7. Online ET-Healing Practitioner Programma

ET-Healing-Practitioner-Online
18. 05. 18
posted by: Jacqueline Fiolet

Voor alle lichtwerkers die verlangen naar hereniging, samenzijn en samenwerking met hun sterrenfamilie, maar die vanwege afstand of om andere redenen niet kunnen deelnemen aan het ET-Healing Practitioner Programma hier in Nederland of Frankrijk, bieden wij een individueel, online traject aan waarbij persoonlijke begeleiding wordt geboden in het proces van het maken van contact en het co-creëren van healing sessies met deze liefdevolle buitenaardse wezens.

Waarom een online ET-Healing Practitioner Programma 

Sinds we in Nederland in 2014 zijn gestart met ons ET-Healing trainingsprogramma voor groepen is ons vele malen gevraagd of we ook voor mensen die in het buitenland wonen of die geen mogelijkheid hebben om fysiek aanwezig te zijn op de trainingsdagen, op de één of andere manier toch iets kunnen bieden.
In het begin waren we hier vrij terughoudend in omdat we weten dat het werken, oefenen en delen van ervaringen in een groep juist één van de succesfactoren is in het gaan ervaren en gaan vertrouwen van wat zich tijdens ET-Healing sessies en in de samenwerking met de buitenaardsen allemaal kan afspelen.
Het oefenen met elkaar is zo'n belangrijke factor in de persoonlijke groei, heling en het leren vertrouwen van jezelf in de samenwerking met deze wezens en het integreren van deze frequenties dat we eigenlijk geen mogelijkheid zagen om dit individueel en op afstand te kunnen bereiken.

Een andere reden is dat bij de meeste deelnemers aan de groepen allerlei persoonlijke en groepsprocessen in gang gaan die begeleiding vragen, zowel tijdens de trainingsdagen als daarbuiten.
Allerlei oude stukken komen letterlijk in het Licht van deze hoge frequenties en krijgen een nieuwe kans van transformatie.
Daarom zeggen we ook iedere keer weer ... bij het gaan werken als ET-Healing Practitioner ben je zelf je eerste cliënt.
En werken met een groep zoals in tijdens het ET-Healing Practitioner Programma is dan zó fijn.

Desondanks zijn we toch gestart met een aantal pilots waarin we online, via skype of andere telecommunicatie, deelnemers zijn gaan begeleiden in het werken als ET-Healing Practitioner.
Deelnemers in Canada, Amerika, Australië en Portugal die we stap voor stap begeleiden middels individuele sessies.

En ook al hebben deze deelnemers meer huiswerk te doen dan die in onze groepen, het werkt tot onze verbazing ver boven verwachting !
Een deelneemster met online begeleiding stuurde ons dit bericht ... MIJN EERSTE ET-HEALING SESSIE

Dat de mensen deze energieën voelen, het contact ervaren met hun gids, en informatie doorkrijgen, dat hadden we wel verwacht.
We doen immers al vanaf het allereerste begin ET-Healing op afstand en dat werkt net zo fantastisch als wanneer de cliënt bij je is.

Maar ook het daarna zelf gaan werken met de teams is voor de meeste mensen soepeler gegaan als dat wij hadden gedacht.
En de persoonlijke processen die komen wel, maar lijken in een andere dosering te komen en dat maakt dat we er volledig geloof in hebben dat dit een werkbare vorm is om dit prachtige fenomeen nog verder de wereld in te brengen.

Aandachtspunten voor de deelnemer

Uiteraard betekent dit voor de deelnemer wel een aantal extra aandachtspunten :

1- Zorg dat je zelf 3-4 mensen hebt in je omgeving met wie je vrij aan het werk kan.
En dan bedoelen we dat je ET-Healing sessies kunt gaan doen zonder dat er direct allerlei verwachtingen zijn, prestaties moeten komen of dat je iets denkt te moeten waarmaken. Het is juist deze druk die maakt dat het kanaal afknijpt.

De beste manier is in een staat te zijn van nieuwsgierigheid, fun, er superveel zin in hebben en dankbaarheid ... dan ontvouwt zich echt een ongelooflijk bijzondere realiteit !
Zoek dus oefenpersonen die als het ware net zo overlopen van nieuwsgierigheid, fun, er superveel zin in hebben en dankbaarheid als jij zelf.

2- De informatie die tijdens de dagen wordt gedeeld zal door de deelnemer nu buiten de sessies tot zich moeten nemen.
De groepstrainingen zijn bij elkaar zo'n 80 uur en het online programma is slechts zo'n 20 uur en vraagt dus meer tijd van de deelnemer om zelf informatie tot zich te nemen.
Het betreft hier vooral de informatie die uitleg geeft over allerlei zaken die zich laten zien tijdens sessies.
Er opent zich echt een andere realiteit en goede informatie geeft een soort kader over wat dat is en hoe dat werkt.
Wij zelf hebben heel veel leren begrijpen over deze werelden en verklaringen gevonden voor onze ervaringen door het bekijken van het materiaal van onder andere Bashar.

3- Houd je persoonlijke proces zelf heel goed in de gaten en neem contact op als je ondersteuning nodig hebt.
Ook al lijkt het voor de meeste deelnemers een gematigder proces te zijn, het kan zijn dat je tussendoor extra sessies wilt hebben voor je eigen proces.
En natuurlijk staan we klaar om je daarin te ondersteunen.

Opzet van het online ET-Healing Practitioner Programma 

Als je ons van Beyond Medicine een beetje kent (en anders ga dat vanzelf ervaren) ... we gebruiken alleen structuren als een soort kader maar kijken altijd naar de behoefte van de deelnemers en wat zich als belangrijk of relevant aandient op enig moment.
Structuren kunnen echter ook een beperking of beklemming vormen voor iets dat veel grootser of relevanter is op een bepaald moment en weet dat wij dan structuren durven los te laten om dat wat zich aandient te kunnen ontvangen. 

De onderstaande opzet / structuur is dus een houvast, maar de begeleiding is ten alle tijde een co-creatie van deelnemer, ons als begeleider en vooral onze buitenaardse vrienden, want besef, zij houden van spelen en verrassingen (excitement)!!!

 

Sessie 1 - In Contact

Tijdens deze sessie wordt je onder begeleiding in contact gebracht en ga je kennismaken met een buitenaardse begeleider.
Wij noemen het je ET-Gids.
Deze ET-Gids wordt als het ware je persoonlijke maatje en gaat jou begeleiden in de helingsprocessen van jezelf en anderen.
Zoals voor iedere vriendschap geldt ... je verbondenheid wordt steeds dieper naarmate je vaker en vooral opener contact maakt.
Je kunt dit contact alleen echt gaan ervaren als je jezelf ook echt durft te laten zien.
Hierbij ligt een groot aandeel bij jou !
Verwacht niet dat je gids het allemaal wel voor je gaat doen. Je gids is een begeleider en een vriend, geen slaaf die je kunt vertellen wat hij of zij voor je moet doen.

 

Sessie 2 - STAND

Voor het gaan samenwerken met deze buitenaardse wezens bestaat feitelijk geen vaste vorm.
Iedereen is anders, heeft andere ziels-afspraken en wij dwingen niemand om op een bepaalde manier te gaan werken.
Juist vanwege je uniciteit dagen we je uit je eigen vorm te gaan vinden, want in die vorm zul je het beste kunnen stromen.

We hebben dus geen vaste methode in het leren samenwerken, maar van alles wat we aanbieden in onze programma's komt STAND daar het dichtste bij.
STAND staat daarbij voor

- Surrender

Leer jezelf over te geven aan het proces en het loslaten van de controle. Het willen hebben van controle is een reactie van angst en beperkt in hoge mate wat zich wil ontvouwen.
- Trust

Leer eerst vertrouwen op je Hogere Zelf en daarna op anderen.
Ontdek wie je zelf bent en maak van daar uit maak contact met anderen. 

- Allow

Leer jezelf toe te staan ook al snap je niet wat er gebeurd. 
Leer ontvangen en geven, leer vrij te stromen. 
- Notice

Leer waarnemer te zijn zonder direct een betekenis te willen geven aan het waargenomene. 
Laat de drang los alles te moeten weten.
- Do


Leer weer vrij spelen en ontdekken zonder dat je weet waar het naar toe gaat.
Zoals een jong kind een nieuwe wereld verkent en ontdekt vol met verwondering.
Je kunt deze nieuwe wereld alleen ervaren door het te doen.


Sessie 3 - Kunst van het Channelen

Het leren begrijpen van het mechanisme van het waarnemen van onze eigen werkelijkheid en van hieruit het leren begrijpen van de manier waarop de informatie van ET-Gidsen via het Hogere Zelf (Higher Mind) in ons bewustzijn komt.

Sessie 4 - Kunst van ET-Healing - deel I

Het mechanisme van elke ziekte leren begrijpen als een disbalans in de energiestroom en dat elke vorm van heling in feite het proces is van het opnieuw in resonantie brengen van lichaamssystemen met zijn natuurlijke kernfrequentie.
De ET-teams zijn meesters in het bepalen van de delen die 'out-of-alignment' zijn en het leveren van precies die frequenties die de persoon in staat kunnen stellen om terug te komen in zijn of haar kernfrequentie mits de persoon bereid is om die buitengesloten delen opnieuw onvoorwaardelijk omarmen. 
Zodra je dit volledig kunt beseffen, weet je dat heling in zekere zin dus altijd een vorm van zelf-heling is.

Sessie 5 - Kunst van ET-Healing - deel II

Nu weten hoe heling werkt, wat de rol is van de ET-Healing Practitioner, wat is de rol van je ET-Gids en de ET-teams en 'last but not least' welke rol heeft een cliënt tijdens de heling.
Hoe kan het dat een cliënt niet heelt (of kan helen) ?
Kunnen en willen deze buitenaardse teams alles helen wat je ze vraagt ?

Sessie 6 - Logische niveaus van verandering

Inzicht krijgen in de structuur van onze eigen persoonlijkheid en hoe we met deze persoonlijkheid de fysieke ervaring creëeren met onze overtuigingen, emoties en gedachten/acties.
We hebben een persoonlijkheid (ego) nodig om een fysieke ervaring te kunnen hebben. Is je ego een vriend of een vijand ?

Sessie 7 - Wie ben ik?

Ondanks de je een tijdelijke en voortdurend veranderende persoonlijkheid hebt, is dit niet werkelijk wie je bent.
Het is een levensweg op zich om jezelf steeds opnieuw te herontdekken vanuit een nieuw perspectief en tegelijk is er altijd een onverwoestbare, nooit veranderende kern los van deze min of meer aangenomen persoonlijkheidsstructuur waarmee je jezelf ontdekt.
Dit deel van ons is de drijvende motor achter wat we willen ervaren, je passie is je kompas en je persoonlijkheid een soort van stuur die je met je vrije wil bedient.
De vraag in dit deel van het programma die centraal staat is ... wie ben ik?

Sessie 8 - Je relatie tot onze Galactische Familie

Nu we meer en meer gaan begrijpen wie we zelf zijn, komt automatisch de vraag 'wie ben jij' en is het tijd om onze verbindingen met andere wezens en beschavingen dieper te verkennen.
Want we kunnen onszelf alleen maar ervaren door de connecties en reflecties van anderen, inclusief onze starfamilies.
Wie zijn zij?
Hoe komt het dat ze zo vertrouwd aanvoelen?
Waarom zijn ze hier?

Sessie 9 - Passie en persoonlijke thema's

Nu we beginnen te begrijpen wie we zijn en hoe we onze fysieke realiteit waarnemen (en creëren) komt de vraag wie je zou willen zijn en hoe je jezelf wil laten zien in de wereld.
Vragen als ... wat is de meest opwindende en uitdagende manier waarop ik mezelf wil uitdragen in de wereld en wat houdt mij tegen.
Wat is mijn vorm om dit Licht en deze frequenties in de wereld te brengen.
Het is heling voor mensen, dieren, gebieden ... of ga je het integreren in yogalessen, massagesessies, ... of in welke vorm dan ook.
Hoe ga je deze nieuwe connecties en frequenties integreren in je leven?
Wat heb je nodig en waar lijk je jezelf nog geen toestemming te kunnen geven om in co-creatie met je team jouw uniciteit en jouw authenticiteit volledig te leven?

Sessie 10 - Werken als therapeut

Terwijl je nu wellicht al bent begonnen met het doen van ET-Healing sessies voor andere mensen, is het tijd om bewust te zijn van situaties die zich kunnen voordoen tijdens interacties met andere mensen.
We willen je in deze sessie graag een praktische do's en don'ts aanbieden die we in onze praktijk tegengekomen zijn.

Sessie 11 - Een eigen onderwerp toevoegen

In deze voorlaatste sessie geven we je als deelnemer de ruimte om een eigen onderwerp in te brengen.

Sessie 12 - Afronding, evaluatie en certificering

In deze laatste sessie ronden we het ET-Healing Practitioner Programma samen af, evalueren we het programma en je proces en bespreken we je portfolio.
Het portfolio een soort dagboek van je ontwikkeling van je verbinding en contact met je ET-gids en het team en waarin je ook je ervaringen beschrijft van jezelf en de cliënten met wie je ET-Healing sessies hebt gedaan.
 

Kosten van het online ET-Healing Practitioner Programma 

Het tarief voor het online ET-Healing Practitioner Programma - is  €  975,-- incl. 21% BTW en omvat

- 12 Persoonlijke sessies van 1,5 uur
- Toegang tot audio- en video materiaal over buitenaards contact
- Toegang tot audio-opnames tijdens de sessies
- Toegang tot E-books over buitenaards contact
- Syllabus (digitaal)
- Eventuele extra ET-healing sessies tegen een gereduceerd tarief van € 60,- per sessie.

Starten van het online ET-Healing Practitioner Programma 

Om te beginnen mag je kiezen of je in dit programma begeleidt wil worden door Jacqueline of door Manon.
Het exacte moment van starten vindt daarna plaats in overleg met jou en de trainster en het is meest ideaal als de 12 sessies kunnen worden gepland binnen een periode van 6 maanden.
Dat komt neer op gemiddeld één sessie per twee weken.

Dat lijkt misschien niet veel, maar besef dat er veel werk te doen is in het contact maken met je ET-gids en teams, ET-healing sessies doen met vrienden en familie, je ervaringen opschrijven en integreren ... het komt niet van zelf, dit is de D van DO.
En meestal worden er ook persoonlijke processen getriggered die hun tijd vragen.

Meer informatie over het aanmelden kun je vinden op het aanmeldingsformulier dat je hier kunt downloaden.

 

Toelating tot het online ET-Healing Practitioner Programma 

De allerbelangrijkste toelatingseis wordt niet door ons bepaald, maar door jouzelf en de ET’s. 
Wij maken het overigens niet vaak mee dat de buitenaardsen niet tot een vorm van contact en samenwerking willen komen.

Maar hoewel er nog veel healing werk te doen is, gaat het niet om de aantallen. 
De ET's geven meestal wel aan of ze met de kandidaat kunnen werken zonder hem/haar over zijn/haar eigen grenzen te duwen, want hun frequenties zullen zeker meteen allerlei helingsprocessen oproepen.
Soms wordt het advies gegeven om eerst te beginnen met het helen van een aantal oude stukken, bijv. via ET-Healing sessies en op die manier met hen en hun energieën in contact te komen om daarna pas de intensiteit in te gaan zoals in het ET-Healing Practitioner Programma.

Daarnaast is een zeer belangrijke factor de mate waarin je zelf vindt of je er klaar voor bent om dit proces met jezelf aan te gaan. 
Jij bent de enige die dit kan bepalen!!
Om je te helpen bij deze vragen kun je contact opnemen met Jacqueline of Manon.

Samen met Jacqueline of Manon kun je in een gratis en vrijblijvend gesprek onderzoeken of dit past in jouw leven en of dit het juiste moment is.

Voor alle duidelijkheid de buitenaardsen willen heel graag de samenwerking aangaan met "humans" en maken geen onderscheid tussen wie wel of niet goed genoeg is!
Waar het om gaat is of het samenwerken in deze specifieke vorm helemaal bij jou past en of dit werkelijk is wat je wilt doen in dit leven.
De ET's brengen je daarbij niet in een soort verleiding om iets te gaan doen terwijl dit niet je missie is, zij faciliteren het dan gewoon niet.
Dit heeft echt niets met wel/niet goed of goed genoeg te maken!!!

Het komt soms ook voor dat cliënten bij ons wel een ET-contact (of ET-gids of hoe je het ook wil noemen) krijgen, maar niet met een buitenaards ‘medisch’ team, simpelweg omdat healing werk niet echt hun weg is.
Maar via hun buitenaardse gids kunnen zij wel ondersteuning vragen voor datgene waar hun hart echt van gaat kloppen, waar hun passie hen naar toe leidt.
Want daar gaat het hen en ons uiteindelijk om, dat jij hier gaat doen waarvoor je naar de Aarde bent gekomen.

 

Ik wil starten !

Voel jij de energieën al stromen in je lichaam ?
Lijkt het wel of je handen en voeten zijn 'aan' gegaan ?
Stroomt je hart uit en voel je een diep verlangen ?
Misschien voel je zelfs wel alsof je niet meer alleen bent ?

Hoog tijd om contact op te nemen!
Vul het CONTACT FORMULIER in of bel ons even ...

Wil je meer informatie of voel je het verlangen tot in je tenen, maar je Mind brengt je aan het twijfelen, aarzel niet om met ons in contact te komen !
Het is onze passie om dit prachtige werk verder de wereld in te brengen en als jij dit ook voelt, dan helpen we je heel graag.

Veel liefs,
Jacqueline, Manon en onze gidsen