the moon calendar - lunisolar

naar de Maan


Wow, de eerste maand van 2023 zit er al weer op!
Althans, afhankelijk van de kalender die we gebruiken ... wist je dat het woord Kalender komt van het Latijnse calendarium, wat "renteregister" of "rekeningboek" betekent, en afgeleid is van 'calendae' zijnde de eerste dag van de Romeinse maand, waarop belastingen, schulden, rentes en rekeningen moesten worden voldaan ?


 

De illusie van perfectie

Stel je je leven eens voor zonder kalender ...
Het gebruik van een kalender is zo vanzelfsprekend, dat we ons niet bewust zijn van de onnauwkeurigheid ervan en het uit de pas lopen ervan met het ritme van het Universum.

Het mystieke cyclische ritme van het Universum is net als de omtrek van een cirkel ... je kunt het benaderen, maar nooit helemaal perfect vaststellen.

In de afgelopen millennia zijn veel verschillende kalenders ontwikkeld en volgens een recente schatting zijn er tegenwoordig ongeveer veertig kalenders in de wereld in gebruik, met name voor het bepalen van religieuze data.

De meeste moderne landen gebruiken de Gregoriaanse kalender en die is gebaseerd op de beweging van de aarde rond de zon (zonnekalender), waarbij de maanden geen verband houden met de beweging van de maan.

Echter, onze kalender vindt zijn oorsprong in de Romeinse Kalender (Maankalender) en is gewijzigd door Julius Caesar in de Juliaanse kalender.
Julius Caesar veranderde de kalender in een zonnekalender en verlengde het jaar van 10 naar 12 maanden om het jaar gemakkelijker te kunnen verdelen.
Voor die tijd begon het jaar in Maart, maar door toevoeging van de 2 maanden Januari en Februari, verschoven alle maanden zoals we nog kunnen zien in de namen van de laatste maanden van het jaar september (septem = 7), oktober (octo = 8), november (novem = 9) en december (decem = 10).
Julius hernoemde ook de vroegere 5e en 6e maand, nu 7e en 8e, in Juli (naar hemzelf Julius Caesar) en Augustus (naar Augustus Caesar).
Tevens zijn we opnieuw begonnen met het tellen van de jaren.

Later werd deze kalender wederom gewijzigd in de Gregoriaanse kalender, met een opmerkelijk feit dat bij de laatste wijziging de paus Gregorius XIII in 1582 bepaalde dat er 10 dagen uit de tijd telling moest worden gehaald.
Protestanten reageerden op Gregorius' kalender door hem de "Romeinse antichrist" te noemen en te beweren dat het werkelijke doel was om ware christenen ervan te weerhouden op de juiste dagen te bidden.
Het heeft een paar honderd jaar geduurd voordat de meeste Europese landen de 'nieuwe' zonnekalender uiteindelijk hebben ingevoerd.

Let wel, pas in 1632 opperde Galileo, tot grote woede van het Vaticaan, dat de zon niet om de aarde draaide, maar de aarde om de zon en dat de aarde daarom niet het middelpunt van het heelal kon zijn.

Het structureren van tijd

Een kalender is ogenschijnlijk een praktische afspraak over punten in de tijdlijn, maar is eigenlijk dat altijd zo geweest?

Als we kijken naar de allereerste kalenders op Aarde, dan zien we dat deze grotendeels gebaseerd waren op de cycli van de Maan met een  combinatie met de cycli van de Zon (lunisolar calendar).

De Islamitische kalender is een Maankalender, gebaseerd op de beweging van de maan, waarbij het jaar geen verband houdt met de beweging van de aarde rond de zon.

De Hebreeuwse/Joodse kalender combineert beide (LuniSolar kalender), in die zin dat de jaren gekoppeld zijn aan de beweging van de aarde rond de zon, en de maanden aan de beweging van de maan.

Eén van de allereerste kalenders ontstond in Babelonië ... daar blijkt veel te zijn begonnen, dit was een lunisolar kalender.
De Babylonische gevangenschap van het Joodse volk heeft invloed gehad op de ontwikkeling van de Hebreeuwse kalender ... één van de meest nauwkeurige kalenders.

Uit de tijd van Babelonië komt ook het idee om een dag in 24 uren te verdelen, van ieder 60 minuten en daarbinnen 60 seconden.
De duur (lengte) van een seconde is vastgesteld in die tijd !
Babeloniers hanteerden in hun tijd overigens het veelzijdiger 12-nummersysteem, dat we nog terugvinden in een dozijn en een gros.

De mensheid gebruikte in de oudheid kalenders om aan het lengen of korten van de dagen te zien wanneer de winter in aantocht was, wanneer welke gewassen te planten, wanneer bepaalde dieren te zoeken, wanneer hun gedomesticeerde dieren gaan bevallen en wanneer de goden te danken.

Zonnekalenders definieren een zonnejaar, de tijd tussen de momenten waarop de zon weer op exact dezelfde plek terugkomt (de Aarde één rondje om de zon heeft gemaakt).
Een zonnejaar is eenvoudig in kwarten te delen door de twee solstices en de twee equinoxen. Deze kwartalen vertegenwoordigen onze seizoenen.

Maankalenders definieren een 'maand', zijnde de tijd tussen de momenten waarop de maan weer 'nieuw' is, maar let op.
Een maan(d) is eenvoudig in vier fases (kwarten) te verdelen en dat kennen we als weken.
Met de namen van de dagen eren we de verschillende hemellichamen in ons stelsel.
Opmerkelijk dat er geen dag is vernoemd naar de Aarde zelf.

Opmerkelijk is dat geen enkele van de cycli een mooi rond getal is.
Een zonnejaar is ca. 365.24 dagen.
Een maancyclus is ca. 29.53 dagen en een zonnejaar heeft ca. 12,37 maan cycli.
Met andere woorden, er zijn vaak 12 manen (maanden) zijn en soms 13 manen zijn in een jaar.
Het jaar 2023 heeft er 13 ... het getal van krachtige transformatie (Bashar - Cybo).

De christelijke kalender is uitsluitend gebaseerd op de rotatie van de zon (mannelijk - patriarchaal), de islamitische op de rotatie van de maan (vrouwelijk - matriarchaal).
De Hebreeuwse kalender is gebaseerd op de maan en de zon, en is een zeer nauwkeurige lunisolar kalender, met het beste van beiden in evenwicht.

De Hebreeuwse kalender bestaat al bijna 6000 jaar en klopt altijd, omdat hij gebaseerd is op de rotatie van Zon, Maan én Aarde.
Op deze kalender kan de datum van een feestdag 1.000 jaar vooraf worden vastgesteld.
Het is echter wel een zeer complexe kalender.

Er bestaat een zeer nauwkeurige Hebreeuwse kalender die al in de 4e eeuw voor Christus is opgesteld tijdens hun ballingschap.
Deze kalender geeft zelf details aan zoals de duur van dag en nacht, de uren van zonsopgang en zonsondergang, enzovoort over een periode van 2000 jaar.
Het Israëlische volk had dus een buitengewoon nauwkeurige kennis van de mechanica van het hele firmament, net als de Maya's.

influences of the MoonInvloed van de Maan

Door het gebruik van de Gregoriaanse zonnekalender vergeten we makkelijk de lessen die we van de Maan kunnen leren.
De Maan is op de achtergrond in ons bewustzijn.

En let op !
Onze wereld wordt in balans gehouden door dualiteiten: yin en yang, licht en donker, warm en koud.

De maan vertegenwoordigt krachtige vrouwelijke energie.
De maan is koel, intuïtief, verzorgend, en passief (in de zin van 'zijn' in plaats van doen).

De zon vertegenwoordigt mannelijke energie. 
De zon is heet, vurig, en actief (in de zin van het doen, de actie).

Zowel de zon als de maan beïnvloeden watermassa op Aarde door hun magnetische aantrekkingskracht (al het water, ook het water in de grond, in onze lichamen, niet alleen de grote watermassa's zoals de oceanen en rivieren).

Hoewel de zon veel groter is dan de maan, staat de maan veel dichter bij de aarde en is haar aantrekkingskracht groter.

De beweging van de maan is verbonden met het stijgen en dalen van de getijden.
Zaden die worden gezaaid en gewassen die worden geplant terwijl het water stijgt tijdens de wassende maan kunnen gemakkelijker water opnemen dan zaden die worden gezaaid tijdens de afnemende fase.
Daarom worden gewassen die gedijen in droge omstandigheden het best geplant tijdens de afnemende fase, en bovengrondse gewassen die veel water nodig hebben tijdens de wassende fase van de Maan. 
Landbouwers in oude tijden wisten dit.

Studies hebben aangetoond dat de Maan onze stemmingen, ons bioritme en zelfs onze vruchtbaarheidscycli beïnvloedt.

Vele studies hebben aangetoond hoe de effecten van de maancyclus en haar fasen te zien zijn in talrijke levensvormen, waaronder vissen, schelpdieren, insecten, zoogdieren (waaronder mensen) en planten.
Zeedieren vertonen een hoge maangevoeligheid; hun voortplantingscycli worden sterk beïnvloed door het ritme van de maan.
Garnalen komen bij volle maan massaal naar boven om zich te voeden.

Maancycli zijn ook goed bekend bij jagers en vissers.
Uit dierstudies blijkt dat lichamelijke activiteit, metabolisme, agressie en seksueel gedrag bij veel soorten sterk toenemen ten tijde van nieuwe en volle maan.

Studies tonen een correlatie aan tussen voldragen bevallingen (water!) en de maanstand, met een hoger bevallingsaantal op de eerste of tweede dag na volle maan.

Al sinds de middeleeuwen kennen we het woord "lunatic".
Studies geven aan dat "planetaire locaties in relatie tot de maanstand" kunnen worden gecorreleerd met de vatbaarheid voor het bipolaire manisch-depressieve syndroom.
Andere studies hebben sterke correlaties gevonden in emotionele (waaronder gewelddadige) handelingen rond de volle maan en een tendens voor mensen om depressief of introspectief te worden tijdens het afnemen van de maan.

De traditionele maanwijsheid stelt dat op de dag van de nieuwe maan het vermogen van het lichaam om te ontgiften het grootst is.
Vandaar dat belangrijke vastenperiodes zoals de Ramadan zijn uitgelijnd op de stand van de Maan.

Kortom, het ontkennen dat de maan invloed heeft op het menselijke lichaam zou erg kortzichtig zijn.
We kunnen de effecten overal in de natuur zien.

De Mysterieuze Maan

Onze Maan is een uitzonderlijk hemellichaam met een enorme impact op ons leven. 
Zonder Maan is er geen leven op Aarde zoals we dat kennen !

Pyramid seen in NASA images of Moon

 

En dan kunnen we ons afvragen ... 

- Heeft de Aarde altijd al een Maan gehad ?

- Is de Maan natuurlijk ontstaan ?

- Hoe is de Maan precies in deze baan om de Aarde gekomen ?

- Hoe kan het dat de afmeting van de Maan exact de Zon afdekt tijdens een zonsverduistering ?

- Waarom zien we altijd maar één kant van de Maan ?

- Wat zijn die onnatuurlijke constructies op de Maan ?

- Is de Maan bewoont in het verleden of heden ?

 


The Engine of Ascension

In de afgelopen 35 jaar zijn er vele vragen beantwoord door Bashar over onze Maan, en in één van de mooiste en meest uitgebreide antwoorden noemt hij onze Maan 'the Engine of Ascension'.

  


Lieve mensen,

Dank je wel voor het lezen van onze nieuwsbrief!

In een wereld waarin we in harmonie met onze natuur leven, in synchroniciteit met het Universum, in balans met polariteit, kan het niet anders dan dat er op termijn wederom een verandering gaat komen in onze wijze waarop we onze cycli van tijd vormgeven in onze dagelijkse praktijk.
Het is essentieel voor een leven in synchroniciteit dat ons maatschappelijk ritme in resonantie komt met het ritme van onze natuur en kosmos. 

Dit gaat in energetische zin ook over het in alignment zijn/brengen van de onderste 3 chakra's (Wortelchakra/Muladhara = Aarde, Heiligbeen Chakra/Svadhisthana = Water/Maan, Solar Plexus/Manipura = Zon) waarbij in de huidige Westerse wereld een overmatige activiteit waar te nemen is in de Zonnevlecht (Solar Plexus).
Deze uitlijning van de onderste chakra's is cruciaal voor de opgaande energie flow richting de hogere chakra's en andersom in ons lichaam.

Het leek ons goed om alvast licht te laten schijnen op iets dat onbewust voortdurend in onze realiteit een rol speelt zonder dat we beseffen wat er aan ten grondslag ligt.
En ook het bewustzijn dat we hier in de toekomst als collectief een keuze in te maken gaan krijgen.

Mocht je nu alvast verder op onderzoek willen gaan, dan hebben we hier een aantal interessante links voor je: 

History of Our Calendar
https://www.webexhibits.org/calendars/year-history.html

Astronomical Basis of Calendars
https://www.webexhibits.org/calendars/year-astronomy.html

Moon Phases and their Meaning
https://youaligned.com/moon-phases-meanings-impact/

Yin Yang and the Year of the Sun
https://www.chinesefortunecalendar.com/YinYang.htm

The Blessings of the lunar calendar
https://islamonline.net/en/the-blessings-of-the-lunar-calendar/

Earth is spinning faster
https://human-et-one.mn.co/posts/the-earth-is-spinning-faster-since-mid-2020-than-at-any-time-in-the-past-50-years

https://www.lehighvalleylive.com/weather/2023/01/when-to-see-all-13-full-moons-in-2023-supermoons-blue-moon-eclipses-meteor-showers-this-year.html

Julian to Gregorian Calendar: the 10 Days went Dark
https://www.timeanddate.com/calendar/julian-gregorian-switch.html 
https://www.timeanddate.com/calendar/gregorian-calendar.html
https://www.timeanddate.com/calendar/julian-calendar.html
https://www.timeanddate.com/calendar/roman-calendar.html

Moon and Silver
https://gemsinstyle.com/blogs/news/silver-and-the-moon
http://www.levity.com/alchemy/kollerstrom_moon.html

Bashar - the Origin of the Moon
https://human-et-one.mn.co/posts/the-moon-luna

Bashar - History Of The Moon
https://www.youtube.com/watch?v=P_I5Ls_81LE

Bashar: History Of Solar System
https://www.youtube.com/watch?v=e4ck9iIOqWM

Bashar- Hidden Moon Bases
https://www.youtube.com/watch?v=XEJ_waWkm_o

Bashar: Moon Built By ETs
https://www.youtube.com/watch?v=qr46YWG0Ius

Bashar: Follow The Pyramids
https://www.youtube.com/watch?v=I-K2wX310xg

Prague's Astronomical Clock
https://www.czechcenter.org/blog/prague-astronomical-clock

Voor nu, heel veel liefs !!
En tot gauw, in levende lijve, op één van de online events en op de online community Human-ET One!

Jacqueline en Philip


Source :
Newsletter February 2023
www.ET-Healing.nl

Credits Main Photo : L'atmosphère : météorologie populaire par Camille Flammarion (1888)

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more