Cover of Arcturus
Editor: Article
Library: Human-ET

Review

Arcturus

Arcturus

De Arcturianen zijn een niet-fysiek bewustzijn in de 8e dichtheid die zich "om een zeer specifieke reden heeft verbonden met het reilen en zeilen van het transformatieproces op jullie Aarde".
De Arcturus energie is "een soort vibratie die zeer specifiek is voor het verfijnen van energieën, het verfijnen van frequenties, en je toestaat om meer te functioneren in overeenstemming met je ware natuurlijke zelf, zodat degenen die nu op je planeet geboren worden, die nu voor een incarnatie op jullie planeet kiezen, niet meer vergeten wie ze eigenlijk zijn, niet vergeten dat ze grotere wezens zijn.

Ze komen door wat de Arcturus Poort wordt genoemd, het Arcturus Portaal, de Arcturus trilling, die energie uitlijnt en kristalliseert op een specifieke manier en je in staat stelt om te vibreren op een niveau waar je meer en meer laat zien wie je bent, en daarom zie je vandaag de dag dat er op je planeet steeds meer wonderkinderen worden geboren, steeds meer kinderen die zich het idee van andere levens herinneren, steeds meer van wat jullie de Indigo-soort noemen die grote capaciteiten hebben die verder gaan dan wat ze op jullie fysieke planeet hebben kunnen leren.

Ze verbinden zich met andere gelijktijdige bestaande incarnaties op het niveau van de overziel; ze brengen informatie door die de volwassenen op jullie planeet een hoop verschillende soorten dingen kan leren en die jullie nodig hebben om op deze manier meer holistisch, meer globaal, meer galactisch te kunnen functioneren, en jezelf toe te staan om je voort te bewegen, en jezelf snel te versnellen in de richting van je ware potentieel, om een completer soort mens te worden dan je ooit eerder bent geweest, en jezelf toe te staan om die "codes" binnen jullie genetische structuur echt wakker te schudden om je toe te staan om in de richting van het 6e hybride menselijke ras te gaan.

De Arcturus energieën creëren bepaalde frequenties die door sommigen in jullie realiteit worden geïnterpreteerd als "de trompetten van de engelen", en dat is een trillingsfrequentie die jullie naar het niveau van een bepaalde trillingsrealiteit leidt die representatief is voor een betere uitlijning met de Bron, met de Schepping.
De roep van de trompetten roept je terug naar jezelf, naar meer van jezelf, om je te verbinden met de Hogere Zelf, om in balans te komen met de Hogere Zelf zodat je als een geheel functioneert; het is als een richtinggevend baken. 

 

Wikipedia over Arcturus :

Arcturus in de constellatie Boötes is de helderste ster op het noordelijk halfrond. Met een visuele magnitude van -0,04 is het de vierde helderste ster aan de nachtelijke hemel, na -1,46 magnitude Sirius, -0,86 magnitude Canopus, en -0,27 magnitude Alpha Centauri. Het is een relatief nabije ster op slechts 36,7 lichtjaren van de Aarde, en samen met Vega en Sirius een van de meest heldere sterren in de buurt van de Zon.

De naam van de ster is afgeleid van het oude Grieks Αρκτοῦρος (Arktouros) en betekent "Bewaker van de Beer", uiteindelijk van ἄρκτος (arktos), "beer" + οὖρος (ouros), "waker, bewaker".

  


De Arcturus-poort

De Arcturus-poort
Arcturus vertegenwoordigt de poort van de energie waardoor de communicatie vanuit andere dimensies naar jullie ervaringsdimensie wordt gehaald. Zij zijn de regulerende poort.
Het betekent niet dat de dingen worden gereguleerd in een zeer gestructureerde zin, maar juist dat zij de vertalers zijn van energie uit andere dimensies naar jullie dimensie, naar symbolen die jullie kunnen begrijpen.
Een groot deel van de uitstroming van energie, van de verspreiding van energie, en de regulatie van de snelheid van de transformatie op jullie planeet, en vele andere planeten binnen jullie galactisch systeem, staat onder de invloed van de Arcturuspoort.

Zij zijn ook verantwoordelijk voor het creëren van een bepaald soort energie-uitlijning waardoor veel van jullie kinderen die nu geboren worden, doorgaan vóór hun geboorte - zodat ze minder zullen vergeten wie ze zijn als ze eenmaal in jullie samenleving geboren zijn.
In die zin hebben ze connecties met wat jullie het engelenrijk noemen, en worden ze daarom ook nog eens weergegeven door velen als niet-fysiologische, engelachtige gewaarwording.
Een deel hiervan is een aspect van de Pleiadische energie, maar veel ervan staat voor aspecten van de extra-dimensionale energie zoals die in jullie materiële werkelijkheid wordt weerspiegeld.

Bashar, ik heb onlangs een energie gechanneld die via Boötes, via Arcturus leek te komen. Ze spraken over de kinderen met een enorme hoeveelheid emotionaliteit.

"Ja, dat is de kerntrilling die je in staat stelt om te weten dat je je verbindt met die energie, specifiek binnen je realiteit op dit moment - de emotionele kerntrilling.
Want het is een opening en een kristallisatie op hetzelfde moment van bepaalde doorgangen in je die verbonden zijn met die hart-energie, en met de energie van het chakra van je intentie in de zonnevlecht.
Het zal tegelijkertijd zorgen voor opwekking en het loslaten, de opname en het mengen van de energie. Want het is die sfeer waarin de kinderen worden geboren.

Besef wel dat de kinderen die nu aankomen niet zomaar een andere generatie zijn; ze zijn een andere soort beschaving."

Ik heb het gevoel dat ik een brug ben en ik de energie zal doorgeven.
Maar wat me echt fascineerde was dat de energie het bewustzijn van de planeet leek te zijn.
En het was alsof het werd omgeleid via het constellatiegebied, via de Arcturus energie, voordat het bij mij kwam. Ik vroeg me af waarom dat zo was.
De enige reden die ik kon bedenken was dat het zo intens was, dat ik het misschien niet aan kon.

"Ja, op veel verschillende niveaus, om het comfortabel te kunnen integreren voorbij de ervaring van je fysieke universum, moet het door een fysiologische poort komen, of een vergelijkbaar symbool wat je ermee kunt identificeren - waarmee je al een zekere mate van relatie hebt gevormd - dus het zal ook een zekere mate van vertrouwdheid met zich meedragen tegen de tijd dat je het ontvangt."

Ik weet dat ik het gevoel had dat er meer emotionaliteit was dan ik op dat moment aan kon.
En ik zag ook een visioen, in mijn geest denk ik, een schitterende, briljante ster - die achter dit wezen stond en die volgens mij een leraar was.

"Dit is een afspiegeling van de andere levels waar we het over hebben. Arcturus vertegenwoordigt de drie-eenheid van de Aarde, Essassani en Sirius op een heel ander niveau."

Is deze ster - de schittering of het bewustzijn ervan - een afspiegeling van wat wij gaan worden, wat onze beschaving, of het bewustzijn van deze planeet, gaat worden?

"In zekere zin, ja. Jullie zullen er op die manier mee bezig gaan, en jullie zullen ondergedompeld worden in de samenwerking met die voedende, ondersteunende vibratie, die liefdevolle vibratie."

 

Arcturus Symbool

Vanuit mijn perspectief is er op dit moment veel aandacht voor de Arctureanen, met allerlei verschillende ervaringen. Kan je, om me te helpen meer dingen uit te leggen, Arcturus en de ervaringen ervan beschrijven?

Wat betreft het level waar op dit moment mee te maken is, is de enige beschrijving die we met jullie kunnen delen datgene wat al gedeeld is - dat ze een collectief energiebewustzijn zijn.
Er is niets dat het ons mogelijk maakt om hen te onderscheiden als individuen, zoals jullie het zouden kunnen begrijpen.
We kunnen jullie echter wel een symbool geven. Het is slechts een symbool, en niet iets om aan gehecht te raken, maar het kan fungeren als een focuspunt.
Het is een twaalfpuntige witte ster op een oranje-achtergrondcirkel op een zwarte achtergrond.
Dat symbool vertegenwoordigt hun energie en kan fungeren als een communicatie- of herkenningsteken voor de trilling van hun energie, op welk niveau je je ook met ze zou willen identificeren.
Het is de energie en het bewustzijn dat verbonden is met die specifieke ster in jullie fysieke realiteit waarnaar wij verwijzen als Arcturus energie.

 

 

Arcturus consciousness.

When you meet the Arctureans personally, they can feel very familiar ... 

Yes. Do recognize that from our point of view what those individuals represent is a strong identification with that vibratory energy.
On the level you are speaking of in terms of Arcturus energy, it is not so much that the energy actually, literally embodies itself, but that it forms an mental identification projection. 

 

Triaden

Ik vroeg me af of je iets meer kon zeggen over de Arcturus energie die zich op een ander niveau bevindt dan de drie-eenheid.

We kunnen het kort samenvatten dat jullie planeet, onze beschaving, en de beschaving van Sirius samenkomen in één bewustzijn, evenals, en afgezien van, de drie verschillende beschavingen daarbinnen.
En dat ene bewustzijn maakt deel uit van een algemene drie-eenheid, waarvan Arcturus ook één van het alomvattende bewustzijn is.
De andere derde, naast onze drie-eenheid, is Polaris.

Het is heel eenvoudig. Je hebt, laten we zeggen, Sirius, Aarde en Essassani.
Die drie vormen één driehoek. De energie die je waarneemt van Arcturus - dat is een andere driehoek; Polaris is weer een andere.
Dus elk van die drie componenten heeft respectievelijk drie componenten in zich, en samen vormen deze drie driehoeken wederom een groter collectief bewustzijn dat ook weer deel uitmaakt van een nog grotere drie-eenheid.
En dit patroon gaat zo door en door.

Wat is de naam van ons collectieve bewustzijn?

Het kan over het algemeen worden aangeduid met één van de namen die het algemene collectieve bewustzijn binnen elke beschaving vertegenwoordigen.
Dus voor Sirius zou dit Siskeen zijn, en voor ons, Shakana. Voor jullie is het het Christusbewustzijn.


Ik heb iets gehoord over dat we heel dicht in de richting van Polaris gaan.

 

Nogmaals, dat is omdat het, net als Arcturus, één van de belangrijkste elementen is van de gehele bewustzijnsdriehoek die wordt vertegenwoordigd door de hoofdgroep waar jullie deel van uit maken.
Zoals Arcturus de emotionele kant vertegenwoordigt, en zoals de Aarde, Essassani en Sirius in het algemeen een collectief idee van mentaliteit vertegenwoordigen, zo vertegenwoordigt Polaris (let op jullie oorspronkelijke naamgeving pool-aris) op een bepaalde manier het idee van de polariteiten die jullie nu samenbrengen - positieve energie en negatieve energie in en van jezelf.
Dus, zoals jullie nu bezig zijn met het integreren, en het verwerken van positief en negatief in één werkelijkheid, zo bewegen jullie ook tot op zekere hoogte in fysieke wijze in de richting van Polaris, want dat is jullie referentiepunt.
Zij is jullie referentie in het thema van jullie integratie - de vermenging van de polariteiten.

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more