The Structure of Existence
Featured

The Structure of Existence


Naar aanleiding van de filmvertoning van de 'Bashar'-documentaire 'First Contact' in het filmtheater Fraterhuis in Zwolle op 7 Januari 2017 hebben we van velen de vraag gekregen "wat waren nu ook al weer die Universele Wetten waar Bashar het over had". 

We hebben dit opgevat als een kans om deze nog een keer de revu te laten passeren en hier nog iets meer uitgewerkt 'Bashar' materiaal aan toe te voegen.


Darryl Anka is vooral bekend geworden door zijn werk als channel van Bashar, een buitenaards wezen van Essassani, een contact specialist voor Aarde.
De Essassani zijn een hybride beschaving en in zekere zin de nakomelingen van de mensheid op Aarde en die, vanuit ons perspectief, terugkomen in de tijd om ons te helpen in deze tijd van transformatie.

Darryl is echter ook een filmmaker, zowel voor Hollywood producties als als producent van zijn eigen films en documentaires.

Toen zijn documentaire "First Contact" in 2016 werd uitgebracht, werd er een beroep gedaan op de community om te helpen de film wereldwijd in de bioscopen te krijgen.

Helaas was de bioscoopwereld hier niet klaar voor ... Vanuit onze praktijk Beyond Medicine hebben we vele bioscopen in Nederland benaderd en uiteindelijk was op 7 januari 2017 de bioscoop Het Fraterhuis in Zwolle bereid om een vertoning te doen, zij het op eigen financieel risico.
Kort na de aankondiging stroomden de aanmeldingen binnen en al snel werd op dezelfde dag een tweede vertoning georganiseerd. En wat een opkomst, wat een geweldige dag!!!

Na de filmvertoning van de 'Bashar' documentaire 'First Contact', kregen we vervolgens van velen de vraag "wat waren die Universele Wetten waar Bashar het ook alweer over had".

Wij hebben dit aangegrepen om deze nog eens te herbekijken en meer gedetailleerd 'Bashar' materiaal toe te voegen.
Het toegevoegde materiaal komt van diverse opnames en is slechts een kleine, willekeurige selectie, want er is veel ... 

 

The 5 Laws of Creation are true Everywhere and Everywhen in the universe - including ALL dimensions.

1.  You exist

StructureOfExistence_1YouExist

Je bent een niet-fysiek bewustzijn dat de fysieke werkelijkheid ervaart en je bent op dit moment hier op Aarde omdat je ervoor gekozen hebt om hier te zijn.
Je bent een eeuwig wezen en hoewel je van vorm kunt veranderen, kun je niet ophouden te bestaan.

Je hebt altijd bestaan en je zult altijd blijven bestaan.
Je kunt van vorm veranderen, maar je bestaat altijd.
Dus.....relax.....je zult er altijd zijn.

Er wordt gezegd dat de naam van de schepping Ik Ben is.
Deze waarheid is absoluut. Het is, het is er altijd geweest en het zal er altijd zijn.
Dat wat bestaat kan alleen maar blijven bestaan.

Het zal nooit niet-bestaand worden, want niet-bestaan is zijn eigen realiteit. Het bevat al de dingen die nooit zullen bestaan.
Wat niet past in dat domein van niet-bestaan heeft altijd bestaan, bestaat nu en zal altijd blijven bestaan - omdat het nergens anders heen kan.
Het niet-bestaan is verzadigd - van alle dingen die nooit zullen bestaan. Er is daar geen ruimte over voor bestaan.
Het is de polariteit van de schepping. Geen begin, geen einde, het is er altijd op elk moment.
Daarom, omdat je bestaat, heb je altijd bestaan en zul je altijd blijven bestaan.
Je kunt niet worden uitgewist.
Je kunt niet in de vergetelheid raken.
Je kunt niet vernietigd worden.
Je bent oneindig, maar je verandert voortdurend.
Je bent nooit hetzelfde van de ene seconde op de andere. Nooit.

En als je bestaat, dan is het duidelijk dat Al Dat Is, de Oneindige Schepper gelooft dat je het verdient om te bestaan.
Als je bestaat met het verlangen om vrede, harmonie, vreugde en extase in je leven te creëren, weet dan dat je niet geschapen bent met dat verlangen zonder ook geschapen te zijn met het vermogen om dat in je leven aan te trekken.
Je bewustzijn van dat idee, op zichzelf, is voldoende om het naar je toe te halen.

De schepping houdt niets voor je achter, en dat heeft ze ook nooit gedaan - nooit!
In alle omstandigheden in jullie levens wordt ieder van jullie altijd voor 100% gesteund door het universum. Er wordt je nooit een verlangen gegeven zonder dat je ook het vermogen krijgt om dat verlangen te vervullen!
Het universum houdt niets voor je achter - niets!

Maar het universum kan je alleen geven waar jij zegt dat je klaar voor bent.
Als je niet gelooft dat je klaar bent om het idee van succes aan te kunnen - omdat je bereid bent te geloven in: "Het moet een worsteling zijn," of "Het moet een inspanning zijn" - zal het universum je slechts zoveel geven.
Je verdient alles wat je kunt bedenken, alleen al omdat je de mogelijkheid hebt om het te bevatten.
Je hoeft het recht om geluk te verdienen niet te verdienen. Je hebt dat recht al door te bestaan.

 

2.  Everything is Here and Now

StructureOfExistence_2HereAndNow

Tijd en Ruimte zijn illusies in je fysieke werkelijkheid.
Alleen je ervaringen binnen tijd en ruimte zijn "echt".
Er is alleen Hier en Nu.

Er is in werkelijkheid maar één moment in de Schepping. Alles wat je ervaart is hetzelfde moment vanuit een ander perspectief.
Je creëert het verleden en de toekomst vanuit het hier en nu !
Alles wat je je voorstelt is op een bepaald level een bestaande realiteit. Alles wat je je kunt voorstellen bestaat.
En alles wat bestaat, kun jij je, in principe, voorstellen.
En alles wat niet bestaat, kun je je, per definitie, niet voorstellen

Alle realiteiten, alle dimensies, zijn alsof je omringd bent door een oneindig aantal spiegels die naar je gericht zijn.

Je zou elke richting kunnen kiezen, door jou kunnen worden gekozen, en het zou allemaal op hetzelfde neerkomen - een andere realiteit ontdekken.
Je kunt elke deur openen, er doorheen lopen en een andere realiteit ontdekken waar je ook kijkt. Er is geen einde.

Daarom kan overal waar je bent worden beschouwd als "het centrum", omdat alle richtingen vanuit jou oneindig zijn.
Geen enkele realiteit is eigenlijk meer of minder "echt" dan enige andere realiteit.

Alles is hetzelfde ene ding.
Hetzelfde ene ding dat zich manifesteert op alle gelijktijdige, multidimensionale manieren waarop het zich kan manifesteren.
Het heeft geen reden nodig om dit te doen; het doet het omdat dat is wat het is.
Het is het Bestaan zelf; het is de Creatie zelf. Zijn aard is om eenvoudigweg te blijven creëren, voor altijd.
Geen begin, geen einde. Altijd "Hier en Nu" voor altijd.

Sta jezelf toe te beseffen dat geen enkele plaats zich meer hoeft te onderscheiden dan enige andere plaats, en dat op elk moment dat je besluit een specifieke focus te creëren, die realiteit voor jou gestalte zal krijgen.
Het is jouw keuze om het meer soliditeit te geven waardoor het meer solide lijkt.
Je kunt jezelf altijd op elk gewenst moment terugbrengen naar de neutrale staat van Bestaan - waar alle werkelijkheden gelijk zijn zonder vastliggende betekenis.

3.  The All is one, and the One is all

StructureOfExistence_3OneIsAll

Zoals elk piepklein deel van een hologram de informatie bevat voor het gehele hologram, evenzo zijn wij allen met elkaar verbonden.
Besef dit: het bestaan is alles wat er is!
Het was altijd, is nu, en zal altijd zijn.
Wat je ziet van Al Dat Is, is alleen maar datgene waarop je bent ingesteld om het te zien. Dus alleen door het beeld van jezelf te veranderen, zul je jezelf toestaan je hersenen zo te herprogrammeren dat je de werkelijkheid kunt waarnemen die overal om je heen bestaat, maar waar je nu blind voor bent, in elk opzicht en voor elk doel. Jullie zullen je opnieuw verbinden, en je verbinden op een manier die jullie een ander zicht, een ander gevoel zal geven.

Het bestaan heeft zijn bestaan niet in de tijd; de tijd bestaat binnen Al Dat Is.
Daarom is het eeuwig.
Begrijp daarom dat het concept van tijd - zoals elk concept dat wordt gecreëerd binnen Al Dat Is - in zekere zin ondergeschikt is aan Al Dat Is.
De ultieme waarheid is dat deze concepten dingen zijn die bestaan binnen het Al Dat Is.
Al Dat Is zal zich uiten en manifesteren op alle manieren die het kan - om geen andere reden, voor geen ander doel dan dat het kan omdat het de Creator is. En de Creator creëert... opnieuw, simpelweg omdat Het kan.
In de afgelopen ca. 25.000 jaar hebben jullie er als groepsbewustzijn voor gekozen om het idee te exploreren om je af te scheiden van je herinnering aan het zijn van Al Dat Is.
En nu keren jullie terug naar een nieuw idee.
Jullie zijn klaar met de afscheiding, en daarom creëren jullie dit idee dat jullie een nieuw tijdperk van begrip noemen, een nieuw tijdperk van bewustzijn - in licht en liefde.
Dat zijn jullie allemaal. De hele planeet. Anders zouden jullie er helemaal niet op zijn. Want dat is het idee van deze planeet waarop jullie zijn: om de transformatie te creëren; om te beginnen jezelf te herkennen als Al Dat Is en een positieve wereld te creëren.

Nu jullie weten dat jullie de Creator zijn, kunnen vrede, harmonie, licht en liefde het resultaat zijn.
Nu zijn jullie klaar met het instrument van afscheiding. Binnen de komende tijdspanne van ongeveer 30 tot 50 van jullie jaren zal heel jullie beschaving dit ook inzien. Want toen jullie afscheiding creëerden, creëerden jullie daarmee de ervaring van meer tijd. Daarom heeft het ervaren van alle beperking en afscheiding jullie 25.000 jaar gekost.
Wanneer jullie er nu voor kiezen om het idee van integratie te creëren, van weten dat je Alles bent wat er is, dan kan deze ervaring op jullie planeet worden uitgespeeld in slechts 2.000 tot 3.000 jaar.
En daarna zullen jullie niet meer op deze planeet reïncarneren, want dan heeft deze planeet zijn doel voor jullie gediend. Jullie zullen naar een andere wereld gaan.

 

4.  What you put out is what you get back

De "buitenkant" is een weerspiegeling van de "binnenkant".
De fysieke realiteit is eigenlijk een spiegel.

Je fysieke werkelijkheid is niet meer dan een holografische weerspiegeling van wat je het meest sterk gelooft dat waar is.

En net als een spiegel zal de fysieke werkelijkheid niet veranderen tenzij jij eerst verandert (verandert waarin jij het sterkst gelooft).
Laat me nogmaals zeggen: je kunt geen werkelijkheid ervaren waarvan je niet eerst de vibratie bent.

Als je een realiteit ervaart die je niet prefereert, dan komt dat omdat je een overtuigingssysteem hebt aangenomen dat die realiteit ondersteunt. Zo simpel is het.

Je hebt er een gezegde voor: "Wat je uitzendt, is wat je terugkrijgt. Wat erin gaat is wat eruit komt."

Je kunt niet het tegenovergestelde effect krijgen; je kunt alleen een gelijke, overeenkomstige reactie krijgen.
Als je een positief idee naar buiten brengt, positief vertrouwen, kun je alleen een positieve realiteit terugkrijgen.
Als je een negatief idee naar buiten brengt, hetgeen je twijfel noemt, kun je alleen maar aarzeling, schuld, frustratie, en alle andere symbolen krijgen die je maatschappij heeft gecreëerd om negatief vertrouwen te symboliseren.

Het universum houdt niets voor je achter - niets!
Maar het universum kan je alleen geven waar jij zegt dat je klaar voor bent.
Als je niet gelooft dat je klaar bent om het idee van succes aan te kunnen - omdat je bereid bent te geloven in: "Het moet een worsteling zijn," of "Het moet een streefproces zijn" - zal het universum je slechts zoveel geven.
Het is duidelijk dat je tegen het universum zegt, "Ik ben niet klaar voor meer. Geef het me alsjeblieft nog niet".
Je creëert nog steeds een vertrouwen in een negatieve realiteit wanneer je zo'n overtuiging hebt.

Je verdient alles wat je kunt bedenken, alleen omdat je het vermogen hebt om het te bedenken.
Je hoeft het recht om geluk te verdienen niet te verdienen. Je hebt dat recht al omdat je bestaat.
Als je begint te kiezen voor het leven, de paden, de houding en de gewoonten die nu meer representatief zijn voor vrede en creativiteit; als je begint te kiezen voor deze dingen, kristalliseer je de gebeurtenissen in je leven op specieke manieren - zodat alleen bepaalde soorten kansen, bepaalde soorten situaties zich kunnen voordoen.

Dit is wat wij synchroniciteit noemen: wat je uitzendt is wat je terugkrijgt, zoals wij al zo vaak hebben gezegd.
Naarmate je dit proces hebt weten te bespoedigen, wordt het steeds minder waarschijnlijk - in feite steeds moeilijker - om iets te kiezen dat niet representatief is voor wat je werkelijk verlangt, voor wat je werkelijk verkiest.

 

5.  Everything changes except the first four laws

StructureOfExistence_5EverythingChanges

De enige constante in het universum is verandering - behalve deze 4 basisprincipes, die nooit veranderen.

Dus.....misschien kunnen we maar beter wennen aan de eeuwig veranderende schepping.

Geniet van de reis! Surf over de stroom van veranderingen!
Sta jezelf toe te voelen dat verandering de ware constante is in de schepping. De ware stabiele basis van het bestaan is constante verandering - zodat het niet stagneert, zodat het altijd in stand blijft.

De schepping is niet voorbij. Het is niet zo dat alles al geschapen is en dat God alles nu heeft losgelaten om maar rond te rennen en plezier te maken. Jullie zijn allemaal, en wij zijn allemaal, samen, God die zichzelf steeds opnieuw schept, steeds verandert en altijd bestaat.

Paradox, ja. Maar als je met paradoxen omgaat, dan weet je dat je dicht bij het middelpunt bent. Want alleen in het centrum vinden alle schijnbare tegenstellingen zichzelf verzoend als één. Alleen vanuit het centrum komen alle schijnbare polariteiten voort. Ze zijn er allemaal. Ze zijn één ding. Ze lijken alleen paradoxaal, wederzijds exclusief - vanwege de vibraties in het domein dat jullie gekozen hebben om jezelf waar te nemen, vanwege de vibraties in de domeinen die het idee hebben van polariteit of tegenstellingen.

Jullie hebben het vermogen ontwikkeld om één ding te nemen en het op te splitsen in niet alleen meer dan één ding, maar zelfs in dingen die niets met elkaar te maken lijken te hebben. Zeer creatief, buitengewoon creatief - en ik maak geen grapje.
Het is de ware maatstaf voor de kracht van de schepping dat zij zelfs, bij wijze van spreken, zichzelf voor de gek kan houden door te denken dat zij geen deel uitmaakt van die schepping, door te vergeten dat zij is wat zij is, dat het Ik Ben is. Dat is de kracht van creativiteit.
Nu echter, zoals we al hebben gezegd, hebben jullie dat spel helemaal rondgespeeld op deze wereld, op de manier waarop jullie dat wilden doen, en nu herinneren jullie je dat Ik Ben. Wij Zijn.

Jullie zijn aan het wakker worden. "O ja, ik herinner me nu . . . wel, dat was een leuk spel, maar nu willen wij ons herinneren dat wij zijn wat AL WAT IS, en wij willen de regels van het spel veranderen.
We willen nu het spel spelen als geïntegreerde, complete wezens."

En zo zijn jullie het zich aan het herinneren; zo zijn jullie aan het verzamelen; zo zijn jullie aan het discussiëren over ideeën van bewustzijn:
Wat is bewustzijn?
Wat is fysieke realiteit?
Wat is dromen?
Wat is wakker zijn?
Wat is echt?
Wat is niet echt?

Al deze dingen zullen worden begrepen als slechts manifestaties van één ding: je eigen perspectief.
Jullie zijn aan het wakker worden. Goedemorgen!


Meer info en DVD verkrijgbaar in Bashar Store
The 4 Laws of Creation 
The 5th Law

 

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more