It's not differences that divide us

Years of Contraction and Expansion


Het is al vele jaren geleden voorspeld, en tegelijkertijd kunnen we soms dingen horen en intellectueel opnemen, maar echt begrip komt vaak pas nadat we iets met eigen ogen zien of persoonlijk ervaren.
En dit geldt vooral voor dingen die we voor het eerst in ons leven meemaken.


De jaren van verkramping en expansie ...

In de 'beginjaren' van ons contact met buitenaardsen gingen de ervaringen en informatie bij ons gelukkig min of meer gelijk op.
We hadden steeds compleet nieuwe ervaringen en vrij snel daarna kwam de informatie met uitleg via onze gidsen zelf of via andere wegen, zoals een evenement van Bashar.
Een perfect leertraject voor onze 'expansie' in deze compleet nieuwe wereld.

Zonder deze toelichtingen zouden het slechts vreemde, onbekende ervaringen zijn geweest die bijna niet te plotten zijn op onze werkelijkheid en die waarschijnlijk tot een verkramping zouden hebben geleid omdat dit deel van ons leven op dat moment gewoon niet verklaarbaar was voor anderen en gemakkelijk had kunnen leiden tot de gedeeltelijke ontkenning van deze ervaringen ... met als gevolg eigenlijk een fragmentering van onszelf.

De ervaringen hadden dus het potentieel voor expansie en tegelijkertijd het potentieel voor contractie, afhankelijk van de staat van ons bewustzijn.

Expansie is het resultaat van integratie van onze ervaringen, waarbij het geheel meer wordt dan de som der delen.
De toename van ons potentieel door genezing en integratie van delen is overigens niet lineair, maar exponentieel.

Expansie' kan worden gevoeld als een uitbreiding van mogelijkheden, het verlangen om 'ervoor te gaan', om inspanningen te bundelen of samen te werken, om dingen samen te brengen, om onze kracht en passie te voelen ... volop mogelijkheden te zien ...
Contractie' merk je snel genoeg als een gevoel van tegengehouden of afgeremd worden, je kleiner voelen, je beperkt voelen, je verdeeld voelen ... een vernauwing van kansen en mogelijkheden, een stroom die stroperig wordt ... het denken concentreerd zich op het oplossen van problemen ...

Waarom is dit thema relevant?

Onze wereld is een geheel nieuwe fase ingegaan en soms wordt in onze werkelijkheid een 'expansie' zichtbaar die ook een 'verkramping' kan zijn en die alleen door goed onderscheidingsvermogen en innerlijk onderzoek kan worden ontdekt.
Zowel de weg van 'expansie en integratie' als de weg van 'samentrekking en fragmentatie' zijn beide belangrijke, maar polaire verschijnselen, en het is vooral nu belangrijk om goed te blijven voelen of we voor onszelf (en met elkaar) op de gewenste weg zijn.

Een voorbeeld is één van de mooie aspecten van ons transformatieproces betreffende het in evenwicht brengen van de 'mannelijke' en 'vrouwelijke' energie in onze systemen. En dit heeft vele, vele mooie aspecten en effecten.

Bijvoorbeeld dat beide hersenhelften veel beter gaan samenwerken zodat vrouwen nog krachtiger worden en mannen hun intuïtie veel meer gaan gebruiken. Er komt een betere balans tussen intellect en intuïtie die een bewustzijnssprong mogelijk maakt door nieuwe perspectieven die nu pas zichtbaar worden.

En als gevolg van de energetische balancering kan de kundalini bij zowel mannen als vrouwen rijpen en deze integratie leidt tot een enorme uitbreiding van bewustzijn en verbindingen voor beide seksen.

Mannen worden niet vrouwelijker, maar worden een completere man en vrouwen worden niet mannelijker, maar worden een completere vrouw.

Tegelijkertijd is er in onze samenleving op dit moment veel te zien met betrekking tot het onderwerp gender en een tendens om dingen genderneutraal te maken en soms lijkt zelfs de erkenning van het verschil in geslacht op de grens van discriminatie.

Mag het verschil tussen mannen en vrouwen er (op termijn) nog wel zijn?
Is genderneutraliteit werkelijk een expansie of juist een contractie?

Als we kijken naar buitenaardse beschavingen met een (soort) fysiek lichaam, hebben zij ook een verschil in geslacht, d.w.z. man-vrouw energieën.

Zij hebben uitgelegd dat het idee van man-vrouw één van de sterkste herinneringen is aan de basisstructuur van ons Universum.
Onze geslachten zijn een herinnering dat de beste manier om polariteit te overstijgen is door de liefdevolle versmelting van beide polen, waardoor de oerkracht van de schepping kan worden vrijgemaakt en van waaruit nieuw leven (nieuwe realiteiten) kan ontstaan.

Zelfs de Greys en Zetas hebben nog steeds het principe van 'man-vrouw' in hun DNA, ook al hebben zij als gevolg van genetische manipulatie geen uitwendige genitaliën meer en kunnen zij zich al lang niet meer op natuurlijke wijze voortplanten. Hun mentale keuzes om 'sekseneutraal' te worden zijn fataal gebleken voor hun beschaving.
Hun technologie (intellect) was niet compatibel genoeg met de oerkracht van de schepping (liefde) en zij hebben intens harde lessen geleerd over het gemis van de Heart-Mind verbinding en waarmee hun beschaving ten einde is gekomen.

Er valt veel te leren van hun geschiedenis en de aanleiding voor hun aanwezigheid, te veel om hier nu te vertellen, anders dan te vermelden dat de positief georiënteerde Zeta's hier niet alleen zijn om hun eigen voortbestaan veilig te stellen.
Daar komen we later zeker op terug.

Wat voor nu belangrijk is om te onthouden, is dat wanneer polariteiten worden 'geneutraliseerd' door alles 'grijs' te maken, het zou kunnen eindigen met contractie in plaats van expansie.

En dat integratie gaat over het in evenwicht brengen van de kracht van beide polen en niet over het elimineren van één ervan.
Het is de integratie, de toevoeging, de integratie die tot expansie leidt.

-+-+-+-

En er spelen momenteel meer van dergelijke thema's, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot het bestaan van de verschillende mensenrassen die oorspronkelijk op deze planeet leefden ... want ja, niet één maar meerdere versies van 'de mens' werden door de Anunnaki geschapen.

De Anu hadden zich over de hele planeet verspreid en maakten meer dan alleen de 'Kaukasische versie' in de regio Mesopotamië waaruit later de 'blanke man' c.q. de zogenaamde 'moderne beschaving' ontstond. Dit is waar onze geschiedenis werkelijk tekort in haar volledigheid.
Mocht je hier meer over willen weten ... we hebben nog twee blogs gemaakt op Human-ET One onder de titels 'the Races of Mankind' en 'the Seven Root Races'..

Het ligt in onze toekomst om op een dag alle rassen samen te brengen in één mensheid, in gelijkheid, respect en liefde. Ook dit is Expansie, het samenbrengen, het samenbrengen van al onze broeders en zusters als één familie, als één mensheid, als één mensheid.

 


Harmonie komt voort uit het waarderen van verschillen,
niet door het elimineren ervan.


Het is zelfs zeer aannemelijk dat wanneer wij als mensheid ons werkelijk als één familie kunnen voelen, er een vermenging van de menselijke genenpoel zal optreden en wij als gevolg daarvan een nieuw(e) ras(sen) zullen creëren. Diversiteit is uitbreiding.

Veel verder in onze tijdlijn wordt een uitbreiding van de menselijke genenpoel verwacht met de komst naar deze planeet van de hybride beschavingen waaruit op langere termijn een nieuw gecombineerd menselijk ras kan ontstaan.
Deze vermenging en toename van rassen is ook een uitbreiding vanaf het moment dat we begrijpen dat de toename van verschillen een verrijking is die naast elkaar kan bestaan en geen bedreiging hoeft te vormen voor 'ons eigen' ras.

Met het komende "Open Contact" met beschavingen van buiten de Aarde zullen wij in contact komen met verschillende rassen/beschavingen waarbij het van groot belang is elke beschaving te erkennen voor wie zij is, inclusief onszelf, en zelfs als velen van hen er wellicht heel anders uitzien dan wij.


We zijn allemaal Eén
ook al zijn we niet hetzelfde


Diversiteit maakt de wereld rijk en toont ons de kracht van de schepping.

In deze nieuwsbrief deze keer een misschien wat controversieel onderwerp, maar met het oog op onze toekomst is het echt van groot belang om over onze angsten voor "anderen", "het andere" heen te stappen... op weg naar een nieuwe wereld gaat alles per definitie veranderen, anders is het niet nieuw.
En om aan dit proces te kunnen deelnemen, zullen we eerst onszelf de vrijheid moeten geven om van perspectief te veranderen.
Deze nieuwe wereld begint in onszelf en projecteert zich vervolgens in de buitenwereld.

Onze grootste uitdaging is onze manier van denken over verschillen en onze opvattingen, gedragingen en overtuigingen over die verschillen.

 

 

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more