Sterrenkind Vragenlijst
Featured

Sterrenkind Vragenlijst

 

Welkom bij de Star Child Identification Questionnaire !
Het feit dat je hier bent betekent hoogst waarschijnlijk dat je je aangetrokken voelt tot dit onderwerp en eigenlijk wilt weten in hoeverre je ook een Sterrenkind zou kunnen zijn.

Nu zijn er veel oppervlakkige testjes op het internet die bedoeld zijn om een indicatie te geven, maar er zijn er maar een paar die een uitgebreider onderzoek doen.
Op basis van tientallen jaren onderzoek heeft Dr. Richard J. Boylan als promovendus meer dan 20 paranormale vermogens bij sterrenkinderen waargenomen en op basis van zijn onderzoek een vragenlijst ontwikkeld die een veel betrouwbaarder antwoord geeft op deze vraag.
Veel van wat hij in meer dan 25 jaar onderzoek heeft geleerd over Sterrenkinderen wordt met de mensheid gedeeld in zijn gratis digitale boek STAR KIDS: The Emerging Cosmic Generation (2004).

Dr. Richard J. Boylan is een Ph.D. gedragswetenschapper, antropoloog, universitair hoofddocent (emeritus), gecertificeerd klinisch hypnotherapeut, consultant en onderzoeker. Hij geeft hypnotherapie voor het terughalen van alle details van gedeeltelijk herinnerde directe ontmoetingen met de Star Visitors, en voor het verkennen van ervaringen uit vorige/andere levens die in het onderbewustzijn liggen opgeslagen.
Hij is ook een adviseur voor Star Kids en Star Seeds die hun oorsprong, identiteit en missie beter willen begrijpen, om zo een optimaal bewustzijn en helderheid van identiteit, innerlijke groei en spirituele ontwikkeling te bereiken.

Zijn carrière omvatte vier decennia van dienstverlening als maatschappelijk werker, psycholoog (gepensioneerd), klinisch hypnotherapeut, hij heeft gediend als docent aan de California State University, Sacramento, University of California, Davis, National University, Chapman University, en Sierra College.
Sinds 1989 heeft Dr. Boylan onderzoek gedaan naar de ontmoetingen van mensen met de Star Visitors.
Dit heeft geleid tot zijn huidige focus, het creëren van het Star Kids Project, en het werken met zowel deze hybride kinderen met geavanceerde vaardigheden als met hun families.

Op deze pagina kunt u de door hem ontwikkelde vragenlijst online invullen en het antwoord op je vraag kunnen krijgen 'Zou ik ook een Sterrenkind kunnen zijn?' door de 55 vragen hieronder te beantwoorden.
De vragen komen bij iedere nieuwe test in willekeurige volgorde naar voren.

 
Gebruiker details

Na afloop van de vragenlijst kunnen wij je de resultaten per e-mail toesturen.
Daarvoor vragen wij je om je naam en e-mailadres op te geven.

De vragenlijst bestaat uit 55 vragen en je kunt ze in willekeurige volgorde invullen, maar alle vragen dienen beantwoord te worden.
Heel eenvoudig ... beantwoord gewoon alle vragen met ja of nee ... zo eerlijk mogelijk.

Veel plezier!!!


 

1. Het kind heeft geklaagd over het feit dat het terug "naar huis" wil gaan en zich vervreemd voelt van de grofheid van de aardse samenleving en het typische menselijke gedrag ?

2. Het kind beïnvloedt herhaaldelijk bepaalde elektrische apparaten alleen al door zijn of haar aanwezigheid (zoals een tv die van zender wisselt, een radio die spontaan aangaat, een polshorloge dat niet meer werkt of een lamp die aan of uitgaat zonder deze aan te raken) ?

3. Het kind heeft meer dan eens iets voorspeld in de toekomst dat later daadwerkelijk gebeurt, of heeft een "Droom" die later uitkomt (voorkennis) ?

4. Het kind heeft soms gefungeerd als een communicatiekanaal voor buitenaardse intelligenties, en is zich ervan bewust welke Sterrenvolk via hem/haar spreekt ?

5. Mensen bemerken dat het kind extreem volwassen lijkt voor hun leeftijd, bijna als een volwassene in het lichaam van een kind ?

6. Tijdens de wakkere toestand heeft het kind out-of-body gereisd om elders ervaringen te hebben. Degenen die in de buurt van het kind zijn, merken alleen op dat hij of zij 'uit het lichaam' leek te zijn. Daarna keert het kind terug met herinnering aan deze ervaringen elders?

7. Het kind is geobsedeerd en gedreven door een gevoel van bijzondere missie op Aarde, ook al is die missie op dit moment nog niet helemaal duidelijk voor het kind ?

8. Het kind voelt zich sterk aangetrokken tot andere Sterrenkinderen, en ook zij voelen zich sterk aangetrokken tot haar/hem en hebben veel affiniteit met het kind als Sterrenkind ?

9. Het kind heeft een voorwerp van de ene plaats naar de andere verplaatst zonder het aan te raken [teleportatie], of heeft het van de grond doen opstijgen en verplaatsen [telekenese], uitsluitend door mentale inspanning en intentie ?

10. Het kind is zeer gevoelig, en wordt afgeschrikt door, of krimpt weg van het destructieve, gemene, wrede, gewelddadige, of verkwistende gedrag van de andere kinderen, en kan niet begrijpen waarom ze zich zo gedragen ?

11. Het kind vertoont mentale telepathie (stille communicatie van de ene naar de andere persoon of dier) ?

12. Het kind is ten minste één keer gezien dat het zichzelf doet leviteren (enkele centimeters of meer boven de grond komen), al dan niet opzettelijk of spontaan ?

13. Het kind heeft een langdurige gebeurtenis laten plaatsvinden in een korte tijd, volgens de klok; (b.v. het zodanig strechten van 15 minuten zodat iedereen denkt dat er een uur voorbij is gegaan gezien de gebeurtenissen ?

14. Toen het kind begon te spreken, gebruikte hij/zij vrijwel onmiddellijk woordgroepen of hele zinnen, niet alleen maar losse woorden ?

15. Het hoofd van het kind is groter dan gemiddeld voor zijn/haar leeftijd en lengte, vooral aan de voor- of bovenkant van het hoofd ?

 

16. Het kind heeft aangegeven het gedrag van een ander te hebben beïnvloed met behulp van mentale gedachten, en is doeltreffend in deze mentale beïnvloeding (bv. een ouder om een tweede toetje vragen, een ander iets laten doen zonder het verbaal te vragen) ?

17. Het kind meldt dat de Star Visitors familie zijn uit een eerder/ander bestaan ?

18. Het kind is bedreven in de mentale communicatie tussen verschillende diersoorten, zowel wetend wat een dier (bijv. een huishond, een dolfijn, enz.) bezighoudt, als telepathisch communicerend met dat dier en het dier reageert op deze stille communicatie?

19. Het kind heeft ten minste één keer meegemaakt dat het zijn mentale ruimte deelt met een Sterrenbezoeker, die de mind en het lichaam van het kind voor een beperkte periode benut om het leven op Aarde te kunnen ervaren ?

20. Het kind kan vertellen wanneer een toekomstige gebeurtenis (b.v. een aardbeving, een auto-ongeluk, een brand) gaat gebeuren, en waarschuwt anderen voor de gebeurtenis, die dan gaat plaatsvinden ?

21. Soms, wanneer het kind door een amberkleurige natrium-plasma-straatlantaarn gaat, gaat het licht vanzelf uit, vooral als het kind emotioneel geprikkeld is ?

22. Het kind kan aura's zien rond andere mensen of dieren (quasi zichtbare energievelden, meestal alleen zichtbaar met Kirlian-fotografie) ?

23. Het kind heeft het over het herinneren van zijn "andere ouders" tussen de sterren, of heeft een verlangen geuit om terug te gaan naar zijn "echte thuis" in de kosmos ?

24. De ouder(s) van het kind hebben bezoek gehad van de Star Visitors ?

25. Het kind heeft een voorwerp laten bewegen door een gerichte mentale concentratie-inspanning, zoals het beïnvloeden van een flipperkastspel, een schot van een basket- of voetbal, of het bijsturen van een bowlingbal ?

26. Het kind lijkt ongewoon volwassen en heeft een doordringende / wetende blik in de ogen ?

27. Het kind is in staat om met behulp van een psychische diagnose (intuïtief "zien", of het bewegen van een hand boven het lichaam van de patiënt) een gebied van ziekte, verwonding of ziekte te lokaliseren ?

28. Het kind begon met het lopen wanneer het een half jaar oud was ( eerder dan de gemiddelde loopleeftijd van een jaar oud.) ?

29. Het kind meldt dat het bezoek krijgt die de ouders/anderen niet kunnen zien, of dat het dingen uit de ooghoek ziet die verdwijnen als er direct naar wordt gekeken; (interdimensionaal kijken) ?

30. Het kind ziet of voelt kleur, patronen of "texturen" in die aura's, die informatie geven over de gezondheid van de ander, emotionele toestand, psychische toestand, etc ?

31. Het kind heeft een ongewoon groot bio-elektrisch-fototisch veld dat zich naar buiten toe uitstrekt, (bijvoorbeeld meer dan 1 meter), zoals die bijvoorbeeld kan worden gemeten met behulp van wichelroedes of andere instrumenten ?

32. In de kindertijd zocht het kind naar meer gevorderde activiteiten, waarbij het zich verveelde en onvoldoende werd uitgedaagd door de spelletjes die de andere kinderen van zijn of haar leeftijd wilden spelen ?

33. Het kind heeft een ongewone oogiriskleur, of irispatroon, of pupilvorm, of algemene vorm van de ogen in het hoofd ?

34. Het kind gebruikt innerlijke energie (psychische energie/prana/chi/kosmische energie) en stuurt het naar buiten naar de plek op het lichaam van een ander persoon/dier dat heling nodig heeft, en die persoon/dier ervaart al heel snel een verbeterde gezondheid?

35. Het kind heeft zichzelf "onzichtbaar" gemaakt, hetzij door zich door mentale inspanning naar elders te verplaatsen, hetzij, meer voorkomend, door de mensen in de omgeving de aanwezigheid van het kind niet te kunnen laten opmerken. Wanneer het kind "het uitzet", merken anderen hem/haar dan opeens wel op?

36. Het kind "weet" spontaan en intuïtief iets over een persoon, een plaats of een situatie, wat dan uiteindelijk correct blijkt te zijn (d.w.z. het kind is "paranormaal begaafd") ?

 

37. Het kind krijgt na de leeftijd van 6 jaar bijna nooit een ernstige griep of andere ziekte die wel degelijk in de klas of in de buurt voorkomt [verhoogde weerstand tegen infecties], en geneest extreem snel van snijwonden, breuken en andere verwondingen, of, sommige Star Kids gaan juist de andere kant op: zijn uiterst gevoelig voor milieuverontreinigende stoffen, gevoeligheid uitgedrukt als allergieën, en hebben een lage spijsverteringstolerantie voor bepaalde stoffen (bijvoorbeeld, kunnen geen zuivelproducten tolereren, zijn mild allergisch voor zelfs volkorenproducten, en vinden vleesproducten weerzinwekkend), of ontwikkelen aandoeningen ( die worden aangeduid als "Asperger's", of "ADHD") die een verschil laten zien tussen hun neurologische bedrading en het zenuwstelsel van de reguliere mens?

38. Het kind heeft aangetoond dat het in staat is om een of meer Sterrenbezoekers of hun ruimteschip (UFO) met succes op te roepen, en ze vertonen zich vervolgens zoals gevraagd ?

39. Het kind heeft een "Walk-In" of plaatsvervanging van de oorspronkelijke menselijke (stervende) persoonlijkheid ervaren met een nieuwe (niet-aardse) persoonlijkheid, die het bestaande lichaam aanneemt en het leven voortzet, met herinnering aan eerdere jaren, maar met andere vaardigheden en een andere persoonlijkheid ?

40. Het kind begon met het duidelijk zeggen van een aantal woorden vanaf de leeftijd van zes maanden ( zeker een jaar voor de gemiddelde spreekleeftijd van 18 maanden.) ?

41. Het kind verwerft spontaan nieuwe informatie, ogenschijnlijk door het mentale "downloaden", hetzij in het bewustzijn tijdens de wakkere toestand, hetzij door de dingen te zien tijdens de slaap?
Geeft het kind aan dat de informatie afkomstig is van Star Visitors?

 

42. Het kind heeft de tijd bewust beïnvloed door een gebeurtenis, zoals een autorit, zeer snel te laten verlopen (bijv. een rit van 1 uur in een half uur, zonder sneller te zijn gaan rijden) ?

43. Het kind houdt zich bezig met activiteiten, rituelen of ceremonies naar eigen vormgeving die bedoeld zijn om een persoon, een dier, een plant of een bepaalde plaats op aarde te laten helen ?
Heeft het kind ooit een compleet dood dier, plant, persoon of ecologisch gebied weer tot leven gebracht door een dergelijke heling ?

 

44. Soms gaat 's nachts het bewustzijn/persoonlijkheid van het kind ergens anders heen, middels out-of-body/astral travel), (ook al blijft het fysieke lichaam in bed,) en als het later terugkomt dan meldt het ervaringen die elders zijn opgedaan ?
Geeft het kind aan Sterrenvolkeren te hebben bezocht?

45. Het kind reageert met een ongewoon intense positieve herkenning of emotie op realistische foto's of tekeningen van Sterrenbezoekers in tijdschriften, op televisie of in een film ?

46. Het kind ontplooit ongewone, volwassen initiatieven voor het collectieve welzijn (zoals contact opnemen met een minister of een televisiepersoonlijkheid om een plan te presenteren voor het bereiken van vrede in een specifieke situatie); of begint, als een volwassene, op een ongebruikelijke manier met zulke wereldhelende activiteiten ?

47. Het kind wordt verkeerd begrepen door het schoolsysteem, ten onrechte bestempeld als "Attention Deficit Disorder".
of " Leerstoornis " omdat hij/zij zich verveelt, ondergewaardeerd is, of afgeremd wordt door het "normale" leertempo van de kinderen,
of is ten onrechte bestempeld als "Hyperactiviteitsstoornis" vanwege de ongeduldigheid in het klaslokaal uit verveling,
of doordat hun gedachten zich richten op meer uitdagende onderwerpen,
of omdat het kind uiterst gefocust is op een onderwerp dat hem interesseert en veel langer doorgaat dan "normaal" wordt geacht.
of verkeerd gelabeld " Leerproblemen " omdat hij/zij de verbanden ziet en aanduidt tussen het vak dat wordt onderwezen en andere vakken, zoals geschiedenis, wiskunde en kunst, terwijl de leraar alleen wil weten wat er over dat ene vak wordt onderwezen ?

48. Het kind doet het uitzonderlijk goed op school, beheerst gemakkelijk vakken zonder veel of enige studie, verveelt zich bij het tempo van het onderwijs op de meeste scholen, en is comfortabel in een leeromgeving die zijn leeftijd ver vooruit is, bijvoorbeeld een basisschoolleerling die lessen volgt, een hoge academicus die college of afstudeerwerk doet, of een kind dat zich verveeld voelt op een begaafde school ?

49. De gehele jeugd van het kind is opmerkelijk omdat het fysiek en intellectueel veel sneller opgroeit dan de andere kinderen van dezelfde leeftijd ?

50. Bij de geboorte van het kind viel op dat er een ongewone aanwezigheid of verschijning in de verloskamer aanwezig was of dat er een aura (gloed) rondom het kind of zijn wiegje te zien was?

51. Het kind meldt het bezoek van de Star Visitors (ET's) ?

52. Het kind wordt op jonge leeftijd aangetrokken tot een niet-kerkelijke natuurlijke spiritualiteit die de eerbied voor de aarde als levend organisme/bewustzijn, de heiligheid van het leven in alle grote en kleine wezens en een bewustzijn van het kosmische reikwijdte van het leven omvat ?

53. Het kind heeft, zonder enige begeleiding, een natuurlijke affiniteit voor het correct werken met kristallen, energetische stenen of andere energieobjecten om psi-energie te versterken, bijv. voor healing doeleinden ?

54. De gemiddelde lichaamstemperatuur van het kind is lager dan 97,6 F [36,4 C] graden ?

 

55. Het kind kan op een andere plaats, of in het verleden, of in de toekomst iets mentaal zien gebeuren (helderziendheid/remote viewing) ?

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more