Disclaimer

Beyond Medicine - Disclaimer
13. 11. 25
posted by: Philip Fiolet
Hits: 16892

Algemeen

Wij respecteren in hoge mate het werk van onze reguliere gezondheidszorg, artsen en specialisten!
Op geen enkele wijze willen wij de suggestie wekken dat onze hulp een vervanging is voor de behandeling of medicatie die door hen wordt gegeven.
We willen aan iedereen benadrukken om altijd en voor welke klacht dan ook eerst je huisarts of behandelend specialist te raadplegen alvorens naar Healing Centre Beyond Medicine te komen voor een healing-sessie.
Wij zien ons werk niet als een alternatief voor reguliere zorg, maar als een aanvulling op de reguliere zorg.
Wij maken daarbij geen medische claims, geen gezondheidsclaims en we geven geen garanties op een gewenste uitkomst.

Met onze tenaamstelling Healing Centre Beyond Medicine, beogen we niet alleen helder te maken dat wij zonder medicatie werken (alleen zuiver energetisch werk verrichten), maar ook dat wij bij de hulp aan onze cliënten, pas na het proces van reguliere zorg komen.

 

Medische Disclaimer

Healing Centre Beyond Medicine VOF onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses en medische claims.
Adviezen en healing sessies moeten als aanvulling op de reguliere medische inrichtingen, behandelingen en adviezen worden gezien, niet als vervanging hiervan.

Deze praktijk zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medische) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming).

De informatie op deze websites noch de gebruiksmogelijkheden kunnen derhalve niet gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf)diagnose.

Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen.
Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van informatie op deze website.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

 

Informatie op de website

De website met haar onderdelen is eigendom van Healing Centre Beyond Medicine VOF.
De informatie op de website van Healing Centre Beyond Medicine VOF is zorgvuldig samengesteld.
Het is niet toegestaan om de site of gedeelte daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Healing Centre Beyond Medicine VOF.
Voor niet-commercieel gebruik is geen toestemming nodig.

De informatie op de site wordt geregeld aangepast.
Healing Centre Beyond Medicine VOF behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Healing Centre Beyond Medicine VOF is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie.

Healing Centre Beyond Medicine VOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. 
Healing Centre Beyond Medicine VOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie en prijzen.

Hoewel Healing Centre Beyond Medicine VOF alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Healing Centre Beyond Medicine VOF niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Healing Centre Beyond Medicine VOF worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.
Hoewel Healing Centre Beyond Medicine VOF uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.
Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Healing Centre Beyond Medicine VOF worden onderhouden wordt afgewezen.