Sterrenkinderen

Sterrenkinderen

Het is echt een fascinerende tijd om op Aarde te zijn, waarin de afgelopen veertig jaar voortdurend energiegolven de planeet hebben overspoeld om ons "wakker te schudden" en ons "junk DNA" te activeren, om zo onze vibratie te verhogen en een nieuwe cyclus te beginnen van ons bestaan als een nieuw type mens. Sterrenkinderen zijn een wezenlijk onderdeel van deze grote transformatie van de mensheid.  
Alleen al door op dit moment hier op Aarde te zijn...


De ervaring om "met geheugenverlies" hier op Aarde te zijn in de meest dichte trilling van de fysieke realiteit heeft ervoor gezorgd dat het grootste deel van de mensheid collectief vergeten is wie ze is.
Om te incarneren in een dergelijke omgeving en te vergeten wie je bent of dat je een connectie hebt met je Oorsprong zorgt op zijn minst voor een interessant en uitdagend leven!

En sinds vele tientallen jaren komen verlichte zielen met een hoog bewustzijn bij ons op Aarde, ze worden geboren door wat de Arcturuspoort wordt genoemd en laten een groot deel van de DNA-coderingen intact die bij de meeste volwassenen inactief en ongeschonden zijn.
Veel van deze kinderen herinneren zich hun oorsprong en zijn zich zeer bewust van wie zij zijn.

Deze kinderen worden vaak aangeduid als "Nieuwe Kinderen", "Indigokinderen", "Kristalkinderen", "Regenboogkinderen" en nog meer.
Als mensen hebben we vaak de behoefte om ongrijpbare concepten, zoals deze Nieuwe Kinderen, intellectueel te bevatten, binnen kaders te plaatsen en er een naam aan te geven. 
We vinden het echter belangrijker om op te merken dat elk kind van deze nieuwe generatie zijn eigen unieke persoonlijkheid, gaven, ervaringen heeft te bieden en voelen dat we ze niet hoeven te categoriseren op hun capaciteiten, vooral omdat er een grote variatie aan kwalititeiten bestaat en niet elk sterrenkind is in het bezit van elke kwaliteit, of heeft een kwaliteit gewoon nog niet ontwikkeld.
Ieder sterrenkind heeft precies die kwaliteiten in huis die het nodig gaat hebben op zijn levenspad.

Om die reden zullen wij geen gebruik maken van specifieke labels, maar deze speciale generaties gewoon adresseren als "Sterrenkinderen".

Hoewel Hybride Kinderen en Sterrenkinderen zijn niet helemaal hetzelfde, zijn ze sterk met elkaar verbonden.
Meer daarover in onze blog "Hybride Kinderen en Sterrenkinderen" en Sterrenkinderen - de opkomende nieuwe generatie.

Hieronder geven we wat algemene informatie over Sterrenkinderen, maar als je je meer wilt verdiepen in het leven van Sterrenkinderen, neem dan een kijkje op
- PARANORMALE GAVEN VAN STERRENKINDEREN
- STERRENKIND VRAGENLIJST


Sterrenkinderen zijn medelevend

Ze zijn vol medeleven met alle wezens in de wereld en kunnen een bijzondere band hebben met dieren, planten en Moeder Natuur.
Sterrenkinderen begrijpen intuïtief wanneer een ander verdrietig of overstuur is en weten, ondanks hun jonge jaren, altijd het juiste te zeggen om het verdriet van anderen te verzachten.
Sterrenkinderen begrijpen dat we allemaal verbonden zijn en zien geen grenzen aan deze liefde.
Ze hechten geen waarde aan de ene levensvorm boven de andere, omdat ze de onderlinge verbondenheid van alle dingen begrijpen en erg overstuur kunnen raken door zaken als vervuiling en vernietiging van de natuur en het zien van ongelijkheid en ongerechtigheid, schending van integriteit.

Sterrenkinderen zijn ruimhartig

Sterrenkinderen delen hun eigendommen graag, ten eerste omdat materiële dingen hen niet bijzonder interesseren en wetende dat, omdat alle dingen met elkaar verbonden zijn, de wereld en alles wat zich daarin bevindt, van iedereen is. Maar bovenal houden ze ervan om anderen gelukkig te maken. Sterrenkinderen zijn zelden competitief en werken het liefst samen met anderen in het belang van iedereen.

Sterrenkinderen hebben herinneringen van voor hun geboorte

Veel sterrenkinderen praten over herinneringen die ze hebben van voor hun geboorte.
Vaak hebben sterrenkinderen 'denkbeeldige' vriendjes en vriendinnetjes die hen troost en geruststelling bieden en met wie ze regelmatig praten als ze alleen zijn.
Deze denkbeeldige vriendjes zijn echter niet verzonnen als velen denken, maar in de meeste gevallen zijn het spirituele wezens en gidsen die het kind waarneemt omdat zij het contact met het spirituele rijk niet hebben verloren.
Sterrenkinderen kunnen zich vaak ook hun connecties met andere levens herinneren, niet alleen die op Aarde, maar ook die op andere plaatsen in het Universum.
Vaak kan een Sterrenkind zich herinneren dat het deel uitmaakt van een andere beschaving.

Sterrenkinderen zijn bijzonder wijs voor hun leeftijd

Sterrenkinderen denken anders dan anderen.
Ze stellen de grote vragen, zoals 'wie zijn we?' en 'waarvoor zijn we hier?' van jongs af aan.
Omdat ze zich op zo'n wijs niveau verbinden, hebben ze vaak een relatie met mensen die veel ouder zijn dan zijzelf.

Sterrenkinderen komen sinds de afgelopen jaren in steeds grotere getale naar de aarde en worden geboren in alle regio's van de wereld en in allerlei familiaire en sociale omstandigheden.
De eerste golven die op aarde zijn gekomen, zijn misschien geen kinderen meer, maar tieners, mannen en vrouwen op middelbare leeftijd, en zelfs veel oudere mensen.

Sterrenkinderen hebben een andere connectie met tijd en ruimte, hebben een andere beleving van verleden, heden en toekomst en blijven verbonden met de wereld buiten de materiële wereld.
Ze bieden de mensheid inzicht om zich te ontwikkelen tot wezens van mededogen en liefde en helpen ons te herinneren wie we werkelijk zijn op zielsniveau en hoe we vrede en liefde kunnen brengen in een wereld die in nood verkeert.
 

Is het altijd leuk om een sterrenkind te zijn?

Na het lezen van hun karakteristieken zou men kunnen denken 'wauw, die zijn gezegend !!!' maar in werkelijkheid bevinden Sterrenkinderen zich vaak in zeer uitdagende omgevingen en hebben het hier op aarde moeilijk.
Hun aangeboren geestelijke gaven worden vaak verkeerd begrepen.
In het bijzonder hebben Sterrenkinderen telepathische vermogens die hen gaan helpen om te doen wat ze later in hun leven van plan zijn te gaan doen.
In de nieuwe wereld zullen we ons allemaal veel meer bewust zijn van onze intuïtieve vermogens en gevoelens en gebruik maken van onze telepathische en genezende vermogens, maar zover is het grootste deel van de wereld op dit moment nog niet.
Ook al komen er gelukkig wel steeds meer mensen in contact met onze spirituele vermogens.
Onze interesse in het paranormale is op een historisch hoogtepunt en we zijn rijkelijk voorzien van boeken, televisieprogramma's en films over dit onderwerp.
Veel mensen zijn het zich aan het herinneren en aan het ontwikkelen.
Sterrenkinderen komen naar de aarde met deze vermogens volledig geactiveerd.

Sterrenkinderen hebben soms een vertraagde ontwikkeling van hun spraak en het komt voor dat ze wachten tot ze 3 of 4 jaar oud zijn om te beginnen met spreken.
Ze beginnen laat in de kinderjaren te praten en in plaats daarvan gebruiken ze telepathie en zelf uitgevonden gebarentaal om te communiceren.
Het probleem ontstaat wanneer dit wordt bestempeld als "abnormale" spraakpatronen.

Het is ook geen toeval dat naarmate het aantal Sterrenkinderen toeneemt dat wordt geboren, het aantal diagnoses voor autisme, het syndroom van Asperger, ADD, ADHD en dergelijke tot een recordhoogte reiken, terwijl als er voldoende tijd in waarneming van de kinderen zou worden gestoken en met een achtergrond in het herkennen van de bijzondere kwaliteiten (in plaats van de afwijkingen), Sterrenkinderen hier vaak helemaal niet aan voldoen.
Ze behoren vaak tot de meest verbonden, communicatieve, zorgzame en knuffelige van alle generaties.
Ze zijn ook heel filosofisch en geestelijk getalenteerd.
En ze tonen een ongekend niveau van vriendelijkheid en gevoeligheid voor deze wereld.
Sterrenkinderen knuffelen en zorgen spontaan voor mensen in nood. Een autistisch persoon zou dat niet zo gemakkelijk doen!

Veel Sterrenkinderen weigeren gefabriceerde voedingsmiddelen en vlees, omdat ze de voorkeur geven aan vegetarische maaltijden en verse, natuurlijke voedingsmiddelen.
Ze zijn gevoelig voor harde geluiden, voor drukte, rommel en desorganisatie en voor chaotische omgevingen en mijden daardoor de plekken waar andere jongeren graag uitgaan en (house)party's houden.
Ze lijken daardoor niet sociaal, maar dit is echt anders, zij zijn zeer gevoelig voor dergelijke sterke prikkels.
Bovendien zijn Star Children vaak erg gevoelig voor kunstmatige ingrediënten en chemicaliën.

Sterrenkinderen zijn niet alleen hooggevoelig, ze zijn ook vaak hoogbegaafd.
Ze 'weten' dingen die hun leeftijd te boven gaan en weten vaak nog meer dan de meeste volwassenen.
Klinkt ook als iets om heel dankbaar voor te zijn, maar let wel, onze schoolsystemen zijn niet georganiseerd om kinderen te ondersteunen die zo ver voorop lopen in hun leeftijd.
Veel van de hoogbegaafde Sterrenkinderen vallen af, niet omdat ze niet slim genoeg zijn om te leren, maar omdat ze dingen moeten leren waarvan ze weten dat ze niet echt correct of relevant zijn.
Als ze vragen gaan stellen en het niveau van begrip van hun leraren gaan uitdagen, worden ze vaak belachelijk gemaakt en beledigd door hen en, in hun navolging, later ook door de groep.
Het is echt niet altijd even gemakkelijk om een hoogbegaafd Sterrenkind te zijn.

Bedenk nu dat niet ieder Sterrenkind zal 'weten' wat hij is en wat het is komen doen.
Sommige Sterrenkinderen herinneren zich dat heel duidelijk en zijn volledig ontwaakt, maar veel van hen zijn dat nog niet.
En in andere gevallen hebben Sterrenkinderen hun weten in een vroeg stadium onderdrukt, simpelweg omdat het niet veilig genoeg was in hun omgeving en zij hebben zich aangepast en zijn het weer vergeten.
Toch zijn er nu zoveel Sterrenkinderen op Aarde en hun ontwaken zal in de komende jaren exponentieel gaan, wat ook voor volwassenen de weg vrijmaakt voor hun ontwaken.
Zodra de frequentie van de Aarde hoog genoeg is zullen ze in massa's ontwaken, net zoals alles begint te bloeien in de lente op hetzelfde moment als de temperatuur van de Aarde hoog genoeg is.

Het opvoeden van een sterrenkind

Het opvoeden van een sterrenkind is zowel een kans als een enorme uitdaging, want deze kinderen zijn de grote veranderaars.
Ze maken de mensheid wakker, zowel door hun frequentie als door hun kracht en onverzettelijkheid de dingen te dwingen te veranderen.

In veel opzichten houden ze zich niet aan de regels en voorschriften.
Besef dat Sterrenkinderen de dingen diepgaand aanvoelen en erg overstuur kunnen raken door onrechtvaardigheid en lijden.
Dus, regels, voorschriften en wetten die gemaakt zijn om mensen onder controle te houden en hen hun kracht te ontnemen, daar werken ze meestal niet aan mee.
Ze weten wanneer volwassenen niet eerlijk tegen hen zijn. Ze accepteren geen incongruentie van anderen die een effect heeft op hen.

Wanneer deze Sterrenkinderen in onze sociale systemen, onderwijssystemen en economische structuren worden gedwongen, kan dit een hele uitdaging worden voor de kinderen zelf, maar ook voor de ouders en verzorgers.
En enerzijds is het een zegen, want zij zijn de veranderaars waar deze wereld naar hunkert, en dus zouden we blij mogen zijn dat zij zich niet conformeren aan de systemen die niet werken en niet in het voordeel zijn van iedereen maar slechts enkelen.
Als ze eenmaal geïndoctrineerd zouden zijn door onze falende systemen en structuren, zijn ze aangepast en minder in staat om de veranderingen door te voeren waar ze voor gekomen zijn.

Daarom zitten veel van deze Sterrenkinderen in een conflict met de maatschappij, willen niet naar school, willen niet deelnemen aan het arbeidsproces, enzovoorts.
En omdat onze samenleving zo georganiseerd is dat de ouders of de verantwoordelijke verzorgers te maken krijgen met represailles, leven veel gezinnen onder grote spanning.
Spanning waarvoor Sterrenkinderen juist zo ontzettend gevoelig zijn.
We horen ervaringen van ouders dat hun kind door 6-7 overheidsfunctionarissen wordt begeleid om te gaan doen wat er van het kind verwacht wordt.
Hoeveel druk kan een kind hebben ? Maar ook, hoeveel kracht heeft een Sterrenkind dat er 6-7 volwassen voor nodig zijn ?

Een Sterrenkind zijn is niet altijd zo gemakkelijk als het lijkt, zelfs niet als je hoogbegaafd bent en leven in de huidige wereld kan een serieuze uitdaging zijn.
Een positief gegeven is ... er zijn nu zoveel Sterrenkinderen en hun aantal blijft groeien, door de hoeveelheid druk die ze gezamenlijk op de systemen uitoefenen, moeten de systemen uiteindelijk veranderen of breken.
 

Persoonlijke ondersteuning voor Sterrenkinderen en Gezinnen

Als je jezelf of je kind in bovenstaande informatie herkent, vraag je je waarschijnlijk af wat er voor je kind en je gezin gedaan kan worden.
En hoewel we de school waar jij of je kind op zit niet kunnen veranderen, en hoewel we de maatschappelijke omgeving waarin jij je bevindt niet kunnen veranderen, kunnen we je enorm helpen.

Healing Centre Beyond Medicine is gespecialiseerd in het werken met (ouders van) Sterrenkinderen en het begint allemaal met het vergroten van het bewustzijn over wat er aan de hand is.
We zijn getraind in het werken met High Sensitive - Strong Willed kinderen (wat veel van de Sterrenkinderen zijn) en hun ouders.
Door een methode van werken met de 'Innerlijke Familie' wordt de specifieke dynamiek in zowel het Sterrenkind als in de opstelling van het gezin of de school heel duidelijk en daarmee beter hanteerbaar.

Het idee is niet om het kind zo aan te passen dat het 'normaal' wordt ( als in ' overeenstemming met de van buitenaf opgelegde norm'), het idee is om bewust te zijn van wat er specifiek in het kind en in de ouder/familie/school dynamiek aan de hand is, zodat er andere keuzes beschikbaar komen. Want vaak komen situaties vast te zitten en lijkt er geen andere oplossing te zijn dan confrontatie en rebellie of volledige terugtrekking en verdwijning, afhankelijk van het basiskarakter van het kind.
Eigenlijk gebruikt het kind in beide gevallen zijn of haar immense kracht tegen zichzelf en zijn omgeving en wordt daarmee op een negatieve manier gebruikt.
Bewustwording is de sleutel tot een oplossing.

We kunnen deze werkwijze combineren met ET-Healing sessies op stukken die gekwetst zijn geraakt, zij het fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel bij zowel het Sterrenkind als bij de ouder.
Ook kunnen we ouders en sterrenkinderen helpen om contact te maken met hun spirituele gidsen als dat gewenst is.
Want weet wel, deze Sterrenkinderen zijn niet onvoorbereid naar de Aarde gekomen en ze zijn zeker niet alleen gekomen.
 

Groepsevenementen voor Sterrenkinderen en Gezinnen

Wanneer Sterrenkinderen elkaar ontmoeten, herkennen ze de frequenties die ze zelf dragen bij anderen en vaak schakelen de Sterrenkinderen direct over naar hun eigen kernfrequenties.
Ze kunnen elkaar voelen en herkennen, zelfs zonder dat ze elkaar visueel zien. Ze voelen de veiligheid, de openheid. Soms beginnen ze spontaan te praten in niet-aardse talen.
Er kunnen veel verschillende dingen gebeuren als Sterrenkinderen elkaar ontmoeten. Er ontstaan grote vriendschappen.
Maar ook voor de ouders en verzorgers kan het een grote steun zijn om met andere ouders te kunnen praten en uit te wisselen in de wetenschap dat ze niet alleen zijn in dit proces.

In de nabije toekomst zal Healing Centre Beyond Medicine workshops, weekend evenementen en weekretraites organiseren voor Sterrenkinderen en Sterrenfamilies in Nederland en waarschijnlijk ook in Roemenië.
Evenementen waar we elkaar kunnen ontmoeten, socializen en waar we informatie en helingssessies zullen geven. En last but not least ... SPELEN!
Veel van de Sterrenkinderen hebben een of meer vaardigheden die verder gaan dan wat de meeste mensen denken dat mogelijk is, zoals telepathie en telekinese.
Hoe geweldig zou het zijn om daarmee te kunnen spelen, samen met vrienden en familie in een omgeving waar mensen dat begrijpen, je steunen en je nieuwe ontdekkingen mee vieren?

En in de komende jaren zullen we programma's aanbieden, vooral voor leerkrachten, trainers en professionals die met kinderen werken.
Want het is onvermijdelijk dat iedereen die met kinderen werkt de komende jaren in direct contact komt met Sterrenkinderen.
Ze zijn er al, ze zijn in massa's en ze zijn hier met een reden.

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more