Triquetra - Triple A

Triple-A


Sinds begin 2016 geeft Ezra'el met regelmaat aan dat de mensheid op weg is naar haar 'triple A - status', een status van expressie van onze eigen Autoriteit, onze eigen Autonomie en onze eigen Authenticiteit. 
In de zakenwereld is het begrip 'triple-A' een aanduiding voor kredietwaardigheid en betrouwbaarheid.
Onze gidsen (en buitenaardsen in het algemeen) houden wel van wat humor en maken vaak woordgrappen om zodoende de boodschappen licht verteerbaar te houden, maar de vraag is "Wat betekent dit nu eigenlijk ?" 

Interessant in deze woordgrap is op de eerste plaats het gebruik van de 'triple-A status' of 'triple-A rating'.
Ezra'el en ik hebben zo nu en dan een soort 'chat' vlak na het wakker worden in een staat waarin je bewust bent van jezelf, maar ook niet echt wakker bent ... het is lastig uit te leggen, maar het is een soort van lucide droomstaat.
Op één van die momenten begin dit jaar kwam dit bericht heel duidelijk door ... de mensheid ontwaakt, herinnert en ontwikkelt naar haar eigen 'triple-A status' - naar de expressie van haar eigen Autoriteit, haar eigen Autonomie en haar eigen Authenticiteit.
Veel meer was het op dat moment niet, maar het voelde toen in die halve slaap zo duidelijk, op dat moment snapte ik het volledig en wist ook dat wij (Beyond Medicine) hier ook een rol in hebben te vervullen.
De korte boodschap was voldoende om me meer met deze aspecten bezig te houden, om me op een spoor te zetten en stukje bij beetje kwam er op synchronistische wijze steeds meer duidelijkheid op deze boodschap.

De 'triple-A status' of 'triple-A rating'

Komende uit de financiële zakenwereld waarin ik meer dan 28 jaar heb gewerkt is dit voor mij persoonlijk een zeer herkenbaar begrip, echter in het geheel niet in de context van de ontwakende mens. Integendeel.
Maar juist daarom gebruiken onze gidsen zulke woordgrappen ... we snappen de context, de dieper liggende betekenis, het concept van een begrip en dat wordt dan geplaatst in een heel andere context, zodat de informatie direct binnenkomt, beter beklijft en er tegelijk een soort mind shift kan plaatsvinden.  
Omdat deze boodschap regelmatig tijdens events terug is gekomen, ben ik één en ander verder gaan uitdiepen, wetende dat deze boodschap vele lagen heeft en wat ik in dit blog deel is slechts 'scratching the surface'.

In de financiele wereld is een triple-A status een indicatie, een aanwijzing die feitelijk de betrouwbaarheid en kredietwaardigheid van een instituut aangeeft.
Een bedrijf met een hoge status of rating krijgt eerder iets voor elkaar (bijvoorbeeld krediet) dan een bedrijf met een lage rating. Zelfs landen hebben een rating, ook Nederland !
Het zit dus in de hoek van de kredietwaardigheid, hou die maar vast - en voel je de onderliggende boodschap al binnen druppelen?
 
In bepaalde contexten hebben de woorden kredietwaardigheid en autoriteit een bepaalde lading en geven bij sommigen een minder prettig gevoel.
Herkenbaar en juist daarom goed om ze eens verder te verkennen, ze duiden op overtuigingen van wat we van ons zelf niet mogen zijn, van waar we onze kracht hebben verloren.
 
Laten we de drie A's eens los van elkaar onderzoeken en tegelijkertijd in ons achterhoofd houden dat de A's sterk in elkaar zijn vervlochten en naadloos in elkaar overlopen zodra we er dieper induiken.
 

 
Authenticiteit

Als een mens op Aarde wordt geboren is dat in alle opzichten een uniek gebeuren. Ieder nieuw leven is uniek, er is geen enkel ander wezen met exact dezelfde blauwdruk op deze Aarde, die op exact dezelfde wijze op Aarde is gekomen op exact hetzelfde moment en exact dezelfde plaats. We worden allen uniek geboren, met een unieke set aan skills, potenties en frequenties om ons uniek gekozen perspectief van het leven te kunnen gaan ervaren op deze planeet.

De herinnering aan deze uniciteit verliezen we voor een groot deel in de decennia volgend op onze komst waarin we worden voorbereid te kunnen functioneren in een maatschappij zoals we die op dit moment met elkaar hebben vorm gegeven.
We leren dat er normen zijn waaraan we geacht worden te voldoen, dat er waarden (waar-heden) zijn waaraan we geacht worden ons te conformeren met uiteindelijk doel dat we passen in het standaard beeld van de massa.
Dit is op zich geen slecht mechaniek en is geen kritiek op hoe jonge mensen worden gevormd tot deelnemers aan een maatschappij ... een maatschappij zoals die door ons gezamenlijk wordt voorgegeven, door iedereen die daar aan deelneemt.
De vraag is of de huidige vorm van de maatschappij, de normen en waar(he)den nog kloppen in het licht van ons ontwakende bewustzijn.

Authentiek betekent origineel, zoals het van oorsprong was.
Als Ezra'el spreekt over de expressie van onze authenticiteit dan voelt dat voor mij heel sterk als het naar buiten laten komen van onze oorspronkelijke, unieke kwaliteiten en aspecten.
Durven leven volgens jouw unieke blauwdruk.

Soms wordt dit verward met egoïsme. Authentiek zijn betekent dat je je eigen weg durft te volgen, ondanks de verwachtingen van andere mensen. Je volgt je weg omdat je hier zelf achter staat.
Voor sommigen grenst dit aan egoïsme, omdat het erop lijkt dat je geen rekening houdt met anderen. Je bent dan in de eerste plaats trouw aan jezelf en niet aan de verwachtingen van anderen en dat hebben we zo niet geleerd.
We hebben geleerd persoonlijke concessies te doen ten gunste van het grotere geheel, maar is dit werkelijk wel zo waar ?
Dienen we het grotere geheel door allemaal hetzelfde te doen, te denken, te laten, te voelen, te reageren .... of is het juist het tegenovergestelde, dat we de wereld juist heel veel onthouden door niet ons diepste wezen te laten zien?

Ezra'el legt vaak uit dat ieder van ons een puzzelstukje is van een gigantisch grote puzzel ... iedereen is een uniek aspect van een enorm collectief menselijk bewustzijn dat zichzelf aan het ervaren en ontwikkelen is.
Ieder puzzelstukje is uniek en past maar op één plek in die enorme puzzel. Alleen als ieder stukje zijn/haar plek durft in te nemen, alleen dan kan deze puzzel ooit tot 'completion' komen en zichzelf zien in de grootsheid die het heeft.
Zolang stukjes trachten een ander stukje te zijn en op een plek willen liggen die niet voor hem of haar is, zal de mensheid in verwarring en onwetendheid verkeren over zichzelf.
Het gaat werkelijk over jouw unieke plek vinden in het geheel zodat het geheel zich ook als geheel kan ervaren.
En puzzelen is een proces ... hoe meer stukjes er al op de juiste plek liggen hoe makkelijker andere stukjes ook hun plek gaan vinden, daarmee herkennend dat de transformatie van de mensheid steeds sneller gaat naarmate er meer mensen hun waarheid durven te gaan leven.

Maar hoe vind je nu jouw plek in die puzzel ?
Feitelijk hoeven we daar niet meer voor te doen dan het volledig, onvoorwaardelijk waarderen (bijzonder hé, die woorden met 'waar' erin) van wat ons zo uniek maakt en het loslaten van de onjuiste overtuigingen daarop die ieder van ons heeft overgenomen van anderen omdat het niet paste in het algemeen geldende beeld van de maatschappij of het specifiek gewenste beeld van een individu, die we kennelijk autoriteit hebben gegeven door aan te nemen wat er gezegd is. Laten we onszelf toestaan te ZIJN wie we zijn. Onvoorwaardelijk.
Ieders frequentie is uniek en we vinden door aantrekking en afstoting vanzelf onze plek in die enorme puzzel die werkelijk alle frequenties bevat die we ons kunnen voorstellen en die allen even valide zijn, allen evenveel bestaansrecht hebben.
Sommige van die frequenties resoneren prima en dan weet je dat je in de juiste buurt bent en sommige resoneren helemaal niet en maken dat je daar uit de buurt gaat. Zonder oordeel.

Excitement is caused by a resonance with your Higher Self.          
Excitement is a sign that the activity you are contemplating is aligned with your Higher Self,          
and this alignment is what causes the excitement.          
This naturally leads you to what you are meant to be doing - what your Soul wants you to do with your free-will.          
This is your purpose.          
So this is the simple yet effortlessly-effective way to find your life's purpose.          

So excitement serves as a compass to let you know when you're 'on course',          
when you are doing or contemplating doing exactly what your Higher Self would just love to have you be doing.          

 

Autoriteit

In de gebruikelijke context betekent een autoriteit zoiets als "wie iets te zeggen heeft over andere mensen, het gezag" of soms ook "wie ergens veel van af weet, een deskundige of expert".
Wiki zegt hierover "Gezag of autoriteit is de aanvaarde macht van een persoon of een organisatie over een andere persoon of om een groep te leiden."

In de context van onze 'eigen Autoriteit worden', gaat dit over onze kwaliteiten om onszelf te leiden en om onze eigen waarheid te leven.
Onze eigen leider te worden en onszelf te gaan leiden.

Wij, ieder van ons individueel, zijn de enige die echt weten wie we zelf zijn. Er bestaat geen autoriteit die beter weet wie we zijn en wat onze waarheid is dan wijzelf.
En het is interessant dat we zo makkelijk eerder de waarheid van een ander aannemen dan die van onszelf en dat we vaak toestemming nodig hebben van een ander om te doen wat we zo graag willen of nodig hebben.
Velen van ons hebben de overtuiging dat 'eigenwijs' zijn (je eigen wijsheid hebben) ongewenst gedrag is.

Nu is waarheid niet iets absoluuts.
Wat voor de één waar is hoeft nog niet voor de ander waar te zijn.
Sterker nog, w
at vandaag voor onszelf waar is, kan na verloop van tijd transformeren tot een andere waarheid die op dat moment beter aansluit bij wie we zijn.
Als waarheid dan relatief en tijdelijk is, hoe weten we dan of iets nu waar voor ons is ?
De enige manier is voelen ... voelen wat gebeurt er in ons systeem.
Feitelijk is alles energie en ook nieuwe ideeën of gedachten hebben een frequentie die een effect heeft op ons.
Ons systeem geeft feilloos aan of het nieuwe idee voor ons waar is op dit moment en 'toegelaten' kan worden als waarheid en overtuiging of niet.

Heeft het idee, de gedachte, een verruimend effect dan resoneert het en is het waar voor ons op dat moment.
Verkrampt het daarentegen of welke manier dan ook, dan is het op dat moment niet compatibel en dan wordt het interessant. 
Op dat moment stuiten we op een conflict met ons systeem van overtuigingen, ons systeem van waarheden.
Het kan betekenen dat we nieuwe informatie tot ons krijgen die conflicteert met bestaande, 'negatieve' overtuigingen. Bijvoorbeeld iemand die ons mooi vindt terwijl we zelf een ander idee hebben van ons spiegelbeeld.
En het kan betekenen dat we nieuwe informatie waarnemen die conflicteert met bestaande, 'positieve' overtuigingen. Bijvoorbeeld iemand die buitenaardsen gevaarlijk vindt terwijl we daar zelf andere ervaringen mee hebben.

Welke waarnemingen (nieuwe informatie) gaan we nu voor waar nemen als zich een dergelijk conflict met ons systeem aandient ?
Als nieuwe input niet goed resoneert, ons verkrampt, ons angstig maakt, onze wereld kleiner maakt, onze passie versluiert, .... nemen we dit dan toch gewoon over omdat 'een autoriteit' dit zegt, verwerpen we dit omdat een 'niet-autoriteit' dit zegt of onderzoeken we wat er gebeurd.
Wordt er een set 'negatieve' overtuigingen geraakt of een set 'positieve' overtuigingen. 

Het antwoord lijkt heel voor de hand liggend, maar kijk eens goed in ons leven ... welke 'waarheden' hebben we in ons systeem die ons kleiner houden dan we in werkelijkheid zijn ?
'Waarheden' die ons op één of andere wijze weg weten te houden van ons volle potentieel. 'Waarheden' die ooit misschien een functie hadden maar op dit moment volledig 'out-dated' zijn en het proces van 'upgrading' naar waarheden van een hogere orde hebben gemist. 

En hier ligt nu precies waar het over gaat als we ruimte maken voor onze eigen autoriteit ... dit is de kern van persoonlijke groei, dit is transformatie.

Het gaan onderscheiden wat van ons is, wat bij ons past en de enige die dat werkelijk kan vaststellen dat zijn we zelf.
Dat is waar het in deze tijd over gaat ... het (h)erkennen van ons eigen MEESTERSCHAP !

Dat we onze eigen waarheid gaan leven, gaan staan voor wie we zijn, wat we denken, wat we voelen, het volgen van onze passie.
Want in onze passie ligt het antwoord ... maakt nieuwe informatie het mogelijk meer uitdrukking te geven aan onze passie of minder?
Onze passie is de kern-frequentie van onze blauwdruk (onze authenticiteit), alles wat in lijn is met deze frequentie doet de passie opvlammen, alles wat niet in lijn is dooft dit vuur.

Nu is dit een groots concept en gaat vele lagen dieper dan hier in een paar alinea kan worden uitgediept.
Iedere reis begint met de eerste stap en die zou kunnen zijn om gewoon te voelen hoe het is om te besluiten dat vanaf nu jij bewust bepaalt wat voor jou waarheid is en welke bestaande waarheden een 'upgrade' gaan krijgen. Het besluit dat je je eigen autoriteit bent, hetgeen op vele niveau's ook is, jij bent de kenner, de deskundige van jezelf, jij bent de expert.

YOU ARE YOUR OWN MASTER

Excitement is the energy that occurs when one is in resonance with their own Higher Self.          
This is a signal from your Higher Self (which always honors your free will) to encourage you to act or move in a particular direction.          
Excitement can therefore be used as a compass heading to move and act in the direction that your Higher Self hopes you will move - for your highest joy.          
If you "follow your excitement" consistently, you will end up fulfilling your Life's Purpose.          

~ Bashar ~          

 

Autonomie

Autonomie in de ruimste zin is de vrijheid om zelf te kunnen bepalen en beschikken wat we in en met ons leven wilt doen. Welke richting we met ons leven op willen, de vervulling van onze passie, onze levensmissie.
Autonomie gaat over het onszelf toestaan deze passie te gaan volgen, je VRIJE WIL te gaan inzetten voor wat je werkelijk wilt in je leven. 
Autonomie wordt hiermee gezien als een universele basisbehoefte. 

En tegelijk kun je autonomie terugvinden in onze alledaagse handelingen en gedrag.
Dit is werkelijk een zeer boeiend terrein om onszelf en onze programmering te leren kennen. 
Om te ontdekken hoe vaak we toestemming of goedkeuring van een ander vragen voordat we iets doen en andersom hoe vaak er om toestemming of goedkeuring aan ons wordt gevraagd.
En wellicht wordt de verwevenheid met 'autoriteit' hier direct duidelijk en komt de vraag op waarom we toestemming of goedkeuring nodig hebben voor sommige alledaagse dingen voordat we ons veilig genoeg voelen om het te doen.
Nog een laag dieper zit het fenomeen dat we onszelf niet toestaan te doen wat voor ons goed voelt en zelfs delen die we van onszelf niet goedkeuren.

Boeiend toch ? Hebben we een vrije wil en we kiezen met die vrije wil voor beperking en afhankelijkheid. Waarom doen we dat ?
Nu kunnen we natuurlijk onze 'socialisatie' en 'educatie' als veroorzakers aanwijzen, maar als we dit nu eenmaal weten en toch blijven doen, dan is het meer een keuze dan een gewoonte.

Natuurlijk zitten ook hier nog veel meer aspecten en lagen onder en boven. Wat te denken als iedereen gaat doen wat hij/zij wil zonder rekening te houden met ... waar ligt de grens tussen autonomie en a-sociaal gedrag wordt overschreden. En dit ligt wederom heel dicht tegen de normen en waarden die 'gelden'.
Normen en waarden die ooit zijn ontstaan als collectieve overtuiging en waarvan de oorsprong haast net zo ongrijpbaar is als onze persoonlijke overtuigingen, en tegelijkertijd maken wij deze maatschappij, zijn wij deze maatschappij. Als wij veranderen, verandert uiteindelijk de maatschappij.

Ik heb besloten klein te beginnen door elke keer dat ik toestemming vraag of dat mij toestemming wordt gevraagd, om dit direct bewust te maken en de vraag te stellen waarom dit wordt gevraagd.
Waarom ik dat aan die persoon vraag en niet aan mijzelf c.q. die persoon het niet aan zichzelf vraagt maar aan mij.
Ik sta regelmatig versteld van mijn 'out-dated' programmering en het is echt de moeite waard om hier mee te starten ... iedere reis begint met een eerste stap.
 

You see you have been created with free will.          
If you choose to buy into negative beliefs           
if you choose to buy into the idea that you can only do just so much,          
and that it is beyond your capability to do more,          
the universe supports you exactly that far and no further.          
Because the universe never gives you more than you say you are ready to handle.          
~ Bashar ~          When you follow your excitement, and do what excites you, this means that ...

1. This activity is 'you', truly aligned with your Soul.
2. And because it is 'you', this activity is effortless for you.
3. And because it is 'you', the universe will support you in every way to continue doing this, in progressively more expanding ways.

If you have something to give, in the reality you are creating, there are people ready to receive it.
If someone has a song to sing, there is an audience in that reality to hear it.
~ Bashar ~

 

Het thema van dit blog bevat lagen die ons uiteindelijk kunnen brengen naar de kern van wie we werkelijk zijn en zoals eerder vermeld ... dit blog 'is just scrathing the surface'.
Voor mij voelt het als een startpunt voor de reis naar binnen, waarbij het niet uitmaakt met welke van de drie A's er begonnen wordt omdat ze alle drie zo met elkaar verbonden zijn.
Ik voel de diepere lagen voortdurende naar boven komen met vragen als 'hoeveel credits geef ik mezelf (kredietwaardigheid)' en 'hoe trouw ben ik aan mezelf' (betrouwbaarheid) en waar ga ik uit verbinding, uit alignment met mezelf.

Er gaat ooit een boekverslag komen van mijn reis door de Triple-A's die momenteel in volle gang is en vanuit mijn hart wens ik ieder, inclusief mijzelf, een prachtige reis terug naar zichzelf.

Liefdevolle groet, 
Philip

 

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more