tower-of-babel-babylonia
Featured

Toren van Babel


Hoe denk jij dat de mensheid de overstap zal maken van gesproken communicatie naar tele(m)patische communicatie?
Zijn we allemaal ineens tele(m)patisch of zal dat nog een paar generaties duren ?
Hoe is dat eigenlijk bij andere beschavingen gegaan ?


De afgelopen tijd speelde ik regelmatig met deze vragen en werd het tijd voor de nieuwsbrief !
Ik vraag Ezra'el om inspiratie voor een onderwerp en er komt, wederom lekker kort, 'Toren van Babel'.

Het boeiende is dat Babylonië een aantal maanden eerder tijdens één van de ET-Healing Experiences naar voren werd gebracht door Ezra'el naar aanleiding van een vraag van een deelnemer over een verband tussen Ukraine en Israel.

Hoewel mijn bijbelkennis beperkt is, herinner ik me natuurlijk wel 'de Babylonische spraakverwarring', maar wist er eigenlijk verder weinig van.
Na deze aangeving van Ezra'el voor de nieuwsbrief ben ik maar eens de geschiedenis ingedoken, heb de Bijbel erbij gepakt en ben gaan zoeken naar Babel !
Dit blijkt een bijzondere reis met uitdagende facetten ... een hele Openbaring.
Graag neem ik je mee !

Er bestaan op dit moment wereldwijd meer dan 7.000 talen en de meeste mensen spreken slechts één taal, sommige mensen zijn tweetalig en slechts weinigen spreken meer dan twee talen.
Alleen al hierom is het geen wonder dat buitenaardse gidsen universeel tele(m)patisch met ons willen communiceren.

Maar stel je eens een wereld voor waarin we slechts één taal spreken ... 
Want ooit was dat kennelijk wel zo.
Na de zondvloed spraken alle mensen nog één taal (Genesis 11:1).
Tot het moment waarop de Toren van Babel werd gebouwd...

Even voor het tijdsperspectief (volgens aartsbisschop Ussher)

- Schepping                                                 4004 v. Chr.
- Wereldwijde zondvloed                               2348 v. Chr.
- Toren van Babel                                         2242 v. Chr.
- Roeping van Abraham                                1921 v. Chr.
- Tijdperk der Rechters (Mozes als eerste)     1491 v. Chr. 
- Tijdperk der Koningen (Saul als eerste)       1095 v. Chr.
- Geboorte Christus                                            5 v. Chr.

Dit event in Babelonië is zo belangrijk geweest in de geschiedenis (c.q. evolutie) van de mensheid dat het in verschillende boeken in de Bijbel wordt benoemd, beginnend in het eerste boek van het oude testament Genesis en afsluitend in het laatste boek van het nieuwe testament de Openbaring van Johannes.
Daarbij wordt dit niet alleen in de westerse traditie als event onderkend, het is net als de zondvloed ook in overleveringen van oude beschavingen een bekend fenomeen.

Het eerste boek Genesis gaat over de beginfase van de mensheid in fysieke realiteit en het laatste boek Openbaring gaat over de eindfase in deze realiteit.
Dit laatste boek staat ook bekend als het boek van de Apocalypse.

Dat woord klinkt onheilspellend maar een apocalyps (Oudgrieks apokálypsis) is een onthulling van kennis of een openbaring en omdat dit boek de ultieme overwinning beschrijft van het goede over het kwade en het einde van de wereld zoals we die kennen, wordt de term apocalyps in de dagelijkse taal gebruikt om een situatie te beschrijven waarin de wereld zoals we die kennen lijkt onder te gaan.
Echter, het boek Openbaring beschrijft feitelijk de overgang naar een nieuwe wereld.


In het Oude Testament was Babylon de bakermat van het Babelonische Rijk dat over een groot deel van de wereld heerste en een wereldbeeld oplegde aan alle volkeren die zij veroverde.
Ze was wreed, ze was trots en dacht dat ze voor altijd zou regeren.

In het Nieuwe Testament is Babylon een meer een archetypisch rijk dat wordt beschreven met symbolieken.

DE TOREN VAN BABEL

De stad wordt in Genesis voorgesteld als "Babel", de stad waar mensen naam  voor zichzelf wilden maken in strijd met het woord van God.

Het idee met de bouw van de Toren van Babel in Genesis 11 was dat de mensen in wezen hun eigen menselijke prestaties aanbaden en ook geprezen wilden worden om hun macht en prestaties - zelfs aanbeden wilden worden.

De Toren van Babel wordt traditioneel afgebeeld als een hoog, rond gebouw, waarvan de Bijbel overigens zelf geen specifieke afmetingen geeft. Het Hebreeuwse woord voor toren is migdal. 
Interessant is dat dit woord 'toren' betekent, maar ook figuurlijk een bloemperk weergeeft dat een piramidale vorm oplevert hetgeen betekent dat de toren van Babel piramidaal of zigguratvormig kan zijn geweest.

De ziggurat vinden we terug in verschillende delen van de wereld en alleen al in de regio van Babylonië zijn er 25 gevonden, waarvan de best bewaard gebleven in Ur staat, vlak bij het toenmalige Babylon.

  << Photo : the Great Ziggurat of Ur >>

De motivatie om de toren van Babel te bouwen was volgens de geschriften dus gericht 'naam voor zich zelf te bouwen', niet om eerbied en dank te brengen aan de Schepping/Schepper noch ten behoeve van het welzijn van alle mensen.

Babylon is ook het rijk dat lange tijd Judeah heeft bezet, Jeruzalem heeft verwoest, de tempel heeft verbrand en het Israelische volk in ballingschap heeft weggevoert.
Uiteindelijk komt er gerechtigheid en wordt het rijk letterlijk met de grond gelijk gemaakt, als reactie op haar goddeloosheid, arrogantie, genotzucht en wreedheid jegens het volk.

En dan staat er iets opvallends in Genesis !

The Lord said, "If as one people speaking the same language they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them.
Come, let US go down and confuse their language so they will not understand each other."

Het blijft weliswaar de vraag wie het originele geschrift Genesis heeft geschreven, of het volledig is en of het vervolgens juist is vertaald in onze moderne taal, maar in alle versies die ik heb gezien staat 'let US go down and confuse ...' .

Ook hier wordt de meervoudige persoonsvorm gebruikt net als eerder in het boek Genesis 6 waar gesproken wordt over 'the sons of God' !
Zou degene(n) die in Babel hebben ingegrepen nu dezelfde 'wij' zijn als die in staan beschreven de verwijderde bijbelboeken van Enoch

Als we dan wat dieper graven in wie dan de goden zijn die de Babeloniërs aanbaden, dan komen we Marduk tegen, de zoon van Enki, die we kennen uit de tijd van de Anu en Nephilim.
Marduk laat zich op slinkse wijze tot uitroepen als de Heerser der Hemelen, de Schepper, de Schenker, de Held, en neemt zo de plaats in van Anu.
En Anu heeft eerder ingegrepen volgens de boeken van Enoch, niet zozeer om de mensheid te straffen, maar om zijn rivaliserende (klein)zoons in het gareel te brengen.

Daarbij, is het eerlijk en rechtvaardig om zijn creatie, de mensheid, in het bijzonder de vrouw, te straffen omdat 'sons of God came in to the daughters of men, and they bore children to them'. Uit de bijbelboeken van Enoch wordt duidelijk wie deze 'sons of God' zijn en welke straf hen te wachten stond.

En nu Babel, waarom zou God voor een verdeel en heers strategie gekozen hebben ?
Klinkt tegenovergesteld van hoe de meeste mensen de Schepper / Schepping ervaren.
Dus is dit het volledige verhaal ?

Want wat hier in Genesis staat is ook dat zodra wij als mensheid 'dezelfde taal' gaan spreken, alles mogelijk is dat wij ons kunnen voorstellen.
En dat het gebruik van dit mechaniek voor kwalijke doeleinden tegen de mensheid uiteindelijk ook zeer kwalijke gevolgen heeft voor de misbruikers zelf.
'What you put out is what you get back' ... de 4e Universele Wet

Zoals voorspeld door de profeet Daniël ging dit wrede Babylonische rijk spoedig na de spraakverwarring volledig ten onder door het gebrek aan onderlinge communicatie en de toenemende onderlinge verdeeldheid en was het een makkelijke prooi voor het naburige Perzische Rijk dat Babelonië met gelijke munt met de grond gelijk heeft gemaakt.

'What you put out is what you get back' ... de 4e Universele Wet
 

OPENBARING

Het afsluitende boek in de bijbel spreekt wederom over het vallen van de Toren van Babel, maar nu ogenschijnlijk meer metaforisch, alhoewel delen ervan goed herkenbare parallellen heeft in de huidige realiteit.

Het geschrift heet niet voor niets 'Openbaring', doelend op het openbaar maken, zichtbaar maken, onthullen (revelation, to reveal), in het Licht komen.
Klinkt bijna als een disclosure.

Dit geschrift beschrijft niet het einde van de mensheid, maar de "voltooiing van een cyclus" van de mensheid, het einde van een tijdperk, het beschrijft de overgang, de transformatie naar een nieuwe wereld.

Het staat er niet specifiek, maar het voelt als een wereld waarin de mensheid elkaar weer kan begrijpen, ongeacht de woorden die worden gesproken.

Alleen in Zefanja 3:9 staat iets in die richting vermeld ...
“For at that time I will change the speech of the peoples to a pure speech, that all of them may call upon the name of the Lord and serve him with one accord."

Ik heb hierover nog nergens iets concreets kunnen vinden, maar het zou me niet verbazen als we als mensheid eerst een tussenstap zetten naar tele(m)pathie in de vorm van een "oude" klanktaal die iedereen begrijpt en vooral kan aanvoelen, zoals we dat bijvoorbeeld kennen van het Sanskriet of het Hebreeuws.
Klanktalen hebben van nature harmonie.
Het oorspronkelijke woord harmonie komt ook uit de muziek en gaat eigenlijk over de "leer van de akkoorden", of de tonen die goed harmoniëren.
Taal komt dan al dichter bij frequenties en het aanvoelen van de overgebrachte informatie.
Maar dit is slechts mijn idee.

Wat denk jij?


Update March 2,2023


Wow mensen, wie had dat gedacht ?
Een avontuur, veel inspiratie, veel geleerd en geen antwoord op mijn initiele vragen over de overgang van het gesproken woord naar tele(m)patische communicatie.
Er zijn nu eigenlijk meer vragen dan antwoorden ... super !!!

In ieder geval is wel duidelijk hoe belangrijk het is voor een beschaving om te kunnen blijven communiceren, om gelijke taal te spreken en - nog belangrijker - elkaar te kunnen blijven verstaan.
Zeker in deze tijd goed om bij stil te staan.

Het bovenstaande verhaal is nog lang niet af en heeft tegelijkertijd ook veel raakvlakken met de wereld van vandaag.
Voor nu laten we het hier bij ... to be continued !

We wensen je mooie momenten van rust te midden van de hektiek in de buitenwereld.
Geniet van de volle maan van Oktober, de Jachtmaan (the Hunters Moon).
Je kunt deze maand de magische energie in de lucht voelen, de sluier wordt dunner en dit vergroot ons vermogen om te communiceren met andere werelden. Het is een gelegenheid voor spirituele groei, het zuiveren van onze intenties, dankbaarheid en het vinden van manieren om te onthaasten en te genieten.

Knuffel elkaar en wees er voor elkaar.
Voor nu, heel veel liefs !!

En tot gauw, in levende lijve, op één van de online events en op de online community Human-ET One!

Jacqueline en Philip


Source :
Nieuwsbrief Oktober 2022 
www.ET-Healing.nl

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more