The Cosmic Connection-Axiatonal Lines and Spinpoints - Reconnection

De Kosmische Connectie | 333

De Kosmische Connectie biedt de mogelijkheid om ons uit te lijnen met het universele energieraster en contact te maken met een bron van oneindige wijsheid, healing en spirituele evolutie. 
Door middel van diepere inzichten in Axiatonal Alignment uit J.J. Hurtak's "The Keys of Enoch", Eric Pearl's "The Reconnection", Bashar's leringen over Template Level Reality, de relevantie van het getal 333, de 12 lagen van DNA, en het 12 Chakra Systeem en nog veel meer, krijgen we inzicht in de essentie van de Kosmische Connectie en de betekenis ervan, en ontdekken we hoe deze activatie ons pad kan verlichten.


 

Inleiding tot de Kosmische Connectie

Stel je het tijdperk voor waarin we meer verbonden waren met het energieraster van het universum, een uitgestrekt netwerk van puur licht dat elke ster, planeet en elk bestaand wezen met elkaar verbindt. 
Deze oerstaat, waarnaar in mystieke tradities vaak wordt gerefereerd als de Adam Kadmon, de menselijke blauwdruk (waarover later meer), vertegenwoordigt de oorspronkelijke template van het menselijk potentieel. 

In de loop van de tijd, naarmate we meer verdiept raakten in de materiële wereld, verzwakte onze verbinding met deze hogere energieën.
De Kosmische Connectie is meer dan een protocol voor het activeren van energetische lijnen en punten; het is een weg om onszelf opnieuw uit te lijnen met onze blauwdruk. 
Dit proces houdt in dat we ons opnieuw uitlijnen met het universele energieraster door middel van een reeks activeringen met specifieke frequenties die diepgaande heling en spirituele groei in gang zetten.

In "De Sleutels van Henoch" beschrijft J.J. Hurtak PhD een activeringsproces dat Axiatonal Alignment wordt genoemd, waarbij het belang wordt benadrukt van het uitlijnen van onze energievelden met het universele raster om te kunnen komen tot hogere staten van bewustzijn en spirituele evolutie. 
Dit proces omvat het (her)activeren van Axiatonale Lijnen, energetische paden die verschillende niveaus van ons bewustzijn verbinden met hoger-dimensionale realiteiten. 
Het werk van Hurtak biedt een gedetailleerde Kosmologie waarin wordt uitgelegd hoe deze connecties de stroom van goddelijke energie faciliteren, waarmee lichamelijke gezondheid, spirituele evolutie en een dieper begrip van onze plek in het universum wordt gestimuleerd.
(Kosmologie tracht de oorsprong, evolutie, structuur en het uiteindelijke bestemming van het universum te begrijpen, alsmede de natuurwetten die het in stand houden).

Zo'n 20 jaar later, halverwege de jaren 90, introduceert Eric Pearl's baanbrekende werk "The Reconnection" het idee van het herstellen van de verbinding met onze oorspronkelijke blauwdruk door middel van een reeks frequenties die heling en transformatie bevorderen.

Bashar's leringen over de Negen Lagen (niveaus) van Bewustzijn en het template level (blauwdruk) verduidelijken hoe ons bewustzijn gestructureerd is in verschillende lagen, elk met zijn eigen trillingsfrequentie en functie. 
Door deze niveaus beter te gaan begrijpen en de inzichten te integreren in onze dagelijkse bezigheden, kunnen we veel effectiever door de fysieke realiteit navigeren en meer helderheid en invloed bereiken bij het manifesteren van door onszelf gewenste ervaringen. 
De realiteit op het template niveau, resonerend op 333 kHz, speelt een centrale rol in het proces van manifestatie én in de Kosmische Connectie.

Eén van de meest fascinerende aspecten van de Kosmische Connectie betreft de evolutie en activering van ons DNA. 
Het is bekend dat verbinding maken met hogere energiefrequenties kan leiden tot diepgaande veranderingen op cellulair niveau, waaronder de activering van slapende DNA-strengen. 
Kryons leer over de 12 lagen van DNA geeft een uitgebreid inzicht in hoe de verschillende lagen van ons genetisch potentieel verbonden zijn met de niveaus in ons bewustzijn.

Om het potentieel van De Kosmische Connectie nog verder te begrijpen, is het essentieel om ook het 12-chakrasysteem te kennen, dat het aantal traditionele zeven chakra's uitbreidt met vijf extra chakra's die corresponderen met hogere niveaus van spiritueel bewustzijn en multidimensionale energie.


 

De Essentie van de Kosmische Connectie

In het hart van de Kosmische Connectie ligt een proces dat bestaat uit een serie activeringen met gebruikmaking van specifieke frequenties.
Het omvat een reeks activeringen die de eerste stappen zijn in een reis van ontdekking, uitlijning en harmonisatie die ons vrijmaakt voor het volle potentieel van ons wezen.

 

Activering van Axiatonale Lijnen

Het proces van Axiatonal Alignment bestaat onder andere uit het activeren van de Axiatonale Lijnen, de energetische paden die ons verbinden met het kosmische energie-grid.
Deze lijnen, die voor het merendeel van de mensheid geboren voor 2012 slapend of niet actief zijn geweest, worden geheractiveerd om de stroming van kosmische energie mogelijk te maken.
Tijdens dit proces kan een gevoel van warmte, tintelingen of subtiele trillingen worden ervaren zodra deze energie door ons heen begint te stromen.

Activering van Spinpunten

Als de Axiatonale Lijnen zijn heractiveerd, is de volgende stap het activeren van de spinpunten.
Spinpoints zijn energetische vortexen waar meerdere Axiatonale Lijnen elkaar kruisen, die dienen als essentiële schakels voor de uitwisseling van informatie en energie tussen verschillende dimensies en bewustzijnsniveaus.

Het activeren van deze spinpunten faciliteert de uitwisseling van informatie en energie tussen verschillende dimensies en lagen van bewustzijn.
Deze activering is de sleutel tot het integreren van hogere frequenties van licht en energie in ons wezen.

Uitlijnen met de Menselijke Blauwdruk

Het Kosmische Connectie proces brengt in essentie met zich mee dat we ons opnieuw uitlijnen met de menselijke blauwdruk.
Deze blauwdruk, die de basis vormt van de humanoïde vormen in ons Universum, is bekend in mystieke en esoterische tradities, vooral in Kabbalistische leringen waar het de Adam Kadmon wordt genoemd, zoals ook in het werk van Hurtak.
Deze goddelijke template vertegenwoordigt ons hoogste potentieel en dient als basis voor onze spirituele evolutie en onze verbinding met het Universum.
Door ons opnieuw met deze blauwdruk uit te lijnen, herstellen we onze verbinding met de oorspronkelijke staat van balans en harmonie.
Deze uitlijning bevordert de integratie van kosmische principes in ons dagelijks leven en daarmee een diepere verbinding met het goddelijke zelf.

Verbeteren van de Mitochondriale Functie

Een vaak over het hoofd gezien aspect van spirituele transformatie betreft de rol van mitochondriën.
In "De Sleutels van Henoch" bespreekt Hurtak hoe mitochondriën, de energieproducenten in onze cellen, integraal deel uitmaken van het proces van spirituele transformatie.
Na de activatie van Axiatonale Lijnen en Spinpunten spelen mitochondriën een cruciale rol in het genereren en in stand houden van hogere energiefrequenties in ons lichaam.

Deze transformatie in de mitochondriën is niet een specifieke stap in het proces, maar een gevolg van het proces.
Nadat de Axiatonale Lijnen en Spinpunten zijn geactiveerd, beginnen de mitochondriën in onze cellen in de loop van de tijd geleidelijk te transformeren, in overeenstemming met het niveau van integratie en de veranderingen in bewustzijn.

Hurtak legt uit dat tijdens de spirituele transformatie de mitochondriën meer kristallijne structuren gaan bevatten, waardoor ze hogere frequenties van licht en energie kunnen ondersteunen.
Deze transformatie verbetert onze algehele vitaliteit en veerkracht en ondersteunt ons fysieke, emotionele en spirituele welzijn.
Door de rol van mitochondriën in dit proces te begrijpen, krijgen we een diepere waardering voor de ingewikkelde verbinding tussen ons fysieke lichaam en het kosmische energieraster.

Opmerking:

DNA heeft zijn eigen DNA, Mitochondriaal DNA (mtDNA) genaamd, dat we alleen via onze moeders erven. Spermacellen bevatten een kleine hoeveelheid mitochondriaal DNA (mtDNA), maar tijdens de bevruchting worden bijna alle mitochondriën van het sperma weggegooid of afgebroken.
Als gevolg daarvan zijn de mitochondriën en hun DNA die we erven bijna uitsluitend afkomstig van de eicel.
Daarom wordt mtDNA gebruikt om de moederlijke lijn te traceren.
Het is als een stamboom die teruggaat via je moeder, haar moeder, enzovoort.
"Mitochondriale Eva" is de naam die wetenschappers geven aan de vrouw die honderdduizenden jaren geleden in Afrika leefde en de directe moederlijke voorouder is van alle mensen die nu leven.
Men denkt dat de veranderingen in de Mitochondriën te maken hebben met de activering van oorspronkelijke codes in het Mitochondriaal DNA.

Opmerking:
Hoewel de Kosmische Connectie een zeer zachtaardig proces is, kan het tijdens de integratiefase ervan soms leiden tot vermoeidheid, omdat deze veranderingen in de mitochondriën een transformatie van het energiesysteem zelf inhouden, terwijl tegelijkertijd de energie wordt geproduceerd die nodig is voor die transformatie.

Activering en evolutie van DNA

Een ander aspect van het Kosmische Connectie proces betreft de activering en evolutie van ons DNA.
Door hogere energiefrequenties te integreren, worden inactieve codes op de niet fysiek lagen DNA geactiveerd, waardoor ons meer van ons genetisch potentieel wordt vrijgemaakt.
Dit is een proces dat leidt naar een verhoogde staat van bewustzijn, verhoogde intuïtieve vermogens en een verbeterd helend vermogen.
Het zet tevens een proces van zelfheling in gang waarbij alle lagen van ons systeem worden opgeschoond in overeenstemming met de mate van integratie en de veranderingen in ons bewustzijn.

Integratie van het Lichtlichaam

Bij de ontwikkeling van ons DNA wordt ook het lichtlichaam verder geïntegreerd, een hoger-dimensionaal aspect van ons wezen dat hogere frequenties van licht en bewustzijn in zich draagt en uitzendt.
Door het lichtlichaam te integreren, verhogen we ons spirituele bewustzijn en vergroten we ons begrip van onze plaats in de kosmos.
Deze integratie is cruciaal voor onze spirituele evolutie en helpt ons ons hoogste potentieel als mens en het doel van onze incarnatie te realiseren.


 

Wat te verwachten van een Kosmische Connectie

Een Kosmische Connectie sessie met ons is een diepgaande en diep persoonlijke ervaring.
Hoewel geen enkele Kosmische Connectie hetzelfde is, is dit wat je over het algemeen kunt verwachten:

Cosmic-Connection-Axiatonal-Lines-and-Spinpoints-Session-333

 1. Voorbereiding:

  Voordat je sessie begint, zullen we je begeleiden bij je voorbereiding. 
  Dit kan het stellen van intenties inhouden, het creëren van een kalme en ontvankelijke mindset en ervoor zorgen dat je goed uitgerust bent.

 2. De Sessies:

  De Kosmische Connectie wordt uitgevoerd in drie afzonderlijke sessies, de eerste twee doorgaans op achtereenvolgende dagen.
  De derde sessie is optioneel en kan gedaan worden na een paar maanden van integratie van de nieuwe frequenties.
  Elke sessie duurt ongeveer 45 minuten tot een uur.
  Tijdens de sessie ga je comfortabel liggen terwijl de practitioner werkt aan het activeren van de Axiatonale Lijnen en de Spinpoints.

 3. Het proces:

  De practitioner zal zich eerst zelf afstemmen op de frequenties van het Axiatonale veld en daarna zijn handen gebruiken om de Axiatonale Lijnen en Spinpoints in je energiesysteem te uit te lijnen en te activeren.
  Dit gebeurt zonder fysieke aanraking, met behulp van gebundelde energie en specifieke frequenties om de stroom van licht en informatie te stimuleren.
  Zodra je systeem met deze frequenties mee gaat resoneren, kun je sensaties ervaren als tintelingen, warmte of een zacht pulseren terwijl je energie door je heen voelt stromen.

 4. Integratie:

  Na de sessies kun je wat tijd nodig hebben om de nieuwe energieën en ervaringen te integreren.
  We raden aan om het rustig aan te doen, voldoende te drinken en aandacht te besteden aan inzichten of veranderingen die zich voordoen.

 5. Transformatie:

  Veel cliënten melden na verloop van tijd diepgaande veranderingen in hun fysieke, emotionele en spirituele welzijn na een Kosmische Connectie.
  Dit kan meer helderheid inhouden, een gevoel van afstemming op hun levensdoel, verbeterde intuïtie en algehele verbeterde vitaliteit.
  Het tijdspad van de veranderingen verschilt per persoon en varieert van een paar weken tot een paar maanden.


 

De betekenis van het getal 333

Het getal 333 wordt in onze praktijk als belangrijk beschouwd en in onze sessies en lessen wordt de energie ervan geïntegreerd.
De Kosmische Connectie resoneert sterk met de energie van 333, en maakt de herverbinding gemakkelijker met onze eigen blauwdruk, ons Hoger Zelf en het kosmische energie-grid, en stimuleert daarmee een onze spirituele evolutie.
Laten we eens onderzoeken waarom 333 zo betekenisvol is vanuit verschillende contexten:

Cosmic-Connection-Axiatonal-Lines-and-Spinpoints-LightBody-333

 

Trillingsfrequentie van het Template Level

Het getal 333 heeft een diepgaande betekenis op het gebied van spirituele transformatie en De Kosmische Connectie, omdat de frequentie van 333 kHz overeenkomt met de frequentie van het Template Level Reality - de blauwdruk voor onze fysieke ervaringen.

Door ons op deze frequentie af te stemmen, stemmen we ons af op het Template Level Reality.
Het is op dit trillingsniveau waar de blauwdrukken voor ons fysieke leven zich bevinden, met daarin de algemene thema's, lessen en belangrijkste ervaringen die we in onze incarnatie willen verkennen.

Het Template Level Reality (onze blauwdruk), dat resoneert op een frequentie van 333 kHz, is een laag in ons bewustzijn waardoor heen onze Higher Mind zich in de fysieke realiteit projecteert.
Door de verbeterde verbinding met onze blauwdruk, kunnen we gemakkelijker communiceren met onze Hogere Mind en krijgen we daardoor meer invloed op onze fysieke ervaringen.
Meer hierover in 'The Nine Levels of Consciousness'.

Meestergetal en Christusbewustzijn

In de numerologie wordt 333 beschouwd als een meestergetal dat staat voor spiritueel ontwaken, groei en expansie.
Het getal wordt vaak geassocieerd met het concept van Christusbewustzijn, dat een staat van hoger bewustzijn en goddelijke verbinding symboliseert.
Veel mensen zien het getal beduidend vaker na de Kosmische Connectie, en dan vaak precies op momenten waarin belangrijke keuzes gemaakt worden.
Het herhaaldelijk zien van het getal 333 is te beschouwen als een boodschap van het universum, die een bevestiging en aanmoediging geeft om ons af te stemmen op ons hogere doel en te vertrouwen op de steun van de spirituele dimensies.

Buitenaards contact

Het getal 333 heeft ook speciale relevantie in de context van buitenaards contact.
Het wordt vaak gezien als een "telefoonnummer" voor het contact met hybride kinderen aan boord van hun schepen, die in afwachting zijn van het juiste moment voor openlijk contact met de mensheid.
Bovendien wordt het aantal van 333 genoemd als het aantal 'veilige havens' die op Aarde worden voorbereid voor het eerste 'open contact' met buitenaardse beschavingen.
Deze veilige havens zijn bestemd voor vreedzame en harmonieuze interacties tussen mensen en onze kosmische vrienden.

Daarnaast wordt 333 geassocieerd met het aantal 'Precursors' - buitenaardse wezens die al tientallen jaren op Aarde zijn.
Deze Precursors hebben de taak om de mensheid voor te bereiden op open contact door middel van verschillende ontmoetingen en interacties, om ons collectieve bewustzijn te verhogen en ons voor te bereiden op deze belangrijke gebeurtenis.

Persoonlijke transformatie

Op persoonlijk niveau kan het tegenkomen van het getal 333 een teken van aanmoediging en geruststelling zijn vanuit het universum.
Het betekent dat we een pad bewandelen dat in overeenstemming is met onze ware kern en dat onze inspanningen voor spirituele groei en zelfverbetering worden gesteund door hogere sferen.
Ons afstemmen op de energie van 333 kan bijdragen aan een verbeterde intuïtie, een grotere helderheid en een diepere verbinding met je innerlijke zelf en de kosmos.

 


 

De Kosmische Connectie in onze praktijk

In de afgelopen 30 jaar is de Reconnection een belangrijke invloed geweest op onze planeet en heeft het bijgedragen aan de spirituele evolutie van de mensheid.
Echter, naarmate de mensheid is geëvolueerd, is ook dit verbazingwekkende werk geëvolueerd. 

En hoewel het werk dat wij De Kosmische Connectie noemen geworteld is in de Reconnection van Eric Pearl, is het in onze praktijk verder geëvolueerd dan zijn oorspronkelijke vorm. 
Er is tegenwoordig meer mogelijk dan in de jaren '90, omdat het bewustzijn van de mensheid is geëvolueerd.

Sinds onze certificering in 2012 als Reconnection Practitioners hebben zowel Jacqueline als Philip aan bijna vierhonderd mensen Reconnection sessies gegeven, veelal resulterend in opmerkelijk mooie transformaties.

De Reconnection LLC organisatie hanteert echter strikte regels, die elke verandering verbieden, evenals elke andere vorm van "energiehealing" anders dan Reconnection/ Reconnective Healing binnen één praktijk.
Hun doel is om de zuiverheid van hun handelsmerk (de naam die zij hebben gegeven aan het proces van Axiatonal Alignment) te behouden door associaties met alle andere vormen van healing uit te sluiten. 
Op 2 juni 2017 besloot Reconnection LLC onze certificering te beëindigen vanwege de andere activiteiten in onze praktijk.

Deze losmaking van de Reconnection organisatie is echter juist een zegen, omdat het ons de vrijheid heeft gegeven om onze ervaringen en kennis met de wereld te delen in integriteit met de oorspronkelijke bron en onze eigen trainingsprogramma's te ontwikkelen.

We hebben persoonlijk de diepgaande transformaties van Axiatonal Alignment ervaren en zijn getuige geweest van de transformerende effecten op vele, vele anderen.
En we hebben gekozen om dit werk voort te zetten en te evolueren onder de naam 'De Kosmische Connectie'. 

Het heeft ons en vele andere mensen op een pad gebracht van dieper begrip van wie we zijn, ons doel hier op Aarde en onze plaats in de kosmos.

De prijs van de Kosmische Connectie

De prijs van de Kosmische Connectie sessie in onze praktijk is nog steeds 333 euro voor het totale proces, omdat dit mastergetal symbool staat voor afstemming op hogere frequenties, goddelijke leiding en activering van onze oorspronkelijke blauwdruk.
De optionele derde sessie is bij deze prijs inbegrepen.

We nodigen je uit voor deze transformerende reis met de Kosmische Connectie !

Veel liefs,
Jacqueline en Philip


Een diepere duik in de Kosmische Connectie | 333 | Axiatonal Alignment

Begin 2020 gaven onze gidsen aan dat een "Reconnection-achtige" her-activering of afstemming erg behulpzaam zou zijn voor de mensheid om makkelijker een hogere frequentiebandbreedte te bereiken en te behouden en zich te verbinden met haar oorspronkelijke blauwdruk, bekend als the Template Level of Reality.

Sindsdien hebben we enorm veel meer ervaren, ontdekt en geleerd over dit inspirerende werk, dat het leek alsof we werden voorbereid op iets dat op dat moment nog niet helemaal zichtbaar voor ons was.

Inmiddels hebben we onze ervaringen en inzichten in verschillende praktische vormen gegoten om met de wereld te delen.
We bieden onze services aan in de vorm van :

 • Individuele sessies
 • Dag workshops
 • Weekend workshops
 • Trainingsprogramma's
 • Trainer programma's

Daarnaast hebben we onze website uitgebreid met meer diepgaande informatie over de Kosmische Connectie en Axiatonal Alignment.
We willen deze informatie graag met je delen op onze webpagina De Kosmische Connectie: Een diepere duik.

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more