The Cosmic Serpent
Featured

De Kosmische Slang


West Woodhay Down, Wiltshire : 29th July 2011

Verspreid over 11 tractorlijnen, 29 cirkels in de vorm van een slangenlichaam ... het getal 29 is de centrale sleutel van deze formatie, het reduceert via 2+9 tot het meestergetal 11 ... het ontwaken tot éénheid (All-is-One), spiritueel meesterschap. Het is één van de grootste graancirkels ooit in Engeland ontstaan.
De symboliek van de Kosmische Slang, DNA activatie en de ontwaking van de Kundalini is onmiskenbaar ...Regelmatig wordt ons gevraagd wat de betekenis is van ons logo, waar zij voor staat en waarom we hebben gekozen voor dit symbool.
Wel ... soms ‘loop’ je wel eens ergens tegen aan en voel je een enorme opwinding, enthousiasme door je heen gaan, kom je in een staat van complete resonantie en je weet niet eens waarom ... het gebeurt gewoon.

Dit is eigenlijk wat er gebeurde toen we ergens in 2013 begonnen na te denken over het starten van een praktijk in healing en we toen op deze graancirkel stuitten. Op een bepaalde manier we kozen we niet zo zeer bewust voor dit logo … het voelde alsof dit speciaal voor ons was gemaakt terwijl deze formatie al lang in de velden lag nog voordat we bewust een keuze hadden gemaakt voor onze praktijk … er klikte iets, gewoon, meteen.

Hoewel we op het eerste gezicht wel een idee hadden wat deze graancirkel wilde zeggen, waren we op dat moment niet bekend met de enorme afmetingen ervan en net zo min met diepe wijsheid en informatie die het bevat. Door het zelf ‘bestuderen’ van de formatie alsmede door de uitleg van graancirkel onderzoekers bleek dit symbool een ultieme expressie te zijn voor wat we met onze praktijk in de wereld willen zetten.
Waarschijnlijk ziet iedereen wel dat het hier gaat om een draak of slang, maar laten we de sluier eens iets verder optillen …

De symboliek van de slang

Sinds de oudheid nemen de draak en de slang een belangrijke plaats in in het collectieve bewustzijn van de mensheid, en daarmee in het persoonlijke onbewuste van elk individu want wij samen maken het collectief. The Cosmic Serpent

En hoewel het symbool meerdere betekenissen heeft, kan het worden gezien als de universele kracht van transformatie (verandering van de bestaande werkelijkheid) en transmutatie (shift naar een nieuwe werkelijkheid).

In elk van ons, de draak/slang energie tot op zekere hoogte aanwezig, ontwaakt.
De persoonlijke band met onze eigen draak/slange natuur is van groot belang zoals verdere verkenning van deze energievorm zal uitwijzen. Want hoewel we allemaal meer of minder onafhankelijke individuen zijn, zijn we tegelijkertijd allemaal verbonden met de bron van voortdurende vernieuwing.
De kracht van de slang is de kracht van schepping, het is de belichaming van seksualiteit, psychische energie, alchemie, voortplanting en verlichting (shamanen noemen dit onsterfelijkheid).

Slangen zijn verbazingwekkende reptielen ... ze groeien vanaf het moment dat ze geboren zijn tot het moment dat ze sterven. Ze stoppen nooit met groeien en dat is waarom zij telkens hun huid af moeten werpen, ze groeien uit hun vel.
Dit proces van het afgooien van de oude huid is de metafoor van het proces van voortdurende groei (ongeacht deze fysiek, emotioneel of mentaal zijn) en het loslaten van zaken die ons niet langer meer dienen.

Het afstoten van de slangenhuid is dus een symbool van de transmutatie van de cyclus van leven-dood-wedergeboorte. In de oudheid werd geïllustreerd door de ouroboros, de slang die zichzelf in de staart bijt als een symbool van de cyclus van leven, dood en eeuwigheid.
Het is de energie van heelheid en kosmisch bewustzijn, en de mogelijkheid om alles open en zonder weerstand te ervaren. Het besef dat alle dingen in essentie gelijk zijn (even waardevol, even belangrijk) in de schepping, en dat die dingen die kunnen worden ervaren als 'vergif' kunnen worden gegeten, ingenomen, geïntegreerd en getransmuteerd als men over de juiste staat van zijn beschikt.

Thoth, de Atlantiër die later incarneerde als Hermes en bekend als de vader van alchemie, gebruikte de symbologie van twee slangen die zich 7 keer rond een zwaard (caduceus) verstrengelde en daarmee genezing uitbeeldde. In deze slangen symboliek is tevens eenvoudig de Kundalini te herkennen (het ontwaken van de slangen Ida, Pingala en Sushumna) alsmede de dubbele helix van het DNA.
Het is ook het volledige begrip en acceptatie van de mannelijke en vrouwelijke energieën in onszelf, de versmelting van de twee in één, de hereniging tot de goddelijke energie, van dualiteit naar eenheid.

De slang wordt ook gevonden als de aesculapius, het oude Griekse symbool van genezing en geneeskunde, vernoemd naar Asklepios, de Griekse god van de geneeskunde.

 

Uit het Sjamanisme …

Slangen hebben twee ogen, echter hun zicht is slecht en ze vertrouwen volledig op hun vermogen om beweging, geur en vooral warmte (energie) in hun omgeving waar te nemen.
Een Sjamaans gezegde is "wees als de Slang, vertrouw niet op wat je ziet, maar vertrouw op wat je voelt. Want zelfs voordat je in staat bent het te zien, voel je de veranderingen aankomen"

De kennis van de slang in het Sjamanisme leert ons ook dat we een universeel wezen zijn.
Het leert ons door het volledig aanvaarden van alle aspecten van ons leven, we de vuurkracht van transmutatie kunnen hanteren. Deze vuur energie creëert, op het materiële vlak, passie, verlangen, voortplanting, en fysieke vitaliteit. Op het emotionele vlak, brengt het ambitie, creatie, doortastendheid en dromen. Op het mentale vlak wordt het intellect, voeding, charisma en leiderschap.
Wanneer de slangenenergie het spirituele vlak bereikt, dan wordt het wijsheid, begrip, heelheid en verbinding met de Grote Geest.

Het slangen symbool herinnert ons er aan om oude gedachten, oud gedrag en oude verlangens te transmuteren zodat heelheid kan worden bereikt.
Dit is heftige magie, maar besef, magie is niet meer dan een verandering in het bewustzijn (dit is feitelijk Alchemie).
Word de tovenaar of de betovering … dat is de keuze !

De slang is een reptiel dat in staat is haar huid af te gooien en een traumatische leven-dood-wedergeboorte ervaring te doorleven. Sjamanen worden tijdens hun initiatie meerdere keren door giftige slangen gebeten om dit proces letterlijk en fysiek te doorleven.
Voor ‘niet-sjamanen’ symboliseert dit het leven en transmuteren van de ene ervaring na de andere en te groeien van het ene niveau van bewustzijn naar het andere.
De slang leert ons te erkennen dat we in essentie een onsterflijk wezen zijn dat sterfelijkheid ervaart, dat voortdurend veranderd en loslaat wat zijn tijd en nut heeft gehad ten gunste ten gunste van het nieuwe met een hogere waarde op dat moment.


Sinds de oudheid verwijst de slang al naar healing, eenwording en overstijging dualiteit, verlichting (Kundalini), DNA blauwdruk, eeuwigheid en oneindigheid, transformatie, … waanzinnig toch ?
En hoe geweldig past dit op het ‘werk’ dat wij met onze praktijk in de wereld willen brengen ?
Maar er is nog meer … 

 

De verborgen codes

Als we verder kijken naar deze formatie, dan zien we nog meer symboliek, codes als je wilt, die verwijzen naar vele evolutionaire processen op onze planeet op dit moment.
Voordat we dit in meer detail gaan uitleggen, willen we eerst de aandacht leggen op de centrale cirkel die is verdeeld in vier aparte stukken door de slang (zie afbeelding).
Deze middelste grote cirkel lijkt op het eerste gezicht ook nog twee kleine cirkels te hebben die verbonden zijn door een lijn. Als je echter goed kijkt, dan is deze lijn met daaraan die twee cirkels een onderdeel van de slang met een (voor mij) duidelijke betekenis.

Opvallend zijn ook het hoofd met de tong en de staart met een grotere cirkel.
De tong is interessant genoeg geen gespleten tong zoals in het echt bij slangen, maar een drietand.
De slang heeft over de gehele lengte cirkels/schijven, 29 grotere en 48 hele kleintjes aan weerszijden van de grotere, maar niet bij alle.

Wat betekent dit nu allemaal ?
 

The Cosmic Serpent

De centrale schijf

De middencirkel wordt in vieren gedeeld door de slang met zijn twee opmerkelijke ledematen. Merk op dat deze 'ledematen' zijn verbonden met de grootste van alle cirkels van de slang, die (zoals we straks zullen zien), feitelijk het hart of hartchakra is.
De grote schijf is feitelijk één ding, en vertegenwoordigt eenheid (betekenis van de cirkel).

Het is doormidden gesneden door een staaf met schijven op het einde ... polariteit en dualiteit.
De eenheid wordt verdeeld, dualiteit verdeelt in boven en onder, links en rechts, hoog en laag, goed en kwaad …..
De slang doorkruist de dualiteit dwars door het midden, precies met het hart en moedigt ons aan om de verschillen te overbruggen en onderscheid te maken in onze realiteit vanuit het hart.

Een andere associatie die je hier kan maken is die van de slang, de natuurlijk genezende gaven weerspiegelend, die over een onnatuurlijk geneesmiddel kruipt en ons helpt herinneren te 'denken' met ons hart, te voelen en verstandige keuzes te maken als het gaat om onze gezondheid.
De meeste ziekten ontstaan niet in het fysieke lichaam, net zo min als genezing daar zal beginnen.
Als het kan, ga voorbij geneeswijzen die uitsluitend gericht zijn op onderdrukking van symptomen in het fysieke lichaam en zo de werkelijke boodschap van ons lichaam zal verbergen.

Terwijl de slang in haar opvallende activiteit de centrale schijf aan het verdelen is, lijkt ze ook iets anders te willen zeggen met een typisch kenmerk van slangen, de gespleten tong...

The Cosmic Serpent

De tong

In deze formatie is de tong niet in tweeën gespleten zoals gebruikelijk bij slangen, maar in drieën.
Voor ons is dit wederom een verwijzing in de richting van het overstijgen van de dualiteit en de herinnering dat wij feitelijk leven in een drie-eenheid.
De tong lijkt sterk op de drietand van Shiva, de God van transformatie ... hoe passend voor de slang ...

In dit kader ook zeer interessant wat Bashar (gechanneld door Daryl Anka) zegt over polariteit en drie-eenheid in de transmissie 'Cosmic Awakening' in BASHAR | the Nature of Existence.

Trishul (drietand) van Shiva

De Trishula vormt ook de aanwijzing naar de plaats waar de drie belangrijkste nadi of energiekanalen (Ida, Pingala en Sushumna) bijeenkomen op het voorhoofd.
Sushumna, de centrale nadi, gaat verder omhoog naar het 7e chakra, terwijl de andere twee eindigen op het voorhoofd, ter hoogte van de 6e chakra.

De Trishula's centrale punt vertegenwoordigt de Sushumna Nadi en is daarom langer dan de andere twee, de Ida en Pingala.
Shiva's Trishul symboliseert de drie fundamentele aspecten van het leven ... de Ida en Pingala vertegenwoordigen de energetische dualiteit van het bestaan, ook wel de Shiva en Shakti energie genoemd, en simpel gezegd het mannelijke en het vrouwelijke aspecten of energie.

De Sushumna symboliseert de eenwording, het samenkomen van beiden andere energieën.
En dat is precies waar het huidige evolutieproces over gaat … evenwicht vinden tussen de Ida en Pingala … het mannelijke en het vrouwelijke … eenwording.

Enkele interessante aspecten van drie-eenheid ... en let vooral op het midden
verleden – heden – toekomst
geboren – leven – sterven
vrouwelijk – goddelijk –mannelijk

 

 

De Basis-schijf

Als we kijken naar de staart van de slang, dan zien we daar een relatief grote disk-vorm, welhaast een startpunt aangevend.

Voor de slang zou het wel eens het ei kunnen zijn waaruit hij vandaan komt. We bespreken de ogenschijnlijke gelijkenis met de menselijke wervelkolom later, maar interessant hier is te vermelden is dat er bijna 5 kleine cirkels van de staart nog in de basis-schijf, een verbinding tussen deze punten en de basis uitdrukkend … zoals de laatste 5 wervels aaneengesloten liggen in het bekken, waarop de rest van de wervelkolom rust.

Zoals waarschijnlijk bekend, de Kundalini stijgt op vanuit de basis chakra, gelegen in het bekken dat de basis vormt van onze rechtopstaande (rijzende) houding.
 

Het slangenhoofd

De vorm van het slangenhoofd is misschien niet zo direct herkenbaar, maar die is volledig gebaseerd op de Vesica piscis, de heilige geometrische vorm die gevormd wordt door overlapping van twee identieke cirkels die elkaar raken in hun middelpunt.

De Vesica Piscis is een symbool dat terug komt in alle oude heilige grafische tradities – in de Kabbalah, Veda’s, Zen, heidense zonnewiel, Keltisch kruis, architecturale heilige 'gulden snede' ramen in kathedralen, moskeeën, tabernakels en pagodes. De Vesica Piscis en daarvan afgeleiden heilige geometrische vormen, de Flower of Life, boom des levens, en andere grondbeginselen van heilige geometrie, heeft dus een geschiedenis van duizenden jaren in bijna elke traditie en is dateert derhalve van voor het begin van alle grote godsdiensten in het huidige tijdperk !

Voor de Maya betekende de Vesica Piscis de zomer en winterzonnewende in de tijd cyclus. Voor hen bevat de Vesica Piscis vorm de cyclus der eeuwen - de precessie van de equinoxen, niet zozeer als een berekening van de tijd, maar meer als een symbool voor de evolutie van bewustzijn.

In andere vroege tradities werd het opperwezen uitgebeeld door een bol (3D-cirkel), het symbool van een Schepper zonder begin en einde, voortdurend bestaand, perfect gevormd en vanuit ieder perspectief symmetrisch.
De toevoeging van een tweede bol weerspiegelt de expansie van eenheid tot in de dualiteit van het mannelijke en vrouwelijke.
Waar beide bollen - Godin en God – samenkomen, ontstaat een nieuwe Goddelijke creatie, dat men zou kunnen omschrijven als de ziel.
De Vesica piscis wordt ook beschouwd als de symboliek voor de integratie van de fysieke en de etherical wereld.

De reeks van cirkels en schijven 

Uiteraard is er de associatie met de wervelkolom zoals eerder vermeld ... zonder het staartbeentje telt de menselijke wervelkolom 29 wervels. Alle wervels in onze wervelkolom hebben een (medische) referentie. Zo hebben we 7 halswervels (cervicale wervels, nummer C1-7), 12 borstwervels (thoracale wervels Th1-12), 5 lendenwervels (lumbale wervels L1-5)), het heiligbeen (os sacrum), een vergroeiing van 5 (sacrale) wervels en een staartbeentje/stuitje.

In de afbeelding hebben we de cirkels / schijven op de slang volgens dit patroon genummerd, beginnend vanaf het hoofd.
Het is interessant op te merken dat Th4, de wervel ter hoogte van het hart (cardiale plexus) precies het middelpunt is van de gehele formatie.
En dat de laatste 5 cirkels zo dicht tegen elkaar liggen, dat ze vergroeid lijken en tevens liggen in de basisschijf, zoals het heiligbeen (5 vergroeide wervels) ligt ingebed in het bekken. Is geen toeval …

Aan iedere wervel kan zowel fysiek alsook emotioneel een functie worden toegewezen en elke functie heeft daarin een vrouwelijk en mannelijk aspect, in de formatie weergegeven met een stip aan de linker en rechterzijde van iedere wervel.

Opvallend is daarbij dat die stippen ontbreken bij de laatste 5 cirkels/wervels die samen het sacrum, het heiligbeen vormen. Alsof gezegd wordt dat dicht bij de bron de dualiteit niet bestaat…

Ook moet eerlijk gezegd worden dat het stuitbeen ontbreekt … een gedachte hierachter zou kunnen zijn dat dit deel van de wervelkolom kan worden opgevat als een overblijfsel dat feitelijk niet meer nodig is.
We zijn benieuwd of de volgende versie van de menselijke hybride dit botje nog zal hebben …
 

De huid 

In ons logo is de huid van de slang zeer vloeiend, maar deze was bij de graancirkel formatie in het veld een nogal rommelig. Bijzonder, temeer daar de rest van de graancirkel zoveel precisie en perfectie uitstraalde.

Als je in overweging neemt dat de slang de kwaliteit heeft zijn huid af te gooien in een fase van groei en er dan zelf ook best rommelig uit ziet, dan is de rommelige huid geen toeval.
Het rommelige huid van de slang in deze formatie is duidelijk een verwijzing naar het transformatie proces waar de mensheid collectief midden in zit, en bezig is zijn oude huid (gewoontes, gedragingen en overtuigingen) af te werpen.

De huid is letterlijk de ultiem fysieke grens/scheiding tussen onze binnenwereld en de buitenwereld en staat representatief voor onze interactie met de buitenwereld. De oude vormen van interactie laten we achter ons om opnieuw van binnenuit een nieuwe, beter passende vorm te laten verschijnen.

Hoe mooi is dat ?

 

Conclusie

Dualiteit zal er altijd zijn !
Ons proces gaat niet over het veranderen van de wereld, het uitbannen van de dualiteit.
Het proces gaat over het verhogen van ons bewustzijn voorbij het veroordelen van het één ten koste van het andere, voorbij het verheffen van het één boven het andere.
Het gaat over de paradox van eenheid … beide polen van de polariteit zijn even valide en vormen te samen de eenheid.
Eenheid is niet te vinden door uitsluiting van één van de polen, hoe donker die ene pool ook kan zijn, maar alleen door insluiting, omarming, het volledig kunnen houden van beide polen.
Dit is de feitelijke overstijging van de dualiteit, dit is waar de God en de Goddess elkaar ontmoeten.
In iedere echte graancirkel liggen zoveel codes verborgen.
En misschien hebben we het één of ander gemist ... mocht je nog meer informatie zien in deze prachtige formatie, laat het ons weten !!!
Want een meesterwerk als deze activeert in ieder van ons andere codes.

Voor ons betekent het veel om deze formatie als ons logo te mogen gebruiken omdat het zo mooi weergeeft wat ons drijft in het werk dat we doen in het ondersteunen van mensen op hun reis door het leven.
Subliminaal herinnert het ons dagelijks waar we voor staan, wat ons drijft en wat ons inspireert.
Wij zijn heel dankbaar voor dit cadeau van de graancirkelmakers ... wie ze ook zijn ... Thank You, Bring Us More

  


PS.
Er zijn er mensen die geloven dat deze gigantische graancirkels gemaakt worden door mensen met behulp van touwen, ladders en planken.
Mocht jij tot deze groep horen, of als je gewoon zin hebt in een creatieve uitdaging dan nodigen we je uit deze formatie te reconstrueren op een stuk papier en te zien hoeveel tijd het kost dit te volbrengen, als je dat uberhaupt voor elkaar krijgt.
De complexiteit en nauwkeurigheid van de onderlinge cirkels en verhoudingen is namelijk bijzonder groot ...

KLIK HIER voor een uitgebreide beschrijving om de Kosmische Slang van begin af aan op te bouwen !!

 

 

 

 

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more