Reconnection

9. Reconnection | 333

Oorspronkelijk waren onze lichamen verbonden met de magnetische rasterlijnen die om de Aarde heen lopen. Deze lijnen zijn bedoeld om ons te verbinden met een veel groter raster, dat ons verbindt met het hele Universum. In de loop der tijd zijn we losgeraakt van deze lijnen.
De Reconnection is een zeer nauwkeurig protocol dat verschillende sets van axiatonale meridianen en punten van het energetisch systeem van het lichaam reactiveert, waardoor de verbinding met dit grote energieraster van het Universum en de elektromagnetische leylijnen van de Aarde zelf wordt hersteld.

Het opnieuw verbinden (Reconnection) is een nauwgezet protocol dat verschillende sets van meridianen en punten van het energieke systeem van het lichaam heractiveert, zodat we opnieuw verbinding kunnen maken met dit grote energieveld in het Universum evenals met de elektromagnetische Ley-lijnen van de aarde zelf.
Door het opnieuw verbinden kan er weer vrije uitwisseling van licht en informatie plaatsvinden van hogere frequenties die nodig zijn voor heling en uiteindelijk voor onze spirituele groei.

Oorspronkelijk waren de meridianen in ons lichaam verbonden met het raster (netwerk) lijnen die de planeet omvatten en kruisen op bekende krachtplaatsen zoals Mount Shasta, Mount Olympus, Mount Fuji (Axis Mundi), Mount Meru (Sumeru), Machu Picchu en Sedona.
Deze raster lijnen liepen oorspronkelijk over de gehele planeet en verbonden ons met een reusachtig geometrisch raster, dat ons vervolgens verbindt met het hele universum.
Dit raster is in onze geschiedenis ernstig beschadigd geraakt en is zich in de fase van transformatie die nu gaande is op onze planeet aan het herstellen tot een krachtiger en meer ontwikkeld niveau dan ooit tevoren.

Ieders lichaam heeft een eigen set van ruim 100 energie lijnen en punten, en hoewel ze alleen nog een herinnering zijn van hoe ze ooit waren, blijven deze lijnen en punten als onze interface met het universum functioneren. Deze interface is een kanaal dat onze communicatie met energie, licht en informatie faciliteert tussen groot en klein, macrokosmos en microkosmos, het universum en de mensheid.
De Reconnection brengt ‘nieuwe’ axiatonale lijnen aan die ons verbinden met dit nieuwe raster.

Deze lijnen zijn een deel van het tijdloze netwerk van intelligentie, een parallel-dimensionaal systeem dat de basis energie levert voor de hernieuwing van het menselijk lichaam.
Deze nieuwe lijnen maken het voor ons mogelijk om de unieke trillingsniveaus van de frequenties te gebruiken voor onze heling en uiteindelijk voor onze evolutie. 
Voor iedereen die in volledig verbinding wil komen met zijn ware identiteit, zijn/haar missie hier op aarde en de ondersteuning van het Universum raden wij zeker de Reconnectie aan.

Een interessant aspect is, dat voor de generaties geboren na 2012, de Reconnectie niet zoveel doet, omdat deze generaties in feite anders zijn dan de eerdere generaties.
Bashar geeft zelfs aan dat deze generaties niet zomaar nieuwe generaties zijn, maar in zekere zin een nieuwe menselijke soort, omdat hun incarnatie heel anders is door, wat zij noemen, de "Arcturuspoort".
Veel van deze kinderen hebben hun spirituele vermogens al geactiveerd of hebben deze vlak onder de oppervlakte nog sluimerend.

333

De elektromagnetische frequenties van de mens op aarde trillen gemiddeld op 50 kHz (1 kHz = 1000 cycli per seconde), maar dit fluctueert natuurlijk van moment tot moment.
Mensen die serieus bezig zijn met ontwikkeling van hun bewustzijn, trillen meestal hoger op gemiddeld zo'n 80 - 160 duizend cycli per seconde en degenen die heel sterk in alignment zijn met hun Hogere Zelf, trillen gemiddeld op 160 - 200 duizend  of meer cycli per seconde.
Volgens Bashar hebben de meeste deelnemers tijdens een event met hem/zijn beschaving een trilling rond de 150 kHz en hadden de Boeddha en Jezus een trillingsfrequentie van ongeveer 300  duizend cycli per seconde !

Er zijn in deze context van realiteiten en frequenties twee 'drempels' zeer interessant ... de eerste is de 200 kHz grens en de tweede is de 333 kHz grens.
De drempel naar de overgang naar de 4e dichtheid ligt net boven de 200 kHz-grens en de drempel naar de overgang naar de niet-fysieke realiteiten (5e dichtheid) ligt precies op 333 kHz.

De frequentie van Boeddha en Jezus was derhalve nog net laag genoeg om in een fysieke realiteit te kunnen verblijven en hoog genoeg om de beperkingen ervan te overstijgen en zij waren daarmee ultieme kanalen voor het doorbrengen van licht en informatie uit de niet-fysieke werelden.

Wat ook zeer boeiend is, is dat de laag van ons bewustzijn dat net tussen het niet-fysieke (waar ons Hogere Zelf zich bevindt) en de fysieke niveaus, dat deze laag van ons bewustzijn 'het template level' of 'het blauwdrukniveau' wordt genoemd. (Meer hierover in The Nine Levels of Consciousness)
Dit blauwdrukniveau is het niveau waarop we voor onszelf 'het plan/thema' voor onze huidige fysieke incarnatie vormgeven.
En dit deel van ons bewustzijn bevindt zich net tussen de fysieke en niet-fysieke wereld, met andere woorden de frequentie van onze template / blauwdruk is om en nabij de 333 kHz.

Nu wordt het duidelijk waarom bijvoorbeeld de Reconnection een perfect instrument is om je uit te lijnen op het gekozen pad voor deze incarnatie.
De Reconnection verbindt ons opnieuw met onze blauwdruk, onze kosmische verbindingen (en familie) en ook met het energetische raster van de planeet van onze keuze, de Aarde.

Het is geen toeval dat 333 niet alleen het getal, de frequentie van de Reconnection is, maar ook het Meestergetal is van ons menselijke collectieve bewustzijn (Christ Consciouness). 
Het meestergetal 333 fungeert echter ook als een soort 'telefoonnummer' om contact te maken met hybride kinderen aan boord van hun schepen die wachten op het juiste moment waarop wij open contact willen/kunnen maken.
Onze hybride kinderen hebben een trillingsgetal van 200 kHz en hoger en bevinden zich in de frequentiebandbreedte (4e dichtheid) waar veel Aardemensen steeds verder naar toe evolueren.
Op de momenten waarop we kunnen 'pieken' naar deze frequentie is het contact nu al mogelijk en het gebeurd ook al steeds vaker dat mensen het contact steeds sterker en 'fysieker' beginnen te ervaren.

Het getal 333 is tevens het aantal 'safe havens' die nu al op onze planeet worden voorbereid voor het eerste 'Open Contact' met buitenaardse beschavingen. 
En 'toevallig' ook het aantal 'Precursors' (buitenaardse voorbereiders voor open contact) dat sinds een aantal decennia op Aarde rondloopt ter voorbereiding van mensen op dit open contact door middel van ontmoetingen (encounters).

De Reconnection herverbindt je werkelijk op vele niveaus.
Het herverbindt je met je eigen blauwdruk, het herverbindt je met je Hogere Zelf, het herverbindt je met je sterrenfamilie en het herverbindt je met het Nieuwe Aarde Grid.
Veel mensen voelen het verlangen om bij te dragen aan het bouwen van een Nieuwe Aarde gebaseerd op pure kwaliteiten, samen met gelijkgestemde mensen en beginnen dit ook te doen.
Veel mensen melden een snelle ontwikkeling op verschillende gebieden van hun leven en een versnelling in hun levenspad na een Reconnectie. Het is verbazingwekkend, elke keer weer.

Tijdens dit proces dat we 'Reconnection' noemen, activeert een gekwalificeerde practitioner nieuwe lijnen, zodat de uitwisseling van licht en informatie uit andere dimensies weer op gang komt.
Deze Reconnection vindt plaats in twee afzonderlijke sessies, meestal op opeenvolgende dagen. Dit is een zeer nauwkeurig protocol dat verschillende sets van meridianen en energiepunten in het axiale/meridiaansysteem van het lichaam activeert.
Voor ons gevoel zijn deze sessies heilige momenten. Alsof we iemand mogen ondersteunen bij zijn wedergeboorte.

De Oorsprong van de Reconnection

De Reconnection is ontstaan bij Dr. Eric Pearl, een arts in de chiropractie uit Cleveland in Los Angeles. Hij leidde gedurende 12 jaar één van de grootste chiropractie praktijken in deze regio.
In augustus 1993 ontdekte hij een ongebruikelijk fenomeen toen hij plotseling helende vermogens kreeg van compleet andere aard: hij werd een kanaal van zeer sterke helende energie.
Tijdens de sessies zagen zijn patiënten entiteiten, hoorden stemmen en meldden wonderlijke genezingen van talrijke aandoeningen.

Zowel patiënten als artsen zijn getuige geweest van deze genezingen die optraden slechts nadat Dr. Pearl zijn handen in de buurt van hen had gehouden.
Veel van de patiënten, die elkaar niet kenden, vertoonden soms ongebruikelijk gedrag op zijn behandeltafel : hun hoofden bewogen heen en weer, hun ogen rolden omhoog, hun tongen begon te bewegen en er ontsnapte hoorbaar lucht uit hun mond en zij herhaalden allemaal dezelfde zes zinnen: 

1. Wij zijn hier om je te vertellen door te gaan waarmee je bezig bent.

2. Wat jij doet, is licht en informatie naar deze planeet brengen.

3. Wat jij doet, is strengen (DNA) opnieuw verbinden.

4. Wat jij doet, is snaren (energie-lijnen) opnieuw verbinden.

5. Je moet weten dat je een Meester bent (je eigen meester).

6. Wij zijn gekomen, vanwege jouw reputatie.

Dr. Eric Pearl, de Reconnection en Reconnective Healing

Maar wie zijn nu die "wij" die door meer dan vijftig patiënten werden genoemd?
Wat is nu 'het Universum' waar naar wordt verwezen als het gaat over healing?

Sinds Eric Pearl is begonnen deze informatie te delen in boeken, presentaties, interviews en seminars en met name in zijn tweede boek "Solomon Speaks" wordt het steeds duidelijker dat de Reconnection een buitenaardse oorsprong heeft en een verbinding heeft met onze sterrenfamilie van de Pleiaden.
Helaas, maar een beetje begrijpelijk, wordt dit (nog) niet expliciet bekend gemaakt tijdens trainingen en bijeenkomsten. Er worden verwijzingen gemaakt en benadrukt, maar het wordt niet expliciet gemeld.

Boeiend is dat wij die aanwezigheid ook voelen en zien en terwijl zij niet dezelfde zijn als onze bekende ET-Gidsen. Tijdens de Reconnection is er duidelijk een andere aanwezigheid.
Philip ziet vrijwel altijd 3 lichtwezens, waarvan er één als het ware door hem heen komt tijdens de Reconnectie-sessies. Een medium dat hem ooit aan het werk 'zag' bevestigde dit zonder dat zij wist wat we deden.

Eric Pearl richt zich tegenwoordig volledig op zijn opleidingsseminars. Zijn werk trekt wereldwijd enorm veel aandacht van wetenschappelijke onderzoekers en artsen.
Hij verschijnt op vele radio- en televisieprogramma's en zijn werk is beschreven in verschillende boeken en films.  
Eric Pearl heeft inmiddels wereldwijd tienduizenden practitioners opgeleid die op hun beurt met succes zelf deze wijze van healing toepassen in hun praktijken.

Wat kost een Reconnectie

De vergoeding die wordt gevraagd voor een reconnectie is bij alle practitioners in heel Europa gelijk aan € 333,-

Reconnection in onze praktijk

Zowel Jacqueline als Philip zijn in 2012 gecertificeerd als 'Reconnection' practitioners en hebben sindsdien voor ver over de honderd Reconnections mogen verzorgen tijdens prachtige sessies en met veelal onvoorstelbaar mooie transformaties bij mensen.
Desondanks heeft de organisatie Reconnection LLC op 2 Juni 2017 besloten zonder overleg onze licentie ongeldig te verklaren omdat we naast de Reconnection ook ET-Healing doen.
De organisatie hanteert strenge regels en één daarvan is dat iedere andere vorm van 'energy-healing' anders dan de Reconnection / Reconnective Healing binnen één praktijk niet is toegestaan.
Met deze regels tracht de organisatie haar naam 'zuiver' te houden door iedere connectie met elke andere vorm van healing uit te sluiten.

Het ongeldig verklaren van onze licentie heeft op zich niets te maken met het energetische werk dat we verrichten.
Het activeren en verbinden van de punten en lijnen verandert op geen enkele wijze.
De Reconnection wordt nog steeds door iedere opgeleide practitioner op deze planeet op exact dezelfde manier gedaan.

Wat dit wel betekent is dat als je ervoor kiest de Reconnectie in onze praktijk te komen doen, dat wij je niet meer kunnen registreren bij de organisatie 'Reconnection LLC' omdat er geen aanmeldingen van ons meer worden ge-accepteerd. Mocht je ooit een opleiding tot Reconnective Healing Practitioner willen volgen, dan is een registratie van je Reconnection één van de voorwaarden en die is er dan niet.
Ook zullen wij de volledige trademarks / handelsnamen niet meer uitdragen, we noemen het voortaan simpelweg Reconnection of Reconnectie (herverbinding).

Wij betreuren het enorm dat de organisatie van de Reconnection deze keuze heeft gemaakt terwijl wij het werken met de Reconnectie zelf zeer hoog hebben staan en dit altijd los hebben gezien en gehouden van ons werk als ET-Healer. We hebben onze cliënten ook altijd duidelijk geïnformeerd over de verschillen. Van vermenging is wat ons betreft nooit sprake geweest. 
We herkennen ook duidelijk andere teams tijdens het werk van de Reconnectie dus ook energetisch is er wat ons betreft geen sprake van vermenging, ook al snappen we wel de bezorgdheid van de organisatie hierover.

Alles overwegende, hebben we toch besloten de Reconnection vooralsnog in 'ons pallet' van diensten te houden omdat we weten dat het een prachtig instrument is voor mensen die werk willen maken van hun transformatie. 
Iedereen die gebruik wil maken van deze mogelijkheid is nog steeds van harte welkom in onze praktijk voor de Reconnectie, maar we zullen niemand meer kunnen registreren bij de organisatie van de Reconnection.

En zelfs als je op basis van bovenstaande informatie besluit om de Reconnectie in een andere praktijk te doen, ook dan zijn we blij voor jou!
We weten uit eigen ervaring alsook uit de ervaring van de vele mensen die we tot heden van dienst zijn geweest, dat de Reconnectie een prachtig cadeau is voor de mensheid en voor jou.
En dat cadeau gunnen we iedereen.


Meer over de Reconnection | 333 | Axiatonal Alignment

Onze gidsen hebben begin 2020 aangegeven dat een "Reconnection-achtige" heractivering of uitlijning belangrijk gaat worden voor de mensheid om gemakkelijker in een hogere frequentiebandbreedte te komen en te blijven en de verbinding te maken met ieders oorspronkelijke blauwdruk, het Template Niveau van Realiteit zoals Bashar het noemt.
En sindsdien hebben we nog veel meer ervaren, ontdekt en ontwikkeld over 'dit werk', alsof we worden voorbereid op iets dat we zelf nog niet kunnen overzien.

Daarom hebben we onze website verder uitgebreid met diepere informatie over de Reconnectie | 333 | Axiatonal Alignment, die we graag met jullie willen delen:

 

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more