Mastering your power - Lyssa Royal
Featured

Mastering Your Power


We beginnen met een zeer essentieel idee om dit hele concept te begrijpen. Dat is, dat persoonlijke kracht niet iets is wat je moet "beheersen", alsof het iets is wat je nu niet hebt. Het is eerder iets wat je al bezit. Dus, in plaats van het te zien als het beheersen van iets dat je niet hebt, moet je het zien als het je herinneren hoe je iets moet gebruiken dat je al hebt.


Ieder van jullie, als scheppingsvonken, is 100% meester. Jullie weten allemaal hoe het is om te bestaan, jullie weten allemaal hoe je energie moet manipuleren, jullie weten allemaal hoe je moet leven in de volle omvang van waartoe je in staat bent. Dit hoeven jullie niet te leren.
Maar hier komt de uitdaging.

Degenen onder jullie die ervoor kiezen te incarneren in de fysieke werkelijkheid (vooral op een planeet als jullie Aarde) hebben een beetje een uitdaging. Een deel van de reden waarom dit aardvlak is opgezet als leerschool.
Omdat het een leerschool is, moeten er uiteraard uitdagingen zijn. Besef dat deze uitdagingen er voor jullie allemaal zijn om je spirituele spieren te oefenen, laten we zeggen, om alles te zijn wat je kunt zijn, en voor ieder van jullie om te leren wat er te leren valt en om jezelf te ontwikkelen en te groeien, en om anderen van dienst te zijn.

Wanneer je incarneert op dit niveau, zijn er een aantal regels die je (door je akkoord om te incarneren) moet volgen. Sommige van die regels liggen voor de hand:
- Een daarvan is dat je je moet houden aan de wetten van tijd en ruimte. Dat is vrij eenvoudig. Jullie weten dat allemaal heel goed.
- Een andere is dat gedachten tijd nodig hebben om realiteit te manifesteren.
- En een andere is dat jullie een uitdaging van illusie zullen hebben die de grootste uitdaging voor jullie zal zijn.

Als je illusie herkent voor wat het is (illusie, en niet de werkelijkheid), begin je je het meesterschap te herinneren dat je hebt van de andere rijken. Je kunt je persoonlijke macht in de fysieke werkelijkheid niet beheersen terwijl je het idee van illusie handhaaft. Dat is de uitdaging. Want velen van jullie weten niet echt wat illusie is en waarom ze er is, en hoe je er voorbij kunt kijken.

Aangenomen dat jullie al meesters zijn, hoe wek je dat meesterschap dan opnieuw op in jullie fysieke levens hier op Aarde? Hoe zie je voorbij de illusie?

De gemakkelijkste plaats om te beginnen is bij de obstakels die je in je leven ziet. Als je het idee van je spirituele meesterschap, je persoonlijke kracht, bekijkt als een trechter die naar je wordt doorgesluisd, dan zijn de obstakels die dingen die de trechter verstoppen. Als die trechter eenmaal enige tijd verstopt is, vergeet je dat die trechter er is. Je vergeet dat die persoonlijke energie er altijd doorheen stroomt. Daarom nemen die obstakels de vorm aan van een illusie. Ze zijn verwarrend voor je. Ze zijn als scheef geplaatste spiegels in vele verschillende richtingen, die je verwarren en je leiden, en die reflecties gebruiken in plaats van de werkelijkheid, totdat je in elke richting kijkt behalve in de richting van de trechter - de richting van je persoonlijke kracht.

Het Ego

Besef dat wanneer je in de fysieke werkelijkheid komt, er een structuur is, een deel van je bewustzijn, dat een facilitator is voor je leven hier in de fysieke werkelijkheid. Jullie noemen dat deel van jullie "ego".
Nu is het ego een neutraal ding. Het hoeft niet positief of negatief te zijn. Het is een neutraal idee. Het is een regulator. Het is een facilitator. Maar als het ego te veel macht krijgt, raakt het uit balans. Dan begint de illusie zich te vormen.
Dan komt het "negatieve ego" in beeld.

Ergens in de ontwikkeling van het ego (voor velen van jullie, niet voor allen), toen je geconfronteerd werd met uitdagingen die bedoeld waren om je te versterken, werden ze verkeerd opgevat als angsten die je bedreigen. En de eerste keer dat dat gebeurde in je leven is wanneer de hindernissen beginnen en de illusie zich begint te vormen. Vóór die tijd zijn jullie als op Aarde geïncarneerde zielen in jullie meesterschap.

Nu kan men zeggen: "Wel, hoe kan een klein kind meester zijn?"

Besef dat als we het over zuigelingen hebben, zij niet de motorische vaardigheden hebben om hun lichaam te bewegen om de werkelijkheid te manipuleren. Dit betekent niet dat zij geen meesters zijn. Het betekent alleen dat zij nog niet ontwikkeld zijn in hun motoriek.
Maar de zielsenergie die op dat moment op het fysieke vlak wordt uitgedrukt is volledig verbonden met die persoonlijke kracht. Pas wanneer het ego wordt toegestaan je te gaan beschermen tegen je angst in plaats van je te leiden om je angst te confronteren, eindigt (bij wijze van spreken) het meesterschap en begint de illusie.

Nu hebben we het over een periode heel, heel vroeg in je ontwikkeling als mens. Het kan letterlijk gebeuren vanaf de eerste levensmaanden. Of de ego-creatie van illusie om je te beschermen tegen je angsten kan pas na enkele levensjaren plaatsvinden. Het verschilt echt per persoon.
Maar dat is het punt dat je kunt traceren waar het ego is begonnen met het bouwen van illusie en façade om je te beschermen tegen vermeende bedreigingen. Op dat punt begint de beheersing van de persoonlijke kracht op de achtergrond te raken en begint overleven voorop te staan. Dit hoeft niet zo te gaan. Het is gewoon al duizenden jaren een goede manier om ermee om te gaan.

Daarna onderwezen jullie je kinderen, en jullie kinderen onderwezen hun kinderen, enzovoort, totdat jullie vergeten zijn dat elke ziel als meester binnenkomt.
Als je je dat zou kunnen herinneren, als je zou kunnen beginnen je kinderen dat te leren en het werkelijk te geloven (niet te doen alsof je het gelooft), zul je merken dat je sneller, vollediger, gemakkelijker en met veel minder strijd je persoonlijke macht zou bereiken.

Analogie

We gaan je hier een analogie geven, ons gegeven door een goede vriend, die kan aantonen hoe het ego werkt om je ervan te weerhouden je persoonlijke macht op te eisen. Hier is de analogie.
Laten we zeggen dat je een moeder en een dochter hebt. De dochter besluit dat ze zich prettiger voelt met een pistool in huis, omdat er in de buurt is ingebroken.
Dus gaat ze naar buiten en koopt een mooi pistooltje. Ze is erg onder de indruk van het mooie handwerk van het pistool. Ze komt thuis en is erg trots.
Op dit moment heeft ze de kogels er nog niet echt in gedaan. Dus ze heeft de kracht die ze in haar hand heeft nog niet gevoeld. Maar ze speelt met het idee. Ze heeft de kogels in een doosje en die zitten in de tas met het pistool. Dus, ze komt thuis.

Haar moeder is er en ze zegt: "Moeder! Kijk! Ik heb dit pistool gekocht zodat we ons veilig voelen en onszelf kunnen beschermen."

De moeder kijkt met grote ogen naar het pistool en kijkt dan terug naar de dochter en zegt: "Weet je zeker dat je daarmee kunt omgaan? Weet je zeker dat je weet hoe je moet schieten? Weet je zeker dat je daar niet per ongeluk iemand mee doodt?"
Plotseling begint de realiteit van de dochter te veranderen. Ze begint aan haar eigen kracht te twijfelen. Ze begint zich af te vragen of ze echt met dat pistool kan omgaan. En op dat moment besluit ze zeker dat ze er geen kogels in stopt.

Dus houdt ze dit pistool een paar dagen bij zich zonder de kogels erin. Af en toe pakt ze het op en speelt ermee. Maar er is een beetje een ziek gevoel in de zonnevlecht.
Er is een stemmetje dat zegt: "Weet je zeker dat dit de juiste beslissing was?"
Op een dag gaat ze de keuken in en haar moeder staat daar.

Ze zegt: "Moeder, ik weet dat je schietlessen hebt gevolgd toen je jong was. En ik weet dat je je op je gemak voelt bij een wapen. Dus ik wil je dit pistool geven en ik wil dat je het gebruikt als er ooit een indringer komt. Ik wil dat je dit wapen gebruikt, want ik denk niet dat ik de kennis of het vertrouwen heb om dit wapen te dragen."

Dus, de moeder neemt het pistool, stopt de kogels erin en legt het in de lade.
Een paar dagen lang voelt de dochter zich veilig. Maar dan blijft ze af en toe naar die lade kijken, wetend wat er in die lade ligt, wetend dat het GUN daar ligt - deze macht die nu uit haar handen is omdat ze te bang is om hem te gebruiken. Dag na dag kijkt ze of het pistool er nog is.

Op een dag ligt het niet meer in de lade. Op die dag begint ze zich zorgen te maken. Ze begint te fantaseren dat haar moeder het pistool heeft meegenomen en verstopt, zodat ze het niet kan vinden als ze het ooit nodig heeft. Het symbool van macht dat ze heeft gekozen is dus weggegeven en nu verborgen, en ze weet niet waar ze het kan vinden.

Je ziet dat er veel verschillende eindes aan dit verhaal zitten, als je zou kunnen zeggen dat er ooit een "einde" is.
Maar zolang de dochter zich zorgen maakt over de motivatie van de moeder met haar symbool van macht, zolang de dochter het pistool niet terugvraagt, laat zij haar veiligheid, haar vertrouwen en haar persoonlijke macht in de handen van een ander.

Als ieder van jullie opgroeit, vooral vrouwen en kleine meisjes, wordt jullie geleerd dat macht een gevaarlijk iets is...en als je macht hebt, kun je maar beter weten wat je ermee moet doen.
Anders moet je er nooit, nooit om vragen. Dus je groeit op en gaat de wereld in, en plotseling besef je dat alle "wapens" of al het gereedschap (hoe je het ook wilt bekijken) die symbool stonden voor je eigen macht, je eigen vertrouwen, je eigen kracht, niet meer bij je zijn. Je opent de gereedschapskist en hij is leeg.

De reden daarvoor is dat je het aan andere mensen hebt gegeven om voor jou te hanteren. Je hebt jezelf nooit toegestaan jezelf te trainen met dat gereedschap, zodat je je zelfverzekerd zou kunnen voelen en zodat je dan volledig in je kracht kunt staan.

Dit is de dynamiek waar de mensheid nu mee te maken heeft.

Niet alleen probeer je je macht terug te krijgen, maar nog belangrijker (en de eerste stap), je probeert te vinden waar je die hebt gelaten! Of, wie het heeft. Want als je geen idee hebt waar het is en waarom je het om te beginnen hebt weggegeven, hoe kun je het dan ooit proberen terug te krijgen?
Dus het beheersen van persoonlijke macht is in de eerste plaats het herkennen van wat het is dat ervoor zorgde dat je het weggaf.

Is het angst?
Is het zelfhaat?
Wat is het?

En als je dat begint te begrijpen, komt het antwoord op de vraag wie jouw macht heeft.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat als je eenmaal ontdekt waarom je het hebt weggegeven, je vervolgens kijkt wie het heeft. Je regering kan het hebben. Je religie kan het hebben. Je man of vrouw kan het hebben. Je maatschappij kan het hebben. Jullie leraren kunnen het hebben. In feite kan iedereen het hebben, behalve jij.
Als je begint te zien aan wie je je macht hebt gegeven en waarom, leer je enorm veel over jezelf. En we stellen voor dat je, voordat je ooit persoonlijke macht probeert te krijgen, eerst ontdekt waar je die hebt neergelegd. Want anders weet je niet hoe je het moet herkennen. En als je het niet kunt herkennen, kun je het ook niet opeisen.

Als je eenmaal hebt vastgesteld waar je het hebt neergelegd, kun je de middelen zoeken om het terug te claimen.

Ieder van jullie zal dit anders doen. We kunnen je bepaalde technieken geven enz..., maar erkennen dat iedereen het pad anders zal bewandelen. Maar we garanderen je absoluut dat wanneer je ontdekt aan wie je de macht hebt gegeven en waarom, je "over de heuvel" zult zijn - je zult op de top van de heuvel staan. De rest gaat bergafwaarts.

De analogie die we je aan het begin gaven over de trechter die met je verbonden is en waardoor je persoonlijke kracht filtert, en de obstakels of illusies die daar blijven steken waardoor je vergeet dat je die hebt, lijkt erg op dit idee.
Dat betekent dat je ook naar die trechter kunt kijken en kunt zien welke vorm die belemmeringen aannemen. Als die obstakels bijvoorbeeld de vorm aannemen van voortdurende problemen met de regering, dan zal dat je vertellen dat je je macht in die richting hebt gegeven - aan de regering.

Als die belemmeringen bijvoorbeeld de vorm aannemen van voortdurende misbruikte relaties, dan wijst dat je in de richting dat je je macht aan een ander hebt gegeven in je relaties - daarom ben je machteloos in relaties, vandaar misbruik.
Dus om erachter te komen wat het is, hoe je die belemmeringen creëert, moet je eerst kijken naar wat ze zijn. Welke vorm nemen ze aan in je leven? Onderzoek je leven met een fijne kam. 

Gemeenschappelijk thema

Wat is het gemeenschappelijke thema?
Dat zijn de obstakels of de illusies die de stroom van je eigen persoonlijke kracht, die er altijd is, afleiden, je ervan weerhouden te weten dat je die hebt, en andere mensen houden als de houders van je kracht.
Begrijp dat. Weet dat. En als je dat kunt identificeren, kun je heel actief en volledig beginnen je macht terug te nemen.

Voordat we verder gaan, zijn er vragen of verduidelijkingen over wat we gezegd hebben?

 

Questions and Answers

QuestionI got the impression that giving up this power, or giving it away or hiding it, was a prerequisite for third-density [physical] Earth experience. Is that a correct interpretation of what you were saying?

- This game that you play of hide and seek with your personal power is part and parcel of the game of third-dimensional reality, yes.

Question: I've been using the video arcade analogy in my own mind recently. Before we came into the arcade we had to give the power away and now we are standing at the video game trying to find who we gave it to.

- Yes. And if you can't find who you gave it to, and own that you gave it away, the actual claiming of it and mastering of it will be a lot more difficult.
 

Question: This reclaiming of personal power is obviously one essential step in the transformation from third density to fourth. For comparative purposes, so that we can perhaps view this from a little different perspective, could you briefly describe the condition of personal power as it exists in fourth density?

- Let us rephrase the question, and you tell us if this is what you mean. As opposed to what we've just discussed about what is occurring on your planet now with giving away the power, you want to know where you are moving toward as personal power begins to be claimed? What is it going to look like?
In some ways, it is going to be very, very alien to you now because most of you are used to giving away the power. However, we will do our best to describe for you (at least generally) what it will be like.
First of all, essential to claiming personal power is 100% ownership of everything that happens in your reality. So if you are in a car accident, if someone has embezzled from you, whatever, any situation that has come into your reality must be 100% owned. In the transition that you are moving toward now (the transition that we call the transition from third to fourth density), you are going to find that in that fourth-density framework, everyone will be totally self-responsible for their lives.
We are talking literally about an entire shift. It means you will no longer blame anyone. If you ever have to blame someone, you are not in your personal power.
As an example, look at what this is going to do for the judicial system and lawyers. If there is a change, and individuals are owning their realities, there will be no need for law suits. That is one very, very simple example. Imagine what it would be like for everyone in your world to 100% own and claim their lives, and what happens to them.
When that happens, you will also find that everyone on your world has 100% mastered their personal power. 
Do you follow so far?

Question: Yes, and I'll let you keep going. One of the things that occurred to me is that when you learn to ride a bicycle there is a point where you no longer have to even think about your balance. Right now we are experiencing individual issues about personal power. In fourth density, those issues (I assume) are handled. There are no longer challenges to that personal power concept just like there are no longer challenges to balancing on a bicycle.

- Exactly.

Question: So this is an issue that we go through, we get, and fourth density provides us with a whole different range of issues that then will not include this question of personal power. It is something we will have done.

- Yes. Right now what you are all doing on your world is that you are learning to ride without training wheels. For now at least, you are still reminding yourself to keep in balance on that bicycle. However, very shortly in many of your lifetimes you are going to see a tremendous shift where you are no longer going to have to think about balancing yourself on that bicycle.
It is going to be a natural expression of who you are. And so as the reality is claimed 100%, as total self-responsibility for the reality is taken by each person, they are going to learn to live that way rather than live through blame. And when they learn to live that way, they are truly, truly on the path of total mastery of their personal power.
Very good analogy.

Question: Germane, a lot of people will have a tendency to want to work on, for example, why I would have given the gun away. If it was self-doubt, I would then spend hours working on my self-doubt. You are suggesting instead that it might be better to merely take the gun back and confront the fear ... of having the gun. And through confronting the fear you'll naturally go back to perhaps reliving the self-doubt...

- Yes. You will ultimately need to take the gun back and to feel what it is like to have it (even if it is fearful) before you can truly master the use of the gun. How can you master the use of the gun if you never pick it up?
You know we have said so many times that the thing you desire most is often the thing you fear the most. In this case, so many of you desire personal power and that is the very thing you are afraid of. It will require you to claim that power (at least a little bit) to bring up the fear or the resistance to then cleanse it out, so that you can then finally learn how to use it and become strong through that usage.
Do you follow?

Question: I do. And it would seem obvious then that for many of us this personal power that we need to reclaim may actually be back in the roots of our family - our mother and father.

- Oh, yes. Recognize that each and every one of you as children have role models in your mother and father (or your primary care givers) and those role models are the first people that you ever encounter. And when you have a little child who is so hungry to learn, they pattern themselves after the first role model that they are presented.
This is not a conscious thing. But this is what happens. And so if your parents have been patterned to give away personal power... perhaps your mother has been patterned that she should give up her power to the man. And the man has been patterned that he is the only one who can safely handle the power, this is going to be passed on to children.
And it is then going to be passed on to their children, and on down the line. Until conscious intervention happens, it can unconsciously be carried.
So more than anything else what we are talking about is a form of conscious intervention. It is a point of saying, "Ah ha! This is why I have not felt empowered. I will own this. I will thus, in the owning, change it."
That commitment right there, that recognition, that ownership, that is the true point of power.

Question: So the more that your primary caregiver tended to live in fear (therefore giving up their power in any area they are afraid), they give up their power to the person or thing whom they are afraid of.

- Exactly.

Question: Then the more you will be patterned to give up your personal power because you are following the dictates or models of your primary caregiver.

- Exactly. Now we recognize that there is really so much to share with you on this idea of claiming personal power. The time allotted on the tape will not allow us to do so. However, we would like to give you some techniques to get the ball rolling so that those of you who are feeling disempowered, who really are looking for that mastery of your personal power, this will give you a place to start.
The number one place to start in achieving personal power (or reclaiming personal power) is to begin with fear. We were just talking a few moments ago about the analogy regarding the gun. If you've given the gun to your mother and you want to get the gun back, (i.e. you want to get your personal power back), all the analyzing in the world about why you gave it away is not going to get you there. It is going to help, but it is not going to do it.
You are going to need to be willing to ask your mother for the gun back, to be willing to hold it with the bullets, and process your fear about your inability to handle that piece of power. The one single idea that can keep you immobile is fear.
That one single idea must be confronted and addressed.

Question: The only thing that I assume that is important is that should you get to the point where you feel that you want to blame the mother for taking your gun, you have to realize that you need to move through that blame until you recognize that in fact you had to have given her the gun.

- Yes! That comes right down to what we were talking about - total self-responsibility for your reality. The minute you get into the game that "they" took it (no matter what the external appearances look like), you are going to perpetuate the cycle of blame and never become self-responsible, and then of course never claim personal power.
You are not a victim to your fear. This exercise is simply that we will ask you several questions. We would suggest that the person doing this exercise get a notebook and answer the following questions.

Question:  What do I fear?

- We would suggest that the person list as many things as possible. This is including physical fears (such as snakes or riding in a car). It is also encompassing fear of success, fear of not being loved, fear of being abandoned. It is the tangible fears and the intangible fears. Write down as much as you possibly can. Take as long as you possibly can to do it. It is going to be very illuminating for you. How does this fear manifest in my life?
For instance, an answer to that questions might be,  "When I am in fear, I lash out at those I love."
It is very important for you to identify the behavior that you engage in when you are in fear. Often you do not know when you are in fear, because it is a behavior or an energy that you are used to. But if you can learn to identify your behavior patterns, you can then examine your patterns and know when you are in fear.
That way, every time you lash out at someone you love, you are going to know, "Ah ha! I must be in fear."

Question: And Germane, chances are those patterns will be the same for all the fears, right?

- Yes. Thank you very much. If you have twenty-five fears that you've just listed, the behavior that you engage in when you are in fear will be identical for all of those twenty-five things you've listed. Fear is fear.
Once you've done this second question - started to identify your behavior, this is when you are going to start feeling a little twinge of personal power. Because you are going to start to realize that you have the tool to recognize it, and so you have the tool to confront it. And you have the tool to heal it.
The third question would be: "What possible value can I find for the expression of my fear?"

Let us reword this. What value can you ascribe to the expression of your fear? Example: Your fear is extremely valuable because it points out to you when you are having tremendous growth opportunities.
If you can identify, through your behavior, when you are in fear, you can stop and say, "Ah ha! This is an extremely valuable time right now, because it signifies something for me to move through which will be tremendously empowering."

Question: FDR said that the only thing we have to fear is fear itself.

- Yes.

Question: Do I get from this third question that what you are trying to do is to shift our viewpoint of having been afraid of fear, to embracing that fear as something valuable in our transformation and our personal growth?

- When you can accept the value of everything in your life (including the negative, including fear), that will be when you claim your power.

Question: The point being that the thing that we have not wanted to confront is more the fear, rather than the results of the fear.

- Yes!

Question: If you are talking about the gun, it isn't that we want to not confront the shooting, it is that we don't want to confront the emotion of fear that is associated with the gun. So you are trying to get us to confront the fear itself, and embrace it.

- Yes! Humans are more afraid of fear than the actual thing they claim they are afraid of.

Question: Which is why people say whenever they've had for example a terrible car accident, they get through it and say, "That's all there is?" They can't believe how simple it is once they go through the fear.

- Going back to the beginning of what we were saying - how your ego develops - the minute your ego perceives a threat, it is going to protect you from that threat. Not only is it going to protect you from the threat, it is going to protect you from the feeling of being threatened. That means, protecting you from feeling fear.
So not only is your ego protecting you from the thing, it is also protecting you from the feeling of the thing, which is the fear.

Question: Is it really even protecting you from the thing? Isn't it's only job to protect you from the feeling?

- Recognize that a lot of the portions of the ego delude themselves. So it is going to protect you from anything that takes on any shape or form close to the fear.

Question: I just have to say one more thing that is hitting me at this point. Any time the ego receives a threat, it reacts with fear. It has one response to any number of invasions. This is the exact same mechanism that the physical body has. It has one response, which is inflammation, and then it goes on from there. It is a one response mechanism.

- Yes. And recognize that even though the ego has one response - fear - that fear will often cloak itself in other emotions so that it is disguised so that you can never trace it back to the ego. It is a camouflage mechanism. For instance, descriptions of things that are really fear disguised are often: anger, jealousy, protectiveness...we could go on and on and on with this.
The fear is underlying all of the disguises that it appears as. And you will need to examine your reactions to situations to really see where the fear is. Fear is it! When you master fear, you master your personal power.

 

Personify your fear.

Take a clean sheet of paper, colored pens and pencils, crayons, whatever you want, and what you are going to do is to personify your fear. Draw your fear. Give it a humanoid form - whether it looks like a witch or a vampire, or an ugly monster, make it as ugly and as sinister as you can, but still keep it having the appearance of human.
This is a very, very powerful mechanism. What it is going to do is communicate to your subconscious mind and your ego that fear is on your level. We will call this fear character "Mr. Fear." (You can call it "Miss Fear" if you want to, it doesn't matter). Mr. Fear, when personified, is like fear being revealed. It is now vulnerable. It now stands there in front of you and you can see it is your height.
It has two arms, two legs. It is something you can deal with. It is not this big, black void.

When you put fear on your level through personification, you can then use all sorts of techniques such as dialoging with the fear to help the transformational process occur. When you've mastered fear, once again we will repeat, when you've mastered fear, you have mastered self-empowerment. In a sense, fear is the one enemy all of you are fighting on this planet - to speak a little bit dramatically.
Each of you have disguised Mr. Fear in a different costume. So Mr. Fear is always something outside of you. However, Mr. Fear is something very alive and well inside. And it is the primary blockage toward mastering personal power. When Mr. Fear is brought to your level and embraced and allowed to express itself, you will be on the path toward absolutely and totally mastering your personal power. 
You are already seeing in your society, in your own circle of friends perhaps, that when one commits themselves to personal growth, one must confront fear, or you will not go any farther.

The tools to personal power are very easy, very light. They have the instructions clearly written upon them. But you can't get in the tool box, because Mr. Fear has his foot on it. Until you befriend Mr. Fear, you cannot get at that tool box. You may, when Mr. Fear is taking a nap, sneak to the tool box and pull out a tool. But no sooner do you have it in your hand, he wakes up, and he snatches it back.
This is the game that humans have been playing for quite some time. But now you know there is a tool box. Now you know the instructions are clearly written on the tools. Now you know that the only thing standing in between you is Mr. Fear. He's the one to contend with. And he is a part of you.
Because he is a part of you, he needs to be valued and recognized for what he can give to you.

When you can do that, that is an indication that you are either very close to mastering or have mastered your fear. From that point on, the tool box is clearly open and clearly labeled. It is your playground...and we would say that your mastery of your own personal power in this lifetime in this physical reality is more of a playground than you realize.
If there is no fun involved in this mastery, we would suggest not doing it. If there is no joy, if there is no excitement, go back a little bit and work on something else until you can muster the joy and the excitement. Because when you've truly committed toward mastery of that personal power, if you are truly committed and truly excited, then even the fear will be an exciting thing.
That also will be a signpost to tell you whether you've really committed, or whether you are still in the phase of "trying" to commit. If your fear is an exciting thing (because it represents the path to your power), then you are full steam ahead. If not, then continue to search for the mastery of your fear before you go further.
And once again when you feel the excitement, you will know you are ready.

Each and every one of you carries this tool box. Each and every one of you has an equal chance of mastering those tools. We know you would not have set this up if you were not capable of achieving it. And we know that the rewards are great when you achieve it. You are a very persistent civilization. You will achieve what you are setting out to do. Persistence, patience, joy, and love.
Enjoy your road to personal power... for there is a pot of gold at the end. Much love to you!


Channeled by Lyssa Royal

GERMANE

Germane considers himself to be a nonphysical group consciousness associated with the Orion Light - a future integrated version of the galactic family of which we on Earth are a part. He chose the name "Germane" because of it's English definition: "Coming from the same source, or significantly relevant to."
There is no connection to St. Germain.

SASHA

Sasha is a physical female from the Pleiadian star system. She calls herself a cultural engineer and specializes in opening contact with planets who are ready to enter the galactic community. She often provides information about the evolutionary patterns of developing planets, most notably the Earth.

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more