Bashar-Abundance-is-the-ability-to-do-what-you-need-to-do
Featured

Universele Overvloed

In een tijd waarin we wereldwijd oude, bekende financiële en economische structuren zien afbrokkelen en omvallen, waarin steeds meer gezinnen in moeilijkheden komen, waarin crisis na crisis het idee van tekorten propageert, is het onderwerp 'Abundance' misschien een controversieel thema en vraagt dit de lezer om een open mind en open hart.
Echter, het is juist door de paradox dat het nu zo'n relevant thema is om in ons bewustzijn te krijgen.


Alles wat hierna komt is niet bedoeld als een ontkenning van de 'ogenschijnlijke' zichtbare realiteit, maar als een uitnodiging tot de verkenning van een schijnbaar onzichtbare realiteit, ter voorbereiding van onszelf op wat zichtbaar kan gaan worden, als we ons toestaan in de juiste frequentie bandbreedte te komen.

Wat is 'Abundance'

Als dit aan willekeurige voorbijgangers gevraagd zou worden, dan komt er waarschijnlijk een antwoord in de trend van : "dan heb ik zoveel geld dat ik alles kan kopen wat ik wil, dan heb ik geen tekort meer aan wat dan ook".

Hoe zou jij deze vraag beantwoorden ?
Als jij in totale 'Abundance' zou kunnen leven, wat zou je dan doen en wie zou je dan zijn ?

Stel je inderdaad eens voor dat je zoveel geld hebt dat je werkelijk alles zou kunnen kopen wat je hebben wilt.
Dit klinkt als heel veel opties en mogelijkheden, voelt dit als 'Abundance' ?

Stel je inderdaad eens voor dat je zoveel geld hebt dat je werkelijk alles koopt wat je hebben wilt.
Dit klinkt als heel veel bezitten, voelt dit als 'Abundance' ?

Wat is 'Abundance' voor mij ?
Zou ik in 'Abundance' kunnen leven en willen leven ?
Zo ja, wanneer ?
Zo ja, hoe ?
Zo nee, waarom niet ?

Luister goed naar de gedachten die nu in het hoofd rondgaan.
Welke mogelijkheden merk je op, welke beperkingen en voorwaarden merk je op.

Mogelijk ontstaat er een gevoel van weerstand op het onderwerp en de behoefte te stoppen met met deze nieuwsbrief.
Begrijpelijk. 
Zou er een verband kunnen zijn tussen het gegeven dat mensen die 'Abundance' kennen in hun leven vaak nieuwsgierig zijn naar nieuwe vormen ervan en mensen die geen of minder 'Abundance' kennen het hun leven een weerstand hebben op het thema ?

We nodigen je uit, dit verder te onderzoeken, zeker met het oog op de aankomende veranderingen in onze wereld !

 

Ongemak in Overvloed

Voor veel mensen ligt er een taboe op het onderwerp en dat is niet zo vreemd na duizenden jaren collectieve programmering over vele generaties heen en wellicht vele jaren aan individuele ervaringen.
In bepaalde mate wordt onze identiteit gevormd aan de aanwezigheid of afwezigheid van overvloed in onze dagelijkse realiteit.

Beperkende verhalen over overvloed bevatten negatieve overtuigingen en denkwijzen waarmee we zijn opgegroeid en waarin de afwezigheid (beter gezegd : onzichtbaarheid) van overvloed in onze buitenwereld onze innerlijke wereld van gedachten en gevoelens over onszelf zijn gaan beheersen en zijn gaan bepalen wat we wel of niet kunnen doen in het leven.
true-abundance-is-based-on-self-worth
Diep van binnen maken deze verhalen conflicterende gedachten, gevoelens en gedragingen waarmee we ons ware potentieel en verlangens niet volledig kunnen beleven.
En waarmee een vicieuze cirkel ontstaat ... want door het gevoel het niet waard te zijn, door het niet te kunnen, of door gedachten van afkeuring van mensen die wel overvloed kennen, is er een mechanisme in gang gezet dat overvloed buiten onze realiteit houdt.

Als we ons ongemakkelijk of beschaamd voelen als we over Abundance praten, of er zelfs een taboe op hebben, dan is er tevens een beperking in het kunnen ontvangen ervan.
Het ontvangen van overvloed zal namelijk een afweer reactie in het systeem van de persoon triggeren. 
Het zal een (verborgen) conflict in onszelf triggeren hetgeen discomfort met zich meebrengt.

Gezien alle blokkades en oordelen die we als mensen kunnen hebben ten aanzien van het leven in overvloed, zou je kunnen veronderstellen dat overvloed iets fouts, slechts of verwerpelijks is.
Zeker als we vinden dat mensen met overvloed, deze vooral gebruiken voor persoonlijke belangen en het bijna obsessief najagen van nog meer overvloed ten koste van de collectieve rijkdommen.
Overvloed, specifiek geld in de vorm van geld, wordt dan gezien als de bron van al het kwaad.

Geld is dat van zichzelf echter niet, en 'Abundance' al helemaal niet.
In de meest fundamentele betekenis is geld een opslagmechanisme voor waarde en een transmissiemechanisme voor de uitdrukking van waardering.
In ons huidige economische systeem tonen we onze waardering door geld te ruilen voor producten en diensten.
We betalen graag voor een product of dienst dat we waarderen en nodig hebben.

En andersom, als we niet graag betalen aan een ander voor een product of dienst die we nodig hebben en waarderen, dan is er iets mis in de transactie, maar dit is niet een probleem van het geld als transactiemechanisme.
Op een diepere laag is een transactie een vorm van relatie of connectie.

Het is belangrijk dat we een gezonde, positieve relatie met overvloed ontwikkelen, zodat onze keuzes en gewoonten volledig in overeenstemming zijn met ons ware potentieel.
We kunnen onze geschiedenis niet projecteren op de toekomst en verwachten een andere uitkomst te creëren dan wat we tot nu toe hebben gecreëerd.
Het is de uitnodiging onze verleden en onze huidige manier van denken om te vormen tot manieren die ons meer dienen en onze oude beperkende verhalen los te laten.
Het is belangrijk om ons ongemak rond overvloed weg te nemen en een stevige basis te creëren van waaruit we onze eigen waarde en waardigheid om te ontvangen kunnen erkennen.

Juist nu de oude financiële en economische systemen plaats gaan maken voor compleet nieuwe systemen.
In de nieuwsbrief van Mei 2022 wordt een tipje van de sluier opgetild over de start van het tijdperk van Quantum Finance.

We leven in de energie van het Aquarius tijdperk, een waterteken. 
Is je wel eens opgevallen dat ons gehele financiële, economische systeem op het element water is gebaseerd ?
Ken je financiële termen als liquiditeit, cash flow, currency, hypotheken die onder water staan, markt die overspoelt wordt, geld witwassen, ergens geld in pompen, geld uitgeven als water, slush funds, geld door het afvoerputje en ga zo maar door ?
Zelfs het woord 'overvloed' refereert naar water.
De energie van Aquarius, het water, fluïditeit (vloeibaarheid) ... vaste structuren gaan verwateren, oplossen ...

Bashar - Everything will ChangeEen reden dat we in onze nieuwe wereld nog een geldsysteem als het QFS nodig hebben is omdat we in ons collectieve bewustzijn wel op weg zijn naar een wereld die volledig functioneert op synchroniciteit, maar daar nog niet zijn aanbeland.
Dit is een tussenfase op weg naar.
We kunnen wel willen om deze fase over te slaan, maar zo werkt het proces van bewustzijn niet.
Daarin kunnen we geen stappen overslaan, we kunnen bewustzijnsgroei niet forceren.
We zullen als collectief eerst moeten gaan leren vertrouwen op de aanwezigheid van 'Abundance' en haar synchroniciteit alsmede de waarde te gaan zien die we ieder van ons toevoegt aan het collectief.

Er is genoeg op de wereld voor iedereen, maar niet iedereen heeft genoeg toegang tot die Abundance.
Zolang we accepteren dat een deel van onze beschaving meer heeft dan nodig, ten koste van een ander deel van onze beschaving dat daardoor een tekort heeft, hebben we een probleem met Abundance op deze planeet.
De wereld is één groot organisme, net als ons lichaam.
Alle cellen zijn belangrijk anders zouden ze er niet zijn.
Alles is met elkaar verbonden.

Dat vraagt om erkenning van onze geschiedenis rondom overvloed, heling van onze wonden van armoede en onze ervaringen met schaarste, het vrijlaten van onze negatieve ideeën die we hebben aangenomen en die diep in onze neurofysiologie verankerd kunnen zitten.
Luisteren naar onze verhalen die we kunnen waarnemen via de interne dialoog met onszelf en in onze gesprekken met anderen.
Daarin uiten zich als vanzelf onze angsten en twijfels die zich ook in ons leven manifesteren als weerstand, aarzeling en zelfsabotage.

We worden uitgenodigd om onze conflicterende verhalen los te laten, een verandering in ons denken aan te brengen en een nieuw beeld te creëren van onszelf in een nieuwe wereld waarin overvloed van nature aanwezig is.

Gehechtheid en Onthechting

We zijn ons bewust van het bestaan van religieuze en spirituele concepten dat je verlichting kan bereiken middels het zich volledig vrijmaken van alle materiële bezittingen.
Er bestaan nu ook economische concepten die betogen mensen blij te zullen maken als zij niets bezitten.
Nu gaat de spirituele context niet zozeer over de bezittingen op zich, maar over de gehechtheid aan die bezittingen, want het is de gehechtheid die ons vast zet in ontwikkeling (feitelijk vastzet in een tijdlijn).
Gehechtheid is in essentie angst voor het weer loslaten van hetgeen we bezitten.
Het willen vasthouden gaat in tegen de natuurlijke flow van het Universum en getuigd van het ongeloof in 'Abundance'.
De gehechtheid aan bezittingen trekt onze focus naar wat we hebben en weg van wie we Zijn.

Door geen bezittingen te willen hebben, is er minder last van het gevaar van gehechtheid.
Het gaat dus over gehechtheid, niet over de bezittingen op zich.
Possession-of-material-riches-without-inner-peace-is-like-dying-of-thirst-while-bathing-in-a-lake-Paramahansa-Yogananda

Tegelijkertijd is het een buitengewoon interessant idee, om als ziel te kiezen voor een fysieke realiteit die inherent Abundant is en vervolgens zoveel mogelijk afstand te doen van alles wat deze realiteit aan materieels te bieden heeft om het contact met de ziel te kunnen ervaren.
Dit linkt een beetje aan het gegeven dat fysieke realiteit op een zeker level een vergankelijke illusie is en dat alleen de zielservaring echt en blijvend is.
En toch, we gebruiken de fysieke realiteit om de ervaring te verkrijgen.

Het Universum is daarbij niet voor niets 'Abundant', alles is er al en ook leven in 'Abundance' is daarmee een valide weg, met uiteraard ook haar uitdagende ervaringen.
En andersom, als het niet de bedoeling zou zijn om het Universum in al haar Abundance te ervaren, waarom zou het Universum dan zo Abundant zijn ?
Voor wie of wat is Abundance dan bedoelt ?

We hebben tot op heden wellicht geloofd dat het 'of-of' is ... iemand is of materieel of spiritueel georiënteerd ... maar waarom zou het niet 'en-en' kunnen zijn ?
Is alles wat bestaat in 'Existence', zichtbaar en onzichtbaar, niet een onderdeel van de schepping ?


Als wij ergens naar kijken, maakt niet uit wat, bijvoorbeeld onze tuin.
Wat we dan waarnemen zijn de objecten in de tuin.
Daarvan zeggen we dat die bestaan.
Wat we niet waarnemen is de ruimte tussen de objecten, zeg maar, de leegte.
Maar die leegte is helemaal niet leeg.
Die leegte is vol met energie, alleen is dit energie die zich (nog) niet heeft gematerialiseerd in de fysieke realiteit die we op dat moment waarnemen.
Noem het 'matter' en 'anti-matter', maakt niet uit. Het gaat om dit principe.
Het is allebei goddelijk.
Het is allebei onderdeel van de schepping.
Het bestaat allebei.
Alles is bewustzijn, alles is energie, alles is verbonden.
All-That-Is is de expressie van 'the One' in oneindig veel verschillende varietëiten.

Als je dit op een dieper level wilt gaan begrijpen, dan zou je eens kunnen verdiepen in Bashar's Lab of als je liever de korte versie wil ... Prime Radiant.Bewustzijn in Overvloed

Er is een sterke correlatie tussen ons gevoel van overvloed en de mate waarin we dienstbaar zijn door iets waardevols voor anderen of iets van waarde voor de wereld te creëren.
Ieder mens wordt geboren met een verlangen ergens bij te horen dat 'groter is dan hem/haarzelf' en daar een bijdrage aan te leveren.

Wat dragen we bij voor onszelf, voor onze familie, onze gemeenschap en de mensheid?
Als we nu toch graag verhalen in ons hoofd maken, wat is ons nieuwe verhaal over overvloed ?

Wat voor waarde creëer jij in jouw nieuwe wereld ?
Wat voelen we, hoe handelen we, hoe spreken we ?
Kunnen we deze gevoelens en nieuwe manieren van zijn onvoorwaardelijk verwelkomen in onszelf ?
Willen we deze gevoelens en nieuwe manieren van zijn onvoorwaardelijk verwelkomen in onszelf ?
Wanneer ?

Het hebben van een bewustzijn van overvloed werkt veel verder door dan alleen onze bankrekening c.q. onze 'QFS wallet'.
Het gevoel van overvloed werkt door in elke bron van interactie van ons leven, zoals jeugdige energie en vitaliteit (yeahhh!!!!), relaties, gezondheid, mentale helderheid, het kunnen ontplooien van onze talenten en vaardigheden enzovoorts. 

Universal Abundance - Essassani

De enorme hoeveel informatie die er in de afgelopen decennia over dit thema via verschillende channels zoals Abraham Hicks, Bashar, Kryon naar onze planeet is gekomen en ook via sprekers als Joe Dispenza en vele anderen is gedeeld, is verbluffend.
En tegelijkertijd niet verbazingwekkend, het is essentieel onze plek in het Universum te gaan erkennen.

Bashar's beschaving - de Essassani - noemt de mensheid "the Masters of Limitation" omdat zij in ons een beschaving zien die zichzelf zoveel beperkingen heeft durven opleggen, alleen "Masters" durven in zo'n wereld te incarneren.
Masters die ondanks de diepe duisternis van duizenden jaren beperkingen in het bewustzijn, zich toch een weg naar het Licht banen. Meesterlijk vinden zij dit.
Vele, vele beschavingen geven support opdat we de weg niet kwijtraken.

Al deze ondersteunende beschavingen brengen de boodschap dat er altijd en overal 'Abundance' is in het Universum.
Maar dat we in de juiste frequentie moeten komen om het te kunnen waarnemen.
Dat we uit de oude verhalen moeten zien los te komen.
Dat de leegte niet leeg is, maar dat we het enkel niet kunnen zien.

De E'sassani definitie van Abundance is

'the ability to do what you need to do,
when you need to do it.'

'het in staat zijn om te doen wat nodig voor je is om te doen,
op het moment dat het nodig voor je is om te doen.'


Daarbij is het cruciaal te beseffen dat onze frequentie niet zozeer wordt bepaald door wat we denken, maar door wat we diep van binnen geloven, ofwel wat we als Waarheid hebben aangenomen over onze realiteit.
En dit zijn niet alleen de individuele overtuigingen (waarheden) maar zeker ook de collectieve overtuigingen die van generatie op generatie worden overgedragen.
Die laatste zijn misschien lastiger te veranderen, want als iedereen in onze omgeving hetzelfde gelooft over de realiteit dan vraagt dit veel persoonlijke moed om iets anders te laten zien.
Maar we kunnen alleen bij onszelf beginnen ... be the change you want to see in the world (~ Ghandi)

you can only perceive what you are the vibration off, first

Een Mindset van schenken

Wist je dat elk jaar in de woestijn van Nevada tienduizenden mensen samenkomen voor een week lang evenement - genaamd Burning Man ?
Hier op magische wijze een gemeenschap gecreëert die je een "economie van schenken" zou kunnen noemen.

Er wisselt hier geen geld van eigenaar.
Zelfs ruilhandel, het ruilen van het één voor het ander, wordt ontmoedigd.

In plaats daarvan worden de deelnemers aangemoedigd om samen te leven door middel van schenken of geven, een eenzijdige uitwisseling om te helpen in de behoeften van een ander te voorzien.
Deelnemers zoeken naar manieren om een ander te helpen door een maaltijd aan te bieden of een tent op te zetten, maar verwachten daar niets voor terug.

Wederkerigheid wordt eigenlijk afgeraden omdat het de schenker van de vreugdevolle ervaring van het geven ontneemt.

Iets geven en zeker weten dat je er niets voor terug krijgt is toch anders dan als je weet dat er iets voor terug komt.
En andersom ... door te leren ontvangen zonder het gevoel iets te moeten terug geven, eer je de persoon die aan jou geeft.

Schenken creëert een dynamiek die het gevoel van overvloed versterkt voor zowel gever als ontvanger.
Geven komt van nature voort uit een bewustzijn van overvloed.
Wanneer we met anderen delen uit de goedheid van ons hart, raken we het diepste deel van wat het betekent om in verbinding met anderen te leven. 


Lieve mensen,

Dank je wel voor het lezen van onze nieuwsbrief!

Ook deze nieuwsbrief is geschikt niet voor hapklare consumptie, het is geen fast-food for the Mind ... 
We worden in deze tijd van transformatie allemaal gevraagd om naar binnen te gaan en onze eigen waarheden tegen het Licht te houden, onze eigen waarheden te ontdekken en ons eigen meesterschap te ontwikkelen.
Thema's als 'Abundance' kunnen hardnekkig zijn, zeker als je bent opgegroeid in een omgeving van tekort en armoede, omdat deze programmering dan vroeg is begonnen en heel diep kan zitten.

Die ervaring kennen wij uit de eerste hand.
Mijn kinderen hebben nooit armoede gekend en toch zie ik stukken van de programmering uit mijn familielijn terug in hun bewustzijn.
Dergelijke programmering verandert dus niet vanzelf als we eenmaal Abundance ervaren in de fysieke realiteit, het vraagt een shift in ons bewustzijn.

Mocht je meer inspiratie willen opdoen over dit thema met Bashar, dan hebben we verzameld materiaal op YouTube en hier bij elkaar gezet :

Bashar- 5 Forms of Abundance

Bashar - Beyond the secret into Abundance
Bashar - Relax into Abundance

Bashar - Validate your Abundance
Bashar - 4th Density Reality of Abundance
Bashar - The Mechanics For Achieving Wealth and Abundance
Bashar - Work, Money & Representations of Abundance
Bashar - Abundance, Abundance, Abundance

Mocht je op zoek zijn naar tools om diepliggende overtuigingen rondom Abundance te kunnen herdefiniëren, dan zou je eens een kijkje kunnen nemen bij Learning Strategies Corporation.
Wij zijn zo'n 20 jaar bekend met deze organisatie en de oprichter Paul Scheele is zijn tijd altijd ver vooruit geweest in de ontwikkeling van tools die helpen bij het verruimen van bewustzijn en specifiek het optimaal gebruikmaken van de eigenschappen van de verschillende lagen in ons bewustzijn door middels van buitengewone leerstrategiën en het gebruik van de superkrachten van de mind.
Learning Strategies Corporation is vooral bekend geworden met haar Paraliminals, maar ze biedt daarnaast vele mooie programma's aan voor zelfontwikkeling.
Misschien spreekt het je aan ...

Voor nu, heel veel liefs !!
En tot gauw, in levende lijve, op één van de online events en op de online community Human-ET One!

Jacqueline en Philip


Source :
Newsletter April 2023
www.ET-Healing.nl

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more