Service to All - Connect

Service to All


Onlangs ontvingen wij een prachtige vraag over de Triple A !
De triple A (of AAA) is een afkorting die mijn gids Ezra'el in 2016 doorgaf en waarvan hij destijds aangaf dat hierin de essentie ligt van het collectieve bewustwordingsproces voor de mensheid ... het herontdekken van haar eigen Authenticiteit, haar eigen Autoriteit en haar eigen Autonomie.


Onlangs ontvingen wij een prachtige vraag over de Triple A !
De triple A (of AAA) is een afkorting die mijn gids Ezra'el in 2016 doorgaf en waarvan hij destijds aangaf dat hierin de essentie ligt van het collectieve bewustwordingsproces voor de mensheid ... het herontdekken van haar eigen Authenticiteit, haar eigen Autoriteit en haar eigen Autonomie.

Ezra'el heeft destijds in 2016 aangegeven dat er in de jaren die volgen meer informatie zou komen om er uiteindelijk een boek over te kunnen schrijven ....
De vraag die we deze week kregen was ... 'kun je doorschieten in je Autonomie, bijvoorbeeld in de zin dat iemand zo Autonoom is dat er geen ruimte meer is voor contact met anderen ?'
Prachtige vraag voor Ezra'el ...
Ezra'els antwoord begon met het belang van het zien van de onlosmakelijke verbinding tussen de drie A's.
Het zijn geen drie afzonderlijke concepten, het zijn drie perspectieven van één geheel, zoals een driehoek alleen kan bestaan bij de gratie van drie - onderling verbonden - zijden.
Als één zijde uit de verbinding verdwijnt, is er geen driehoek meer.
Samen met deze herinnering kwam het beeld van een van de codes uit Sacred Circuitry ... Connect.

En meteen daarna werd het thema 'Dienstbaarheid aan het Zelf' en 'Dienstbaarheid aan anderen' weer aangeraakt, hetgeen de laatste weken vaker is gebeurd ... en niets gebeurt zonder reden.
Net zoals het ontvangen van deze ingezonden vraag iets te brengen heeft ...

In ieder geval, dit was wat ik 'kreeg' van Ezrael. Erg kort voor zijn doen.
Op mijn verzoek om wat meer uitleg was zijn antwoord liefdevol maar even kort ... "je hebt de sleutels tot wat je hierover moet weten nu al in je en daar heb je mij niet voor nodig".
Hmmm ... Ik had dit niet verwacht, maar het werd meer en meer duidelijk met het schrijven van deze nieuwsbrief.


De thema's van zowel Sacred Circuitry als AAA zijn beide volop aanwezig in onze buitenwereld anno 2022 en er zijn te veel invalshoeken om ze allemaal in één blog te beschrijven, dus laten we beginnen met ....

‘Service to Self’ en ‘Service to Others’

Triple A - AAA

Elke ziel die incarneert in een fysieke werkelijkheid is onderworpen aan een dynamiek van polariteit.
Deze polariteit zal nooit verdwijnen, omdat polariteit een mechanisme is waarop de fysieke werkelijkheid is gebaseerd.
Zelfs de primaire bouwstenen van onze fysieke werkelijkheid (atomen) zijn opgebouwd uit neutronen (neutraal geladen), protonen (positief geladen) en elektronen (negatief geladen) deeltjes.
Het is bij de gratie van deze verschillen in lading (energie) dat er beweging/stroming van energie is - en waardoor verandering bestaat - en het wegvallen van de polariteit doet alles tot stilstand komen, en zelfs fysiek uit elkaar vallen. Hetzelfde geldt voor magnetische polen.
Het enige dat kan verdwijnen is onze (negatieve) ervaring van polariteit.
Dit is uiterst relevant om te onderkennen en te erkennen!

Zolang we leven in de overtuiging dat de ene polariteit beter is dan de andere of zelfs dat de ene polariteit de andere zou moeten verslaan, zitten we gevangen in de polariteit zelf.

De meest primaire bouwsteen van onze werkelijkheid, het atoom, laat dit zien, omdat het bestaat dankzij polariteit, door neutraal te blijven in zijn kern (neutron).
Daarom zegt Bashar altijd zo scherp ... "vanwege het neutrale punt in het midden is de schepping geen polariteit, maar een Drie-eenheid".

Evenzo is er een dynamiek die te maken heeft met dienst aan zichzelf ('Service to Self') versus dienst aan anderen ('Service to Others').

De hele mensheid worstelt momenteel enorm met deze dynamiek.
En je zou kunnen denken dat dienst aan jezelf en dienst aan anderen elkaars tegenpolen zijn.

Veel mensen hebben het idee dat 'Dienst aan anderen' veel nobeler is dan 'Dienst aan het zelf', vertaald als sociaal versus egoïstisch.
En zo is er ook de overtuiging dat je óf jezelf óf anderen dient (polariteit), terwijl er in werkelijkheid een subtiele dynamiek in een spectrum te onderkennen is.
Deze aspecten ontmoeten elkaar ook ergens in het midden.

Als we het spectrum voor 'Dienstbaarheid aan anderen' bekijken en we kijken naar de meest extreme vorm, dan herkennen we daarin het verschijnsel van zelfopoffering ten behoeve van anderen.
En afhankelijk vanuit welk bewustzijnsniveau dit gebeurt, is het ofwel onvoorstelbaar mooi ofwel ongelooflijk triest.
De meeste zielen die in deze wereld incarneren 'vergeten' bewust grote delen van zichzelf waardoor vroeg of laat de zoektocht naar hun ware zelf begint.
Totale zelfopoffering is in wezen de ontkenning c.q. het van ondergeschikt belang achten van het individuele Zelf waardoor deze zoektocht wordt uitgesteld.
Dit pad is voor de meeste zielen - uitgezonderd voor Meesters die het pad naar Eenwording al hebben voltooid - en die zielen die specifiek de voorkeur geven aan het pad van zelfontkenning in dit leven als ervaring, geen gezond spiritueel pad.
In dit geval geeft het individu zijn Authenticiteit, zijn Autoriteit en zijn Autonomie op en offert zichzelf op aan wat belangrijk wordt geacht (of gedacht) voor het Collectief.
Extreme zelfopoffering heeft te maken met onvermogen of ongeloof om te accepteren dat je als individu liefde en respect waard bent.
Alles geven, maar niet aan jezelf.
Hoe nobel dit ook lijkt, extreme zelfopoffering is een pijnlijk proces omdat er geen verbinding meer wordt gevoeld met het Zelf.

Als we het spectrum voor 'Dienst aan het Zelf' bekijken en we kijken hier naar de extreme vorm, dan onderkennen we daarin het verschijnsel van zelfverheerlijking of zelfverrijking ten koste van anderen.
Extreme "Dienstbaarheid aan het Zelf" heeft te maken met het gevoel nooit genoeg te hebben, hoeveel men ook tot zich neemt.
Het verlangen naar meer is hardnekkig en in deze toestand wordt geprobeerd liefde en energie te bemachtigen door het van anderen af te nemen en aan zichzelf te geven.

Dit voelt als een 'zwart gat' en alle acties zijn erop gericht de leegte te vullen en in de extreme vorm wordt Authenticiteit, Autoriteit en Autonomie van anderen opgeëist.
Hoe 'succesvol' dit ook lijkt, dit creëert enorme innerlijke pijnen omdat er opnieuw geen verbinding wordt ervaren met het ware Zelf.

Service-to-All-All-duality-is-a-mind-creation

Wij als mensheid worstelen momenteel met dit thema en hoewel er relatief weinig mensen zijn in de pijnlijke uitersten van deze polariteit bewegen we ons allemaal ergens in dit spectrum van "Dienst aan het Zelf" en "Dienst aan anderen".
Iedereen maakt hierin zijn eigen reis!
Laten we geen oordeel hebben hierover, noch over onszelf noch over anderen !!!

Het enige wat echt van belang is voor onze eigen reis is eerlijkheid tegenover onszelf ... waar raken gebeurtenissen onze Authenticiteit, Autoriteit en Autonomie en wanneer geef ik meer van mezelf dan goed voelt voor mij en wanneer neem ik meer voor mezelf dan goed voelt voor anderen.

Er is ergens een prachtig neutraal middelpunt en de magie is dat hoe dichter we bij onszelf komen, hoe dichter we bij elkaar komen, in balans en in dienstbaarheid.
Kunnen zien dat in dit evenwichtspunt alles wat we van onszelf geven ook een geschenk is aan onszelf en dat wat we wezenlijk kunnen ontvangen ook een geschenk is aan het geheel. Beide wegen leiden naar 'Dienstbaarheid aan allen'.

En dat het Universum niet alleen een balanspunt heeft, maar ook altijd in balans is, waarin elke verandering in onszelf een verandering in het geheel is.


Waarom deze keer de korte reactie van Ezra'el op mijn vraag ?
Achteraf zie ik dat zijn interactie volledig draait om AAA en Service.

Hij heeft ooit aangegeven waakzaam te zijn dat er geen afhankelijkheid tussen ons kan ontstaan.
Dit heeft hij mij heel duidelijk gemaakt in het begin van ons contact toen ik steeds meer persoonlijke vragen en beslissingen aan hem begon voor te leggen en mezelf afhankelijk begon te maken van zijn inzichten.
Hij ging volledig uit het contact en kwam weken later pas terug met een confronterende boodschap.

"Geef je autoriteit niet aan mij, geef je autonomie niet aan mij, leef je eigen leven, ga op zoek naar je ware authentieke zelf. Ik ga je leven niet voor jou leven."

Op geen enkele manier laat hij zijn dienst ten koste gaan van de zoektocht naar mijn Zelf en "het werk" dat ik daar zelf voor moet doen.

Wat betreft het onderwerp van de nieuwsbrief: ik ontvang al weken druppelsgewijs informatie en vervolgens krijg ik dan, in dit gevalk via de vraag van een ET Healing Practitioner, een prachtige uitnodiging om dit op mijn eigen unieke manier uit te zoeken door het op papier te zetten.

En Ezra'el laat me hier nog één aspect zien ... Service to Others' is niet alleen iets doen voor een ander, maar ook weten wat je wel of niet doet voor een ander juist in dienst van het groeiproces van de ander op weg naar triple A.
Weten wat te doen voor een ander, wanneer het te doen en hoe het te doen vereist groot onderscheidingsvermogen en je kunt dit alleen voelen door naar binnen te gaan ... en dit is een prachtige 'Dienst aan het Zelf'.

Dit is hoe deze liefdevolle wezens met ons werken ... liefdevol en zo inzichtelijk.
Pure dankbaarheid voor de wijsheid in dit mooie contact met Ezra'el.

~ Philip


Source : Newsletter Oct 2021 - EThealing.nl


 

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more