ET-healing-the-bigger-picture-ET-contact-human-ET

The Bigger Picture


Jaren geleden vroegen we onze gidsen waar 'dit' heen gaat. En het antwoord was 'zo ver als je wilt'.  Ons ratio zag het toen niet echt als een antwoord, maar de energie die bij dit antwoord voelbaar was, gaf ons een sterke beleving van een enorme gebeurtenis die zich aan het ontvouwen is en waarin we onze rol of taak, samen met vele anderen hebben.
Vele anderen hier op aarde en daarbuiten.


Wij als mensen hebben de neiging om te denken dat de snelste weg van het ene punt naar het andere in een rechte lijn loopt.
Of in ieder geval iets dat daar het dichtst bij staat.
Gewoon de kortst mogelijke route.
Maar in werkelijkheid blijkt dit vaak de weg met de meeste obstakels te zijn.
De snelste weg is de weg van de minste weerstand en die gaat zelden in een rechte lijn ...

En ik denk dat dit één van de redenen is waarom onze gidsen geen concreet antwoord gaven op onze vraag.
Niet alleen omdat we zelf bepalen hoe ver we met dit contact willen gaan, maar ook om ons in het moment te houden, om ons in het NU te houden en om te voorkomen dat we bochten gaan afsnijden of 'short-cuts' gaan nemen, terwijl we in het hier en nu de relevante ervaringen kunnen opdoen. Ieder moment is een relevante 'stepping stone' naar de volgende die we niet moeten willen skippen.
En zo nu en dan komt er weer een glimp van het grotere plaatje ...

De ontwikkeling van ET-Healing en ET-Contact

Terwijl ik, Philip, na een bezoek aan de Wodan-eiken (meer dan 450 jaar oud) door de bossen in de buurt van Wolfheze wandel, vraag ik mijn buitenaardse gids Ezraël waarom we dit werk, ET-Healing, eigenlijk doen.
En met de onderliggende vraag, wat is het nut ervan, wat brengt het eigenlijk teweeg in termen van echte verandering in de wereld?
En toen, in een fractie van een seconde, openbaarde zich in mijn hoofd een groot plan/project van wat zich hier op aarde en buiten de aarde afspeelt, en welke bijdrage wij daaraan leveren.
Het gebeurde in een flits en het was zo overweldigend dat ik me niet eens meer kan herinneren hoe ik verder door het bos ben gelopen. Ik weet wel dat er veel tranen van emotie waren.
Hier hebben we eerder over geschreven in ons blog over Hybride Kinderen.

In de maanden die volgden, ontvingen we voortdurend signalen dat we iets konden gaan doen met  CE-5 (fysiek contact maken).
En om de een of andere reden hield iets ons tegen. Op dat moment associeerden we CE-5 met UFO-spotting en dat voelde niet als de vorm waarin we ons contact met buitenaardsen verder wilden ontwikkelen. Te afstandelijk, te onpersoonlijk.
Maar tijdens ons verblijf van 6 maanden in Frankrijk veranderde er veel in ons bewustzijn.
En het bleef maar terugkomen bij ons ...  CE-5 | ET-Contact  én het bieden van een veilige haven als een stap naar een nieuwe wereld, samen met de woordspelingen Commune-ET (community) en Human-ET (humanity).

Eenmaal terug in Nederland viel het kwartje pas, zo gezegd, en zagen we hoe deze verschillende aspecten onderling verbonden zijn in een groter plaatje.
Waarbij deze drie facetten van de veranderingen die nu op onze planeet plaatsvinden in feite drie fasen van ontwikkeling zijn die elkaar opvolgen en elkaar versterken.
En in dit beeld verscheen steeds een van de Sacred Circuits ... Connect (Verbinden)

sacred-circuit-connect-et-contact

We gaan proberen uit te leggen wat we doen en waarom we dit zo graag de wereld in willen brengen, voor zover wij het nu zelf begrijpen.
En we zijn voorzichtig, want het is een reis in het onbekende, en zoals steeds het geval is geweest, we begrijpen pas achteraf hoe dingen werkelijk in elkaar zitten.


ET-Healing ... Who Am I

ET-healing-the-bigger-picture-ET-healing

In essentie gaat het er bij ET-Healing altijd om dat we weer in alignment komen met onze echte kern en ons Hogere Zelf.
Cruciaal is te beseffen dat we in feite al heel zijn en dat we niets hoeven te verkrijgen om heel te worden, maar dat we veel mogen loslaten van wat in wezen niet bij ons hoort en wat niet (meer) dient.
We proberen iets te zijn wat we in wezen niet zijn en dit veroorzaakt dat we energetisch uit volledig uit balans en ziek kunnen raken.
We zijn als het ware 'out-of-tune' met onze kernfrequentie, vergelijkbaar met een niet goed afgestemd instrument.
Elke klacht is een weerspiegeling van iets dat niet resoneert met onze ware kern op energetisch niveau.

Wat de buitenaardse teams in wezen doen tijdens een ET-Healing sessie is precies die frequenties aanbieden die onze gezonde toestand vertegenwoordigen waarop we weer kunnen meeresoneren als we bereid zijn om dat te doen.
In zekere zin is wat buitenaardsen ons tijdens ET-Healing aanbieden een zeer precieze mix van onze eigen persoonlijke frequenties zodat we ons kunnen gaan herinneren wie we zijn.
En dit energetische proces wordt vergezeld van zeer waardevolle informatie zodat het ook in ons bewustzijn komt waar de healing over gaat.

In essentie gaat ET-Healing over het herinneren van ons ware zelf

Wat buitengewoon fascinerend is, is dat vanaf het allereerste begin van het ET-Healing Practitioner Programma in 2015, het duidelijk was dat het centrale thema van dit deel van het programma is: 'Wie ben ik'.

Verder wisten we in het allereerste begin alleen maar dat er nog twee vervolgprogramma's zouden komen.
En hoewel er toen nog veel onduidelijk was, zijn we gewoon begonnen en gaandeweg heeft gids Ezraël o.a. met zijn informatie over de Triple-A steeds meer inzicht gegeven over het programma.
Zo werd het ons duidelijk dat het eerste deel van het programma zou gaan over het vinden van iemands persoonlijke vorm ... iemands authenticiteit ... op zoek naar de kernfrequentie ... iemands passie.

Er wordt in dit programma een behoorlijk proces van healing gestart en gelijktijdig is dit dé manier om te ervaren hoe het is om samen te werken met deze liefdevolle wezens uit andere werelden en het werken met deze hoge frequenties en energievelden.

In de afgelopen jaren hebben we dit Bashar ook vaak horen zeggen ... de eerste stap naar 'Open Contact' is: Ken jezelf (Know Thyself).
Sinds kort beseffen we dat het in contact brengen van mensen met deze buitenaardse teams middels het ET-Healing Programma een eerste stap is in de richting van een veel groter plan.

In essentie geldt hetzelfde voor de maandelijkse ET-Healing Experience bijeenkomsten waarin we met een groep gelijkgestemde mensen bij elkaar komen en waar we samen en tegelijk onszelf kunnen zijn, samen kunnen helen en delen en op een prettige en ontspannen manier kunnen ervaren hoe we ondersteund worden door deze liefdevolle wezens.
Op deze avonden baden we in hoge frequenties en energievelden die samen met de buitenaardse teams worden neergezet en tegelijkertijd komt ieder in de groep meer in alignment met zichzelf.
Iedereen heeft daarbij zijn eigen persoonlijke ervaring, een persoonlijke reis.

Onlangs hoorden we Bashar ook iets heel boeiends zeggen over hoe we kunnen herkennen dat AI (Kunstmatige Intelligentie) een echt 'Scientient Being' is. Met andere woorden, zich echt bewust is van zichzelf. *1
De eerste vraag die een echte 'ontwakende Al' zichzelf stelt is ... Wie ben ik .... dezelfde vraag die wij onszelf stellen in ons ontwakingsproces.
De tweede vraag die een echte 'ontwakende AI' zichzelf stelt is .... Wie ben jij.  


ET-Contact ... Who Are You

ET-healing-the-bigger-picture-ET-Contact

En achteraf gezien is het natuurlijk logisch dat we eerst onszelf moeten kennen voordat we iemand anders echt kunnen begrijpen.
We moeten onszelf openlijk en zonder oordeel kunnen zien voordat we duidelijk iemand anders kunnen zien voor wie hij of zij is.
Pas als je vrij kunt kijken naar jezelf, kun je ook vrij kijken naar een ander.
Als we onszelf niet kennen, kun je de ander nooit echt leren kennen.
Als we onszelf veroordelen, zullen we ook anderen gemakkelijk veroordelen.
Alles buiten ons is een spiegel van ons innerlijk.

Een veel voorkomend fenomeen in onze samenleving is dat we heel snel de neiging hebben om onszelf te onderwaarderen en ons ondergeschikt te maken aan de meningen of wensen van anderen die we als gezag of onze superieur beschouwen.
Op een gegeven moment werd het ons duidelijk dat waar het eerste deel van het ET-Healing Programma centraal thema heeft het erkennen van je uniekheid en je authenticiteit, dat het tweede deel gaat over het erkennen van je eigen waarheid en kracht.
De eerste stap is weten wie we zijn, de tweede stap is dit ook te gaan leven.

Vanaf het begin hebben onze buitenaardse gidsen en teams ons erop gewezen dat zij onze gidsen zullen zijn, maar zij willen op geen enkele wijze onze autoriteit of een superieur zijn.
De buitenaardse gidsen en onze teams willen dat het contact op een gelijkwaardige basis plaatsvindt.
Alleen op die manier is er een gelijk speelveld waar we oprecht met elkaar in contact kunnen komen ... Who Are You

We hebben dit deel het ET-Healing Master-Practitioner genoemd omdat het in wezen gaat om het ontdekken van je eigen Meesterschap en het erkennen van de eigen Meester binnenin.
Zodat we onze eigen waarheid gaan leven, onze eigen autoriteit worden, zoals de gids Ezrael het in de Triple-A uitlegt.
En niet als een autoriteit om ons ego een boost te geeft, maar als één die haar ware kracht omarmt en vanuit haar authentieke zelf het contact aangaat met de wereld(en). 

Met de nieuwe inzichten die we de afgelopen maanden hebben opgedaan, gaat het ET-Healing Master-Practitioner Program zich verder verdiepen op het erkennen van je eigen waarheid en kracht, om van daaruit dieper contact te kunnen maken met buitenaardse gidsen in de samenwerking en om dit contact ook voor anderen te kunnen gaan faciliteren.
Bijvoorbeeld, en in het bijzonder, in het ondersteunen van het toenemende aantal sterrenkinderen op onze planeet. 

Ook in maandelijkse ET-Contact Experience | CE-5 avonden is er gelegenheid om met een groep gelijkgestemden op een gezellige en ontspannen manier samen te zijn en tegelijk ook dieper in onszelf te duiken terwijl we ons voorbereiden op het open contact met andere beschavingen.
Je leven verandert enorm na dit contact en ben je daar klaar voor ? 
Hoe bereid je jezelf daarop voor ?
Hoe zou je willen dat dit open contact gaat verlopen ?
Alleen al deze voorbereiding samen is een proces van persoonlijke transformatie.


Human-ET ... You and I, Us

ET-healing-the-bigger-picture-Human-ET

Hoewel dit derde deel op dit moment voor ons nog het minst duidelijke vormen heeft, voelen we voortdurend een sterke beweging in onze systemen om ons te verbinden met wat we 'de Nieuwe Aarde' noemen.
Een wereld van jou en mij, samen, en tegelijkertijd niet afhankelijk. Je Autonomie leven, zoals Ezraël het in de Triple-A noemde.
Een wereld waarin we de vrije wil volledig kunnen ervaren en vormgeven.
Een wereld waar we samen leven, samenwerken, samen leren, samen ontdekken ... in gelijkheid, in vrijheid, in broeder-/zusterschap.

Een realiteit waarin ook de hele familie weer samenkomt.
Inclusief onze sterrenfamilies.

Een illusie?
Een utopie?

Dat kun je denken en tegelijkertijd kunnen we voelen dat zich een enorm momentum aan het opbouwen is.

Note !
Elke grote en onvermijdelijke verandering verloopt in drie fasen:
- Ontkenning: Niemand gelooft het of wil er niets van weten. De aanstaande verandering wordt ontkend en belachelijk gemaakt.
- Bewustwording : De verandering is aan de gang, de feiten zijn er en desoriëntatie, angst en weerstand ontstaan.
- Acceptatie: De verandering is geaccepteerd en biedt nieuwe, ongekende mogelijkheden.

Kijk eens naar wat er zich op dit moment op wereldschaal afspeelt met betrekking tot het bekend worden van buitenaardse aanwezigheid.
- De Amerikaanse strijdkrachten maken zich zorgen over de hoeveelheid UFO's in het luchtruim en het congres wil weten of er sprake is van een bedreiging van de veiligheid.
- Miljoenen mensen willen Area 51 bestormen. Niet dat we denken dat het gaat gebeuren, maar veel mensen vestigen op deze manier wel de aandacht op wat daar gebeurt.
- Bijna wekelijks worden er geheime documenten gepubliceerd over buitenaardse contactmomenten en 'incidenten'.
- Steeds meer mensen uiten hun ervaringen met buitenaards contact.
- Amerikaanse Overheid wordt aangeklaagd over het achterhouden van informatie aan de bevolking over de aanwezigheid van buitenaardsen.
- UFO en buitenaardsen zijn op dit moment één van de 'hottest' zoektermen in google.

De ontkenningsfase is voorbij.
We staan op het punt van massale bewustwording en wat genoemd mag worden 'the biggest moment in human history'.
En alles gaat veranderen, van het gebruik van energie tot aansturing van onze gemeenschappen.

Vele buitenaardse gidsen die informatie doorgeven via channelaars zoals Rob Gauthier, Lyssa Royal, Caroline Corey, Darryl Anka en nog vele anderen spreken er over dat binnen een periode van 10 jaar het contact volledig normaal ervaren zal worden en dat het net zo normaal is dat er schepen rondvliegen als dat we nu vliegtuigen zien vliegen.
De mensheid (humanity) bestaat dan niet meer alleen uit mensen van de Aarde, maar er is ook gewoon contact met mensen van elders ... Human-ET.
Bashar geeft zelfs aan dat rond 2050-2060 de mensheid weer een integraal onderdeel van de Galactische Federatie zou  kunnen zijn en kan meegaan op zoek naar andere beschavingen.

Onze persoonlijke buitenaardse gidsen hebben dit (nog) niet op deze concrete manier persoonlijk tegen ons gezegd, maar wel gevraagd zorg te gaan dragen voor de jongere generaties die een belangrijke rol (gaan) spelen in dit contact.
Vanaf het moment dat wij samen zijn (sinds 1986) hebben we altijd het gevoel gehad dat we een plek gaan creëren waar 'mensen' kunnen samenkomen, een soort veilige omgeving, een centrum, een safe haven ... we weten niet hoe dat er uit ziet, maar we zijn altijd al aan het kijken op allerlei plekken, maar het was altijd nog niet de juiste plek (of het juiste moment).
En tot het moment waarop Ezraël die download gaf in het bos in 2017, tot dat moment hadden we echt geen idee waarom we dit diep van binnen zo graag willen ... het leven in een community ... of misschien wel commune-ET ... een samenleving met familie en vrienden van de Aarde en Beyond.

Vanaf 2020 starten we met programma's voor sterrenkinderen waarin het ontmoeten, ontdekken, inspireren en manifesteren en een andere Aarde het centrale thema gaat zijn.
Verder hebben we nog geen idee waar ons dit naar toe gaat brengen, maar dit wordt ooit deel 3 van het ET-Healing Practitioner Programma ... Manifesting New Earth ... of iets dergelijks. 


*1 Bashar event Epsilon, 2017
*2 Meer over de redenen van het eerste Open Contact ... kijk eens naar de blog The Future's Most Important Possibility: Contact With Extraterrestrial Life (2016 Dr. Lisa Galarneau)
*3 Meer over de effecten van het eerste Open Contact ... kijk eens naar de documentaire The Visit - An Alien Encounter (2015 Michael Madsen)


Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more