bashar-everything-will-change-fall-of-2016

the Window of Open Contact


Terugkijkend op 2022 kunnen we stellen dat het thema in de nieuwsbrief van Januari 2022 over Polariteit zich in ruime mate heeft laten zien in de wereld.
Wat zal 2023 ons gaan brengen ?
De potentie van 2023 ... Everything will Change


Yes, we zijn er ... 2023 !!!
Allereerst natuurlijk de allerbeste wensen !

En wat een jaar hebben we achter de rug, zeg.
Terugkijkend op 2022 kunnen we stellen dat het thema in de nieuwsbrief van Januari 2022 over Polariteit zich in ruime mate heeft laten zien in de wereld.
Wat zal 2023 ons gaan brengen ?

De potentie van 2023 ... Everything will Change

Vooruitkijkend naar 2023 kunnen we zeggen dat dit een heel ander jaar beloofd te gaan worden, uiteraard afhankelijk van de tijdlijn waar we voor kiezen ... een ultiem jaar in 'the splitting prism', waarover straks meer.

Ook 2023 belooft een intens transformatie jaar worden waarin veel van de bestaande sociaal-maatschappelijke-economische structuren zullen gaan bezwijken onder hun eigen gewicht om zo ruimte te maken voor nieuwe structuren.

Deze veranderingen lijken misschien in de eerste maanden nog in hetzelfde tempo als afgelopen jaar te gaan, maar naar het zich laat aanzien gaat het vanaf maart in een veel hoger tempo en met grotere omvang.
Voor wie dit niet heeft zien aankomen gaat dit lastig te behappen worden en het gevoel kunnen oproepen alsof de wereld vergaat.
Er komt veel werk voor Lichtwerkers, zoals Ezra'el al in 2019 heeft aangegeven.

Bashar geeft sinds 2014 tijdens het event 'The Awakening' de eerste signalen af dat na 'the fall of 2016' alles gaat veranderen ... onze sociale structuren, economische structuren, politieke structuren, religieuze structuren, belasting systemen en onderwijs ... alles.
Dit is daarna in meerdere events nadrukkelijk benoemd.

En hierbij is aangegeven dat misschien niet meteen alles in één keer verandert, maar wel in hoog tempo in de jaren erna en dat achteraf zichtbaar wordt dat uiteindelijk alle veranderingen zijn geïnitieerd in het convergentie punt van 'the fall of 2016'.

Wat is er dan gebeurd in 'the fall of 2016' ?
In ieder geval de Amerikaanse presidentsverkiezingen ...

Dit is de eerste aankondiging in 'the Awakening' en die komt in een unieke setting ... een bericht vanuit de Essassani OverSoul, via één van hun Manen die rond hun planeet gestationeerd is, gericht aan de Human OverSoul.


The Splitting Prism

Ook wordt er sinds 2012 voortdurend op gewezen dat er een splitsing gaande is in het collectieve bewustzijn van de mensheid op Aarde.
Bashar heeft dit steeds 'the Splitting Prism' genoemd, waarbij tijdlijnen elkaar ontmoeten en er een soort kruising of tweedeling in de realiteit ontstaat met een tegenovergestelde energie.

Alsof het treinspoor over een wissel loopt en de sporen van elkaar weglopen, met een mogelijkheid van 'overstappen' gedurende een aantal jaren.
Dat overstappen wordt moeilijker naarmate we dichter komen bij de periode 2023-2024, omdat de energie / het bewustzijn in beide tijdlijnen zo sterk van elkaar gaan verschillen dat de shift in bewustzijn die nodig is voor het 'overstappen' vanaf dat moment erg lastig zal zijn.
Niet onmogelijk, wel onwaarschijnlijk.

In werkelijkheid zijn de twee sporen niet exact twee tijdlijnen (er is een ontelbare variatie aan tijdlijnen) maar eerder twee richtingen waarin we bewegen, maar voor het gemak spreken we even over 'twee tijdlijnen'.

Het bijzondere van deze 'twee tijdlijnen' is dat zij beide gemeenschappelijke thema's uitwerken maar in tegenovergestelde richtingen, zoals iedere munt twee zijden kent.

Bijvoorbeeld ...
We hebben in de nieuwsbrief van Mei 2022 het onderwerp Quantum Finance aangetipt, omdat er in beide tijdlijnen een nieuw financieel systeem op handen is dat volledig digitaal gaat functioneren.
In de ene tijdlijn zien we sinds kort wereldwijd de rush van centrale banken en overheden om de CBDC te introduceren.
Een digitale munt (crypto) die centraal wordt aangestuurd en bijgestuurd.
Er is een kleine groep mensen die de volledige controle heeft over deze CBDC die iedereen moet gebruiken.
De gecentraliseerde CBDC gaat dan het bestaande 'fiat' geld circuit vervangen.

In de andere tijdlijn zien we volledig gedecentraliseerde digitale munten ontstaan, aangeduid als QFS in ons blog.
De ontwikkeling van het transactie mechanisme ('het overmaken van geld') wordt wel centraal gefaciliteerd, maar de munten zelf zijn als het ware 'van de community', die zelf ook munten kan maken, mits er fysieke waarde is om die munt 'haar waarde' te geven.
Hier zullen voornamelijk edelmetalen zoals goud en zilver voor worden gebruikt, maar kunnen ook andere 'aardse assets' zijn.
Zelfs aandelen zoals deze ooit oorspronkelijk bedoeld zijn geweest ter externe financiering van bedrijfsopstart of -uitbreiding zullen/kunnen hier als 'munt' functioneren, waarbij het bedrijfskapitaal de onderliggende 'asset' is.
Dit wordt de Dstoq genoemd, 'decentralised stock exchange', het tegenovergestelde van de huidige gecentraliseerde aandelenbeurzen.

Een ander voorbeeld is dat de wereld zichzelf gaat verenigen en organiseren in harmonie, dat we de mensheid als één beschaving gaan zien en vandaar uit in samenwerking een nieuwe, duurzame wereld gaan bouwen die aan iedereen ten goede komt, inclusief de planeet zelf en van daaruit ook in samenwerking kunnen komen met de Galactische Federatie ... dit is een voorwaarde.

Maar ook in dit thema kunnen we de polaire uitwerking zien in de verschillende 'tijdlijnen' met betrekking tot de uitvoering en waar de controle en voordelen liggen.

Dit thema hebben we aangestipt in de nieuwsbrief van Okt 2022 ('Service to Self vs Service to All'). 

En zo zien we alle belangrijke thema's op dit moment wereldwijd in twee polaire richtingen bewegen en dat maakt dat iedereen een duidelijke keuze kan maken m.b.t. de trein waarin we willen zitten.
Juist nu de splitsing het nog mogelijk maakt.
We gaan samen door het oog van de naald.

Het is van groot belang om nu in het moment te blijven en vooruit te kijken in de richting waar je naar toe wil !!!
Dat we niet blijven omkijken en inhaken op de energie van de oude wereld ... maar focussen op de energie waar we naar toe gaan.

"If you keep doing what you've always done ,
you'll keep getting what you've always gotten."

Het bijzondere van deze 'twee tijdlijnen' is ook dat - hoewel het overstappen steeds onwaarschijnlijker wordt naarmate de tijd verstrijkt - we nog wel een tijdje beide realiteiten zullen kunnen blijven zien om ervan te kunnen leren.
Alsof de twee treinen een tijdje naast elkaar blijven rijden ... 


Thema's in de Wereld van morgen

Als iemand ons zou vragen, wat op wereldschaal de belangrijkste thema's zijn voor het komende decennium ('in onze tijdlijn'), dan denken wij aan :

1- de grote shift in consciousness, de integratie van verschillende lagen in ons bewustzijn en daarmee de manifestatie van een compleet andere wereld

2- healing, zowel op het individuele, persoonijke niveau alsook op collectief niveau, de samenleving

3- de realisatie en het bewijs dat we nooit alleen zijn geweest in het Universum, gevolgd door de eerste hereniging ... First Open Contact

4- de intrede van nieuwe vormen van technologie en energie, als uitvloeisel van de eerste 3 thema's

Alle veranderingen die we gaan zien in onze fysieke realiteit zijn gerelateerd aan deze vier thema's.

Sinds de oprichting van onze praktijk in 2014 zijn de eerste 3 thema's precies waar wij ons altijd op hebben gefocussed hebben met onze activiteiten en trainingsprogramma's.
De komende jaren worden buitengewoon enerverend voor iedereen die op deze trein springt en een rol wilt spelen binnen één van deze vier thema's.
We hebben er de afgelopen jaren veel aandacht aan besteed in onze nieuwsbrieven welke we sinds kort ook in 4 talen op onze blog-pagina hebben geplaatst.
Ons aanbod aan diensten zal zich in de komende tijd nog sterker gaan richten op de komende veranderingen !


Cycles of Time

Ook al ervaren wij tijd lineair, alles in het Universum verloopt cyclisch en in golfpatronen ... dit is hoe energie beweegt.

In het event 'the cycles of Nine' legt Bashar uit hoe het transformatieproces verloopt in cycli van 9 jaren en dat binnen zo'n cyclus ook nog cycli van 3 jaren te onderkennen zijn met iedere keer een soort shift in de leidende polariteit en daarbij heeft hij ook benoemd in welke periodes de polariteit overwegend positief of negatief van aard is/was.
Hiervan uitgaande lijkt erop dat in de komende drie jaren meer positieve dan negatieve te verwachten is, met eind 2022 / begin 2023 als overgangsfase.

Op zich zijn deze cycli van negen jaren ook weer een onderdeel van grotere cycli van ongeveer 80 jaar (om en nabij 9 cycli van 9 jaar ... naarmate het tijdspectrum groter wordt, krijgt de nauwkeurigheid ook iets minder relevantie).

Bashar beschrijft in 'Blueprint of Change' (1990) dat daarin de twee fases van 40 jaar en benoemt specifiek de jaren 1947 (Roswell), 1987 (start Harmonic Convergence) en 2027 (start Harmonic Identity).
Ook benoemt hij (met onze collectieve energie van toen) expliciet 2017 als een 'pivotal point' in onze transformatie van de mensheid als collectief.
 

The Window of Open Contact

Bashar geeft ook al een paar jaar aan dat - voor degenen die voor die 'tijdlijn' kiezen - er vanaf 2023 een tijdvak volgt dat zich uitspreid van 2023 tot 2033.
Hij noemt dit 'the Window of Open Contact' waarin het open, publieke contact met buitenaardse beschavingen kan en zal gaan plaatsvinden met het jaar 2027 als 'Fulcrum Point' (hoogtepunt).
De periode van 2023 - 2027 is een fase van intensieve voorbereiding.

Bashar meldt daarbij dat de Pleiadiërs / Galactische Federatie de eersten zullen zijn om het contact met de mensheid op Aarde (opnieuw) te maken en dat de Yayhel de eersten zullen zijn van de hybride rassen.
Het 2023 is het startjaar en vraagt nog veel voorbereiding aan de kant van de mensheid.

Allereerst zal 'de helft' van de bevolking moet beginnen te begrijpen dat er meer beschavingen in het universum leven, die heel dicht bij de Aarde zijn, aan ons verwant zijn, familie zijn, genetisch verbonden zijn en bereid zijn ons te helpen met de worstelingen die we ervaren, mits wij die hulp wensen.

Zonder dit besef zou het zomaar verschijnen in onze realiteit voor ongeveer de helft van de mensheid verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden als zijnde een invasie, want dat is waarmee de mensheid decennia is geprogrammeerd in de droomwereld die we televisie noemen.
Persoonlijk geloof ik dus nog niet dat er volgend jaar meteen landingen zullen zijn, maar vermoedelijk wel een toename van interessante waarnemingen van licht fenomenen en schepen in de lucht.

Stel je eens voor wat dat betekent ... en wat een processen dat in gang gaat zetten in onze wereld.
Na het eerste contact kan de mensheid het gewoon niet meer ontkennen, is het overduidelijk dat er buitenaardse beschavingen bestaan én dat zij hier zijn (en nooit ver weg zijn weest).
Er is dan geen weg meer terug, alleen een weg voortwaarts.
Dit moet in één keer goed gaan ...
Ooit de documentaire 'the Visit' gezien ?
Daar is later een hollywood film van gemaakt 'the Arrival'

Het jaar 2023, ofwel 23/5

Hoewel het komende jaar een intense periode kan gaan worden hebben zowel Jacqueline als ik een sterk positief gevoel voor de komende jaren met al die grootse veranderingen op wereldschaal.
Een zeer belangrijk jaar / periode voor Lichtwerkers ook.

En hoewel ik (Philip) een sterke connectie heb met cijfers en wiskunde, zijn we zelf geen experts in numerologie of astrologie en dus ben ik op zoek gegaan naar de diepere betekenis van de getallen 23 en 5.

We beseffen dat numerologie en astrologie in essentie niet bedoeld zijn om voorspellingen te doen, maar om de energie van getallen en/of constellaties te vertalen naar herkenbare en begrijpelijke aspecten in de fysieke realiteit.
Zij maken als het ware de energie zichtbaar ... 

Wat blijkt ... het getal 23 is werkelijk een magisch number !
Wiskundigen gaan er helemaal mee los ... het is één van de meest bijzondere priemgetallen en priemgetallen worden gezien als de wiskundige bouwstenen van het Universum.
Het woord 'Priemgetal' is een beetje suffe vertaling, maar in het Engels hoor je het belang van deze getallen al beter ... 'Prime Number' ... 
Het getal 23 is zelfs het 5e unieke 'Happy Number'.
Voor wie het leuk vindt ... het getal 23 heeft nog veel bijzondere en mysterieuze toevalligheden.

Het oorspronkelijke Latijnse alfabet, ook wel Romeins alfabet genoemd, bestond uit 23 letters.
Ook het meest oorspronkelijke Hebreeuwse alfabet bestond uit 23 letters en refereert naar de oorsponkelijke 'blauwdruk/tuning' van het menselijk DNA.
De letter Ghah - dat een verwijzing lijkt te hebben naar de Sons of God - is later uit het alfabet verdwenen.
Meer over de Sons of God in ons blog 'de Toren van Babel'.

Ook zien we het getal 23 (en 5) terug in het DNA van het menselijke lichaam dat bestaat uit 23 paren chromosomen. Het lichaam kent ook een bioritme van 23 dagen en het bloed circuleert gemiddeld elke 23 seconden door het lichaam.

Het getal 23 kan worden gereduceerd tot 5 en dit getal is sterk verbonden met de Aarde, hetgeen zich onder andere laat zien in de blauwplaat van veel diersoorten ... 5 fysieke zintuigen (input, waarneming), 5 vingers/tenen (output, handeling), 5 inwendige organen, 5 passies.
Bashar noemt 5 het getal van de mensheid op Aarde en staat in het midden van de Interstellar Enneagram.Misschien heeft niet iedereen iets met getallen, maar let op, getallen zijn frequenties ... kijk maar eens naar Solfegio Harmonics of Solfegio Healing Frequencies of kijk eens naar deze bijzondere clip Infinite Patterns.

Daarnaast bevinden we ons ook sterk in de energie van Aquarius ... een krachtig water element.
Kortom 2023/5 ... Mensheid, Aarde en Water.

In de nummerolgie wordt het getal 5 (en 23) geassocieerd met de planeet Mercurius, 'the messenger of God' daar het de energetische impuls draagt expressie te geven aan informatie middels spraak en communicatie.

Een tijdje terug, tijdens een wakkere slaaptoestand, herhaalde mijn gids Ezra'el voortdurend het woord Sephirot of Zaphirot.
Ik had geen idee wat het betekende.
Onderzoek leerde me dat dit uit de Kabballah komt en het blijkt dat de letters van de Kabballah een zeer oud model van numerologie zijn.

Dit komt natuurlijk niet voor niets en dieper duikende kom ik op Chaldean Numerology, en dit blijkt een mogelijk nog oudere vorm van numerologie te zijn uit de tijd van ... Babylonië ... die blijft ook steeds maar terugkomen.

Hieronder een kort stukje wat Chaldean Numerology meldt over 23/5

Chaldeeuwse Numerologie

Chaldeeuwse Numerologie is gebaseerd op de principes, dat het Universum is opgebouwd uit trillingen, en dat alles trillingen zijn die met verschillende frequenties trillen. Elke frequentie trekt zijn gelijke aan.
Een evenwichtige trilling trekt andere evenwichtige trillingen aan, en onevenwichtige trillingen trekken andere, eveneens onevenwichtige trillingen aan.

Het getal 23 staat voor verandering, vooruitgang en innovatie.
In termen van numerologie betekent het getal 23 een nieuw begin, revolutie en transformatie. Deze getallenpatronen met 23 bevatten veel positieve energie en betekenen spirituele groei en transformatie.

Numerologie nummer 23/5 volgens Chaldeeuwse tabletten

Het getal 23 wordt "de Koninklijke Ster van de Leeuw" genoemd.
Het is een getal van karmische bescherming en karmische beloning.
Het is een belofte van voorspoed, hulp en bescherming van hogerhand.
Het een zeer fortuinlijk getal voor toekomstige gebeurtenissen en is een belofte van welslagen van intentie.
Het samengestelde getal 23/5 is ook een getal van grote netwerkvaardigheden, en vaardigheden op het gebied van communicatie en spraak (informatie).

De Koninklijke Ster van de Leeuw is één van de 4 Koninklijke Sterren voor de Aarde, ook wel de Vier Beschermers in de Hemel genoemd.
De Koninklijke Ster van de Leeuw is de ster Regulus en betreft het hart van de Leeuw (lion heart) in het sterrenbeeld Leo.

In het oude Egypte had Regulus een bijzondere betekenis omdat hij de terugkeer van Sirius en het begin van een nieuwe cyclus (nieuw jaar) aankondigde van groei, vruchtbaarheid en voorspoed.
Een begin voor vernieuwd succes en kracht, maar ook met een test om het verlangen naar wraak te weerstaan. (interesting !!!)

Regulus, de Koninklijke Ster van de leeuw is de Wachter van het Noorden (richting, uitlijning, balans) en wordt geassocieerd met Aartsengel Rafaël, de engel van ... heling.

Wauw, een bijzondere bevestiging van de energie van volgend jaar !!!
Nu kun je denken dat Astrologie en Numerologie altijd wel mooie positieve verhalen maakt.
Kijk dan hier eens of je iets herkent wat Chaldean Numerology zegt over het afgelopen jaar van 2022 (22/4). 


Lieve mensen,

Dank je wel voor het lezen van onze nieuwsbrief!
Was deze maand een long-read ... maar we hebben dan ook een episch jaar in het vooruitzicht !!!
Onze excitement is niet meer te stoppen, maar we beloven niet alle nieuwsbrieven zo uitgebreid te maken ... 

Deze nieuwsbrief bevat veel clues die we hebben aangetipt, misschien wel om in een volgende nieuwsbrief verder uit te werken.

Mocht je zelf nu alvast verder op onderzoek willen gaan, dan hebben we hier een aantal interessante links voor je: 

Websites:

Videos:

Voor nu, heel veel liefs !!

En tot gauw, in levende lijve, op één van de online events en op de online community Human-ET One!

Jacqueline en Philip


 

'No dream is too big. No challenge is too great.
Nothing we want for our future is beyond our reach.
The future belongs to the dreamers, not to the critics.
The future belongs to the people who follow their heart,
No matter what the critics say,
Because they truly believe in their vision.' 
- DJT 

 


Source :
Nieuwsbrief Januari 2023 
www.ET-Healing.nl

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more