van het oudtestamentische boek Jeremia spreekt God tot de profeet Jeremia over de samenkomst van Judea en Israël, en geeft de belofte van de komst van de Messias uit het zaad van David, wiens heerschappij eeuwig zal zijn.

In hoofdstuk 33, vers 3, zegt God: "Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote en machtige dingen laten zien, die gij niet weet."
Dit is Gods duidelijke uitnodiging om te gaan vertrouwen in de kracht van het Universum.

En er is meer ... maar eerst.


De symboliek van het getal 333

Wie onze trainingen volgt of zich heeft ingeschreven voor een Axiatonal Alignment (Reconnection), heeft misschien gemerkt dat het getal 333 regelmatig of soms zelfs veelvuldig bij je in beeld komt, en je zult waarschijnlijk willen begrijpen wat dit betekent.
Je ziet het waarschijnlijk op nummerborden, op huizen, kassabonnen, klokken, op tv-reclames, schermen, paginanummers, bankrekeningen en op allerlei andere plaatsen waar getallen voorkomen.

Deze getallenreeks is zeer krachtig.
Het zien van het getal 333 in jouw werkelijkheid heeft een krachtige spirituele betekenis.

333-The-Master-Number-Axiatonal-Alignment-Reconnection-650

<< Deze vrachtwagen haalde ons in op de snelweg, reed veel te snel, sloeg onverwacht rechtsaf, remde af en bleef vervolgens
recht voor ons rijden terwijl we op weg waren naar Frankrijk om daar evenementen te starten voor ET-Healing en ET-Contact >>

Het zien van het getal 333 is inderdaad magisch omdat het een reeks is van het getal 3, 3 keer versterkt.
Ook geeft de som van deze getallen 9 en ook dat is een hoogst spiritueel getal.
Het symboliseert beëindigingen die ruimte scheppen voor een nieuw begin, het einde van een fase en het beging van het spirituele pad vóór de verlichting, enz. (note Bashar : The cycles of Nine !!!)

The number 3

Het getal 3 symboliseert voorspoed, overvloed, creativiteit, zelfexpressie, communicatie, vaardigheden, capaciteiten, idealisme, tolerantie, inspiratie, talenten, geluk, enthousiasme, manifestatie, passie en vreugde.
Het is ook het getal in resonantie met de Geascendeerde Meesters.

The number 9

Het getal 9 symboliseert humanisme, tolerantie, filantropie, paranormale vermogens, innerlijke - kracht, communicatie, wijsheid, spiritueel leiderschap, intuïtie, anderen leiden met een positief voorbeeld, spiritueel ontwaken en verlichting, anderen dienen, licht werken, de Universele Spirituele Wetten, onbaatzuchtigheid, eindes en afsluitingen.

Het getal 333, als combinatie van de getallen 3 en het getal 9 symboliseert creativiteit, vreugde, manifestatie, paranormale vermogens, inspiratie, verbeelding, groei, paranormale vermogens, humanisme, tolerantie, vermogens, geluk, communicatie, spiritualiteit en spirituele ontwikkeling, dienstbaarheid aan de mensheid, lichtwerk, de Universele Spirituele Wetten, enz.


Spirituele ontwikkeling

Het getal 333 kan een belangrijke boodschap van het Universum zijn die ons oproept een nieuwe fase van spirituele ontwikkeling in te gaan en datgene los te laten (getal 9 - beëindiging) wat in het verleden heeft gediend, maar nu achterhaald is.

Dit getal kan ons vragen onze kennis van spirituele onderwerpen te verbreden, zodat we onze spiritualiteit verder kunnen uitbouwen.

Wanneer het getal 333 in ons leven verschijnt, kan het een oproep zijn om te beginnen met het ontwikkelen van onze aangeboren paranormale gaven en vermogens, zodat we die kunnen benutten om onszelf en anderen te helpen.
Het is een oproep om af te stemmen op je intuïtie en de leiding die je innerlijke wezen je geeft.

Mogelijk ben je je niet bewust van de vermogens die je bezit, en vraagt dit getal je ze te ontdekken.
Ga ook je creativiteit en je talenten ontwikkelen.

Als je je afvraagt of je de juiste beslissingen en keuzes in je leven hebt gemaakt en je plotseling overal dit getal 333 ziet, kun je er zeker van zijn dat dit inderdaad het geval is.
Het Universum stuurt je zijn bevestiging.

Dit getal is ook een aanmoediging om het pad dat je in je leven hebt gekozen te blijven volgen, hoe moeilijk en ingewikkeld het soms ook lijkt. Dit getal vraagt je te vertrouwen dat al je wensen en doelen aan het eind van die weg ook werkelijkheid zullen worden.

Het getal 333 overal zien is een teken dat het Universum je steunt.
Het Universum nodigt je uit om je waarheid te spreken en je ware persoonlijkheid te laten zien.
Houd je niet in.
Alleen dan kun je in vrede zijn met jezelf en zul je een inspiratie zijn voor anderen.


Geascendeerde Meesters

Als je onverwachts overal het getal 333 begint te zien, kan dat ook een bevestiging zijn dat de Geascendeerde Meesters hun aanwezigheid om je heen kenbaar maken.

Voor degenen die niet bekend zijn met de term Geascendeerde Meesters, zij worden beschouwd als hoog spiritueel verlichte wezens die vele incarnaties hebben doorgemaakt als gewone mensen, maar die vervolgens een reeks initiaties (spirituele transformaties) hebben volbracht.

Sommige van deze verlichte wezens waren Jezus Christus, Boeddha, Mozes, Yogananda, en vele anderen. Ze leefden allemaal een leven op aarde voordat ze tot een spirituele vorm ascendeerden

Interessant om te lezen ... Crystal Masters 333 - Alana Fairchild

De Geascendeerde Meesters verschijnen in ons leven om ons op verschillende manieren te helpen, meestal bij het zoeken naar een nieuwe, meer vervullende richting in het leven.

Zij maken hun aanwezigheid bekend, zodat wij ons bewust kunnen worden van hun liefde, wijsheid, begeleiding en steun in ons leven, vooral in de huidige fase van transformatie waarin wij leven.


De Reconnection | 333

Het is geen toeval dat het getal 333 staat voor de frequentie of trilling van de Reconnection.

Hieronder zullen wij informatie delen die wij via buitenaardse bronnen hebben ontvangen over het belang van het getal 333 voor de planeet Aarde in deze tijd en die niet alleen spirituele uitleg maar ook bijbelse teksten meer waarde geeft.

Het Blauwdruk level van Realiteit

333-Template-Level-The-Nine-Levels-of-Consciousness

Bashar (een vertegenwoordiger van de Essassani beschaving) geeft aan dat de "elektromagnetische" frequenties van het menselijk bewustzijn op Aarde vibreren op gemiddeld 50 kHz (= 50.000 cycli per seconde), maar dit varieert natuurlijk van moment tot moment.
Mensen die serieus bezig zijn met het ontwikkelen van hun bewustzijn vibreren gemiddeld zo'n 80 - 160 duizend cycli per seconde en zij die zeer sterk in afstemming zijn met hun Hogere Zelf vibreren gemiddeld 160 - 200 duizend of meer cycli per seconde.

De reden dat we elektromagnetisch tussen haakjes zetten is dat het veel meer is dan de tot nu toe bekende elektromagnetische frequenties. Bashar legt uit dat hiermee het volledige spectrum van elektromagnetische frequenties van het bewustzijn wordt bedoeld.
Wij hebben op aarde nog niet de technologie om die frequenties in hun geheel te meten, maar dat zal binnen een aantal jaren wel zo zijn.
Het bewustzijnsniveau is dus meetbaar ... niet zo vreemd, want we kunnen ook iemands frequentie voelen.

Volgens Bashar hebben de meeste aanwezigen tijdens een evenement met hem/zijn beschaving een trilling rond de 150 kHz en hadden de Boeddha en Jezus een trillingsfrequentie van ongeveer 300 duizend cycli per seconde (300kHz) !

Er zijn twee "drempels" in het spectrum die zeer interessant zijn in deze context van realiteiten en frequenties ... de eerste is de 200 kHz drempel en de tweede is de 333 kHz drempel.
De drempel naar de overgang naar de 4e dichtheid ligt net boven de 200 kHz grens en de drempel naar de overgang naar de niet-fysieke realiteiten (5e dichtheid) ligt rond de 333 kHz.

De frequentie van Boeddha en Jezus was dus nog net laag genoeg om in een fysieke realiteit te kunnen verblijven en hoog genoeg om de beperkingen daarvan te overstijgen en zij waren dus ultieme kanalen voor de transmissie van licht en informatie uit de niet-fysieke werelden en ook waren zij in staat om dingen schijnbaar uit het niets te manifesteren.

Wat ook heel fascinerend is, is dat de laag van ons bewustzijn die zich net tussen het niet-fysieke (waar ons Hogere Zelf verblijft) en het fysieke niveau bevindt, dat deze laag van ons bewustzijn "het template niveau" of "het blauwdruk niveau" wordt genoemd.


Let op !
Ook al is dit model slechts een weergave en een "lineaire" vertaling van een veel groter concept, probeer dit concept goed te begrijpen, ook al is het slechts een model, en niet de werkelijkheid zelf !
Zodra we ons meer en meer gaan identificeren met alle lagen van ons bewustzijn verandert het hele perspectief op onze realiteit.
Het belang van dit concept kan niet genoeg benadrukt worden.


Het blauwdrukniveau is het niveau waarop we voor onszelf "het plan/thema" voor onze huidige fysieke incarnatie vormgeven.

En dit deel van ons bewustzijn bevindt zich precies tussen de fysieke en niet-fysieke wereld in, met andere woorden de frequentie van onze template/blueprint ligt rond de 333 kHz.

Nu wordt duidelijk waarom bijvoorbeeld Axiatonal Alignment c.q. de Reconnection een perfect instrument is om je in lijn te brengen met het gekozen pad voor deze incarnatie.
AA / de Reconnection opent de kanalen naar onze blauwdruk, onze kosmische verbindingen (en familie) en ook naar het energetisch raster van de planeet van onze keuze, de Aarde.

Het is geen toeval dat 333 niet alleen het getal is, de frequentie van AA en de Reconnection, maar ook het Meestergetal van ons menselijk collectief bewustzijn, het Christusbewustzijn, de menselijke OverZiel en Geascendeerde Meesters
De enige manier om de verbinding met ons Hogere Zelf te ervaren is via deze laag van blauwdruk waarin niet alleen de individuele blauwdruk is vastgelegd, maar ook de connecties met onze collectieve blauwdruk.
Dus verbinding maken met die laag ondersteunt niet alleen de stroom van energieën van de individuele Ziel, maar ook van de OverZiel.

Geascendeerde Meesters en Archetypische Energieën

Geascendeerde Meesters zijn alle wezens die, terwijl zij incarneerden, binnen een frequentiebandbreedte tussen 200-300 kHz leefden en als het ware fuseerden met de 4e dichtheid en zo de fysieke werkelijkheid volledig overstegen.
Hun energie blijft in de fysieke werkelijkheid achter als archetypische energie waarop kan worden afgestemd.
Een archetype kan worden beschouwd als een aspect ( reflectie van een incarnatie) in het collectieve bewustzijn (OverSoul), vergelijkbaar met de menselijke spirit (of imprint) die overblijft van een individu dat is overgegaan.
Als je je afstemt op een archetype verhoog je je frequentie zodanig dat je een verbinding maakt met dit deel van de OverSoul waardoor je toegang krijgt tot relevante informatie.

Hybride kinderen

Aan boord van ruimteschepen wachten de hybride beschavingen zoals de Yayhel en de Essassani op het moment dat de frequentie van ons collectieve bewustzijn hoog genoeg is om openlijk contact met ons op te nemen.

De Essassani hebben een trillingsfrequentie van 250 - 300 kHz en bevinden zich in een transformatieproces naar de 5e dichtheid en bewegen zich daarmee ook richting de 5e dimensie.
Frequenties boven de 4e dichtheid zijn te hoog voor een fysieke werkelijkheid en hun lichamen worden door ons waargenomen als doorschijnend. Vandaar dat vanaf de 5e dichtheid ook de dimensie ( realiteit van ruimte-tijd) volledig verandert.

Onze hybride kinderen hebben een trillingsfrequentie van ongeveer 200 kHz en hoger en bevinden zich binnen de frequentiebandbreedte (4e dichtheid) waar velen op Aarde naar toe gaan.

Op dit moment functioneren onze hybride kinderen eigenlijk als een soort archetype voor de mensheid en functioneert het Meesternummer 333 ook naar hen toe als een soort 'telefoonnummer' om contact te maken met de hybride kinderen aan boord van hun schepen die in afwachting zijn van het juiste moment waarop zij openlijk contact willen/kunnen maken in onze fysieke werkelijkheid.

Op de momenten dat wij op deze frequentie kunnen 'pieken' is er al contact mogelijk en het gebeurt ook steeds vaker dat mensen het contact steeds duidelijker en fysieker ervaren.

Veilige Havens en Precursors

Het getal 333 is ook het aantal "veilige havens" dat op onze planeet al in voorbereiding is voor het eerste "Open Contact" met de hybride buitenaardse beschavingen, waarvan de Yahyel-beschaving de eerste zal zijn.
En "toevallig" is 333 ook het aantal "Precursors" (buitenaardse voorbereiders voor open contact) dat al een aantal decennia op Aarde rondloopt en mensen via ontmoetingen voorbereidt op dit komende open contact.


Axiatonal Alignment en de Reconnection verbinden ons werkelijk op vele niveaus.
Het verbindt ons opnieuw met onze eigen blauwdruk, het verbindt ons opnieuw met ons Hoger Zelf, het verbindt ons opnieuw met onze sterrenfamilie (Zielsfamilie) en het verbindt ons opnieuw met het Nieuwe Aarde Raster en de Nieuwe Aarde frequenties.

Veel mensen voelen het verlangen om samen met gelijkgestemden bij te dragen aan de opbouw van een Nieuwe Aarde op basis van zuivere kwaliteiten en beginnen dat ook te doen.
Veel mensen melden een versnelde ontwikkeling op verschillende gebieden van hun leven en een versnelling op hun levenspad na een AA/ Reconnection.
Het is verbazingwekkend, elke keer weer.

Tijdens dit proces dat wij "Axiatonal Alignment" of "Reconnection" noemen, worden niet alleen energielijnen en -punten geactiveerd, maar worden de verbindingen tussen de verschillende lagen van bewustzijn hersteld, in het bijzonder op het niveau van de blauwdruk, zodat de uitwisseling van licht en informatie uit andere dimensies weer op gang komt.

Voor ons zijn dit werk, deze sessies daarom ook heilige momenten.
Dit is niet niks !!!
En wij ervaren het als een groot voorrecht om anderen te mogen ondersteunen in hun reconnection.


Meer over de Reconnection | 333 | Axiatonal Alignment

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more