Mind Your Frequency
Featured

Mind Your Frequency


Zolang we weten, ondersteunt het elektromagnetische veld van de aarde alle levende wezens met de natuur-frequentie van 7.83 Hz. We noemen het ook wel de hartslag van de aarde. 
De frequentie van 7.83 Hz is een zeer krachtige frequentie die ook gebruikt wordt met Brainwave entrainment aangezien deze geassocieerd wordt met lagere hersenfrequenties van alfa en het bovenste bereik van theta, die zorgen voor ontspanning.


 

INTRODUCTIE 

Zolang we weten, ondersteunt het elektromagnetische veld van de aarde alle levende wezens met de natuur-frequentie van 7.83 Hz. We noemen het ook wel de hartslag van de aarde.  
De frequentie van 7.83 Hz is een zeer krachtige frequentie die ook gebruikt wordt met Brainwave entrainment aangezien deze geassocieerd wordt met lagere hersenfrequenties van alfa en het bovenste bereik van theta, die zorgen voor ontspanning.
Brainwave entrainment is een methode om de hersenen te stimuleren in een bepaalde staat (bijvoorbeeld ontspanning, meditatie of juist activiteit) te komen met behulp van een pulserende geluid, licht of elektromagnetische veld.

Deze hersenstaat van 7.83 Hz wordt in verband gebracht met hoge mate van hypnotiseerbaarheid, suggestiviteit, meditatie en verhoogde waarden van HGH (humaan groeihormoon) en stimuleert zelfs de bloedstroom naar de hersenen.
Deze aardse frequentie, deze hartslag die al decennia lang rondom dezelfde waarde heeft geschommeld, gaat op dit moment in hoog tempo steeds verder omhoog. 
Eerder in 2014 werd het beschouwd als een afwijking als deze frequentie steeg van de gebruikelijke 7.83 Hz tot ergens in de 15-25 Hz niveaus, maar een stijging van 7.83 Hz naar 30 Hz en hoger is een serieuze verandering!
Op 31 januari 2017, voor het eerst in de gedocumenteerde geschiedenis, de Schumann resonantie bereikte frequenties van 36 en hoger Hz. 
Sindsdien zijn regelmatige pieken in de Schumann-resonantie van bijna 100Hz gemeten.
Dat is meer dan het vijfvoudige tot vijftienvoudige van de frequentie zoals dit langere tijd gebruikelijk is geweest.
Volgens de neurowetenschap worden frequenties van 36 + Hz in de menselijke hersenen vooral geassocieerd met een gestresst zenuwstelsel in plaats van een ontspannen en gezonde staat van zijn.

Het is heel voor de hand liggend dat ons zenuwstelsel (het electromagnetische systeem van ons lichaam) wordt beïnvloed door het elektromagnetische veld van de aarde.
Dat is waarom het zijn in de natuur altijd zo herstellend en genezend is. 
Het zich losmaken van een stedelijke omgeving, het verminderen van de blootstelling aan drukte, verkeer, werk en routinematig leven - en in plaats daarvan het naar buiten gaan in een natuurlijke omgeving - kan onze hersengolven vertragen van een agressieve, angstige en ongeduldige staat van zijn (die worden waargenomen in het hogere bereik van bèta hersengolven) naar de meer herstellende, ontspannen alfa golven.
En wat dan zeer interessant is, is dat wanneer Tibetaanse monniken hun leven lang mediteren, zij hun hersenfrequenties laten dalen en ze tot verlichting komen (of op zijn minst een stuk lichter worden). Terwijl de mensheid zich ook midden in een transformatie bevindt richting het Licht, terwijl de trilling van de Aarde juist hoog omhoog gaat en dit een groots effect het op onze lichamen en daarmee onze staat van zijn!
Dus hoe is de verandering van de Shumann resonantie nu verbonden met de transformatie van deze planeet en de mensheid ?

HERSENGOLVEN EN 'STATE OF MIND'

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen hoe de frequenties van onze hersenen verband houden met onze staat van zijn.
Terwijl de meesten van ons zich vooral richten op het onderzoeken van onze emoties om gelukkiger te worden, spelen juist de hersengolven een cruciale rol in het vinden van voldoening en welzijn.

We vergeten al te gemakkelijk dat we de scheppers van onze werkelijkheid zijn - en dat "onze werkelijkheid" niet wordt bepaald door invloeden van buitenaf, maar dat deze feitelijk bestaat uit onze gedachten, overtuigingen en denkwijze over wat zich in 'onze werkelijkheid' afspeelt.

"Het is om allemaal gevoeld te worden, maar de gedachte komt op de eerste plaats" ~ Pleiadiërs, Brenners van de dageraad

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen hoe de frequenties van onze hersenen verband houden met onze staat van zijn.
Terwijl de meesten van ons zich vooral richten op het onderzoeken van onze emoties om gelukkiger te worden, spelen juist de hersengolven een cruciale rol in het vinden van voldoening en welzijn.

We vergeten al te gemakkelijk dat we de scheppers van onze werkelijkheid zijn - en dat "onze werkelijkheid" niet wordt bepaald door invloeden van buitenaf, maar dat deze feitelijk bestaat uit onze gedachten, overtuigingen en denkwijze over wat zich in 'onze werkelijkheid' afspeelt.

"Het is om allemaal gevoeld te worden, maar de gedachte komt op de eerste plaats" ~ Pleiadiërs, Brenners van de dageraad

Om meer te leren over de diepere en hogere staten van ons bewustzijn, is de eerste stap het doorgronden van de verschillende staten van ons brein en hun frequenties, want deze frequenties bepalen in grote mate je waarneming in deze realiteit.
Je hebt vast wel eens gehoord van de vijf meest bekende hersenfrequenties (Beta, Alpha, Theta, Delta en Gamma), maar er zijn er vrij recentelijk meer ontdekt.
Elke frequentie wordt gemeten in cycli per seconde (Hz) en elke frequentie vertegenwoordigt een specifiek niveau van hersenactiviteit en een uniek bewustzijn.

Besef dat hoewel meestal een bepaalde hersengolf is "dominant", de andere frequenties ook nog steeds op de achtergrond aanwezig zijn.
Bijvoorbeeld gedurende ons dagbewustzijn, zal een EEG ten minste 5 soorten hersengolven tegelijkertijd laten zien. 
Dus hoewel één bepaald type hersengolf dominant zal zijn, afhankelijk van de staat van bewustzijn waarin je je bevindt, zullen de andere ook gemeten kunnen worden.
Het is een praktische analogie is om hersengolven te beschouwen als muzieknoten - de lage frequentie golven zijn als een diep meeslepend drumritme, terwijl de hoge frequentie hersengolven zijn meer weg hebben van een subtiele hoge fluittoon. 
Al deze hogere en lagere frequenties komen bij elkaar als een harmonische symfonie.

Misschien is het goed om eerst een korte beschrijving te maken van elk van deze 5 bekende staten van de hersengolf, om de daar nieuwere ontdekkingen aan toe te voegen.
De volgende beschrijvingen zijn slechts algemene beschrijvingen. De zaken zijn in werkelijkheid veel complexer.

Brain Waves


DELTA (0,5-4HZ) - DE DIEPE SLAAPGOLF

De Delta frequentie is de bijna langzaamste frequentie en wordt ervaren in diepe, droomloze slaap en in zeer diepe, transcendente meditatie waar het bewustzijn volledig los is.
Delta is het rijk van je onbewuste geest, en de poort naar de universele geest en het collectieve onbewuste, waar informatie binnenkomt die anders niet beschikbaar is op het bewuste niveau.
Deze golven zijn de langzaamste hersengolven die bij de mens zijn geregistreerd. 
Interessant is dat ze het vaakst voorkomen bij zuigelingen en jonge kinderen. Naarmate we ouder worden, produceren we minder deltagolven, zelfs tijdens de diepe slaap.
Deze deltagolven zijn onder meer belangrijk voor het helingsproces, omdat ze verband houden met diepe heling en regeneratie. 
Te weinig diepe slaap is dus in meerdere opzichten schadelijk voor onze gezondheid.

THETA (4-7.5HZ) - HET KANAAL VOOR LICHTE MEDITATIE EN HOGE CREATIVITEIT

De meest diepgewortelde programma's van onze geest bevinden zich in Theta en het is waar we levendige visualisaties, grote inspiratie, diepgaande creativiteit en uitzonderlijk inzicht ervaren. 
In tegenstelling tot onze andere hersengolven is de stem van Theta een stille stem. 
Dit Hoge Creativiteitskanaal, is onze hoogste bronstaat. Thuisbasis van ons genie, het heeft enorme, misschien wel onbeperkte, mogelijkheden. 
In dit frequentiebereik hebben we toegang tot onze intuïtieve gedachten; uitbarstingen van creativiteit, inspiratie en inzichten, lateraal denken, probleemoplossende talenten en inventieve en artistieke vermogens. 
Het is een toestand waarin antwoorden liggen en nieuwe ideeën in het bewustzijn opduiken. 
Het is op de Alpha-Theta grens, van 7Hz tot 8Hz, waar het optimale bereik voor visualisatie, mind programming en het gebruik van de creatieve kracht van onze geest begint. 
Het is de mentale toestand waarin we bewust onze werkelijkheid creëren. Op deze frequentie zijn we ons bewust van onze omgeving, maar ons lichaam en onze geest zijn in diepe ontspanning.

 
ALPHA (7,5-14HZ) - DIEPE ONTSPANNING EN HET LEERKANAAL

De laagste Alpha hersengolven (7-8Hz) zijn aanwezig in diepe ontspanning en meestal wanneer de ogen gesloten zijn, wanneer we wegglijden in een heerlijke dagdroom of tijdens lichte meditatie. 
Het is een optimale tijd om de geest te programmeren voor wat we willen in het leven en het verhoogt ook onze verbeelding, visualisatie, geheugen, leren en concentratie.
Het is de poort naar ons onderbewustzijn en ligt aan de basis van ons bewustzijn.
De optimale leerfase (8-10 Hz) bereiken we door eerst een fase van ontspanning te doorlopen.
Door ons lichaam en onze geest tot rust te brengen komen onze hersenen in de alfa-toestand, het huis van de gelukkige leerling. 
Deze kalme toestand is een ontspannen modus waarin we rechtstreeks vanuit onze zintuiglijke systemen waarnemen, zonder inmenging van de kritische geest.
De interessante paradox is dus dat leren gemakkelijk gaat en leuk is in een ontspannen toestand en omgeving, in plaats van een druk klaslokaal met een actieve, gespannen aandacht voor wat er gebeurt.
Leren in dit kanaal lijkt moeiteloos omdat we in contact staan met onze innerlijke vermogens terwijl we nog steeds aanwezig zijn in de bewuste waarneming. 
De stem van Alfa is onze intuïtie, die duidelijker en dieper wordt naarmate we dichter bij 7,5 Hz komen.

 
BETAGOLVEN (14-40HZ) - HET WAAKBEWUSTZIJN EN ACTIEKANAAL

De Betagolven staan bekend als hoogfrequente hersengolven met een lage amplitude, die gewoonlijk aanwezig zijn als we wakker zijn. 
Ze zijn betrokken bij bewust denken, logisch denken, en hebben een stimulerend effect ... we zouden het het ACTIEKANAAL kunnen noemen. 
Met de juiste hoeveelheid betagolven kunnen we ons concentreren en onze dagelijkse taken gemakkelijk afmaken. 
Een teveel aan bèta kan leiden tot overmatige stress en/of angst. 
De hogere bètafrequenties (tussen 30-40 Hz) worden in verband gebracht met hoge niveaus van stress en opwinding. 
Wanneer we cafeïne drinken of een ander stimulerend middel gebruiken, zal onze bèta-activiteit 'van nature' toenemen.

We gebruiken dus het Actiekanaal wanneer we handelen in onze fysieke werkelijkheid.
Dit is - laten we zeggen - de modus van onze hersenen om de directe input (uiterlijke zintuigen) waar te nemen en de output (actie) te regenereren. 
We gebruiken het om in het leven toe te passen wat we hebben geleerd of willen leren.

Hoewel dit Actiekanaal ons slecht van pas komt bij het leren van nieuwe informatie (het is meer een uitvoerkanaal), is het het kanaal dat op scholen het meest wordt versterkt. 
We misbruiken deze hersengolftoestand eigenlijk verkeerd als we hem gebruiken voor leren, herinneren of creëren, want het leren en opslaan van nieuwe informatie gebeurt eigenlijk door de hersenen in een alfa-toestand.
Daarom vereist het gebruik van het Actiekanaal voor leren veel herhalingen om informatie in het langetermijngeheugen te krijgen. 
Om zich op lange termijn te kunnen herinneren of om reacties op vaardigheden automatisch te laten worden, moeten we de gewenste informatie laten "bezinken". 
Neurologisch gesproken, betekent inwerken dat een ander hersenkanaal dat op een andere frequentie werkt, de informatie heeft opgepikt. 
Om het oneindig grotere leerpotentieel van onze innerlijke geest te bereiken, moeten we onderweg overschakelen naar het leerkanaal / ontspanningskanaal.

Volgens de neurowetenschappen worden frequentieopnames van 36+ Hz in het menselijk brein eerder geassocieerd met een gestrest zenuwstelsel dan met een ontspannen en gezond zenuwstelsel.
Deze toestand kunnen we herkennen als een soort overlevingsmodus.

GAMMA (40-45HZ) - DE INZICHTSGOLF EN DE CHANNELING-STAAT

Brain Waves

Dit bereik is het meest recent ontdekt en is een frequentiebandbreedte boven 40Hz, dus net boven de beta-frequentie - Action Channel.

En hier wordt het heel erg interessant, want deze frequenties zijn betrokken bij hogere verwerkingstaken en zeer hoog cognitief functioneren. 
Dus waar de hogere Beta-golven de oorzaak zijn van veel opwinding en stress, komen we voorbij dat punt in de Gamma-toestand waarin onze hersenen supergeleidend en uitgelijnd worden.

Bashar noemt de Gamma-golven de channeling-toestand, want het is deze toestand waarin informatie uit andere realiteiten kan worden opgevraagd en verwerkt tot een holistisch, gesynthetiseerd antwoord op thema's in ons leven.
Telkens wanneer we volledig in beslag worden genomen door onze hoogste opwinding komen we in deze staat waarin we heel helder kunnen zien en ons heel actief en levendig voelen, in volledige afstemming op wie we werkelijk zijn.

Dit is zeer interessant wanneer wij de aardfrequenties zien stijgen tot in de bandbreedte van de Gamma-hersenfrequenties en zelfs een piek bereiken in de Hypergamma-toestand.
De Aarde beweegt zich door het spectrum van hoge Beta, de frequenties die zowel binnen als buiten ons veel opwinding veroorzaken. Kijk naar binnen en naar buiten en we kunnen zien wat er gaande is.
Sjamanen hebben altijd gezegd dat Moeder Aarde de mensheid op vele manieren ondersteunt in deze fase van transformatie en nu wordt het duidelijker wat betreft het mechanisme ervan.
Zij duwt ons langzaam door de Beta-frequenties naar de Gamma-bandbreedte en verder, waardoor een complete 'nieuwe' set vibraties in onze fysieke werkelijkheid en hersenen wordt geactiveerd.

Met betrekking tot deze hersentoestanden en -frequenties deelt Bashar meer zeer interessante inzichten die perfect het verband verklaren tussen de veranderingen in de shuman-resonantie en de transformatie die plaatsvindt.
Hij legt bijvoorbeeld uit dat er meer toestanden zijn boven de Gamma toestand en onder de Delta toestand (< 0,5Hz) die we op het punt staan te ontdekken (te kunnen meten in de nabije toekomst).

Bijvoorbeeld ... 

  

HYPERGAMMA AND LAMBDA (45-100 - 200HZ) 

Boven de Gamma-toestand ontdekken we een hersentoestand die we Hypergamma kunnen noemen, variërend van 100-200Hz.

Deze hersenstaat heeft te maken met toegang tot informatie uit andere dimensies en toegang tot informatie uit parallelle werkelijkheden, uit de overziel en de bron zelf en vele andere dingen van die aard.
Nu is er zelfs een toestand boven Hypergamma. Wanneer we van 100 cycli naar 200 cycli per seconde (Hz) gaan, zijn we nu in de zogenaamde lambda-toestand gekomen. 

De lambdastaat is een staat van extreem hoog functioneren waarin we bijna onmiddellijk toegang hebben tot zowat alle informatie die we op elk moment nodig hebben.
Een staat waarin we daadwerkelijk beginnen waar te nemen dat de barrières tussen de dimensies afbreken en waarin we multidimensionale perspectieven hebben als onze natuurlijke manier om dingen te zien.
Een staat waarin we werkelijk door de sluiers kunnen dringen die het ene niveau van werkelijkheid van het andere lijken te scheiden en de ultieme eenheid kunnen ervaren.
Dit is waar we naar op weg zijn.

  

EPSILONGOLVEN (0-0.5HZ)

Een ander zeer interessant ding dat Bashar onlangs deelde over de hersengolven is dat deze golven zich niet lineair gedragen zoals wij geneigd zijn te denken. 
Alsof het begint bij 0Hz en alleen maar omhoog gaat. Lineariteit is iets dat duidelijk lijkt in onze 3D werkelijkheid, maar in feite is in het Universum alles cyclisch.

En ook deze golven gedragen zich cyclisch.
Onder de laagste hersengolven die we tot nu toe kennen (Delta 0,5-4Hz - Diepe Slaap / Extreem Diepe Meditatie) is er een nog lager te ontdekken bereik, dat Bashar de Epsilongolven noemt, variërend van 0-0,5Hz.
Zeer, zeer langzame golven, maar zeer sterk en in staat om andere golven te dragen.

Ooit afgevraagd waarom tijdens meditatie de hersenfrequenties steeds lager worden,
maar de waarneming, downloads van informatie en inzichten toenemen,
terwijl dat eigenlijk hogere frequenties zijn?

Nu, de zeer, zeer hoge Lambda-golven worden gedragen door deze zeer, zeer langzame Epsilongolven, wat betekent dat ze samenkomen.
De laagste en hoogste frequenties zijn met elkaar verbonden.
Dus extreem diepe meditatie met zeer lage Epsilon hersengolven resulteert in zeer hoge waarneming en verwerking, alsmede waarneming voorbij de sluier, vanwege de hypergamma en lambda golven die gedragen worden door deze epsilon golven.
Zoals enorme oceaangolven die kleinere oceaangolven dragen of zoals muzikale tonen die boventonen dragen.

Dit universum is verbazingwekkend, nietwaar?

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more