Paranormale vermogens van sterrenkinderen
Featured

Paranormale vermogens van sterrenkinderen

 


 

STERRENKINDEREN HEBBEN KRACHTIGE PARANORMALE VAARDIGHEDEN:

Sterrenkinderen hebben vaak enkele (maar niet alle) van deze krachtige paranormale gaven:

 1. Telepathie
  (mentale communicatie)

 2. "Precognitie" of voorkennis
  (de toekomst kennen)

 3. Telekinese en psychokinese
  (voorwerpen verplaatsen door mentale concentratie)

 4. Doordringende intuïtiviteit
  (gewoon iets "weten" zonder dat het je wordt verteld)

 5. Aura lezen
  (iets te weten komen over iemands gezondheid, bedoelingen, enz. door het energieveld rondom hem of haar te observeren)

 6. Helderziende diagnose
  ("lezen" van de fluctuaties in het energieveld van de persoon)

 7. Psychische genezing, bio-energetische genezing en genezing op afstand
  (het overbrengen van behulpzame energie naar een persoon)

 8. Remote viewing
  (mentaal dingen zien die ver weg zijn in ruimte of tijd)

 9. Onzichtbaarheidswerk
  (zichzelf mentaal "onzichtbaar" maken)

 10. Teleportatie
  (zichzelf of een voorwerp van de ene plaats naar de andere verplaatsen door mentale inspanning)

 11. Levitatie
  (van de grond oprijzen door mentale inspanning)

 12. Mentale beïnvloeding
  (telepathisch op afstand beïnvloeden van anderen)

 13. Werken met Aarde Energie

 14. Voorgevoeligheid voor aardbevingen of menselijke rampen

 15. Tijd dilatatie of contractie
  (waardoor gebeurtenissen langer of korter duren dan normaal)

 16. Interdimensioneel bewustzijn
  (inter-dimensionaal kijken)

 17. Nauwe verbinding met een gids van een Sterbezoeker

 18. Astrale reizen, reizen buiten het lichaam

 19. Beïnvloeden van elektrische/elektronische apparaten
  (b.v. apparaten gaan aan of gaan uit als het kind langsloopt)

 20. Communicatie tussen soorten
  (channeling als doorgeefluik voor een wezen om door te spreken)

 21. Psychometrie

 

Bron : Star Kids by Dr. Richard Boylan


Misschien herken je een of meer van deze kwaliteiten bij jezelf en ben je nieuwsgierig of je een Sterrenkind bent.
Dit is een goed moment om de

vragenlijst voor de identificatie van een Sterrenkind

in te vullen voordat je verder leest !


  

Sociale en spirituele toepassingen van deze bijzonder vermogens

Als je deze lijst van vermogens voorleest aan de gemiddelde burger die niet bekend is met de paranormale realiteit waarin Star Kids leven, dan zouden ze denken dat je het over science fiction hebt - als ze al niet denken dat dit " idioterie" is.
Maar, het is niet alleen echt, het is voor miljoenen Star Kids (en Star Seeds) over de hele wereld persoonlijke ervaring.
Nu zijn we in een andere fase van onze menselijke sociale evolutie.
Nu wordt het allemaal zichtbaar.
Nu verspreid zich dit fenomeen over de gehele wereld en duikt op in alle vormen van samenleving.

Onze kinderen, velen van hen, worden geboren met deze kenmerken als een gegeven.
Het blijft zich voortdurend uitbreiden en ontwikkelen.
En naarmate de genetische verspreiding van deze actieve codes in het DNA zich voortschrijdt, zal het uiteindelijk maatgevend worden in de samenleving.

Als je een indruk wilt hebben hoe de Nieuwe Aarde eruit ziet, verdiep je dan eens goed in deze materie en je krijgt een beeld van hoe de samenleving eruit kan gaan zien.
Maar waarom hebben ze deze speciale gaven?

Deze paranormale krachten zijn niet zomaar leuk om mee te spelen of te pronken, en zeker niet bedoeld om slecht een bepaalde groep individuen de macht te geven om over de rest te kunnen heersen, of om controle over de rest te kunnen krijgen.

Wij zijn sociale wezens en er is een gevarieerde verdeling van vermogens en talenten onder de wereldbevolking.
Geen enkel mens heeft alle kwaliteiten en dat maakt dat we met elkaar meer kunnen bereiken dan ieder voor zich, daarom zijn we allemaal uitgerust met een behoefte aan sociaal contact en verbinding.

De verdeling die de natuur in de populatie aanbrengt is zo ontworpen dat de speciale eigenschappen die nodig zijn in situaties altijd wijd verspreid en beschikbaar zijn. Deze verdeling waarborgt een collectieve groei, waarbij geen enkel individu almachtig is.

Hieronder volgt een korte bespreking van elk van de besproken buitengewone vermogens met voorbeelden van sociale toepassingen alsmede het sociale en spirituele gebruik van deze gaven, die het karakter van deze bijzondere vermogens aangeven welke als een geschenk aan de mensheid zijn bedoeld. 

Psychic Abilities Of Star Children

1-Telepathie

Telepathie is onuitgesproken communicatie van gedachten, zowel inkomend als uitgaand.
Iedereen die contact heeft gehad met een Star Visitor kent de inkomende vorm van telepathie. Dit is de enige manier, meestal, waarop ze met je praten. En het zorgt voor een diepe sociale connectie.
Telepathie is meestal niet het overbrengen van zinnen in de geest van een andere persoon.
Het is eerder het overbrengen van een totaalindruk.

Star Kids (en volwassen Star Seeds) beschikken over dezelfde mentale telepathische gave.
Als ze in een groep zijn, creëren ze een gedeeld mentaal veld, een gemeenschappelijk mentaal veld. Zo'n omgeving bevordert eerlijkheid, transparantie, vertrouwen, openheid, wederzijdse beschikbaarheid, wederzijdse zorgzaamheid.
Het heeft geen zin om iets te verbergen; het lijkt dan ontwijkend, en je bent mentaal toch blootgesteld aan anderen.
Dergelijke wederzijdse telepathie is een belangrijke bouwsteen in het creëren van de kosmische Nieuwe Wereld samenleving, met hoge waarden van transparantie, vertrouwen, en zorgzaamheid.

2-"Precognitie" of voorkennis

Precognitie / voorkennis betekent "weten" wat er gaat gebeuren.
Soms is het in de vorm van "ingevingen" die toevallig uitkomen, en dat keer op keer.
Soms komt het in de vorm van een flits van een beeld, of zelfs een aanhoudende visioen, van een gebeurtenis of situatie in de toekomst.
Helderzienden die met voorkennis werken zullen je vertellen dat het bevestigen van een tijdlijn (" date-stamping ") van de voorspelde gebeurtenis het moeilijkste deel van voorkennis is.
Een deel van de moeilijkheid om te bepalen wanneer een voorziene gebeurtenis zich zal voltrekken, komt doordat de toekomst voor een groot deel afhangt van menselijke beslissingen die nog niet zijn genomen.
En omdat er een vrije wil in het spel is, kunnen mensen in de toekomst waarschijnlijk "A" doen, maar dan op het laatste moment van gedachten veranderen en ongebruikelijk "B" doen.

Sterrenkinderen met zulke ontwikkelde talenten zijn een beetje als de indiaanse verkenners van vroeger, die hoog in bomen klommen en zeiden: "Er zijn buffels over die volgende heuvel. Laten we ze gaan halen zodat de stam iets te eten heeft."
De precognitieve "Indianenverkenners" van de Vijfde Wereld Samenleving zullen waarschijnlijke toekomsten zien, want geen enkele toekomst is absoluut in beton gegoten.
Ze zijn wel heel waarschijnlijk, en gebaseerd op huidige omstandigheden die samenkomen op de meest waarschijnlijke manier.
Dat is het dichtst dat iemand bij de toekomst kan komen, vanwege de vrije wil en het chaotische, vaak enigszins toevallige in elkaar grijpen van gebeurtenissen.

Zelfs voor een subatomair deeltje kunnen onze wetenschappers in Los Alamos niet met zekerheid zeggen of het deeltje door het ene of het andere raster zal gaan, vanwege het "onzekerheidsprincipe".

Hoe dan ook, we hebben waarschijnlijke toekomsten. En als de experts in onze " Sterren Stam " daarop kunnen wijzen, dan kunnen wij als samenleving zeggen: "Hmmm, tenzij we iets veranderen, gaat dit en dat gebeuren.
Als we het leuk vinden, prima, laten we dan blijven doen wat we aan het doen zijn. Als we het niet leuk vinden, whoa!, laten we eens kijken wat we kunnen doen om het te veranderen."
Er kan dus gerust gesteld worden dat de maatschappij wel degelijk baat zal kunnen hebben bij een dergelijk vermogen.

3-Telekinese en psychokinese

Telekinese is het vermogen om dingen te veranderen door enkel mentale inspanning.
Het klassieke voorbeeld is iets optillen. Sommigen van jullie hebben de film "Bless the Child" gezien, waar het kleine meisje een voorwerp in de lucht laat draaien door er alleen maar mentaal aan te denken.
En dat is het. Een aantal Sterrenkinderen kunnen dat en beïnvloeden ook andere soorten fysieke objecten.
Zoals ze zelf aangeven... "Ik sta erom bekend dat ik een beetje vals speel bij bowlen, als de bowlingbal de baan afgaat en op weg is naar de goot, dan projecteer ik een klein beetje zijdelingse duwkracht, en een klein beetje zijdelingse duwkracht, totdat de bal in de richting van de kegels gaat voor een score."
Sommige Star Kids hebben tegenover mij (Dr. Boylan) toegegeven dat ze psychokinese gebruiken om een flipperkastspel beter te laten verlopen. Of een basketbal in de ring te laten vallen.

We gaan naar een fase waarin mind over matter gaat, bijvoorbeeld mentaal ondersteunde besturing van voertuigen. Die technologie bestaat al.
Vele ervaringsdeskundigen hebben "het stuur genomen," als je het zo zou noemen, in een vliegende schotel, en het, met enige begeleiding, mentaal bestuurd bij het maken van manoeuvres.
De beschavingen van de Star Visitor doen dit alleen met hun mind - er is geen bedieningspaneel. Sommige van onze geavanceerde geclassificeerde militaire gevechtsvliegtuigen en piloten doen dat ook, alleen gebruiken zij helmtechnologie die is aangepast aan de technologie van de Star Visitors.
Zij denken, en hun helm verwerkt zonder enige bedrading hun elektro-encefalogramgolven, via een radio-ontvanger, en vertaalt het signaal in de besturing van het rolroer en het roer in het vliegtuig.
Dat is niet helemaal mentale telekinese, maar het komt aardig in de buurt; het is een mechanisch model ervan, een technologisch afgeleide product.
Een Star Kid heeft met telekinese daadwerkelijk ervoor gezorgd dat een zware rollende kar werd tegengehouden, die zonder deze actie iemand anders zou hebben verwond.

4-Een diep doordringende intuïtiviteit

Doordringende intuïtiviteit is in staat zijn om in een situatie te kijken en precies te weten welke agenda's er lopen zonder dat iemand je daarover inlicht; om een verhaal in de krant te zien en precies te weten wat er achter de schermen gebeurt waardoor dat gebeurt.
Of naar een persoon kijken en een duidelijke indruk krijgen van wat er met hem aan de hand is.
Sociaal onderscheidingsvermogen zou een voordeel kunnen zijn. Als we allemaal kunnen zien wanneer iets " beladen " is - als het niet klopt en er een verborgen agenda is - dan zal het veel moeilijker worden om veel politieke en sociale misleidingen te plegen die nu met succes rondgaan.
Misschien zullen er in de Vijfde Wereld nieuwe leiders zijn - de 'Geen B...S... Partij. Wat een verfrissend idee.

5-Aura lezen

Aura lezen is het zien en lezen van het bio-elektromagnetisch-fotonisch veld rond een andere persoon, dier of plant, enz.
Wij hebben allemaal een aura, een soort zichtbaar verlichte doorschijnende halo rond ons lichaam, het meest merkbaar in het hoofd- en schoudergebied.
Men kan mensen leren hoe ze de aura kunnen zien. En natuurlijk, hoe meer je oefent, hoe meer je het vermogen ontwikkelt.
Het kunnen lezen van een aura is een potentieel dat gemakkelijk kan worden benut.
Aura-lezen is niet alleen kleuren zien rond een andere persoon, maar ook zien waar het veld voller of juist minder vol is, of zelfs kleine stukjes afwezigheid heeft.
Naarmate je dit leert onderscheiden, kun je de verfijningen van het interpreteren leren, zoals het kunnen diagnosticeren van mentale of fysieke ziekten, door bijvoorbeeld afwijkingen in de aura rond een persoon.

Hiermee kan een Sterrenkind de mensen om zich heen waarnemen.
Hoe gaat het vandaag met hen? En als ze verontrust zijn, dan kan ze dat zien.
Als een ander behoefte heeft aan een beetje hulp, fysiek of emotioneel, kan dat mogelijk ook de psychische healing kwaliteiten van een Sterrenkind triggeren.

6-Paranormaal diagnose stellen

Dit is het vermogen om informatie te verkrijgen over iemands gezondheidstoestand met niet-fysieke en niet-medische middelen.
Bij een gebruikelijke benadering ligt de persoon bij wie de diagnose wordt gesteld plat op een bank.
De paranormaal diagnosticus gaat met zijn hand over het lichaam van de ander, ongeveer 2 tot 3 centimeter van het lichaam, en voelt of er een verandering of afwijking is in het energetische veld dat van het lichaam van de patiënt uitgaat.
Soms neemt de afwijking in het veld de vorm aan van een koeler (of warmer) gebied dan het veld in zijn geheel.
Soms neemt het de vorm aan van een energie "piek" in het veld, of een significante stijging in energie of daling in energie.
Sommige Star Kids hoeven hun handen helemaal niet te gebruiken. Ze staan gewoon voor de persoon en verkrijgen een indruk.
Soms is de indruk in hun brein. Soms voelt de Star Kid het in haar lichaam als een pijnscheut of een andere merkbare plek die overeenkomt met dezelfde plek in de patiënt die daadwerkelijk pijn doet of ziek is.
Sommige getalenteerde Star Kids hoeven niet eens in dezelfde kamer te zijn als de patiënt om een goede indruk te krijgen. Of zelfs niet in dezelfde stad, dezelfde staat, of hetzelfde halfrond.

Stel je dit veel grotere vermogen voor om ziekte, verwonding of aandoening op te sporen door het energieveld dat ieders lichaam genereert te scannen.
Tijdens een workshop voor sterrenkinderen die ik (Dr. Boylan) in 2003 gaf, waren de sterrenkinderen in staat om met hun hand over de grens van het energieveld rond een vrijwillige patiënt (met een echte, niet geopenbaarde ziekte) te gaan en te bepalen waar een ziekte zich bevond.
In één geval beweerde de patiënt dat hij geen ziekte had in een gebied op zijn linkerschouder dat als een probleemplek was aangewezen.
Een paar weken later nam de patiënt contact met me op en zei dat hij een pijnlijke plek had gekregen in precies die plaats die in de workshop was aangewezen.
Blijkbaar was die Star Kid zo fijngevoelig dat hij een verwonding ontdekte waarvan het effect pas na enkele weken tot uiting zou komen.

7-Psychic healing, energetische healing en healing op afstand

Dit is het vermogen om heling te bewerkstelligen in een andere persoon zonder medische instrumenten en medicijnen.
Dit soort healing wordt op verschillende manieren gedaan. Sommige Star Kids (en volwassen Star Seeds) tappen energie vanuit de kosmos/het universum/gechannelde bronnen boven en ook vanuit Moeder Aarde beneden, brengen die energie dan in hun lichaam en sturen die vervolgens naar buiten.
Ze gebruiken vaak hun arm als kanaal en de verticaal opgeheven handpalm als uitgang, waarbij ze de helende energie richten op de plaats in de patiënt die ziek of gewond is.

We willen niet alle allopathische geneeskunde weggooien. Het heeft zeker een belangrijke plaats in onze samenleving.
Maar het zal niet altijd beschikbaar zijn tijdens de 'Tijden van Transitie' die voor ons liggen.
En er zijn sommige dingen die de allopathische geneeskunde niet kan verhelpen (zoals fulminerende kanker, vergevorderde AIDS en blindheid), wat de paranormale healing wel kan.
We kunnen zowel paranormale healing gebruiken als de moderne medische vooruitgang en sommige oplossing van die laatste categorie zijn overigens  geïnspireerd op de technologie van Star Visitors !

Begin 2004 leerde ik (Dr. Boylan) een broer en zus om paranormale healing van hun moeder te verrichten, nadat zij met succes hadden geleerd om paranormale diagnose te stellen.
De moeder had ongeneeslijke eierstokkanker, en had me privé verteld dat ze het naar verwachting niet zou halen, maar had dat niet met haar kinderen gedeeld, om hen vooral maar niet bang te maken.
Je kunt je de verbijsterende vreugde voorstellen die ik (Dr. Boylan) voelde toen de moeder me vijf maanden later opbelde om te zeggen dat haar kanker verdwenen was!

Paranormale healing is dus ook bruikbaar om verder te kunnen gaan in situaties waarin geen toegang is tot traditionele hulp of in situaties waarin de traditionele geneeskunde niets meer te bieden heeft.
En ook als een alternatieve keuze, wanneer iemand liever paranormaal geheeld wil worden.
Ook is paranormale genezing niet beperkt tot situaties waarin de patiënt aanwezig kan zijn bij de paranormale genezer.
Wanneer dat door omstandigheden niet mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer de patiënt door omstandigheden niet naar de paranormaal healer kan komen, kan paranormale healing telepathisch en telekinetisch worden geprojecteerd naar de patiënt op afstand.

8-Remote viewing 

Remote viewing is ook bekend als helderziendheid.
Het is een vaardigheid die de Star Kid in staat stelt mensen, plaatsen, gebeurtenissen en situaties te zien die niet fysiek aanwezig zijn, of die in het verleden of in de toekomst hebben plaatsgevonden.
Het is een mentale reis door het ruimte-tijd-weefsel naar een andere set coördinaten, en het zien van wat zich daar afspeelt.

Voor de lezers die klaar staan om hun handen in de lucht te steken en te beweren dat dit onmogelijk is, kan ik u verzekeren dat uw zuurverdiende belastinggeld sinds de jaren zeventig is gebruikt voor het financieren van onderzoek, ontwikkeling en het inzetten van remote viewers van de CIA, de inlichtingendienst van het leger en de DELTA Force, welke zijn opgeleid in geheime overheidsinstallaties.
En ze hebben daarmee zoveel succes gehad dat ze gebruikt worden voor elite missies, zoals het lokaliseren van de schuilplaats van Saddam Hussein, en de crash locatie van een neergestorte UFO.

Een Star Kid vertelde me dat hij op afstand een auto-ongeluk had gezien dat zijn familie zou treffen indien zij tijdens een weekendje weg in hun auto zouden stappen.
Hij waarschuwde zijn moeder voor een bepaalde route die zij zou hebben gereden. Zij vermeed die route. Later las het gezin in de krant over een vreselijk ongeluk dat zich had voorgedaan bij iemand anders op dezelfde plaats die door de Star Kid was voorzien.
De maatschappij zal er baat bij hebben dat deze kinderen in staat zijn het verleden of de toekomst te zien, lering te trekken uit fouten die in het verleden zijn gemaakt of de waarschijnlijkheid van de toekomst te zien, en goede mogelijkheden te benutten met hun ondersteunende energie.

9-(On-)Zichtbaarheid 

Dit verwijst naar de psychische kracht om zich onzichtbaar te maken.
Bij zeer bedreven personen houdt dit in dat men zich objectief optisch onzichtbaar maakt.
Gewoonlijk komt deze onzichtbaarheid voort uit het uitoefenen van mentale invloed op de mensen om je heen, zodat ze niet lijken op te merken dat je in de buurt bent, hoewel ze je technisch gezien zouden kunnen zien als ze even hun oplettendheid zouden herwinnen en zouden kijken in de richting waar je staat (of zit).

Stel je deze kracht voor in de handen van een tienjarig kind.
Je bent een ouder die naar hem op zoek is, het is tijd om binnen te komen en te helpen zijn kamer op te ruimen. Nou, waar is dat kind gebleven?
Sterrenkinderen hebben verteld over het uithalen van zulke onzichtbaarheidsstreken met ouders en vrienden.

Soms heeft iemand behoefte aan beschermende privacy.
Star Kids en volwassen Star Seeds hebben voor de komende jaren een turbulente toekomst in het vooruitzicht.
In zulke tijden van onrust kan het vermogen om onopgemerkt te blijven een onmiskenbaar voordeel zijn.

10-Teleportatie 

Teleportatie is het vermogen om een voorwerp dat zich eerst op de ene plaats bevond, louter door mentale geconcentreerde inzet te verplaatsen, en op een andere plaats te doen belanden.
Sommige zeer bedreven inheemse sjamanen op Aarde kunnen dat.
Sommige Star Kids en contactees kunnen ook voorwerpen teleporteren. Een van de toepassingen waarover ik (Dr. Boylan) het meest heb gehoord is het vinden van een verloren of gestolen voorwerp.
De Star Kid concentreert zich op het voorwerp, visualiseert het zorgvuldig in zijn gedachten, stuurt mentale " kracht " naar het voorwerp, en trekt het voorzichtig naar zijn oorspronkelijke plaats.
Hij kan ook de intentie zetten dat het voorwerp de tijd krijgt om zich te verplaatsen en de volgende dag op de juiste plaats te verschijnen. En dan, de volgende dag, zie daar, ligt het medaillon op de vroegere plaats.

In de turbulente tijden die voor ons liggen, zou teleportatie een aantrekkelijke optie zijn voor die belangrijke, dringende leveringen die gewoon niet kunnen wachten op 'FedEx' of zullen er omstandigheden zijn waarin 'FedEx' er niet eens zal zijn om de levering te maken.

11-Levitatie

Levitatie is het overstijgen an de zwaartekracht zonder enige mechanische aandrijving.
Meer specifiek verwijst levitatie naar het psychische vermogen om zich persoonlijk zachtjes en langzaam van de grond te verheffen zonder gebruik van enige fysieke kracht of middelen.
Het is mij (Dr. Boylan) uit de praktijk bekend van een zesjarig Sterrenkind, Katrina, die dagelijks mediteert.
Zij zat met haar benen gekruist op een vloermatje in een stille hoek van haar huis. Op een dag liep haar moeder stilletjes voorbij, gluurde naar binnen, en zag Katrina enkele centimeters boven de vloer zweven.

Sommige Star Kids (en Star Seeds) en andere paranormaal begaafden kunnen een ander persoon of een massief voorwerp boven de grond laten zweven.
Dat is echter niet echt levitatie, maar eerder geprojecteerde telekinetische kracht.

12-Mentale beïnvloeding 

Dit is een bijzondere toepassing van mentale overdracht van telepathische gedachten, waarbij een gedachte of idee of voorgesteld gedrag subtiel of indringend in de geest van een andere persoon wordt overgebracht om hem of haar te beïnvloeden om op een bepaalde manier te gaan denken of handelen.
Als die andere persoon zich er niet psychisch van bewust is, zou hij zelfs kunnen denken dat de gedachte of impuls zijn eigen idee is.

Mijn favoriete voorbeeld van mentale beïnvloeding is in de eerste "Star Wars" film, die bijna drie decennia geleden uitkwam.
De Imperial stormtroopers komen op Obi Won Kenobe en Luke Skywalker af, en de twee androids die ze bij zich hebben.
De storm troopers zijn op zoek naar de androids, omdat ze gedownloade informatie bevatten die gevaarlijk is voor het Rijk.
Het is zeer belangrijk voor de Rebellen Alliantie dat de droids niet gevangen genomen worden.
En dus, als de Keizerlijke kapitein aan komt marcheren, denkt Obi Won Kenobe telepathisch aan de kapitein -(en je kan het horen in de geluids track) - "Dit zijn niet de droids die je wilt."
En inderdaad, de kapitein draait zich om naar zijn mannen en zegt, "Dit zijn niet de droids die we willen."
En dan zegt Obi Won, "We hebben hier niets meer te zoeken. Het is tijd voor ons om te gaan."
Dan draait de kapitein zich om naar zijn mannen en zegt, "We hebben hier verder niets te zoeken. Het is tijd voor ons om te gaan."
Dit is een filmische illustratie van de kunst van mentale beïnvloeding.

Echte mentale beïnvloeding is interpersoonlijk, wordt gedaan binnen ethische grenzen, en wordt gebruikt voor nuttige of in ieder geval ongevaarlijke doeleinden.
Star Kids kunnen dit vermogen gebruiken om mensen die moeilijk werk doen aan te moedigen en te steunen.
Let wel, het gaat niet om mind control. Het kan ondersteunend en vriendelijk zijn, iemand in een moeilijke situatie een extra zetje van buitenaf geven.
Een aantal mensen op een Star Kids/Star Seeds communicatielijst die ik (Dr. Boylan) begeleid, heeft online een verzoek gedaan aan andere Starfolkleden om positieve en ondersteunende mentale boodschappen te sturen wanneer het betreffende lid een moeilijke medische uitdaging te ondergaan had.

Het volgende is een soortgelijk voorbeeld.
Een Star Seed in een internetgroep vertelt de andere leden dat haar man plotseling ziek is geworden en morgen een spoedoperatie aan zijn hart moet ondergaan.
De Star Seed stuurt een verzoek aan alle Star Kids en Star Seeds online om gedachten van steun, kracht en positieve uitkomst naar haar getroffen echtgenoot te sturen.
Op een iets minder altruïstisch vlak vertelde een Sterrenkind me dat ze haar moeder mentaal had beïnvloed om haar een tweede portie toetje te geven.

13-Werk met Aarde Energie

Star Kids, die gebruik maken van spirituele helderziendheid, hebben gepoogd enkele van de energetische en fysieke verstoringen van de Aarde uit te vlakken.
Dit gaat bijvoorbeeld over het afremmen van orkanen die zich beginnen te ontwikkelen, of het afremmen van tektonische plaatbewegingen, zodat de aardbevingen die zich ontwikkelen minder hevig zullen zijn, of het afremmen van verstoringen in het energieveld van de Aarde door alle kernwapens, vervuiling en oorlogen die interoneren met de Aarde, om die energie af te vlakken.
Moeder Aarde, Gaia, is tenslotte een bewust organisme, hetgeen zelfs sommige van onze natuurwetenschappers inmiddels hebben toegegeven.

Dit is tevens één van de vele manieren waarop buitenaardse beschavingen ons steunen in dit tijdperk van de grote transformatie van de Aarde, en derhalve niet zo vreemd dat Sterren kinderen deze vermogens ook aanwenden.

14-Voorgevoeligheid voor aardbevingen of humanitaire rampen  

Deze gave is een bijzondere vorm van gevoeligheid voor turbulente gebeurtenissen, zoals een dreigend auto-ongeluk.
Het is niet zozeer een zien (remote viewing) van de toekomstige gebeurtenis, maar een intern gevoel in het lichaam van de Sterrenkind.
Soms neemt dit de vorm aan van een trillend gevoel, of een pijn in een deel van het lichaam van het kind.
Na verloop van tijd leert het kind deze bijzondere vibratie of pijn te associëren met gebeurtenissen die later in het nieuws verschijnen, of die het kind zelf of anderen/familie overkomt.

15-Tijddilatatie of -contractie

Dit verwijst naar de aanwending van psychische/mentale kracht om de hoeveelheid tijd waarin een gebeurtenis plaatsvindt te veranderen.
Een voorbeeld van tijdcontractie is bijvoorbeeld een reis veel korter te maken dan hij normaal zou zijn.
Dat wil zeggen, om van de ene stad naar de andere te gaan op een reis waarover een uur zou moeten worden gedaan, doet een Star Seeds bestuurder in plaats daarvan 40 minuten, zonder te hard rijden of kortere wegen te nemen.
De tijd wordt verkort als het heel belangrijk is om er sneller te zijn dan "mogelijk" is.

Bij tijddilatatie wordt psychische kracht gebruikt om meer van een ervaring in een beperkt tijdsbestek te passen dan normaal "mogelijk" is, dat wil zeggen, om het verstrijken van de tijd te "vertragen", dit omdat wat er gebeurt heel bijzonder is.
Een voorbeeld: een kind uit de zevende klas was 's nachts aan boord van een Sterrenschip om een belangrijke briefing bij te wonen over komende gebeurtenissen en zijn rol en taak daarin.
Toch moest hij voor school ook nog een boekverslag maken, en het duurde nog maar vijftien minuten voor de schoolbus kwam.
Normaal gesproken zou een dergelijk verslag het Star Kid een uur kosten en toch maakt het Star Kid een respectabel werkstuk en heeft het geschreven tegen de tijd dat de bus arriveert.

16-Interdimensionaal Bewustzijn 

Dit heeft betrekking op het kunnen aanvoelen van wezens uit een andere dimensie.
Of in staat zijn om over de "dimensionale barrière" te gaan en aan te voelen wat er in een andere wereld gebeurt.

Andere dimensies bestaan.
Vooraanstaande natuurkundigen en wiskundigen hebben berekend dat er minstens 11 dimensies zijn, b.v. Edward Witten van het Institute For Advanced Study in Princeton, New Jersey.

Een aantal Sterrenkinderen heeft dit vermogen om waar te nemen voorbij onze conventionele drie dimensies-plus-tijd (een vierde dimensie).
Omdat sommige van de sterrenbezoekers ons vertellen dat zij uit een andere dimensionale ruimte komen, is dit vermogen om multidimensionaal te zien erg behulpzaam bij het leggen van contacten.

Het behoeft geen betoog dat militaire inlichtingendiensten dit vermogen ook trachten aan te wenden, maar dan met behulp van technologie.
Onlangs kreeg ik (Dr. Boylan) informatie van mijn ex-contactpersoon bij de National Security Agency (NSA) dat deze technologie is ontwikkeld bij Los Alamos National Labs (LANL).
Daar is een interdimensionaal portaal gecreëerd met holografische technologie met een extreem hoog vermogen.
LANL heeft er een persoon doorheen gestuurd. Aan de andere kant kreeg de proefpersoon toegang tot een andere wereld. De dingen die hij zag, intrigeerden zowel als verontrustten hem.
Een van de wetenschappers die bij dit project betrokken was, was Dr. Wen Ho Lee, een wetenschapper die enkele jaren geleden beroemd werd in de krantenkoppen.
Dr. Lee wist naar verluidt veel meer over deze delicate materie dan enkel het ontwerpen van kernbommen (inmiddels een 50 jaar oude technologie).
Omdat Dr. Lee betrokken was bij het interdimensionale portaal project, vond LANL het erg belangrijk om zijn mond goed dicht te laten houden.

Sommige Star Seeds met wie ik (Dr. Boylan) in contact ben, zijn nogal geamuseerd over het feit dat de regering en het leger altijd ingewikkelde machines moeten bouwen om te proberen de paranormale gaven, die zovele Star Kids van nature bezitten, te dupliceren.

Veel van onze sterrenbezoekers komen uit andere dimensies, en als we ze zien, zien we niet zomaar iemand die in een high-tech voertuig uit een ander sterrenstelsel komt.
We zien wezens die door dimensies zijn gegaan.
Vaak hebben ze moeite om hier in de derde-dimensionale dichtheid te komen en te blijven.
De dichtheid is zo intens voor hen om te verdragen zónder dat ze verschijnselen krijgen, als wat wij ervaren als migraine.

Wanneer wij sterrenmensen/kinderen hen halverwege kunnen ontmoeten met enig interdimensionaal bewustzijn, zijn deze contacten veel gemakkelijker te leggen.

17-Connectie met gidsen van Sterrenvolkeren

Sterrenkinderen en oudere Sterrenzaden maken melding van het feit dat speciale "beschermengelen" suggesties en aanwijzingen geven en informatie voor ons downloaden.
Zodra die Vijfde Wereld de realiteit van deze Sterrengidsen erkent, zal onze samenleving veel rijker worden met hun wijsheid en begeleiding.

Dit is niet zozeer een paranormaal vermogen als wel een bijzondere kameraadschappelijke ervaring die de aard heeft om paranormale vermogens te bewerkstelligen.
Deze ervaring kan op verschillende manieren plaatsvinden.
Een van de meest voorkomende is dat het bewustzijn van een Sterrenbezoeker langskomt in de mentale wereld van een menselijk Sterrenkind of Sterrenzaadje en daar tijdelijk of langdurig verschijnt als een additioneel bewustzijn.
Meestal komt het (onstoffelijke) Sterbezoekersbewustzijn op bezoek om als Gids te dienen voor het Sterrekind en/of om meer te leren over de Aardse beschaving zoals die door het Sterrekind wordt waargenomen.

18-Astraal reizen, out-of-body reizen

Dit is het vermogen van een persoon om zijn bewustzijn/zichzelf/persoonlijkheid buiten zijn fysieke lichaam te brengen en voor een bepaalde tijd elders in de ruimte en/of de tijd te verblijven.
Vaak weten sterrenkinderen precies hoe ze dit moeten doen, soms gebeurt de ervaring gewoon spontaan bij hen.
Veel van ons als ervaringsdeskundigen, en degenen onder ons die onderzoeker-therapeut zijn, zijn astraal reizen tegengekomen als één van de preferente manieren waarop Sterbezoekers contact maken met mensen.
Op basis van een sterk vereenvoudigd model van hoe contacten verlopen, maken de Sterbezoekers het eerste ontmoetingspunt vaak gemakkelijker door een fysieke ontmoeting.

Ze verschijnen dan in levende lijve en de persoon die ze ervaart zegt, "Oh, mijn God, ze zijn echt. Ze bezoeken me."
Nadat hij/zij daar overheen is, vinden de volgende ontmoetingen vaak plaats in de astrale, buitenlichamelijke modus.
Terwijl het Sterrenkind in bed ligt, blijft het lichaam in bed, en het bewustzijn gaat ergens anders heen, misschien aan boord van een ruimteschip, en is bij hen, krijgt daar informatie, communiceert met hen, krijgt dingen te zien, en komt dan weer terug in het fysieke lichaam.
Vervolgens komt ze terug in het fysieke lichaam. Ze slaapt verder, en wordt 's morgens wakker met informatie en herinneringen die ze niet kende toen ze naar bed ging.

Ook voor de Sterbezoekers is deze vorm van contact veel gemakkelijker en efficiënter dan met hun anti-zwaartekracht schepen door de militaire radarnetten van de V.S. naar het aardoppervlak te komen om daar één of meer personen aan boord van een vaartuig te brengen.
Dit is hun voorkeursmanier om veel en eenvoudige contacten met te leggen.

Een ander voorbeeld van niet-traditioneel contact, tot stand gebracht door reizen buiten het lichaam, is contact maken met familieleden die dit leven hebben verlaten.

19-Beïnvloeding van elektrische/elektronische apparaten

Hiermee wordt niet gedoeld op de passieve invloed van het bio-elektromagnetische-fotonische veld van een Star Kid op alledaagse dingen als een straatlantaarn, zoals eerder besproken.
Waar het hier om gaat is het bewust richten van mentale en/of fysieke energie om de werking van een elektrisch apparaat of het circuit van een elektronisch apparaat te beïnvloeden door het elektromagnetische veld ervan te beïnvloeden.
Sterrenkinderen hebben bijvoorbeeld lege batterijen van zaklampen weer aan de praat gekregen.
Of een kapotte radio weer aan de praat gekregen puur en alleen met hun intentie.

20-Communicatie met andere levensvormen

Het vermogen om telepathisch en intuïtief contact te leggen met een andere levensvorm, of dat nu een aards dier, een plant of een Sterrenbezoeker ras is.
De communicatie omvat het ontvangen van boodschappen van de andere soort en het verzenden van boodschappen.
Deze communicatie kan zijn, zoals verschillende Star Kids me (Dr Boylan) hebben verteld, weten wat hun huisdier op dat moment denkt en voelt.
Of het maken van een mentale verbinding met een dolfijn in Marine World.
Communicatie tussen verschillende soorten met planten maakt deel uit van het proces dat sommige Star Kids gebruiken bij hun healingwerk met zieke of "dode" planten.

21-Psychometrie / Helderziendheid

Dit behelst het vermogen om informatie te vernemen over b.v. een persoon door een voorwerp te hanteren, b.v. zijn sleutels of een sieraad dat hij heeft gedragen.
Dit is gebaseerd op het begrip dat alle voorwerpen een frequentie "handtekening" dragen.
Bij het doen van psychometrie verbindt de Star Kid haar frequentie met de frequentie van het voorwerp.

Bron : Star Kids by Dr. Richard Boylan


Kan jij je voorstellen hoe het leven op Aarde zal veranderen met deze vermogens!
Sterrenkinderen herinneren zich hun verbinding met de Bron en zijn de toekomst van de Nieuwe Aarde.
Terwijl zij die op een spiritueel pad zijn geweest om hun DNA te activeren, zijn het de Sterrenkinderen die ons kunnen helpen herinneren hoe we een bepaald vermogen zouden kunnen gebruiken.

Met de veranderingen op aarde die eraan komen, zullen we waarschijnlijk allemaal behoorlijk uitgedaagd worden om een aantal van de tamelijk dramatische cataclysmen op te vangen.
Met vele Star Kids en Star Seed volwassenen die potentieel nu al aanwezig zijn op Aarde voor deze belangrijke taak, zal het van belang zijn om alle vele "latente" Star Kids "wakker te maken", omdat zij nog niet volledig herinneren wie zij zijn, of wat hun volledig potentieel is.

De kosmische golven van hoger bewustzijn beïnvloeden elk levend wezen op onze planeet.
De Sterrenkinderen worden wellicht onze gidsen op Aarde en zullen ons helpen om ons beter te verbinden met begeleiding van een nog hogere frequentie wanneer ons DNA geactiveerd wordt.

Zij zullen ons ook kunnen helpen om ons opnieuw te verbinden met onze Sterrenfamilie zodat we volledig kunnen begrijpen hoe we een leven op de Nieuwe Aarde kunnen leiden als een Nieuw Mens als belichaming van de Bron.


 

Andere kenmerken van Sterrenkinderen

 1. Sterrenkinderen hebben grote ogen met een intense blik.
 2. Ze hebben een magnetische (aantrekkingskracht) persoonlijkheid.
 3. Ze zijn zeer aanhankelijk.
 4. Ze beginnen laat in hun kindertijd te praten.
 5. Ze zijn zeer muzikaal georiënteerd, en kunnen zingen voordat ze praten.
 6. Sterrenkinderen gebruiken telepathie en zelfbedachte gebarentaal om te communiceren.
 7. Ze hebben soms de diagnose autisme of het syndroom van Asperger.
 8. Sterrenkinderen zijn gelijkmoedig, lief en liefdevol.
 9. Ze zijn vergevingsgezind tegenover anderen.
 10. Zij zijn zeer gevoelig en empathisch.
 11. Zij hebben een sterke band met de natuur en dieren.
 12. Sterrenkinderen hebben helende gaven.
 13. Sterrenkinderen zijn zeer geïnteresseerd in kristallen en stenen.
 14. Sterrenkinderen praten vaak over engelen, spirituele gidsen en herinneringen uit vorige levens.
 15. Sterrenkinderen zijn bijzonder artistiek en creatief.
 16. Sterrenkinderen geven de voorkeur aan vegetarische maaltijden en sapjes boven "gewoon eten".
 17. Sterrenkinderen kunnen onbevreesde ontdekkingsreizigers en klimmers zijn, met een verbazingwekkend gevoel voor evenwicht.
 18. Sterrenkinderen zijn gevoelig voor hard geluid.
 19. Sterrenkinderen zijn gevoelig voor drukte.
 20. Sterrenkinderen zijn gevoelig voor temperatuur.
 21. Sterrenkinderen zijn gevoelig voor rommel en ongeorganiseerdheid.
 22. Sterrenkinderen zijn gevoelig voor chaotische omgevingen.
 23. Sterrenkinderen zijn gevoelig voor kunstmatige ingrediënten en chemicaliën.

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more