Arrival (2016)

Wanneer mysterieuze ruimteschepen landen op twaalf verschillende locaties over de hele wereld, worden op elk van deze locaties pogingen ondernomen om contact te maken met de buitenaardse wezens.
In de Verenigde Staten is taalkundige Louise Banks belast met het ontcijferen van de buitenaardse taal.