Deepak-Chopra-Quote-DNA-is-a-quantum-computer
Featured

Quantum Consciousness and DNA

Heb jij je wel eens afgevraagd hoe het kan dat we als bewustzijn of ziel een biologisch 'ruimte'pak kunnen aantrekken en een toch wel heel realistische ervaring kunnen hebben in een fysieke realiteit.
Vele jaren terug heb ik die vraag voorgelegd aan mijn gids Ezra'el en kreeg tijdens in staat van trance een uitleg met beelden over de structuur van fysieke realiteit en ik herinner me vooral de euphorische staat waarin ik me bevond over de pracht en schoonheid van creatie. Geweldig ! 


Ik voelde in die trance zoveel excitement om dit te kunnen gaan delen met de wereld.
En tegelijkertijd met het langzaam uit die trance komen voelde ik hoe het hele begrip begon te verdwijnen ... alsof een geweldige jigsaw puzzel voor je ogen in stukjes uit elkaar valt en ik weet nog dat ik pogingen deed om delen als het ware 'vast te houden' in mijn bewustzijn.
Helaas, alleen de ervaring en de herinnering bleven over.
Ook is het me niet meer gelukt helemaal terug te komen in dat ene 'eureka moment', al krijg ik wel steeds meer perspectieven te zien.


Deze vraag is me echter altijd blijven boeien evenals de vraag wat DNA precies is, en dan bedoel meer dan de chemische verbinding van moleculen.
Ezra'el heeft me toen aangegeven dat het juist de bedoeling is dat ik met wat ik toen heb gezien en ervaren mijn zoektocht hier verder vervolg.
Lange tijd heb ik hier niets over kunnen vinden, en daarna ben ik gestopt te zoeken ... tot een paar maanden terug !
Laten we eens een paar van die aspecten bekijken ...

Wat is Quantum

In eerdere blogs hebben we al wat aandacht besteed aan onderwerpen als Mitochondria en Quantum Veld en Quantum Financial System.
Maar wat is nu Quantum fysica ?

Quantum fysica bestudeert materie en energie op het meest fundamentele niveau.
Het onderzoekt de eigenschappen en het gedrag van materie en energie op atomair en subatomair niveau ... wat is materie, wat is fysieke realiteit.

Hoewel de klassieke natuurwetenschap (die focussed op de fysieke realiteit) bij lange na geen antwoorden geeft op heel elementaire vragen als zwaartekracht, geeft de Quantum Wetenschap daar wel een model voor, en tegelijkertijd is het zeer complex om te bewijzen dat het model klopt, anders door complexe experimenten.

De kwantumwetenschap heeft onze kijk op tijd, ruimte en realiteit compleet veranderd omdat het onthult hoe alles in het universum is verbonden met elkaar via hogere dimensies die onze zintuigen niet kunnen waarnemen en onze 'Physical Mind' niet kan bevatten.
Aspecten als Quantum Entanglement (deeltjes die onderling verbonden zijn ongeacht hun afstand), Tunneling (deeltjes die als energiegolf door een 'portal' gaan en weer als deeltjes materialiseren) en Superposition (deeltjes die op meerdere plekken als potentie tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn en pas materialiseren als er focus op wordt gelegd, ofwel alles bestaat als een mogelijkheid en komt tot realiteit zodra er op gefocussed wordt).

Veel ontdekkingen uit de Quantum wetenschappen zijn inmiddels volop in gebruik in technologieën die ooit als puur speculatief werden beschouwd, zoals op dit moment de opkomst van Quantum Computers !

 

Quantum Biologie

Langere tijd heeft de klassieke wetenschap het Quantum werkveld als een onbruikbaar theoretisch model gezien en is dit pas sinds enige decennia serieus genomen.
Een recentere tak in de Quantum Wetenschappen is die van Quantum Biologie, die zich in eerste instantie heef beziggehouden met vraagstukken hoe planten licht (energie) kunnen omzetten naar materie (fotosynthese), hoe geuren (subtiele materie) wordt omgezet in signalen (energie) in het reukzintuig en hoe het navigatiesysteem werkt bij trekvogels (energie die wordt omgezet naar informatie).
Het vraagstuk hoe planten licht omzetten naar materie is de omgekeerde vraag hoe de mitochondria in onze cellen materie omzetten in energie.

Zo is er ontdekt dat DNA gebruikt kan worden als een vorm van computer om complexe problemen op te lossen ... DNA Computing.
Hoewel dit mechanisme goed werkt is de tot op heden ontwikkelde technologie nog niet voldoende efficient om de snelheden van de Quantum Computer te evenaren, maar let nu eens op de volgende ontdekking.

DNA Data Opslag

Door de enorme toename van data opslag is men driftig op zoek naar een alternatief omdat het steeds maar blijven bouwen van gigantische data centers niet meer houdbaar is.
Er is ontdekt dat het opslaan van data in DNA vele malen efficienter is dan alles wat we tot op heden hebben bedacht.
Alle data die nu op de wereld staat opgeslagen in enorme datacenters, kan worden opgeslagen in één omgeving ter grootte van een flinke doos.
Het kan worden opgelsagen, gecopieerd en weer worden vrijgegeven.

En let op ... het DNA wordt gemaakt door de informatie.
Het is niet zo dat het DNA wordt beschreven met informatie zoals we tot op heden doen met data opslag op een harde schijf of ander medium.
De informatie creeert de DNA streng.
Verandering van informatie geeft een verandering van de DNA streng.

En dit is precies zoals de epigenetica het heeft beschreven hoe ons bewustzijn het DNA aanstuurt en daarmee het functioneren van ons lichaam.

De Quantum Wetenschap heeft ons met het 'Double Slit' experiment laten zien dat alles een bewustzijn heeft of onderdeel is in een bewustzijnsveld, alles met elkaar communiceert, informatie uitwisselt en keuzes maakt, en dit specifieke experiment toont dat zelf de 'niet-levende' protonen, electronen en andere quanta keuzes maakt afhankelijk van de 'observer' en dus een vorm van bewustzijn moet hebben.
Alles in onze fysieke realiteit is gemaakt van deze bouwstenen en daarmee is alles met elkaar verbonden in met elkaar in interactie ... wetenschap en spiritualiteit komen hier samen.
En nu we weten dat DNA wordt vormgegeven door informatie ontstaan er nieuwe vragen ... zoals waar komt die informatie vandaan in levende wezens ?


Marina-Rose-DNA-is-a-quantum-computer

Wat is Bewustzijn

De Engelse term 'Consciousness' is afgeleid van het Latijnse woord conscius, "weten, gewaar zijn".
Bewustzijn is het vermogen tot waarnemen en begrijpen en is daarmee een belangrijk basis voor elk levend wezen. 
Omdat alle levende wezens uniek zijn en een grote variëteit kennen, geldt dit ook voor het bewustzijn: het heeft een oneindig potentieel voor ontwikkeling.

Filosofen in de Westerse beschaving hebben eeuwenlang geworsteld om het bewustzijn te definiëren en te begrijpen, voornamelijk omdat de authentieke wetenschap van het bewustzijn lange tijd in het geheim bewaard werd door de esoterische tradities en langere zijn deze spirituele of mystieke tradities op grote schaal bespot, vervolgd en onderworpen aan wandaden door de Westerse samenleving.

In Oosterse beschavingen werden de esoterische tradities beschouwd als de top van de samenleving en waren daarom beter in staat om de mensen en filosofen te informeren over het bewustzijn en zijn functies. 
Bovendien maakten de Oosterse tradities nooit de cruciale keuze om wetenschap te scheiden van spiritualiteit. 

En tegelijkertijd is het niet eenvoudig, misschien wel onmogelijk, om een accurate beschrijving te geven van bewustzijn, aangezien we bewustzijn trachten te begrijpen met onze huidige staat van bewustzijn.
We kunnen niet of nauwelijks zien wat er is voorbij onze huidige staat.
Er is nauwelijks een voorstelling te maken van een 5D wereld en hoe die er werkelijk uit ziet met een bewustzijn dat in fysieke realiteit is verankert.

Wat zijn basiskwaliteiten van bewustzijn?

Er zijn er meer, maar hier alvast 4 herkenbare kwaliteiten

  • Gewaarwording : Brede ruimtelijke waarneming ... we zoomen uit en nemen neutraal waar zonder gehechtheid aan definities
  • Focus/Aandacht : Gerichte specifieke waarneming ... we kiezen datgene waarop we focussen en trekken dat in onze realiteit van ervaring
  • Mindfulness : Erkenning van continuïteit en connecties ... we ervaren dat alles een perspectief is van het Ene, voorbij tijd en ruimte
  • Visualisatie  : Imagineren en verbeelding ... we onderzoeken (bezoeken) andere realiteiten en halen daar informatie (energie) op en brengen die naar 'onze' realiteit toe

Bewustzijn is de basis van waarneming en begrip. 
Hoe hoger of zuiverder ons bewustzijnsniveau, hoe verfijnder en doordringender onze waarneming. 
De zuiverste individuen (de meeste wijze) hebben de meest opmerkzame geest en zijn in staat om zowel in de menselijke kern te kijken als in andere dimensies. 
Omgekeerd geldt dat hoe meer gedegenereerd of onzuiver ons bewustzijn is, hoe beperkter en begrensder onze waarneming is. 

Onze waarneming (de soort informatie die we binnen krijgen) wordt derhalve bepaald door de staat of het niveau van ons bewustzijn.

quantum-physics-neal-donald-walsch


 

All together now

Hoewel bovenstaande wellicht wat 'technische' kost is, gaat de kwantum wetenschap steeds meer in de richting van wat Meesters, Mystici en tegenwoordig ook buitenaardse boodschappers ons hebben verteld !
Dat wij, als bewustzijn, onszelf projecteren in één van de mogelijke versies van fysieke realiteit, gebruikmakende van het DNA om ons een fysieke vorm te geven teneinde interactie te kunnen aangaan met die realiteit.

Vele mystieke bronnen hebben aangegeven dat we als ziel onze ouders, de tijd(lijn) en locatie kiezen.
Met andere woorden, de frequentie van het basismateriaal voor de incarnatie is matchend met de frequentie (informatie) van de ziel voor de betreffende ervaring die het kiest te gaan hebben.
En ook is duidelijk geworden dat het DNA niet gefixeerd is maar zich aanpast aan de informatie die het krijgt.
Daarmee kunnen we ons ook voorstellen dat evolutie, ook fysieke evolutie, niet op toevallige mutaties van het DNA berust maar een gevolg is van veranderingen in het bewustzijn.

De buitenaardse gidsen en teams die met ons zijn tijdens de ET-Healing sessies hebben altijd al aangegeven dat zij niet zomaar 'klachten weghalen' uit het fysieke of emotionele lichaam zonder dat er een shift heeft plaatsgevonden in het bewustzijn.
Zonder deze shift zal het lichaam dezelfde of vergelijkbare symptomen opnieuw manifesteren omdat de materie gevormd wordt door 'kristallisatie' van het bewustzijn.
Niet voor niets komt er tijdens de sessies met hen tegelijkertijd met een heerlijk energieveld ook zoveel informatie beschikbaar.
Het energieveld en de fysiekere shifts zijn voor de meeste mensen goed voelbaar (waarneming) en de informatie bevat vaak meerdere perspectieven (begrijpen) en zijn werkelijk voeding voor het bewustzijn.
Vanuit dit perspectief zul je begrijpen dat in essentie noch de practitioner, noch de buitenaardsen de healing doen ... het is de shift in het bewustzijn van de betrokkene die de healing manifest maakt.
En daarin zie je de pracht van deze co-creatie en samenwerking.

Hetzelfde is ook zo prachtig duidelijk in de activaties van de Reconnection (Axiatonal Alignment).
De groep Pleiadiërs die dit naar de Aarde hebben gebracht hebben vanaf het begin aangegeven :
- Wat jullie doen is Licht en Informatie naar de planeet brengen'.
- Wat jullie doen is strengen opnieuw verbinden'.
- Wat jullie doen is snaren opnieuw verbinden'.

Heel interessant om te zien dat Licht (energie, frequentie), Informatie en DNA (strengen) vanaf het begin onder de aandacht zijn gebracht, evenals de verwijzing naar de 'snaren' die in de Kwantumwereld verwijst naar de verbinding met alle werelden.

Dat alles met elkaar is verbonden is ook mooi te zien in onderstaande video.
Deze video ontvingen we uit onverwachte hoek, precies op het moment dat dit blog in concept klaar stond als een bevestiging ervan.
Deze video gaat in een hoog tempo door vele aspecten van bewustzijn en de magie van het DNA.
Wellicht moet je de video meerdere keren luisteren.

Note ... er zijn aspecten die misschien niet helemaal resoneren met je overtuigingssysteem of beeld van het Universum/de Schepping.
Laat dat voor wat het is, gooi niet alles weg omdat een aspect niet resoneert.
Quantum Superpositie laat alle mogelijkheden bestaan en alleen datgene wat resoneert met jouw (hele) systeem wordt zichtbaar in jouw manifestatie.
En vanuit dat perspectief begint de weg naar binnen ... wat is mijn resonantie, wat geloof ik over mezelf en mijn realiteit?

 


Als jij een Quantum Shift wil maken,
zul je bereidt moeten zijn om alles los te laten
wat je denkt te weten over jezelf en je realiteit.

~ Ezra'el (ca. 2015)Beste mensen,

Dank je wel voor het lezen van onze nieuwsbrief !
Onze 'Physical Mind' weet het vast niet, maar we zijn allemaal Quantum Field experts, we gebruiken het dagelijks ;-)
Mocht je dieper willen duiken, kijk dan eens naar de volgende klassiekers

Voor nu, veel liefs!!!
En tot snel, persoonlijk, bij een van de online evenementen en op de online community Human-ET One!

Jacqueline and Philip 


Source :
Newsletter Juli 2023
www.ET-Healing.nl

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more