Your Power on Your Plate by Andrew - Elan - Essasani

Je kracht op een presenteerblaadje


"Hoewel ik buitenaards ben en dus op een andere planeet leef, zie ik mezelf geenszins als beter dan jullie.
Ik heb bepaalde opvattingen die velen van jullie misschien als uitgebreider beschouwen dan het gewone aardse standpunt, maar het is niet beter, alleen anders. Ik verlang op geen enkele manier dat jullie geloven wat ik zeg omdat ik buitenaards ben."
~ Elan, contact specialist from the Essassani World


"Although I am extraterrestrial and therefore live on another planet, in no way do I see myself as better than you.
I have certain understandings that many of you may consider more expanded than the common earthling point-of-view, but it is no better, only different.
I do not, in any way, insist that you believe what I am saying because I am extraterrestrial...."

~ Elan, contact specialist from the Essassani World 


Ik grijp deze gelegenheid aan om op dit moment met u te communiceren om verschillende redenen.
De belangrijkste reden is timing. Het is tijd voor jullie om het soort informatie te ontvangen dat ik te bieden heb.

Een andere reden is verlangen. Jullie willen collectief meer weten over jezelf als wezens en als scheppers.
Ik wil jullie vertellen wat ik weet.

Als samenleving belichamen wij reeds de ideeën die ik met jullie ga delen.
Dus ik weet dat wat ik zeg zo is, en dat het kan werken.
Ik sta er geenszins op dat u gelooft wat ik zeg vanwege het feit dat ik buitenaards ben.
Je kunt onze ideeën alleen aan jezelf bewijzen. Mijn bedoeling is slechts te delen, en daar eindigt mijn verantwoordelijkheid.
Als samenleving vertrouwen wij wat we aantrekken, en leven de resultaten van dat volledige positieve vertrouwen. We hebben deze kans om op deze manier aangetrokken om met jullie te delen.
Ik nodig jullie uit te vertrouwen op wat je hebt aangetrokken en dit transcript is geen uitzondering.

Onze samenleving bestaat al vele duizenden jaren als één collectieve samenleving, en we hebben veel dingen over onszelf geleerd.
In onze verkenning van vele andere planetaire samenlevingen hebben we ook de gelegenheid gehad om veel te leren over...

DE AARD VAN DE REALITEIT

We zijn uw samenleving pas vrij recent gaan observeren en zijn slechts een van de soorten die nu interactie hebben met leden van uw planeet.
Wij respecteren uw recht om uzelf te ontdekken en daarom blijft onze aanwezigheid voorlopig op de achtergrond.
Binnenkort zal dat waarschijnlijk veranderen. Voorlopig is het mij toegestaan om "terrein te winnen" en met jullie te communiceren via deze geschriften.
Als ik zeg dat ik "mag", dan bedoel ik dat jij dat toestaat. Niemand heeft je gedwongen om dit transcript aan te trekken en te lezen, dus doe je dat uit vrije wil en op eigen initiatief.

Het leven is een prachtige kans en ervaring en ik ben van plan uit te leggen waarom dat zo is. Wij delen een gemeenschappelijke ervaring met jullie allemaal.
Hoewel velen van jullie nog steeds niet geloven dat wij bestaan, geloven wij in jullie.
Ik wil de basis leggen voor onze uiteindelijke persoonlijke interactie.
Ik ben van plan jullie veel dingen over jezelf te vertellen die jullie nu pas beginnen te beseffen als wereldwijde samenleving.
Ik wil uitleggen waarom en wanneer we elkaar kunnen ontmoeten.

Doe met me mee en vier wie je bent en waarom je ervoor gekozen hebt hier te zijn. Doe met me mee en samen zullen we meer over elkaar ontdekken.

(Het is niet mijn echte naam) ... ELAN
 

HET BESLUIT

Sta me toe te beginnen met het uitdrukken van mijn onvoorwaardelijke liefde en waardering voor je bereidheid om deze interactie te co-creëren. Wij reageren alleen op het verzoek en het verlangen om op deze manier met elkaar om te gaan, en daarom is elke interactie waaraan wij deelnemen altijd het resultaat van een co-creatie van de interactie.

Tijdens deze gechannelde interacties "bewoon" ik het lichaam van geen enkel individu. Dat is niet het mechanisme waardoor deze interacties plaatsvinden.
Wat er gebeurt, is dat een bepaald biologisch individu of entiteit in staat wordt gesteld, via een proces dat wij samen creëren, om "empathisch" de trilling van mijn bewustzijn na te bootsen, de trilling van wat jullie mijn "individualiteit" of mijn kenmerkende frequentie zouden noemen.
Dus daarom 'co-creëren' wij deze interacties met elk "kanaal" en met alle deelnemers aan deze interacties.
Daarom dank ik jullie nogmaals voor jullie bereidheid om zo'n vreugdevolle interactie te creëren, die ons ook grote vreugde brengt.


You really already contain anything that you seek to know,

anything that you seek to experience,

anything that you seek to create. 


Ik kan dit zeggen omdat ik jullie aard begrijp als een wezen of bewustzijn en ieder van jullie is...

MULTIDIMENSIONAAL, ONEINDIG EN EEUWIG VAN AARD.

Jullie creëren wat jullie "fysieke levens" noemen om deel te nemen aan één optie van creatie, namelijk de ervaring van wat jullie "lineaire realiteit" noemen.
Lineaire realiteit bevat het idee dat jullie ruimte noemen, en daarom het idee van tijd om schijnbaar door die ruimte te bewegen en die ruimte te ervaren.
De creatie van 'voor, tijdens en na' is een van de subkarakteristieken van de lineaire werkelijkheid, en stelt je in feite in staat jezelf op zo'n manier te ervaren dat het lijkt alsof je je er niet volledig van bewust bent dat je inderdaad multidimensionaal, oneindig en eeuwig bent.
De manier waarop je fysieke ervaring, lineaire realiteit, eindige realiteitd, creëert, is via een methodologie waarin je de schijn wekt dat je je bewustzijn vernauwt of zal ik zeggen... JE BEWUSTZIJN GELEIDELIJK UITDRUKT.

Met andere woorden, je bent INHERENT een... alwetend, alziend, SIMULTANE, MULTI-DIMENSIONEEL, ETERNAL, ONEINDIG BEWUSTZIJN ... en op dit moment druk je jezelf uit alsof je .... eerst een minder wezen bent, dan verzamel je en doe je kennis en ervaring op, dan lijk je een groter wezen te worden, of meer dan je oorspronkelijk was!

FEITELIJK is alles wat je ervaart, alles, vervat in je bewustzijn, in de reeds bestaande oneindigheid van je bewustzijn.
Vanuit je oneindige gezichtspunt is er geen "binnen" en "buiten", want dat zijn lineaire termen, vanuit het lineaire gezichtspunt.

JE LICHAAM IS LETTERLIJK BINNEN JE CONSCIOUSNESS

... en niet andersom!

Daarom bevat je alles al, alle kennis ... alle ervaring ... alle ideeën.
En wat jullie "groei en leren" noemen is slechts een van de kenmerken van de lineaire werkelijkheid, en is in die zin werkelijk, vanuit jullie oneindige gezichtspunt, een illusie.
Vergeet niet dat je het allemaal al weet, dus het idee dat je iets niet weet en het dan leert, is gewoon een verkenning ... een appendix.
Daarom zul je, omdat je alles al bevat en je jezelf voorlopig op een tijdlijn uitdrukt, de transparantie van het leren creëren, maar het mechanisme om expansie te ervaren is werkelijk, eenvoudigweg, nu meer van jezelf uit te drukken, meer van je oneindige potentieel, meer van wat je weet dat voor jou waarheid is.

En daarom moet alles wat bij jou 'klopt', alles waarvan je begrijpt dat het op een bepaald moment waar is, om te beginnen al in je zitten. Als je het idee van jezelf als zuiver bewustzijn, als een oneindig wezen, begint je (binnen de fysieke parameters die je hebt ingesteld) ... middelen, informatie, timing aan te trekken die je in staat stellen meer ... en meer ... en meer ... en meer uit te drukken van wie je al bent, niet iets te worden wat je niet bent, maar gewoon meer uit te drukken van wie je al bent.

Een manier om dit te bekijken is dat wanneer je jezelf fysiek uitdrukt, je trilling als bewustzijn begint als een zeer samengetrokken trilling.

HIERDOOR KUN JE DE SCHIJNWERKELIJKHEID ERVAREN VAN HET VERGETEN VAN 99,99999% VAN WIE JE BENT...
OM DE ONEINDIGE DECIMALE 0,00001% TE ERVAREN VAN HOE JE JE NU WILT UITDRUKKEN.

Je vibratie wordt dus in fysieke zin. Als je je bewustzijn begint uit te breiden... je acceptatie van wie je bent... stijgt je FREQUENTIE en soms noem je dit je ascentieproces

Daarom is "ascensie" waarlijk gewoon bereid zijn om meer EXPRESSIE te geven van wie je al bent en is het niet van hier naar daar gaan want als je het idee van wie je bent uitbreidt, begrijp je dat zowel hier als daar beiden in jou bestaan en dat er geen afscheiding is.

Daarom is werkelijke "ascentie' echt, gewoon... MEER VAN JEZELF ZIJN. Individuen zullen, wanneer ze het idee van "ascentie" definiëren, vaak aannemen dat je boven deze fysieke realiteit uitstijgt.. Nu, dat is één manier om ascensie te ervaren; dat is één idee van het resultaat van het proces van het ascentieproces of het verhogen van je vibratie.
Maar begrijp goed dat je ervoor gekozen hebt hier te zijn... je hebt ervoor gekozen hier te zijn om jezelf op een heel specifieke manier te ervaren, binnen een werkelijkheid met heel specifieke parameters. Vanwege deze 'specifieke parameters' heeft de fysieke ervaring zeer unieke karakteristieke voordelen.

Vanuit het perspectief van je oneindige bewustzijn, wanneer je alwetend ... alziend ... tegelijkertijd bent, zijn er bepaalde nuances of kwaliteiten die in die staat minder betekenis voor je hebben. Een daarvan is het idee van "leren"... een ander is het idee van "ontdekken"... en weer een ander is het idee van verrassing!
Al deze ideeën worden enigszins irrelevant als je alles al weet.
Dus daarom omvatten de voordelen van wat jullie de "fysieke werkelijkheid" noemen, ontdekking... de vreugde van ontdekking en verrassing (of onverwachte uitkomsten).

Daarom is één idee van expressie geven aan ascensie dat je begint gewillig deel te nemen aan de schepping en ervaring van je werkelijkheid, bewust, gewoon omdat je dat wilt.
En heel letterlijk, als je niveaus moet toekennen aan het idee van ascensie, zou het eerste niveau van ascensie bestaan in het volledig beleven van deze werkelijkheid, zonder enige nuance, zonder een zweem van het idee van "ontsnappen aan" deze werkelijkheid, van het opstijgen uit deze "vreselijke plaats" (zoals je er soms naar verwijst).

Daarom is het idee van omhoog gaan of expansie van je vibratie een vreugdevolle viering van meer van wie je al bent. En niets hoeft te worden "opgegeven" om meer te worden van wie je al bent.
Omdat je alles bevat... IS ER GEEN "BUITENKANT"... ER IS GEEN "BUITENWERELD" ER IS NIETS ANDERS DAN JIJ DIE JEZELF ERVAART

Dus daarom kun je niet echt "ontsnappen" aan jezelf, want alles wat je in die zin zou bereiken is zowiezo naar jezelf toe gaan.
Door vertrouwd te raken met dit idee begrijp je nu, in niet mis te verstane bewoordingen... JE KUNT NERGENS HEEN... JE BENT ER AL.
En begrijpen, besluiten dat je er al bent, stelt je in staat het voordeel te ervaren van wat je al (in niet mis te verstane bewoordingen) hebt gecreëerd als jouw werkelijkheid.

Daarom, duiken in je realiteit, bereid zijn om je realiteit te bepalen, is één manier (op elk moment) dat je... JE REALITEIT KUNT TRANSFORMEREN.
Nu (zoals ik al eerder had gezegd) breek je je bewustzijn af, of breng je het geleidelijk in expressie vanuit dat Ene ... Eeuwige... Oneindige Wezen.

DE DRIE-EENHEID VAN GELOOFSSYSTEMEN

De conventie waarmee je dit uitdrukt is wat we in het algemeen noemen...
Een DRIE-EENHEID VAN OVERTUIGINGSSYSTEMEN die EMOTIES veroorzaken die THOUGHTS veroorzaken en uiteindelijk resulteren in ACTIE.
De paradox van het idee (dat je werkelijkheid het resultaat is van je overtuigingen, emoties, gedachten en handelingen) is dat... JE NIET DE ENE OVERTUIGING HEBT EN DE ANDERE NIET.
Zoals ik al zei, je bevat het allemaal... je bevat alle overtuigingen.

Elke overtuiging die je kunt noemen of bedenken, bevat ook de tegenovergestelde overtuiging.
Ik noem dit onderscheid niet om je te verwarren, niet om je in verwarring te brengen, maar om je er eenvoudigweg op te wijzen dat als je begrijpt dat je alles al bevat, er niets is om "kwijt te raken" of te verwerken, en er niets te winnen of te bereiken valt.
Er is gewoon, en het komt allemaal neer op één woord... "BESLUIT". Het is aan jou om op elk gegeven moment expressie te geven aan wie je liever bent, versus wie iemand anders zegt dat je moet zijn, wie je denkt dat je moet zijn uit verplichting aan iedereen, of wat je reden ook is om een staat van bewustzijn in stand te houden die je niet toestaat vreugde in je leven uit te drukken.


JE GEBOORTERECHT IS VREUGDE. JE GEBOORTERECHT IS EXTASE.

Dit zijn geen dingen die je moet "verdienen" (vanuit de ultieme betekenis van die term). Het zijn dingen die je soms bepaalt (besluit) dat je moet verdienen.
Maar jij bent de ultieme "dictator" van je werkelijkheid en daarom kun jij en alleen jij beslissen ..... jij bevat het allemaal, dus als je die specifieke benadering hebt, kun je de schijn creëren van het niet verdienen van je vreugde ... het nemen van een aantal stappen of handelingen, het "verdienen", het verdienen van de "mogelijkheid" om vreugde uit te drukken en te ervaren en dan uiteindelijk het ervaren van de vreugde.

Het interessante punt is echter dat op het moment dat je besluit dat je het recht hebt verdiend om je vreugde te uiten en expressie te geven ... het echt niet het proces van "verdiend" hebben is dat de vreugde in je leven creëert, het is ... HET BESLUIT IN HET MOMENT dat je eindelijk het besluit neemt, het proces gebruikt, de "rechten" die je hebt betaald gebruikt als excuus om nu die vreugde te uiten.

Alle CRITERIA (alle, zoals jij het soms noemt, de "BAGAGE") is opgesteld door jou en jou alleen.
Op elk moment geef je altijd uitdrukking aan... EEN VERSIE VAN WIE JIJ DENKT DAT JE BENT.
Jij beslist elk moment wie je bent. Je creëert 100% volledig wie je bent in elk moment, nu... nu... nu en nu.
Want nu is de enige tijd die echt, echt echt is.

JULLIE ONEINDIGE BEWUSTZIJN IS ÉÉN EEUWIG NU.

En als een lineaire uitdrukking, waarbij je de schijn van een lineaire progressie van nu creëert, neem je in elk van die nu's een beslissing... "IK BEN DEZE PERSOON... IK BEN DIE PERSOON." "IK BEN DEZE KANT OP... IK BEN DIE KANT OP.
Je doet dit meestal door middel van een UITGEBREIDE SET VAN CRITERIA. Misschien zeg je... "Ik ben deze persoon omdat dit gebeurde toen ik een kind was. Misschien zeg je... "Ik ben DEZE persoon OMDAT deze omstandigheden alleen zouden gebeuren met een persoon als deze." Misschien zegt u... "Ik ben DEZE persoon OMDAT IEDEREEN me dat vertelt, daarom MOET er iets van waarheid in zitten." Maar uiteindelijk is het jouw beslissing, het is jouw instemming met wat dat criterium ook mag zijn... "IK BEN ... DEZE PERSOON" die je in staat stelt om (vanuit alles wat je bevat) die versie ... die persoon die je op dat moment bent uit te drukken.

De reden waarom je jezelf ervaart als een LINEAIR WEZEN, in plaats van een compleet nieuw persoon... met een ander lichaam... andere haarkleur... andere oogkleur... andere lengte... ander gewicht, op ieder moment, is omdat je, jezelf definieert op elk moment... je "de bagage" meeneemt, je neemt mee...

een overtuiging zoals... "Nou ... ik ben deze persoon die precies dezelfde persoon is als ik een moment geleden was, met dit kleine verschil."
En natuurlijk zul je het resultaat van dat "ene kleine verschil" ervaren met de SCHIJN dat je de "ZELFDE" PERSOON bent.
Nu, we delen dit niet zodat je spontaan je hele persoonlijkheid zult desintegreren en deze werkelijkheid volledig zult transformeren in een onherkenbare vorm (dat is trouwens een optie), want dat hoef je niet te doen om jezelf op elk moment naar voorkeur te herscheppen.

Door gewoon bereid te zijn 'mindful' te zijn over de beslissingen die je neemt ... op dit moment en dan misschien een dialoog met jezelf aan te gaan om te bepalen wie het is die je liever bent ... op dit moment, dat is alles wat nodig is om je hele ervaring volledig en 100% te transformeren ... op elk moment.

Je doet dit toch al. Ik suggereer of introduceer niets waar je geen expert in bent.
En zoals we soms zeggen ..."Jullie zijn perfecte scheppers," dus als je ellende creëert ... is het perfecte ellende. Als je vreugde creëert... is het perfecte vreugde.

Dit is "Elan - It's Up To You".

~ "Elan" is een Essassani (net als Bashar)
en werd gechanneld door Andrew


Hoewel Elan een ander lid van Essassani is, klinkt hij bijna precies als Bashar.
Dit is omdat hun hele ras altijd 'meepraat' via iedereen die channelt, omdat ze allemaal telepathisch verbonden zijn.

Dit artikel is afkomstig uit het gratis te downloaden bestand van Your Power On A Plate van Elan.
Meer informatie en audio's met Elan zijn beschikbaar op Human-ET.One | Elan


Your Power on a Plate - Elan

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more